LOADING ...

Cao Hứng Tựu Hảo (高兴就好)

- Hoàng Minh Chí (2019)
Play 32kbps. 03:02

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Cao Hứng Tựu Hảo (高兴就好) by Hoàng Minh Chí, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

M4A 500kbps and FLAC 1000kbps seem to be fake. We recommend downloading MP3 320kbps instead.

Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.
Follow me on Facebook to get coupons and updates.

Lyrics

Zǒu kāi gēmen zǒulù dàyáodàbǎi
Zǎ bàn so hot érqiě bùzhǐ xiàtiān
Zǎ bàn tài rè érqiě bùzhǐ xiàtiān
Again yǒurén cùtánzi zǒng dǎ fān
Zài yīcì yǒurén cùtánzi zǒng dǎ fān
Jiǎndān
Zhuǎn tóu duì tā chòu liǎn xiào yīxiào
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái bla bla bla
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái shuōxiánhuà

Fǎnzhèng dōu bù tīngjiàn
Fǎnzhèng dōu bù tīngjiàn
I’m king of given but i don’t give a F
Wǒ shì jǐyǔ de wáng dànshì duì nǐ wǒ shénme dōu bù gěi
Fǎnzhèng dōu bù tīngjiàn
Fǎnzhèng dōu bù tīngjiàn
Wanna try somebody dàn hater cái shì nǐ funny name
Xiàng yào zhāorě qítā rén dànshì pēn zi cái shì nǐ huájī de míngzì

How much love how much hate
Yǒu duōshǎo ài yǒu duōshǎo hèn
Pick up the phone
Ná qǐ diànhuà
Fēikuài de zǒu
Cóng bù huítóu
Fēngkuáng de xiù
Wǒ shíjiān tài bǎoguì zhìzào gèng gāo level roket
Wǒ shíjiān tài bǎoguì zhìzào gèng gāo jíbié de huǒjiàn
Luò jìn xià shí yǐwéi wǒ kàn bù chū tā de bǎxì
Atm chénglì zài qùnián de summer
Dǐngjí wánjiā chénglì zài qùnián de xiàtiān
Today qiān rén chǎng zhàn mǎn
Jīntiān qiān rén chǎng zhàn mǎn
Nǐ hái zài shuō xiē guā huà
You bā gā bā gā bā gā
Nǐ zhège bèndàn bèndàn bèndàn
Guǎn wǒ qián duōshǎo huā fǎ
Mǎidān ràng hater checkin
Mǎidān ràng pēn zi qǐngkè
Bùzhǐshì checkin
Bùzhǐshì qǐngkè
Hǎn bàba bàba bàba
Shǒu fàng zài fāngxiàngpán mùbiāo shì richass
Shǒu fàng zài fāngxiàngpán mùbiāo shì fùyù
Wǒ tǎoyàn hěnduō liúxíng shuōchàng chūxiàn zài wǒ wēixìn
Chàng qínggē bùrú gěi tā gè yǒngbào
Wǒ zhèyàng nánrén nǚshēng cái xiǎng qīn qīn
Nàme duō fèihuà chàbùduō duìle yādǎo nǐ qiángtóu cǎo
Rúguǒ guǎn bù hǎo zuǐbā tíqǐ wǒ bèibāo guānmén lái fàng gǒu yǎo
Cóng bùdé gǎnmào shǎbī de cháoxiào wǒ zhǐ huì fānbáiyǎn
Jiànpán xiá zuò gè péngyǒu nán dí dàng péngyǒu mèi er dehuà zhǎo gǎnjué

Zǒu kāi gēmen zǒulù dàyáodàbǎi
Zǎ bàn so hot érqiě bù zhǐ xiàtiān
Zǎ bàn tài rè érqiě bù zhǐ xiàtiān
Again yǒurén cùtánzi zǒng dǎ fān
Zài yīcì yǒurén cùtánzi zǒng dǎ fān
Jiǎndān
Zhuǎn tóu duì tā chòu liǎn xiào yīxiào
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái bla bla bla
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái shuōxiánhuà

Fǎnzhèng dōu tīng bùjiàn
Huìguǎn punchline biàn wúxiàn
Huìguǎn zhà diǎn cí biàn wúxiàn
Wǒ cóng dìxià zǒu dào diànshì jī qián tàidù yìng bù biàn
Shǎole shēnbiān dú húdié biān chǎn chìbǎng biān fúxiàn
Duō gē wǎngluò yīxiàn qiān de pēn zi bù zhēnxī zhè duàn yuán
Dōu zài wǎngluò zhǐshǒuhuàjiǎo dōu mófǎng huá tuó
Xiǎoxuéshēng biān yòng jiànpán dǎzì yībiān chǔlǐ guà kē
Nǐ bù gāi gěi ài rè guà liànzi nǐ gāi zǎ gè zǎ gè
Tāmen dōu shuō shǎn huǒ píqì hǎo yīnggāi bùdé fāhuǒ
Fàng kāi nàgè jiànpán wǒ yòng flow lái gěi nǐ jiǎng gè dàolǐ
Fàng kāi nàgè jiànpán wǒ yòng yùnjiǎo lái gěi nǐ jiǎng gè dàolǐ
Bùyào yǒu nǐ kàn bù dǒng de juédìng jiù yào sāo pí dàodǐ
Wǒ líkāi wǎngluò ràng nǐ tǐyàn guǎngkuò shuōchàng bàolì
Zǎ gè dōu zàiyì yín wéihù shìjiè hépíng jiù gāi kào nǐ
Zuò lúnyǐ zhǐdiǎn jiāngshān gěi nǐ shuō nǐ bùpèi
Shuōchàng xiàng zhànchǎng nǐ xiǎng diǎn jiàng xiān xià zhànchǎng zǔ duì
Yào bù xiàng zhōngyāng shēnqǐng chénglì wēi bó wéihé bùduì
Bùyào pínglùn mà wán sīxìn wǒ shuō gē shìgè wùhuì
Okokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Wǒmen zǒulù dàyáodàbǎi nǐ fànwǎn bù bǎo
Wǒ shì yīshēng gěi nǐ zuò gè shǒushù bá gēn chúcǎo
Péngyǒu qǐng cā liàng nǐ de yǎnjīng bùyào bèi wùdǎo

Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Okokokokokokok nǐ gāoxìng jiù hǎo
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái bla bla bla
Tǔ nǐ liǎng pā kǒushuǐ zàilái shuōxiánhuà

"Cao Hứng Tựu Hảo (高兴就好)" Videos

Meeting the Sultan of Brunei Inside the Royal Palace
Meeting the Sultan of Brunei Inside the Royal Palace
Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween
Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween
But what *is* a Neural Network? | Deep learning, chapter 1
But what *is* a Neural Network? | Deep learning, chapter 1
Falling in Love with Taiwan (台灣)
Falling in Love with Taiwan (台灣)
This Is Everything: Gigi Gorgeous
This Is Everything: Gigi Gorgeous
The Amazing Tour Is Not On Fire
The Amazing Tour Is Not On Fire
We Love You
We Love You
VLOGUMENTARY
VLOGUMENTARY
The Stupid and Boring Store - Me and My Grandma (Ep. 3) | MyLifeAsEva
The Stupid and Boring Store - Me and My Grandma (Ep. 3) | MyLifeAsEva
Dan and Phil’s Story of TATINOF
Dan and Phil’s Story of TATINOF
Free to Play: The Movie (US)
Free to Play: The Movie (US)
Madonna | La Historia Mejor Contada
Madonna | La Historia Mejor Contada
In Frame Ep16 Incheon 한국의 관문 '인천'
In Frame Ep16 Incheon 한국의 관문 '인천'
Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 7 (Official & HD with subtitles)
Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 7 (Official & HD with subtitles)
Travel Story Ep18 James Hooper is a college student who comes from Somerset, in the south of England
Travel Story Ep18 James Hooper is a college student who comes from Somerset, in the south of England
Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 12 (Official & HD with subtitles)
Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 12 (Official & HD with subtitles)
A Trip to Unicorn Island
A Trip to Unicorn Island
Travel Story Ep15 Eric Fileta's Life on a Korean Farm
Travel Story Ep15 Eric Fileta's Life on a Korean Farm
In Frame Ep15 Life in Ocean's Embrace 바다, 삶을 품다
In Frame Ep15 Life in Ocean's Embrace 바다, 삶을 품다
In Frame Ep13 Gary Knight, In the Crossfire of Time
In Frame Ep13 Gary Knight, In the Crossfire of Time
Hoàng Minh Chí

Cao Hứng Tựu Hảo (高兴就好) flac

Hoàng Minh Chí. 2019. Chinese Pop - Rock.
Đang Cập Nhật

Tống Tửu Đơn Hùng Tính 64kbps

Đang Cập Nhật. Vietnamese Pop - Rock.
Hazard Clique

Hào Hùng Ca 320kbps

Hazard Clique. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Hazard Clique.
Việt Hùng

Cao Lãnh Oai Hùng 128kbps

Việt Hùng. Vietnamese Bolero.
Diệp Lang

Tống Tửu Đơn Hùng Tín (Cải Lương) flac

Diệp Lang. Vietnamese Bolero. Writer: Lê Văn Đương. Album: Cải Lương - Tống Tửu Đơn Hùng Tín (Pre 75).
Minh Phụng

Tống Tửu Đơn Hùng Tín (Vọng Cổ) 320kbps

Minh Phụng. Vietnamese Bolero. Writer: Yên Sơn. Album: Cải Lương - Một Kiếp Đoạn Trường (Pre 75).
Văn Hường

Tửu 320kbps

Văn Hường. Vietnamese Bolero.
Thích Quảng Thới

Cha là núi cao hùng vĩ 320kbps

Thích Quảng Thới. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Nguyễn Minh. Album: Xuân về quê mẹ Bạc Liêu.
The Blue Hearts

Kiss shite hoshii (Tuu Tuu Tuu) flac

The Blue Hearts. 2010. Japan Pop - Rock. Album: All Time Singles: Super Premium Best (Disc 1).
Trương Tịnh Dĩnh

Tựu Toán (就算) flac

Trương Tịnh Dĩnh. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Tựu Toán (Tước Tích 2 OST) (就算; 爵迹2 OST).
Fei Yu Ching

Tửu Ca / 酒歌 128kbps

Fei Yu Ching. Chinese Pop - Rock. Writer: Phi Ngọc Thanh / Fei Yu Ching.
Zicker

Tửu Tình 128kbps

Zicker. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Rap Việt.
Twins

Tửu Ca (饮歌) flac

Twins. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Twins 13 Năm - Party Time (Twins13周年大浪漫派对).
Twins

Tửu Ca (饮歌) flac

Twins. 2004. Chinese Pop - Rock. Album: Such A Better Day (CD1).
Hoàng Ất Linh

Tửu Ca (酒歌) 128kbps

Hoàng Ất Linh. Chinese Pop - Rock. Writer: Hoàng Ất Linh / Yee Ling.
Various Artists

Tửu Cuồng (酒狂) flac

Various Artists. 2010. Instrumental Chinese. Album: Cổ Cầm Trung Hoa.
Lil' Knight

Hưng 128kbps

Lil' Knight. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: LK.
Nhật Anh

Châm Tửu Ca 128kbps

Nhật Anh. 2014. Vietnamese Pop - Rock.
Văn Hường

Tửu (Vọng Cổ) 320kbps

Văn Hường. Vietnamese Bolero. Writer: Viễn Châu. Album: Tân Cổ - Tư Ếch Đại Chiến Văn Hường (Pre 75).
Nhật Anh

Châm Tửu Ca 320kbps

Nhật Anh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nhật Anh Acoustique.
Vương Nguyên

Chỉ Cần Có Người Mà Bạn Muốn, Gặp Thì Bạn Không Hề Cô Đơn (只要有想见的人, 就不是孤身一人) flac

Vương Nguyên. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Chỉ Cần Có Người Mà Bạn Muốn Gặp, Thì Bạn Không Hề Cô Đơn (只要有想见的人,就不是孤身一人).
Đàm Duy Duy

Quá Xuân Thiên (过春天) flac

Đàm Duy Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Quá Xuân Thiên (过春天).
Hoàng Linh

Mộng Phồn Hoa (繁华梦) flac

Hoàng Linh. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Tống Dương;Lâm Hải. Album: Mộng Phồn Hoa (繁华梦).
Vương Đại Mao

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天) flac

Vương Đại Mao. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天).
Hồ 66

Lãng Nhân Tì Bà (浪人琵琶) flac

Hồ 66. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Đơn Sắc Lăng (单色凌).
Lý Vên Kiệt

Nói Thật (讲真的) flac

Lý Vên Kiệt. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Hà Thi Mông;Hoàng Nhiên.
Sáng Tạo 101

Pick Me flac

Sáng Tạo 101. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Pick Me.
Trình Hưởng

Giang Nam Dạ Sắc (江南夜色) flac

Trình Hưởng. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Giang Nam Dạ Sắc (江南夜色).
Vương Nhị Lãng

Quãng Đời Còn Lại (往后余生) flac

Vương Nhị Lãng. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Mã Lương. Album: Quãng Đời Còn Lại (往后余生).
Bạch Tiểu Bạch

Tình Yêu Năm Ấy Từng Bỏ Lỡ (那年错过的爱情) flac

Bạch Tiểu Bạch. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Tình Yêu Năm Ấy Từng Bỏ Lỡ (那年错过的爱情) Single.
Trang Tâm Nghiên

Panama flac

Trang Tâm Nghiên. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Panama.
Trần Dục Khiết

Yêu Vốn Chỉ Là Lời Trẻ Con Không Đáng Kiêng Kị (爱本童言无忌) flac

Trần Dục Khiết. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Yêu Vốn Chỉ Là Lời Trẻ Con Không Đáng Kiêng Kị (爱本童言无忌).
MaSiWei

Super Saiyan Broly flac

MaSiWei. 2019. Chinese Pop - Rock.
Bạch Tiểu Bạch

Em Chính Là Mệnh Của Anh (你就是我的命) flac

Bạch Tiểu Bạch. 2019. Chinese Pop - Rock.
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock.
Chu Hưng Đông

Chúng Ta Hãy Yêu (让我们去爱) flac

Chu Hưng Đông. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Chúng Ta Hãy Yêu (让我们去爱).
Lạc Thiên Y

Lai Liễu Lão Đệ (来了老弟) flac

Lạc Thiên Y. 2019. Chinese Pop - Rock.
Ấn Tử Nguyệt

An Tâm (安心) flac

Ấn Tử Nguyệt. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: An Tâm (安心).
Lưu Tích Quân

Như Yêu (如爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tiêu Ức Tình Alex

Đại Cửu Ca (大氿歌) flac

Tiêu Ức Tình Alex. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Ilem.