LOADING ...

Hắc Mã (黑马)

- Vu Văn Văn (2019)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Hắc Mã (黑马) by Vu Văn Văn, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Hey qīn'ài de nǐ hái méi shuì ba
Záluàn de mèng gāi zěnme guīnà
Mò bèizhe shēngcún fǎzé
Huó dé dānqiāngpǐmǎ
Qìngxìng tiānzhēn hái méi bèi tónghuà
Shéi de xīnlǐ méiyǒu bā
Tiáo tiáo wānlù tōng luómǎ
Shīmián bùguò jìmò liáofǎ
Dà shìjiè bù xiǎnyǎn de wǒmen
Tànxúnzhe zuì qìhé de línghún
Jīhū huā guāng niánqīng de zīběn
Cái liǎojiě xìngfú shì shuāng rèn
Hey I know you know
Zuì gūdān de rén
Shēngsè quǎnmǎ rènàozhe kōngchéng
Yǒuxiē ānwěn bù chéngwén
Què wéikùn měi gè dàrén
Cause I know you know
Wǒmen huì wánzhěng
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu jué chù yǒu féng shēng
Hey qīn'ài de nǐ yě huì lèi ba
Qíshí zhēnxīn bù xūyào kǎijiǎ
Qióng jí lǐxìng de shēnghuó
Huì yǒu xīn de wánfǎ
Qìngxìng tiānzhēn hái méi bèi tónghuà
Shéi de xīnlǐ méiyǒu bā
Tiáo tiáo wānlù tōng luómǎ
Shīmián bùguò jìmò liáofǎ
Dà shìjiè bù xiǎnyǎn de wǒmen
Tànxúnzhe zuì qìhé de línghún
Jīhū huā guāng niánqīng de zīběn
Cái liǎojiě xìngfú shì shuāng rèn
Hey I know you know
Zuì gūdān de rén
Shēngsè quǎnmǎ rènàozhe kōngchéng
Yǒuxiē ānwěn bù chéngwén
Què wéikùn měi gè dàrén
Cause I know you know
Wǒmen huì wánzhěng
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu jué chù yǒu féng shēng
Hey I know you know
Rén láile qùle
Huàguò cāngsāng yǒu xìngyùn fāshēng
Shíjiān de shǒu zuì chéngkěn
Huì liú zhù duì de xiāng rèn
Cause I know you know
Nà bùshì yúbèn
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu gǔ gǎn yǒu fēngshèng

"Hắc Mã (黑马)" Videos

Other songs of Vu Văn Văn

Vu Văn Văn

深度对话 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Hắc Mã (黑马) flac

Vu Văn Văn. 2019. Chinese Pop - Rock.
Vu Văn Văn

Thể Diện (体面) flac

Vu Văn Văn. 2017. Chinese Pop - Rock. Album: Thể Diện (体面).
Vu Văn Văn

Quá Khứ (过去) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Quá Khứ (过去).
Vu Văn Văn

Save Me flac

Vu Văn Văn. 2018. English Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

偷不走的现在 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thể Diện (体面) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Cùng Đi (奉陪) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

你是我的 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Quá Khứ (过去) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

其实其实 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

交换手机 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thương Tích (傷患) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

交换手机 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thể Diện (體面) 320kbps

Vu Văn Văn. 2017. Chinese Pop - Rock. Album: The Ex-File 3: The Return Of The Exes (前任3:再见前任) OST.
Vu Văn Văn

Hương Lúa - Vu Văn Văn | 于文文 《稻香》 320kbps

Vu Văn Văn. Chinese Pop - Rock.

Related songs of Hắc Mã (黑马)

Vu Văn Văn

Hắc Mã (黑马) flac

Vu Văn Văn. 2019. Chinese Pop - Rock.
Vương Thất Thất

Hạc Cương (鹤岗) flac

Vương Thất Thất. 2019. Instrumental Chinese. Album: Hạc Cương (鹤岗) Single.
Vương Thất Thất

Hạc Cương (鹤岗) flac

Vương Thất Thất. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hạc Cương (鹤岗) Single.
Hải Băng

Hạc Giấy 128kbps

Hải Băng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Hải Băng

Hạc Giấy 128kbps

Hải Băng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Huỳnh Nhật Long

Hạc Giấy 128kbps

Huỳnh Nhật Long. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Bảo Chinh.
Hải Băng

Hạc Giấy 320kbps

Hải Băng. 2010. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Lee Tk

Hạc Giấy 128kbps

Lee Tk. Vietnamese Rap - HipHop.
Elly Luc

Hạc Giấy 128kbps

Elly Luc. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Oanh Kiều

Hạc Giấy 320kbps

Oanh Kiều. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung. Album: Hạc Giấy (Singel).
Thanh Tuyền

Hạc Giấy 320kbps

Thanh Tuyền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Kiều Khang

Hạc Vàng 320kbps

Kiều Khang. 2014. Instrumental Vietnamese. Writer: Phạm Duy.
Kim Loan

Hạc Giấy 320kbps

Kim Loan. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Thái Hiền

Hoàng Hạc 320kbps

Thái Hiền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Đình Phùng;Thơ: Thôi Hiệu. Album: Dạ Khúc.
Thuỳ Trang

Hạc Giấy 320kbps

Thuỳ Trang. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Lil Ghost Tiểu Quỷ

Hắc Bạch (黑白) flac

Lil Ghost Tiểu Quỷ. 2019. Chinese Pop - Rock.
Lil Ghost Tiểu Quỷ

Hắc Bạch (黑白) flac

Lil Ghost Tiểu Quỷ. 2019. Instrumental Chinese.
Đào Triết

Ma 128kbps

Đào Triết. Chinese Pop - Rock. Writer: Đào Triết / David Tao.
Blackmore's Night

Ma-O-Tzur flac

Blackmore's Night. 2006. Japan Pop - Rock. Album: Winter Carols.
Electric Light Orchestra

Ma-Ma-Ma Belle 128kbps

Electric Light Orchestra. English Pop - Rock.
Hoàn Tử U (Wan Si You)

Quảng Hàn Cung m4a

Hoàn Tử U (Wan Si You). 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Quảng Hàn Cung / 广寒宫.
Luân Tang

Gặp Em Đúng Lúc (刚好遇见你) 320kbps

Luân Tang. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tạ Đình Phong

Vực Thẳm (深渊) flac

Tạ Đình Phong. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vực Thẳm (深渊).
Cúc Tịnh Y

Thiên Trường (天长) flac

Cúc Tịnh Y. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Trường (天长).
Viên Dã

Nửa Đêm (未央夜) flac

Viên Dã. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Chiêu Diêu OST (招摇 电视剧原声大碟).
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Tang (桑) Single.
Dương Tông Vĩ

Ngôi Sao (星) flac

Dương Tông Vĩ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngôi Sao (星).
Úc Khả Duy

Trời Cao (天高) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Trời Cao (天高).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Cao Nhĩ Tuyên

Why You Gonna Lie flac

Cao Nhĩ Tuyên. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Why You Gonna Lie.
DJ ARS

Gặp Em Đúng Lúc Remix (剛好遇現你 Remix) 320kbps

DJ ARS. 2018. Chinese Pop - Rock.
Vân Chi Khấp

Hồng Mai Bạch Tuyết Tri (红梅白雪知) flac

Vân Chi Khấp. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Mai Bạch Tuyết Tri (红梅白雪知).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Đẳng Thập Yêu Quân

Quan Sơn Tửu 320kbps

Đẳng Thập Yêu Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Yoki. Album: Quan Sơn Tửu.
Ngô Thanh Phong

Nổi Gió Rồi (起风了) flac

Ngô Thanh Phong. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Tiêu Mại Kỳ

Lý Do Để Kiên Cường (坚强的理由) flac

Tiêu Mại Kỳ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Awaken-F

Không Bao Giờ Bỏ Cuộc (永不言败) flac

Awaken-F. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Lưu Hải Khoan

Bất Do / 不由 (Trần Tình Lệnh OST) 320kbps

Lưu Hải Khoan. 2019. Chinese Pop - Rock.
Châu Thâm

Hoang Thành Độ / 荒城渡 (Trần Tình Lệnh OST) 320kbps

Châu Thâm. 2019. Chinese Pop - Rock.