LOADING ...
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Mặc Uyên (墨渊) by Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc, in album Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
 1. Mặc Uyên (墨渊) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 2. Phàm Gian 2 (凡间 2) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 3. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 4. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 5. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 6. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 7. Bạch Thiển (白浅) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 8. Tư Âm (司音) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 9. Ly Oán (离怨) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 10. Dạ Hoa (夜华) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 11. Phượng Cửu (凤九) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 12. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến (玉清昆仑扇) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 13. Côn Luân Hư (昆仑虚) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 14. Đào Hoa Tuý (桃花醉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 15. Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 16. Tố Cẩm (素锦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 17. Tố Tố (素素) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 18. Thượng Tiên Thật Đáng Yêu (上仙么么哒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 19. Tu Hành (修行) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 20. Tình Đậu (情窦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 21. Ly Kính (离镜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 22. Huyền Nữ (玄女) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 23. Quyết Chiến Nhược Thuỷ Hà (决战若水河) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 24. Thanh Khâu Nhất Mạch (青丘一脉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 25. Lộ Mạn Mạn (路漫漫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 26. Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 27. Ngày Thường Của Tiểu Hắc Xà (小黑蛇的日常) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 28. Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 29. Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 30. Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 31. Thần Thức (神识) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 32. Yên Chi (胭脂) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 33. Cục Bột Nhỏ (糯米团子) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 34. Tư Niệm (思念) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 35. Vô Vọng Hải (无妄海) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 36. Tam Thế Chi Ái (三世之爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 37. Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 38. Lịch Kiếp (历劫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 39. Thương Tình (伤情) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 40. Giao Nhân Tộc (鲛人族) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 41. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn (东荒俊疾山) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 42. Phàm Gian 1 (凡间 1) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 43. Chiết Nhan (折颜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 44. Bạch Chân (白真) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 45. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 46. Phồn Hoa (繁花) - Lưu Phái
 47. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
 48. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 49. Phồn Hoa (繁花) - Lưu Phái
 50. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
Download
Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.
Follow me on Facebook to get coupons and updates.

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Mặc Uyên (墨渊)" Videos

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Dạ Hoa (夜华) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phượng Cửu (凤九) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tư Âm (司音) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Côn Luân Hư (昆仑虚) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Long Cung (龙宫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tử Lan (子阑) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Đậu (情窦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phàm Gian 1 (凡间 1) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Bạch Thiển (白浅) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tu Hành (修行) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Điệp Phong (叠风) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Thiếu Tân (少辛) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tố Cẩm (素锦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Huyền Nữ (玄女) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).

Related songs of Mặc Uyên (墨渊)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Various Artists

Bà Uyển Uyển flac

Various Artists. 2015. Instrumental Vietnamese. Writer: Dương Khắc Linh. Album: Trùm Cỏ OST.
Chipmuck

Mặc 320kbps

Chipmuck. Vietnamese Rap - HipHop.
Phú Luân

Mặc 320kbps

Phú Luân. 2016. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phú Luân. Album: Nhạc Phim Lời Việt Tuyển Chọn.
Phú Luân

Mặc 320kbps

Phú Luân. 2016. Instrumental Vietnamese. Writer: Phú Luân. Album: Nhạc Phim Lời Việt Tuyển Chọn.
Huy MC

Uyên Ương flac

Huy MC. Vietnamese Pop - Rock. Album: Hãy Yêu Nhau Đi.
Lý Dực Quân

Uyển Quân (婉君) flac

Lý Dực Quân. Chinese Pop - Rock. Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Quỳnh Dao (收藏]琼瑶影视歌曲珍藏版) (CD2).
Vương Nhã Khiết

Uyển Quân (婉君) flac

Vương Nhã Khiết. 2008. Chinese Pop - Rock. Album: Queen Of Chanson Melody 2 (小调歌后2).
Lý Dực Quân

Uyển Quân (婉君) flac

Lý Dực Quân. 1998. Chinese Pop - Rock. Album: Thất Tình Lục Dục Tuyển Tập 13 Bài Hát II (七情六慾絕對精采十三首II).
Quang Bình

Uyên Ương 320kbps

Quang Bình. Vietnamese Pop - Rock. Album: Kỷ Niệm Hôn Phối - Dạ Vũ Vu Quy 7.
Trương Thừa

Uyên Tẩu (渊薮) flac

Trương Thừa. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Uyên Tẩu (渊薮) (EP).
Thu Trang

Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển flac

Thu Trang. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Dương Khắc Linh. Album: Trùm Cỏ OST.
Phan Tiểu Chu

Ôn Uyển Đoan Trang (温婉端庄) flac

Phan Tiểu Chu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带).
Phan Tiểu Chu

Hí Hư Ai Uyển (唏嘘哀婉) flac

Phan Tiểu Chu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带).
Lý Hải

Dệt Mộng Uyên Ương flac

Lý Hải. 2009. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Trưởng. Album: Trọn Đời Bên Em 9 - Giáng Trần.
Bằng Cường

Dệt Mộng Uyên Ương 128kbps

Bằng Cường. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Bằng Cường.
Khánh Ly

Một Thời Uyên Ương flac

Khánh Ly. 1989. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trầm Tử Thiêng. Album: Kinh Khổ.
Lý Hải

Uyên Ương Hồ Điệp 320kbps

Lý Hải. Vietnamese Pop - Rock. Album: Trọn Đời Bên Em 11.
Lâm Chấn Kiệt

Dệt Mộng Uyên Ương 64kbps

Lâm Chấn Kiệt. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Trưởng.
Tú Linh

Uyên Ương Hồ Điệp flac

Tú Linh. 1996. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nhạc Hoa. Album: Tình Đã Phai.
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Tang (桑) Single.
Mèo Của Chủ Nhà

Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2019. Instrumental Chinese. Album: Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法).
Lữ Lượng

Vui Mừng Tự Ðắc (怡然自得) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Instrumental Chinese. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Lữ Lượng

Tôi Luyện - Chủ Ðề 3 (磨砺 主题 3) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Xomu

Lanterns 320kbps

Xomu. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Xomu.
Trương Tử Hào

Có Thể Hay Không (可不可以) flac

Trương Tử Hào. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Lưu Vĩ Phong. Album: Có Thể Hay Không (可不可以).
Lâm Tuấn Trình

Đông Tây (东西) flac

Lâm Tuấn Trình. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đông Tây (东西).
Dương Tử

Tình Sương (情霜) flac

Dương Tử. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Vương Đậu Đậu

Bé Cưng (小甜心) flac

Vương Đậu Đậu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Bé Cưng (小甜心).
Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月) flac

Tát Đỉnh Đỉnh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang;Lưu Hồ Dật;Thường Thạch Lỗi. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Lữ Lượng

Minh Lan - Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Từ Giai Oánh

Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求) flac

Từ Giai Oánh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Trần Hi;Đổng Đông Đông;Hà Kỳ. Album: Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求).
Phùng Đề Mạc

Sa Mạc Lạc Đà (沙漠駱駝) flac

Phùng Đề Mạc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Sa Mạc Lạc Đà (沙漠駱駝).
Lưu Vũ Ninh

Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来) flac

Lưu Vũ Ninh. 2018. Instrumental Chinese. Album: Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来).
Hoa Chúc

Đạo Tướng Hành (盜將行) flac

Hoa Chúc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đạo Tướng Hành (盜將行).
Tào Cách

Một (一) flac

Tào Cách. 2018. Instrumental Chinese. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Yuan Sheng

The Seasons, Op. 37a III. March. Song of the Lark flac

Yuan Sheng. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Piotr Ilyich Tchaikovsky. Album: Tchaikovsky: The Seasons.
Dương Dương

Forever Young flac

Dương Dương. 2018. Instrumental Chinese. Album: Forever Young.
Dụ Hiểu Khánh

Tòng Lai Giai Mính Tự Giai Nhân (Cong Lai Jia Ming Si Jia Ren; 从来佳茗似佳人 ...3:58 flac

Dụ Hiểu Khánh. 2018. Instrumental Chinese. Album: Trà Giới V (茶界).