LOADING ...

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我)

- Hồ 66 (2019)
Play 32kbps. 03:44

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) by Hồ 66, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

This song seem to be error, you can't play and download it. You can try downloading other songs with name "Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我)"

Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Nǐ céngjīng qiāoqiāo duì wǒ shuō
Wǒ xūyào yībù yī luòmò
Hái gàosù wǒ wèihé zǒng shì chā jiān érguò
Yīn wéi bùshì suǒyǒu zhízhuó
Dūhuì yǒu hǎo jiéguǒ
Cái huì xiǎngqǐ wǒ bùcéng qián xíng shénme
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài zhízhuó
Zǒng shì duì wǒ shuō yào sǎtuō
Zhǐshì xiǎng tài duō zěnme shuō
Wǒ zǎoyǐ xíguànle lěngmò
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài ruǎnruò
Nǐ xīnténgguò wǒ yě tài duō
Chéngrèn wǒ de cuòguò zìjǐ chénmò yǔnluò
Nǐ céngjīng qiāoqiāo duì wǒ shuō
Wǒ xūyào yībù yī luòmò
Hái gàosù wǒ wèihé zǒng shì chā jiān érguò
Yīn wéi bùshì suǒyǒu zhízhuó
Dūhuì yǒu hǎo jiéguǒ
Cái huì xiǎngqǐ wǒ bùcéng qián xíng shénme
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài zhízhuó
Zǒng shì duì wǒ shuō yào sǎtuō
Zhǐshì xiǎng tài duō zěnme shuō
Wǒ zǎoyǐ xíguànle lěngmò
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài ruǎnruò
Nǐ xīnténgguò wǒ yě tài duō
Chéngrèn wǒ de cuòguò zìjǐ chénmò yǔnluò
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài zhízhuó
Zǒng shì duì wǒ shuō yào sǎtuō
Zhǐshì xiǎng tài duō zěnme shuō
Wǒ zǎoyǐ xíguànle lěngmò
Cái huì xiǎngqǐ wǒ tài ruǎnruò
Nǐ xīnténgguò wǒ yě tài duō
Chéngrèn wǒ de cuòguò zìjǐ chénmò yǔnluò

"Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我)" Videos

Other songs of Hồ 66

Hồ 66

Sau Lại Gặp Được Anh (后来遇见他) flac

Hồ 66. 2020. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Kinh Mộng (惊梦) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Sau Lại Gặp Được Anh (后来遇见他) flac

Hồ 66. 2020. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Mặt Nạ (面具) flac

Hồ 66. 2020. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Tây Tử Ngân (西子吟) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Tây Tử Ngân (西子吟) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Biểu Tượng (表象) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Biểu Tượng (表象) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn (永远永远) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese. Album: Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn (永远永远) Single.
Hồ 66

Thập Lý Tương Tư (十里相思) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Thập Lý Tương Tư (十里相思).
Hồ 66

Sát Thanh (杀青) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Lý Sở Ưng Cai (理所应该) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Lý Sở Ưng Cai (理所应该).
Hồ 66

Lãng Nhân Tì Bà (浪人琵琶) flac

Hồ 66. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Đơn Sắc Lăng (单色凌).
Hồ 66

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Quần Cư Động Vật (群居动物) (Nhạc Đệm) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Lãng Nhân Tỳ Bà (浪人琵琶) flac

Hồ 66. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Lãng Nhân Tỳ Bà (浪人琵琶).
Hồ 66

Độc Kẻ (读者) flac

Hồ 66. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Độc Kẻ (读者).
Hồ 66

Ngày Đó (哪天) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngày Đó (哪天).
Hồ 66

Ngày Đó (哪天) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngày Đó (哪天).
Hồ 66

Thập Lý Tương Tư (十里相思) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese. Album: Thập Lý Tương Tư (十里相思).
Hồ 66

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Hồ 66

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) (Nhạc Đệm) flac

Hồ 66. 2019. Instrumental Chinese.
Trương Vệ Kiện

Rốt Cuộc Lúc Nào Mới Có Thể Nhớ Đến Anh (到底什么时候才会想起我) (Hoà Tấu) flac

Trương Vệ Kiện. Chinese Pop - Rock.
Lương Bằng Quang

Nhớ Đến Người Mà Anh Cố Quên 128kbps

Lương Bằng Quang. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lương Bằng Quang.
Hoàng Lệ Linh

Người Mà Đêm Nay Anh Nhớ Đến Có Phải Em (今晚你想念的人是不是我) flac

Hoàng Lệ Linh. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Everlasting... Best And More Vol 01.
Ngọc Huyền

Nếu Có Nhớ Đến 320kbps

Ngọc Huyền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khánh Bằng.
Ngọc Huyền

Nếu Có Nhớ Đến 320kbps

Ngọc Huyền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khánh Bằng. Album: Bài Ca Chúng Mình.
Ngọc Huyền

Nếu Có Nhớ Đến 320kbps

Ngọc Huyền. 1997. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khánh Băng.
Tiền Chính Hạo

Mỗi Khi Nhớ Tới Người (每当想起你) flac

Tiền Chính Hạo. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Friedemann Matzeit;Chu Tịnh Tịch JING. Album: Mỗi Khi Nhớ Tới Người (每当想起你).
Tiền Chính Hạo

Mỗi Khi Nhớ Tới Người (每当想起你) flac

Tiền Chính Hạo. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Friedemann Matzeit;Chu Tịnh Tịch JING. Album: Mỗi Khi Nhớ Tới Người (每当想起你).
Trương Vệ Kiện

到底什麼時候才會想起我 (Khi Nào Em Mới Nhớ Đến Anh) flac

Trương Vệ Kiện. Chinese Pop - Rock.
Yuki Huy Nam

Năm Mới Có Người Yêu Mới flac

Yuki Huy Nam. 2015. Instrumental Vietnamese. Writer: Yuki Huy Nam.
Anh Quân

Năm Mới Có Người Yêu Mới 320kbps

Anh Quân. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Yuki Huy Nam.
Trần Anh Quân

Năm Mới Có Người Yêu Mới 320kbps

Trần Anh Quân. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Yuki Huy Nam.
Yuki Huy Nam

Năm Mới Có Người Yêu Mới 320kbps

Yuki Huy Nam. 2012. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Yuki Huy Nam.
Cao Tuyển Nhã

Nhớ Người Đến Phát Điên (想你想到快疯了) flac

Cao Tuyển Nhã. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Vườn Sao Băng OST (流星花园 音乐专辑).
Cao Tuyển Nhã

Nhớ Người Đến Phát Điên (想你想到快疯了) flac

Cao Tuyển Nhã. 2018. Instrumental Chinese. Album: Vườn Sao Băng OST (流星花园 音乐专辑).
Ngô Hi Trạch

Nhớ Người Đến Phát Điên (想你想到快疯了) flac

Ngô Hi Trạch. 2018. Instrumental Chinese. Album: Vườn Sao Băng OST (流星花园 音乐专辑).
Ngô Hi Trạch

Nhớ Người Đến Phát Điên (想你想到快疯了) flac

Ngô Hi Trạch. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Ngô Hi Trạch, Johnny Chao. Album: Vườn Sao Băng OST (流星花园 音乐专辑).
Trình Hưởng

Thế Giới Lớn Như Vậy Vẫn Gặp Được Anh (世界这么大还是遇见你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese Pop - Rock.
Thố Tử Nha

Cô Nương Bên Cầu (桥边姑娘) flac

Thố Tử Nha. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Hải Luân.
Advanced

Minimanimo flac

Advanced. 2020. Chinese Pop - Rock.
Khổng Tuyết Nhi

I'm Not Yours (Live) flac

Khổng Tuyết Nhi. 2020. Chinese Pop - Rock.
SNH48 Mạc Hàn

Bất Phục (不服) (Live) flac

SNH48 Mạc Hàn. 2020. Chinese Pop - Rock.
F*yy

Lực Vạn Vật Hấp Dẫn (万有引力) flac

F*yy. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Uông Tô Lang.
Triệu Phương Tịnh

Mang Chủng (芒种) flac

Triệu Phương Tịnh. 2019. Chinese Pop - Rock.
Dương Tiểu Tráng

Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏) flac

Dương Tiểu Tráng. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Dương Tiểu Tráng. Album: Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏).
A Nhũng

Đáp Án Của Anh (你的答案) flac

A Nhũng. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tư Nam

Đông Miên (冬眠) flac

Tư Nam. 2019. Chinese Pop - Rock.
Mộng Nhiên

Thiếu Niên (少年) flac

Mộng Nhiên. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Mộng Nhiên;Trương Lượng.
A Du Du

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) flac

A Du Du. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Nhất Bác;Trương Trì.
Phó Như Kiều

Vi Vi (微微) flac

Phó Như Kiều. 2020. Chinese Pop - Rock.
A Du Du

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

A Du Du. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Nhất Bác, Trương Trì.
Thái Từ Khôn

Tình Nhân (情人) flac

Thái Từ Khôn. 2020. Chinese Pop - Rock.
Jony J

Không Cần Phải Đoán (不用去猜) (Live) flac

Jony J. 2020. Chinese Pop - Rock.
Lưu Diệc Tâm

Nghiện Thức Khuya (熬夜上瘾) flac

Lưu Diệc Tâm. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Vương Nghệ Huyền.
An Kỳ

Tình Nhân (情人)(Live) flac

An Kỳ. 2020. Chinese Pop - Rock.
Dụ Ngôn

Bài Ca Ngủ Ngon + Yes! Ok! (晚安歌+Yes!Ok!) (Live) flac

Dụ Ngôn. 2020. Chinese Pop - Rock.
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2019. Chinese Pop - Rock.