LOADING ...

Phàm Gian 2 (凡间 2)

- Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc (2017)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Phàm Gian 2 (凡间 2) by Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc, in album Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
 1. Mặc Uyên (墨渊) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 2. Phàm Gian 2 (凡间 2) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 3. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 4. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 5. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 6. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 7. Bạch Thiển (白浅) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 8. Tư Âm (司音) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 9. Ly Oán (离怨) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 10. Dạ Hoa (夜华) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 11. Phượng Cửu (凤九) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 12. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến (玉清昆仑扇) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 13. Côn Luân Hư (昆仑虚) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 14. Đào Hoa Tuý (桃花醉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 15. Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 16. Tố Cẩm (素锦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 17. Tố Tố (素素) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 18. Thượng Tiên Thật Đáng Yêu (上仙么么哒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 19. Tu Hành (修行) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 20. Tình Đậu (情窦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 21. Ly Kính (离镜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 22. Huyền Nữ (玄女) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 23. Quyết Chiến Nhược Thuỷ Hà (决战若水河) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 24. Thanh Khâu Nhất Mạch (青丘一脉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 25. Lộ Mạn Mạn (路漫漫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 26. Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 27. Ngày Thường Của Tiểu Hắc Xà (小黑蛇的日常) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 28. Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 29. Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 30. Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 31. Thần Thức (神识) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 32. Yên Chi (胭脂) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 33. Cục Bột Nhỏ (糯米团子) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 34. Tư Niệm (思念) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 35. Vô Vọng Hải (无妄海) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 36. Tam Thế Chi Ái (三世之爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 37. Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 38. Lịch Kiếp (历劫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 39. Thương Tình (伤情) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 40. Giao Nhân Tộc (鲛人族) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 41. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn (东荒俊疾山) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 42. Phàm Gian 1 (凡间 1) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 43. Chiết Nhan (折颜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 44. Bạch Chân (白真) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 45. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 46. Phồn Hoa (繁花) - Lưu Phái
 47. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
 48. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 49. Phồn Hoa (繁花) - Lưu Phái
 50. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
Download

M4A 500kbps and FLAC 1000kbps seem to be fake. We recommend downloading MP3 320kbps instead.

Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.
Follow me on Facebook to get coupons and updates.

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Phàm Gian 2 (凡间 2)" Videos

DVD 1 of 4: Loving the Silent Tears: The Musical
DVD 1 of 4: Loving the Silent Tears: The Musical
2013-07-29 Upgrade Yourself into a Very Noble, Self-Sacrifice Being
2013-07-29 Upgrade Yourself into a Very Noble, Self-Sacrifice Being
867-2 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
867-2 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
867-3 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
867-3 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
869-1 Be Organic Vegan to Save the Planet, Multi-subtitles
869-1 Be Organic Vegan to Save the Planet, Multi-subtitles
888 The Higher Duty of Enlightened Masters, Multi-subtitles
888 The Higher Duty of Enlightened Masters, Multi-subtitles
893 Act Like Our True Great Self, Multi-subtitles
893 Act Like Our True Great Self, Multi-subtitles
863-1 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: SOS - Save the Planet, Multi-subtitles
863-1 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: SOS - Save the Planet, Multi-subtitles
884-1 Global Warming: Yes, There Is a Solution!, Multi-subtitles
884-1 Global Warming: Yes, There Is a Solution!, Multi-subtitles
867-1 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
867-1 Save Our Earth Conference 2009, Multi-subtitles
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Dạ Hoa (夜华) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phượng Cửu (凤九) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tư Âm (司音) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Côn Luân Hư (昆仑虚) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Long Cung (龙宫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tử Lan (子阑) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Đậu (情窦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phàm Gian 1 (凡间 1) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Bạch Thiển (白浅) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tu Hành (修行) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Điệp Phong (叠风) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Thiếu Tân (少辛) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese.
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tố Cẩm (素锦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Huyền Nữ (玄女) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).

Related songs of Phàm Gian 2 (凡间 2)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phàm Gian 2 (凡间 2) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
MinhTT

Sư Phạm 2 Trường Tôi 128kbps

MinhTT. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Rap Việt.
Cẩm Loan

Giận Hờn 2 flac

Cẩm Loan. 2018. Vietnamese Bolero. Writer: Ngọc Sơn. Album: Nhạc Tình Quê Hương 2.
Quang Lê

Giận Hờn 2 flac

Quang Lê. 2004. Vietnamese Bolero. Writer: Ngọc Sơn. Album: Kẻ Ở Miền Xa.
Ngọc Sơn

Giận Hờn 2 flac

Ngọc Sơn. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Ngọc Sơn Bất Hủ 1 - Tình Dại Khờ.
Chiến Thắng

Giận Hờn 2 320kbps

Chiến Thắng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn.
Dương Ngọc Thái

Giận Hờn 2 flac

Dương Ngọc Thái. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: CD3.
Ngọc Sơn

Giận Hờn 2 flac

Ngọc Sơn. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Thanh Sơn. Album: Giọt Nắng Bên Thềm.
Trường Vũ

Giận Hờn 2 flac

Trường Vũ. 2003. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Nhớ Người Yêu.
Phi Nhung

Giận Hờn 2 flac

Phi Nhung. 2010. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Đừng Nói Xa Nhau.
Phi Nhung

Giận Hờn 2 flac

Phi Nhung. 2007. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: The Best Of Phi Nhung.
Tường Nguyên

Giận Hờn 2 flac

Tường Nguyên. 2001. Vietnamese Bolero. Writer: Ngọc Sơn. Album: Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn.
Gia Huy

Giận Hờn 2 flac

Gia Huy. 2011. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Sầu Lẻ Bóng.
Tuấn Vũ

Giận Hờn 2 flac

Tuấn Vũ. 2006. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Tình Đời.
Lê Sang

Giận Hờn 2 flac

Lê Sang. 2017. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Đắp Mộ Cuộc Tình.
Ngọc Sơn

Giận Hờn 2 flac

Ngọc Sơn. 2008. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Tình Dại Khờ.
Mạnh Quỳnh

Giận Hờn 2 flac

Mạnh Quỳnh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Bọt Mưa.
Hạ Vy

Giận Hờn 2 flac

Hạ Vy. 2002. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Gió Bấc.
Phi Nhung

Giận Hờn 2 flac

Phi Nhung. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Sơn. Album: Giận Hờn.
Ngọc Sơn

Giận Hờn 2 128kbps

Ngọc Sơn. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Thanh Sơn. Album: Tuyệt Phẩm Rumba Và Tiếng Đàn Guitar: Sến.
Lữ Lượng

Minh Lan - Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Lữ Lượng

Vui Mừng Tự Ðắc (怡然自得) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Lữ Lượng

Tôi Luyện - Chủ Ðề 3 (磨砺 主题 3) flac

Lữ Lượng. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Xomu

Lanterns 320kbps

Xomu. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Xomu.
Trương Tử Hào

Có Thể Hay Không (可不可以) flac

Trương Tử Hào. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Lưu Vĩ Phong. Album: Có Thể Hay Không (可不可以).
Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月) flac

Tát Đỉnh Đỉnh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang;Lưu Hồ Dật;Thường Thạch Lỗi. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Lâm Tuấn Trình

Đông Tây (东西) flac

Lâm Tuấn Trình. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đông Tây (东西).
Lưu Vũ Ninh

Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来) flac

Lưu Vũ Ninh. 2018. Instrumental Chinese. Album: Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来).
Hoa Chúc

Đạo Tướng Hành (盜將行) flac

Hoa Chúc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đạo Tướng Hành (盜將行).
Dương Dương

Forever Young flac

Dương Dương. 2018. Instrumental Chinese. Album: Forever Young.
An Tử & Cửu Muội

Nhân Gian Nguyệt (人间月) flac

An Tử & Cửu Muội. 2019. Instrumental Chinese.
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Tang (桑) Single.
Mèo Của Chủ Nhà

Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2019. Instrumental Chinese. Album: Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Instrumental Chinese. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Từ Giai Oánh

Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求) flac

Từ Giai Oánh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Trần Hi;Đổng Đông Đông;Hà Kỳ. Album: Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求).
Phùng Đề Mạc

Sa Mạc Lạc Đà (沙漠駱駝) flac

Phùng Đề Mạc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Sa Mạc Lạc Đà (沙漠駱駝).
Dương Tử

Tình Sương (情霜) flac

Dương Tử. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Tào Cách

Một (一) flac

Tào Cách. 2018. Instrumental Chinese. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Vương Đậu Đậu

Bé Cưng (小甜心) flac

Vương Đậu Đậu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Bé Cưng (小甜心).
Yuan Sheng

The Seasons, Op. 37a III. March. Song of the Lark flac

Yuan Sheng. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Piotr Ilyich Tchaikovsky. Album: Tchaikovsky: The Seasons.