LOADING ...

Quê Hương Ở Chân Trời (天边的故乡)

- Tháp Lâm
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Quê Hương Ở Chân Trời (天边的故乡) by Tháp Lâm, writer by Tháp Lâm . The highest quality of audio that you can download is 128kbps . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

在我童年的时候
歌 妈妈对我说
词 我们的故乡在草原
转 那里有辽阔的牧场
自 那里有温暖的毡房
音 那里有看不够的美景
魁 那里有讲的不完的讲不完的歌谣
网 哎!故乡 牵走了我的心
i 哎!故乡 染绿了我的梦
n 染绿了我的梦
k (歌词转自 音魁网
u 在我成人的时候
i 爸爸对我说
· 我们的血脉连着草原
c 那里有古老的传奇
o 那里有马背的风采
m 那里有喝不够的美酒
  那里有讲不完的讲完辉煌
  哎!故乡 牵走了我的心
  哎!故乡 染绿了我的梦
  染绿了我的梦
  哎!故乡 牵走了我的心
  哎!故乡 染绿了我的梦
  染绿了我的梦

"Quê Hương Ở Chân Trời (天边的故乡)" Videos

Tháp Lâm

Quê Hương Ở Chân Trời (天边的故乡) 128kbps

Tháp Lâm. Chinese. Writer: Tháp Lâm.
Thái Minh Nguyễn

Chân Trời Quê Hương 128kbps

Thái Minh Nguyễn. Vietnamese.
Nhật Tinh Anh

Ở Chân Trời Xa flac

Nhật Tinh Anh. 2012. Vietnamese. Writer: Bằng Cường. Album: Không Gì Là Không Thể.
Thanh Yên Tử

Người Thân ở Quê Hương (故乡的亲人) 128kbps

Thanh Yên Tử. Chinese. Writer: Thanh Yên Tử.
Cung Nguyệt

Hương Hoa Làm Bạn Đến Tận Chân Trời (花香伴你走天涯) flac

Cung Nguyệt. 2014. Chinese. Album: Truy Nguyệt (追玥).
Tuấn Phong

Chân Trời 320kbps

Tuấn Phong. Vietnamese. Writer: Tuấn Phong;Keon;Mc ILL.
Nhậm Hiền Tề

Chân Trời 128kbps

Nhậm Hiền Tề. 2000. Chinese. Album: Chân Trời.
Phàn Đồng Châu

Chân Trời / 天涯 128kbps

Phàn Đồng Châu. Chinese. Writer: Phàn Đồng Châu.
Nhậm Hiền Tề

Chân Trời (天涯) flac

Nhậm Hiền Tề. Chinese.
Tuấn Phong

Chân Trời 128kbps

Tuấn Phong. 2015. Vietnamese. Writer: Tuấn Phong;Keon;Mc ILL.
Nhậm Hiền Tề

Chân Trời 128kbps

Nhậm Hiền Tề. 2000. Chinese. Album: Chân Trời.
Nhậm Hiền Tề

Chân Trời (天涯) 128kbps

Nhậm Hiền Tề. Chinese. Writer: Nhậm Hiền Tề.
Hoạ Mi

Mặt Trời Lại Sáng Quê Hương (Pre 75) 320kbps

Hoạ Mi. Vietnamese. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng (Tape).
Thái Thanh

Nước Mắt Quê Hương (Lạy Trời Có Thấu) (Pre 75) 320kbps

Thái Thanh. Vietnamese. Writer: Châu Kỳ;Hồ Đình Phương.
Quang Linh

Chân Quê 320kbps

Quang Linh. Vietnamese. Writer: Trung Đức.
Quang Linh

Chân Quê flac

Quang Linh. 1998. Vietnamese. Writer: Trung Đức. Album: Ca Dao Em Và Tôi.
Hoài Nam

Chân Quê flac

Hoài Nam. 1995. Vietnamese. Writer: Trung Đức. Album: Chân Quê.
Chung Tử Lưu

Chân Quê 320kbps

Chung Tử Lưu. Vietnamese. Writer: Trung Đức.
Chung Tử Lưu

Chân Quê 320kbps

Chung Tử Lưu. 1994. Vietnamese. Writer: Trung Đức;Thơ;Nguyễn Bính. Album: Nhịp Võng Đong Đưa.
Thu Hiền

Chân Quê 320kbps

Thu Hiền. Vietnamese. Writer: Trung Đức. Album: Giữ Trọn Tình Quê.

Hot Chinese

Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Gian Lỗi Nhịp (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Sai Mùa (错季) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Cúc Tịnh Y

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (过去完成时) flac

Cúc Tịnh Y. 2021. Chinese.
Unknown

Thẩm Viên Ngoại (沈园外) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Yến Vô Hiết (燕无歇) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Mất Khống Chế (失控) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Thượng Văn Tiệp

Trục Lãng (逐浪) flac

Thượng Văn Tiệp. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Tưởng Tuyết Nhi

Yến Vô Hiết (燕无歇) (DJ Yaha) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2020. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.