LOADING ...

Tiểu Mãn (小满)

- Âm Khuyết Thi Thính (2019)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tiểu Mãn (小满) by Âm Khuyết Thi Thính, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Juǎn qǐ mù xiāng cáng zài zhěn hòu
Hé tā shù fǎ de qīngliǔ
Bái tóng zhàn sān fēn yú chūn zhuì rù shǒu
Yī shǎng cháng mèng yā suì hóngdòu
Shì míngyuè zuì yǐ gāolóu
Zhē zhù huánghūn de yè què zhē bù zhù chóu
Qíng shēn wèibì báitóu
Chuánqí cái bùxiǔ
Xiāngshí wèibì yǒngyǒu mò qiǎngqiú
Yī gǎn tiěhuà yín gōu
Luò chù què wēnróu
Shuō dòngbǐ de rén dòngqíng zǒng nán shōu
Shì yú yuè lián chí
Jīng qǐ yī wěi bōlàng wéi nǐ zhī
Shìjiāngshān wànlǐ wǒ wéi yǔ nǐ xiāngshí
Fǔmō shūyè shí
Yǎnlèi què dōu bùrěn qù dǎ shī
Wǒ xiě biàn zhè shìjiān de měi zhǒng xiāngsī
Zhízhuó tiānchángdìjiǔ tài jiǔ
Dào mǎnyuè duōle quēkǒu
Shì fàngxià céngjīng què fàng bù kāi shǒu
Bèi mò zì zhān shàngle yī xiù
Hé chīrén wàngqíng de jiǔ
Xiě liángchén duō jùshǒu mò dàirén xiāoshòu
Qíng shēn wèibì báitóu
Chuánqí cái bùxiǔ
Xiāngshí wèibì yǒngyǒu mò qiǎngqiú
Yī gǎn tiěhuà yín gōu
Luò chù què wēnróu
Shuō dòngbǐ de rén dòngqíng zǒng nán shōu
Shì yú yuè lián chí
Jīng qǐ yī wěi bōlàng wéi nǐ zhī
Shì jiāngshān wànlǐ wǒ wéi yǔ nǐ xiāngshí
Fǔmō shūyè shí
Yǎnlèi què dōu bùrěn qù dǎ shī
Wǒ xiě biàn zhè shì jiān de měi zhǒng xiāngsī
Yào qíng dào nóng shí cái dǒng shēchǐ
Shì fóshǒu niān huā diǎn dào jí zhǐ
Yào gēshě zhí niàn bān de réncí
Mái xià hóngchén de zhǒngzǐ
Yào chuān fēngguò yǔ xián yún ér zhì
Shì fēiniǎo chí yú bānpèi jǐngzhì
Yào xiǎngguò niànguò tíngliú chúnchǐ
Zuì zhōng wéi yǒu qīngfēng zhī

"Tiểu Mãn (小满)" Videos

Other songs of Âm Khuyết Thi Thính

Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) (2020) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Dance - Remix.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) (2020) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼).
Âm Khuyết Thi Thính

Lạc Nhạn (落雁) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Lạc Nhạn (落雁).
Âm Khuyết Thi Thính

Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙).
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (Remix) 128kbps

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese Dance - Remix.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese Pop - Rock.
Âm Khuyết Thi Thính

Đại Hàn (大寒) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Xử Thử (处暑) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Tiểu Mãn (小满) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Sương Lạnh (寒露) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Chiết Giang Tầm Tình (Beat) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese. Writer: Âm Khuyết Thi Thính. Album: Chiết Giang Tầm Tình (折江寻情).
Âm Khuyết Thi Thính

Tiểu Hàn (小寒) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Bạch Lộ (白露) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Lập Thu (立秋) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese. Album: Lập Thu (立秋) Single.
Âm Khuyết Thi Thính

Hôm Nay Em Cũng Có Được (今天你也拥有) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Như Mộng Lệnh (如梦令) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Mặc Ái (默爱) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Sương Hàn (霜降) (Remix) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese Dance - Remix. Album: Sương Hàng (霜降/Remix) (EP).

Related songs of Tiểu Mãn (小满)

Unknown

Tiểu Mãn flac

Unknown. Chinese Pop - Rock.
Âm Khuyết Thi Thính

Tiểu Mãn (小满) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Instrumental Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Tiểu Mãn (小满) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese Pop - Rock.
Lý Văn Vệ

Nguyệt Mãn Tây Lầu (Tiêu) 320kbps

Lý Văn Vệ. Instrumental Chinese.
BBT

Mạn Nhiệt Tiểu Hài (慢热小孩) flac

BBT. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Mạn Nhiệt Tiểu Hài (慢热小孩).
Lưu Nhân Ngữ

Ngọt Ngào Tiểu Mỹ Mãn (甜甜小美满) flac

Lưu Nhân Ngữ. 2020. Chinese Pop - Rock.
Zhang Wei-Liang

Scents Of Colors (Trà Hương Mãn Sắc~Trương Khả Cửu - Sơn Trai Tiểu Tập Khúc; 茶香滿色~張可久<山齋小集曲>) flac

Zhang Wei-Liang. 2004. Instrumental Chinese. Writer: Zhang Wei-Liang. Album: Tea Music: Poetics Of Tea (茶詩; Trà Thi).
Various Artists

Mân Côi Mân Côi Ngã Ái Nễ (Bài Tiêu) (Méi Gui Méi Gui Wǒ Ài Nĭ (Pái Xiao); 玫瑰玫瑰我爱你 (排箫)) flac

Various Artists. Instrumental Chinese. Album: Relax Music - Bamboo.
Tiêu Á Hiên

Tiêu Sái Tiểu Thư (萧洒小姐) flac

Tiêu Á Hiên. 2010. Chinese Pop - Rock. Album: Tiêu Sái Tiểu Thư (萧洒小姐).
Vương Dung

Tiểu Kê Tiểu Kê (小鸡小鸡) flac

Vương Dung. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Tiểu Kê Tiểu Kê (小鸡小鸡).
Tân Nguyệt Băng Băng

Tiểu Tiểu Lộc (小小鹿) flac

Tân Nguyệt Băng Băng. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Hàng Đầu Trung Quốc 247.
La Côn

Nhất Tiếu (一笑) flac

La Côn. 2016. Instrumental Chinese. Album: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên OST (微微一笑很倾城 电视剧原声带).
LynkTop

Tiêu Sầu 320kbps

LynkTop. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: LynkTop.
Trần Ngọc Bảo

Tiều Phu 320kbps

Trần Ngọc Bảo. Vietnamese Pop - Rock.
Lưu Tử Linh

Tiểu Phương 小芳 320kbps

Lưu Tử Linh. Chinese Pop - Rock.
Hồ Duy Minh

Tiểu Muội 128kbps

Hồ Duy Minh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hồ Duy Minh.
Minh Thuận

Tiểu Phương 320kbps

Minh Thuận. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Album: Giọt Lệ Chia Ly.
Hà Vận Thi

Tiểu Kì (小淇) 128kbps

Hà Vận Thi. Chinese Pop - Rock. Writer: Hà Vận Thi.
Minh Thuận

Tiểu Phương flac

Minh Thuận. Vietnamese Pop - Rock. Album: Tình Đầu Chưa Nguôi.
Hạc San

Tiều Phu flac

Hạc San. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hạc San. Album: Sét Đánh Ngang Trời.
Unknown

BonBon Girls flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Định Luật Kẹo Cứng (硬糖定律) (EP).
Unknown

Through The Dark Tunnel Of Time flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: It's Okay To Not Be Okay (OST).
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) (2020) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental Chinese.
Unknown

Bạn Là Quan Trọng Nhất Nhất Nhất (你最最最重要) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Định Luật Kẹo Cứng (硬糖定律) (EP).
Unknown

Vi Nhĩ Nhi Sinh (为你而生) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Song Sênh

Thái Sơ (太初) flac

Song Sênh. 2020. Instrumental Chinese.
Unknown

Đưa Tôi Đến Mặt Trăng (带我去月球) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese.
Unknown

Kiễng Chân Tìm Tình Yêu (踮起脚尖爱) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese.
Tô Tỉnh

Hoa Ly Nhân (离人花) flac

Tô Tỉnh. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Unknown

Cùng Với Anh (和你一起) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Unknown

Say Giấc (眠眠) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Unknown

Chuông Gió (风铃) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Lục Hổ

Cái Đuôi Nhỏ (小尾巴) flac

Lục Hổ. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Unknown

Cựu Nhân Gian (旧人间) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Châu Thâm

Hoang Nguyên Tinh Hỏa (荒原星火) flac

Châu Thâm. 2020. Instrumental Chinese.
Liên Hoài Vĩ

Lang Học Bài (读书郎) flac

Liên Hoài Vĩ. 2020. Instrumental Chinese.
Châu Thâm

Dữ Khanh (与卿) flac

Châu Thâm. 2020. Instrumental Chinese.
Đoàn Áo Quyên

Tự (叙) flac

Đoàn Áo Quyên. 2020. Instrumental Chinese. Album: Cẩm Tú Nam Ca (锦绣南歌 电视剧原声带) (OST).
Âm Khuyết Thi Thính

Đại Hàn (大寒) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental Chinese.
Unknown

Người Nhạc Sĩ (点歌的人) flac

Unknown. 2020. Instrumental Chinese.