LOADING ...

Trên Ban Công (阳台上)

- Úc Khả Duy (2019)
Play 32kbps. 04:58

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Trên Ban Công (阳台上) by Úc Khả Duy, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.
Follow me on Facebook to get coupons and updates.

Lyrics

Mùguāng céng bèi nǐ wēnnuǎnguò
Cái xiě xià xǔduō dòngróng
Hái láibují fānyuè
Fēng yǐ chuīguò wǒ yǎn móu
Nǐ hé wǒ yīlù tóngxíng zài dào kǒuzhōng de tā
Huíyì fāzhe guāng
Xīyáng bù chén xià
Túrán luànle bùfá
Hé shí shéi xiǎng wàngle shéi
Yòu hènzhe shéi
Cóngcǐ fāngxiàng chéngle gēnsuí
ěrduǒ kāi chūlái de shuǐxiān ràng rén yūn xuàn
Nà shí shéi xiǎng wàngle shéi
Suǒwèi yǒngyuǎn
Bùguò shìgè fùmiàn gàiniàn
Míngmíng jiūchán
Què bù chūshì zhōngdiǎn
Jiǎrú xīn zài nǐ shǒuzhōng bù zhēngzhá
Bǎ shíguāng dàng zuò xiàngpí cā
Cā qù níbā
Wàngjì huǎnghuà
Huó de xiāosǎ
Nǐ háishì nàgè wéixiào de tā
Hái wúfǎ kàojìn xiē de tā
Gūdān wèi tā
Wǒ sīniàn de shì tā
Jiù lián bì shàng yǎn
Yě bù huì zhēngfā
Yángtái shàng yǒu duōshǎo fēngjǐng
Shéi zài huānxǐ huò kūqì
Zhídào nǐ de xiàoróng fàngyìng zài wǒ de yǎndǐ
Xīnlǐ fēngqǐyúnyǒngle jiūxīn qíngxù lái xí
Cónglái bu yuànyì
Hé shéi fēnxiǎng nǐ
Gěi wǒ de yǔjì
Hé shí shéi xiǎng hènzhe shéi
Yòu wàngle shéi
Cóngcǐ shāngxīn jiābèi fèngpéi
ěrduǒ kāi chūlái de shuǐxiān ràng rén yūn xuàn
Nà shí shéi xiǎng wàngle shéi
Suǒwèi yǒngyuǎn
Bùguò shìgè fùmiàn gàiniàn
Míngmíng jiūchán
Què bù chūshì zhōngdiǎn
Jiǎrú xīn zài nǐ shǒuzhōng bù zhēngzhá
Bǎ shíguāng dàng zuò xiàngpí cā
Cā qù níbā
Wàngjì huǎnghuà
Huó de xiāosǎ
Nǐ háishì nàgè wéixiào de tā
Hái wúfǎ kàojìn xiē de tā
Gūdān wèi tā wǒ sīniàn de shì tā
Liúlèi shì wèi tā
Nǐguò de hái hǎo ma

"Trên Ban Công (阳台上)" Videos

[Vietsub] Trên ban công - Úc Khả Duy - Movie Trên ban công OST |  阳台上 - 郁可唯
[Vietsub] Trên ban công - Úc Khả Duy - Movie Trên ban công OST | 阳台上 - 郁可唯
[Vietsub] Trên Ban Công - Úc Khả Duy (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub] Trên Ban Công - Úc Khả Duy (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub | Audio] Trên Ban Công - Úc Khả Duy (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub | Audio] Trên Ban Công - Úc Khả Duy (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub | Audio] Cô Gái Romania - Song Đương (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub | Audio] Cô Gái Romania - Song Đương (OST movie "Trên Ban Công")
[Vietsub] Cô Nương Romania - Song Đương (OST Movie "Trên Ban Công")
[Vietsub] Cô Nương Romania - Song Đương (OST Movie "Trên Ban Công")
郁可唯 《阳台上》 KTV 歌词版
郁可唯 《阳台上》 KTV 歌词版
《阳台上》郁可唯 电影同名推广曲(周冬雨主演)女生版  起风了 #歌词_Lyrics ▪️假如心在你手中不挣扎 把时光当作橡皮擦 擦去泥巴 忘记谎话 活的潇洒▫️
《阳台上》郁可唯 电影同名推广曲(周冬雨主演)女生版 起风了 #歌词_Lyrics ▪️假如心在你手中不挣扎 把时光当作橡皮擦 擦去泥巴 忘记谎话 活的潇洒▫️
郁可唯 阳台上
郁可唯 阳台上
郁可唯【阳台上】「高音質 x 動態歌詞 Lyrics」动态歌词高音质♫♫ 323 ♫♫《最新歌曲》
郁可唯【阳台上】「高音質 x 動態歌詞 Lyrics」动态歌词高音质♫♫ 323 ♫♫《最新歌曲》
阳台上 On the Balcony Trailer 2| 2019 Chinese Movies
阳台上 On the Balcony Trailer 2| 2019 Chinese Movies
鬱可唯 - 陽台上  電影《陽台上》同名推廣曲「孤單為他 我思念的是他 流淚是為他 你過得還好嗎」高品質純音樂
鬱可唯 - 陽台上 電影《陽台上》同名推廣曲「孤單為他 我思念的是他 流淚是為他 你過得還好嗎」高品質純音樂
阳台上电影同名推广曲-郁可唯仙嗓将丧能量转化成高亢信念
阳台上电影同名推广曲-郁可唯仙嗓将丧能量转化成高亢信念
2013-07-23 (P1of2) If We Are Virtuous, We Attract Blessings..
2013-07-23 (P1of2) If We Are Virtuous, We Attract Blessings..
My Friend Irma: Aunt Harriet to Visit / Did Irma Buy Her Own Wedding Ring / Planning a Vacation
My Friend Irma: Aunt Harriet to Visit / Did Irma Buy Her Own Wedding Ring / Planning a Vacation

Other songs of Úc Khả Duy

Úc Khả Duy

Missed Call flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Tiến Hoá (进化) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Mười Năm Như Một Ngày (十年如一日) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Tôi Không Phải Thần (我不是神) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

As You Know (你知道) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Hate (记恨) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Ngang Qua Nhân Gian (路过人间) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Still Early (为时尚早) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Intersection Of 30 (三十而慄) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Là Ai (是谁) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Yêu Chậm (迟爱) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Yêu Chậm (迟爱).
Úc Khả Duy

Giống Như Một Đứa Trẻ (像小时候一样) flac

Úc Khả Duy. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Giống Như Một Đứa Trẻ (像小时候一样).
Úc Khả Duy

Hate (记恨) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hate (记恨).
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock.
Úc Khả Duy

Ngang Qua Nhân Gian (路过人间) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Trương Giản Quân Vĩ, Thi Nhân Thành. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Biết Chăng, Biết Chăng (知否知否) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Úc Khả Duy

Intersection Of 30 (三十而慄) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Intersection of 30 (三十而慄).
Úc Khả Duy

Trời Cao (天高) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Trời Cao (天高).
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) (Nhạc Đệm) flac

Úc Khả Duy. 2019. Instrumental Chinese.
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) flac

Úc Khả Duy. 2019. Instrumental Chinese.

Related songs of Trên Ban Công (阳台上)

Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock.
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) flac

Úc Khả Duy. 2019. Instrumental Chinese.
Úc Khả Duy

Trên Ban Công (阳台上) (Nhạc Đệm) flac

Úc Khả Duy. 2019. Instrumental Chinese.
Đồng Lệ

Cuộc Gặp Trên Ban Công (楼台会) flac

Đồng Lệ. 2008. Chinese Pop - Rock. Album: Lệ Tương Tư (相思泪).
Đồng Lệ

Cuộc Gặp Trên Ban Công (楼台会) flac

Đồng Lệ. 2009. Chinese Pop - Rock. Album: Nhớ Anh (想念你).
Đồng Lệ

Cuộc Gặp Trên Ban Công (楼台会) flac

Đồng Lệ. 2010. Chinese Pop - Rock. Album: Linh Nhân Ca (水乡·伶人之一) (CD1).
Various Artists

Xe Đêm Trên Công Trường flac

Various Artists. 1998. Vietnamese Bolero. Album: Những Bài Ca Thợ Mỏ.
Khánh Vinh

Chiều Trên Biển Gò Công flac

Khánh Vinh. 1999. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Phương. Album: Gò Công Quê Hương Thương Nhớ (Hội Ái Hữu Gò Công).
Quang Hùng

Thiệp Cưới Trên Bàn 128kbps

Quang Hùng. 2017. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Quang Hùng.
Thanh Thảo

Chiều Trên Bản Thượng 128kbps

Thanh Thảo. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lê Dinh.
Quang Hùng

Thiệp Cưới Trên Bàn flac

Quang Hùng. 2017. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Quang Hùng.
Chung Thư Mạn

Trên Bàn Đàm Phán 128kbps

Chung Thư Mạn. Chinese Pop - Rock. Writer: Chung Thư Mạn / Sherman Chung.
Anh Thơ

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca flac

Anh Thơ. 2006. Vietnamese Bolero. Writer: Ngô Quốc Tính. Album: Một Chặng Đường.
Mạnh Hà

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 320kbps

Mạnh Hà. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngô Quốc Tính.
Ngọc Tân

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 320kbps

Ngọc Tân. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngô Quốc Tính.
Minh Tánh

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 128kbps

Minh Tánh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngô Quốc Tính.
Áo Lính

Công Nhân Trên Chặng Đường Mới flac

Áo Lính. Vietnamese Bolero. Writer: Kiều Tấn Minh.
Vinh Yến

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 320kbps

Vinh Yến. 2016. Vietnamese Bolero. Writer: Ngô Quốc Tính.
Quang Hưng

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 320kbps

Quang Hưng. 2017. Vietnamese Bolero. Writer: Ngô Quốc Tính.
Ngọc Dũng

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca 320kbps

Ngọc Dũng. Vietnamese Bolero. Writer: Ngô Quốc Tính.
Eric Chou

Old Days flac

Eric Chou. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Eric Chou. Album: Freedom.
Ngải Thần

Em Là Đôi Mắt Của Anh (你是我的眼) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Em Là Đôi Mắt Của Anh (你是我的眼).
Eric Chou

Nobody But Me flac

Eric Chou. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Eric Chou. Album: Freedom.
Lưu Kha Hĩ

Vết Mực (墨痕) flac

Lưu Kha Hĩ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vượt Gió (渡风).
Lưu Kha Hĩ

Vô Lự (无虑) flac

Lưu Kha Hĩ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vượt Gió (渡风).
Lưu Kha Hĩ

Noãn Sơn (暖山) flac

Lưu Kha Hĩ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vượt Gió (渡风).
Lưu Tư Hàm

Sai Người (错的人) flac

Lưu Tư Hàm. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Sai Người (错的人).
Nhậm Tố Tịch

Hồ Quảng Sinh (胡广生) flac

Nhậm Tố Tịch. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Hồ Quảng Sinh (胡广生).
崔铭嘉 feat 丫蛋蛋

Khẩu Thị Tâm Phi (口是心非) Cover m4a

崔铭嘉 feat 丫蛋蛋. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Trương Ngọc Thành (張雨生).
Học Trưởng Năm Nhất

Tôi Chọn Tác Thành (我选择成全) m4a

Học Trưởng Năm Nhất. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Thắng Dữ.
Bạch Sắc

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Bạch Sắc. 2019. Chinese Pop - Rock.
An Tử & Cửu Muội

Nhân Gian Nguyệt (人间月) flac

An Tử & Cửu Muội. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hồ 66

Mới Có Thể Nhớ Đến Người (才会想起我) flac

Hồ 66. 2019. Chinese Pop - Rock.
Úc Khả Duy

Missed Call flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Tiến Hoá (进化) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
VChuan (陳威全)

滑滑世界 320kbps

VChuan (陳威全). 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: VChuan (陳威全).
Úc Khả Duy

Mười Năm Như Một Ngày (十年如一日) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Tôi Không Phải Thần (我不是神) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

As You Know (你知道) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).
Úc Khả Duy

Hate (记恨) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngang Qua Nhân Gian (路过人间).