LOADING ...

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版)

- Unknown (2022)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

九十九步退一步 (粤语DJ House版) - 亮声open

尚差几步先可拉近彼此
谁在却步我不敢留住
如告别只差一步你可知
你又何尝明白我心事
寄托了的深情从哪里终止
难为真心需经过考验
如告别只差一步你可知
你别同情还问我遭遇
错过了的感情难以再开始
为何依依不舍哪有意思
滂沱大雨冲洒我心痴
错对也许已经都暗示
莫非孤寂路上总有风雨
谁在挥手我追得太迟
全程为你倾泻我心意
无奈只得瞬间的对视
尚差几步先可拉近彼此
谁在却步我不敢留住
如告别只差一步你可知
你又何尝明白我心事
寄托了的深情从哪里终止
难为真心需经过考验
如告别只差一步你可知
你别同情还问我遭遇
错过了的感情难以再开始
为何依依不舍哪有意思
全程为你倾泻我心意
无奈只得瞬间的对视
尚差几步先可拉近彼此
谁在却步我不敢留住
如告别只差一步你可知
你又何尝明白我心事
寄托了的深情从哪里终止
难为真心需经过考验
如告别只差一步你可知
你别同情还问我遭遇
错过了的感情难以再开始
为何依依不舍哪有意思
如告别只差一步你可知
你又何尝明白我心事
寄托了的深情从哪里终止
难为真心需经过考验
如告别只差一步你可知
你别同情还问我遭遇
错过了的感情难以再开始
为何依依不舍哪有意思
为何依依不舍哪有意思

"Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版)" Videos

Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông Bản / 粤语版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông Bản / 粤语版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Nguỵ Giai Nghệ

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Chinese. Album: Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (EP).
Nguỵ Giai Nghệ

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Instrumental. Album: Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (EP).
Nguỵ Giai Nghệ

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Instrumental. Album: Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (EP).
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: 2022 Của Tôi (我的2022).
Nguỵ Giai Nghệ

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Chinese. Album: Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (EP).
Unknown

Chín Mươi Chín Độ Chênh Lệch Một Độ (九十九度差一度) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Chín Mươi Chín Độ Chênh Lệch Một Độ (九十九度差一度) (EP).
Unknown

Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) (EP).
Unknown

Gió Thổi To (大风吹) / DJ House Quảng Đông Bản (DJ House粤语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Gió Thổi To (大风吹) (EP).
Unknown

Chín Mươi Chín Độ Chênh Lệch Một Độ (九十九度差一度) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chín Mươi Chín Độ Chênh Lệch Một Độ (九十九度差一度) (EP).
Unknown

Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) (EP).
Unknown

Luôn Cho Rằng Tương Lai Còn Dài (总以为来日方长) (DJ House Quảng Đông Bản / DJ House粤语版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Luôn Cho Rằng Tương Lai Còn Dài (总以为来日方长) (Quảng Đông Bản / 粤语版) (EP).
Unknown

Luôn Cho Rằng Tương Lai Còn Dài (总以为来日方长) (DJ House Quảng Đông Bản / DJ House粤语版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Luôn Cho Rằng Tương Lai Còn Dài (总以为来日方长) (Quảng Đông Bản / 粤语版) (EP).
Unknown

Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) / DJ House Quảng Đông Bản (DJ House粤语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨).
Unknown

Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chín Chín Tám Mươi Mốt Khó Khăn (九九八十一难) (EP).
Nguỵ Giai Nghệ

Em Rất Mệt Mỏi Nhưng Không Lùi Bước (我很累却不后退) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Chinese. Album: Em Rất Mệt Mỏi Nhưng Không Lùi Bước (我很累却不后退) (EP).
Nguỵ Giai Nghệ

Em Rất Mệt Mỏi Nhưng Không Lùi Bước (我很累却不后退) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Nguỵ Giai Nghệ. 2022. Instrumental. Album: Em Rất Mệt Mỏi Nhưng Không Lùi Bước (我很累却不后退) (EP).