LOADING ...

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她)

- Thôi Tử Cách (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) by Thôi Tử Cách, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

tā shēng yú xún cháng rén jiā
bù suàn mào měi rú huā
xué xí bù suàn tài hǎo yě bù suàn chà
tā cóng xiǎo bù ài shuō huà
jiù yòng gē shēng biǎo dá
nà xiē dà rén bù lǐ jiě de xiǎng fǎ
tā yī tiān yī tiān cháng dà
mèng xiǎng kāi shǐ méng yá
què bèi dà jiā xiào huà shuō tài fú kuā
shì a tā de mèng xiǎng hěn dà
gù xiāng róng nà bù xià
suǒ yǐ tā jué dìng dú zì chū fā
shuí shuō nǚ hái bù néng wéi le mèng xiǎng wǎng shàng pá
shuí shuō nǚ hái jiù yào fù chū gēng duō de dài jià
jiù suàn zhè zhī chǒu xiǎo yā
chéng bù le tiān é yě bà
zhì shǎo bù yào zuò jǐng dǐ zhī wā
tā jīng guò fēng chuī yǔ dǎ
liú xià yī xiē shāng bā
zài yè lǐ kū hǎn dào hóu lóng shā yǎ
tā nèi xīn jī jīng zhèng zā
duō shǎo xīn huāng jù pà
kě zuì chū de qiān guà réng fàng bù xià
tā zēng jīng qiú qiān bǔ guà
wèi lái hé shí dào dá
jiǎo bù jiàn háng jiàn yuǎn xīn lì pí fá
shì a shì jiè cāng sāng biàn huà
zhuǎn shēn jí shì tiān yá
tū rán xiǎng qǐ zuì chū de mèng a
yùn qì zào huà néng gòu chéng quán jī gè mèng xiǎng jiā
dàn yuàn zì jǐ bù yào gū fù zuì hǎo de fāng huá
shēn wéi yī zhī chǒu xiǎo yā
líng hún yǒu tiān é de yōu yǎ
yào xiāng xìn zì jǐ wán měi wú xiá
rén hǎi zhōng de shā
zuān shí de guāng huá
zhōng yǒu yī tiān bèi shì rén jué chá
sēn lín lǐ de huā
kāi zài yáng guāng xià
wǒ mén dū shì bù xún cháng de tā
yùn qì zào huà néng gòu chéng quán jī gè mèng xiǎng jiā
dàn yuàn zì jǐ bù yào gū fù zuì hǎo de fāng huá
shēn wéi yī zhī chǒu xiǎo yā
líng hún yǒu tiān é de yōu yǎ
yào xiāng xìn zì jǐ wán měi wú xiá
mā mā
wéi shén me chǒu xiǎo yā néng biàn chéng tiān é
yīn wéi chǒu xiǎo yā běn lái jiù shì tiān é
nǐ yào xiāng xìn nǐ zì jǐ
zài rén qún zhōng nǐ běn lái jiù shì bù xún cháng de nà gè

"Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她)" Videos

Other songs of Thôi Tử Cách

Thôi Tử Cách

Hồng Nhan Thương (红颜殇) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Kết Bạn (结伴) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Album: Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST (传闻中的陈芊芊OST).
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Instrumental. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Song Phi Yến (双飞燕) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Writer: Chu Chu;Đổng Dĩnh Đạt.
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Chinese. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Sống Chết Cùng Nhau (生死相随) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Instrumental. Writer: Thôi Thứ;Thôi Tử Cách;Triệu Giai Lâm. Album: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm OST (秦时丽人明月心 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Tâm Trạng Rối Bời (Remix) 320kbps

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese.
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Nhận Hưởng Khoái Lạc Niên (韧享快乐年) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Chinese. Album: Nhận Hưởng Khoái Lạc Niên (韧享快乐年).
Thôi Tử Cách

Độc Bộ (独步) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Chinese. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Độc Bộ (独步) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Instrumental. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Sống Chết Cùng Nhau (生死相随) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese. Writer: Thôi Thứ;Thôi Tử Cách;Triệu Giai Lâm. Album: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm OST (秦时丽人明月心 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Trăm Hoa Tàn (百花残) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese. Writer: Thôi Tử Cách;Thôi Thứ;Trần Thi Mục;Từ Vĩ Nùng. Album: Trăm Hoa Tàn (百花残).
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Vịnh Nhi

Không Cố Ý Làm Tổn Thương Anh (无心伤害) flac

Vịnh Nhi. 2015. Chinese. Album: Tình Ca Trong Gió (风情歌).
By2

Không Phải Cố Ý (不是故意) flac

By2. 2011. Chinese. Album: 90' Now (90'闹Now).
Unknown

Cô Ấy flac

Unknown. 2019. Vietnamese. Writer: Cá Hồi Hoang. Album: Hiệu Ứng Trốn Chạy.
Nguỵ Đại Huân

Không Tầm Thường (了不起) flac

Nguỵ Đại Huân. 2018. Chinese. Writer: Văn Nhã;Alina Smith;Annalise Morelli;Ingemar Aberg. Album: Produce 101 China - Tập 8 (Live Album).
Hồ Ba Đào

Không Tầm Thường (非同寻常) flac

Hồ Ba Đào. 2018. Instrumental. Album: Nam Phương Hữu Kiều Mộc (南方有乔木) (Full OST).
Uông Phong

Không Có Người Để Ý (没有人在乎) flac

Uông Phong. 2021. Chinese.
Hà Nhuận Đông

Cố Ý Không Yêu Em 128kbps

Hà Nhuận Đông. Chinese. Writer: Hà Nhuận Đông / Peter Ho.
Hoàng Tử Thao

Cô Ấy Và Em (她与你) flac

Hoàng Tử Thao. 2021. Chinese. Album: Cô Ấy Và Tôi (她与你) (EP).
Unknown

Làm Bạn Không Tầm Thường (相伴不平凡) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Làm Bạn Không Tầm Thường (相伴不平凡) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Lưu Đức Hoa

Vô Tâm Có Ý (Vô Tâm Thoải Mái; 无心快意) flac

Lưu Đức Hoa. Chinese. Writer: Thái Hiểu Ân;Lưu Đức Hoa. Album: Lưu Đức Hoa - Andy Lau Của Chúng Ta (Version Quảng Đông) CD1.
Lưu Đức Hoa

Vô Tâm Có Ý (Vô Tâm Thoải Mái; 无心快意) flac

Lưu Đức Hoa. 2012. Chinese. Writer: Thái Hiểu Ân;Lưu Đức Hoa. Album: We And Andy Lau Greatest Mandarin Hits (CD1).
Đặng Lệ Hân

Không Yêu Thương Không Quan Tâm (不爱不爱理) flac

Đặng Lệ Hân. 2009. Chinese. Album: Music Cafe (CD1).
Unknown

Ánh Nhìn Của Cô Ấy (她的样子) flac

Unknown. 2020. Instrumental. Album: Nếu Không Nhớ Được Thanh Âm Ấy (如果声音不记得 电影原声带) (OST).
Unknown

Tình Yêu Không Hề Cố Ý (ความรักที่ไม่ตั้งใจ) flac

Unknown. 2017. Other country. Album: Together With Me The Series (เพลงประกอบละคร อกหักมารักกับผม) (OST).
Unknown

Anh Có Đang Hiểu Ý Em Không? flac

Unknown. 2019. Vietnamese.
Tul Pakorn

Tình Yêu Không Hề Cố Ý (ความรักที่ไม่ตั้งใจ) flac

Tul Pakorn. 2017. Other country. Album: Tình Yêu Không Hề Cố Ý (ความรักที่ไม่ตั้งใจ).
Vịnh Nhi

Không Có Tâm Trạng Hát 128kbps

Vịnh Nhi. Chinese. Writer: Vịnh Nhi / Vincy Chan.