LOADING ...

Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版)

- Unknown (2020)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Shēnhòu gōngyuán shì dì yī cì yùjiàn
zhuǎnjiǎo huā diàn jiànzhèng qiānshǒu liǎng nián
zhè chéngshì sànluòzhe tài duō jìniàn
zǒng shì zài wǒmen zhī jiān dōu quān

rúguǒ wǒ shì nǐ yǎn lǐ de jǐngdiǎn
lùguò jiù hǎo hébì liú xià xiǎngniàn
hébì ràng gùshì yòng wéixiào kāipiān
jiéjú yǎnlèi dàoniàn

zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měide tàiguò jīngyàn
cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn
ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn

cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn
hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎndé fēn yīdiǎn
shì wǒmen dīgūle shíjiān de shàn biàn
tài qīngyì ràng nóngliè de gùshì fān piān

cóngqián nǐ chuān guòbàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yīdiǎn
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
què shěbudé shān

zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měide tàiguò jīngyàn
cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn
ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn

cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn
hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎndé fēn yīdiǎn
shì wǒmen dīgūle shíjiān de shàn biàn
tài qīngyì ràng nóngliè de gùshì fān piān

cóngqián nǐ chuān guòbàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yīdiǎn
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
què shěbudé shān

cóngqián nǐ chuān guòbàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yīdiǎn
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
què shěbudé shān

"Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版)" Videos

Other songs of Unknown

Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Dương Khang

Tình Dễ Đổi Thay 128kbps

Dương Khang. Vietnamese. Writer: Hoàng Khang.
Hồ Gia Khánh

Tình Dễ Đổi Thay flac

Hồ Gia Khánh. 2015. Vietnamese. Writer: Hoàng Khang. Album: Có Mới Nới Cũ.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版).
Unknown

Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nghe Lén Cuộc Đối Thoại (偷聽對白) / DJR7 Bản (DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thay Đổi Để Khiến Em Bất Ngờ 128kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Rap Việt.
Anh Thuý

Thay Đổi Đổi Thay 128kbps

Anh Thuý. Vietnamese. Writer: Vũ Quốc Việt.
Nguyễn Thắng

Đổi Thay flac

Nguyễn Thắng. 2007. Vietnamese. Writer: Kim Tuấn. Album: Ước Chi Có Em 2.
Chi Dân

Đổi Thay flac

Chi Dân. 2016. Vietnamese. Writer: Phạm Bảo Nam.
Hà Thanh Xuân

Đổi Thay flac

Hà Thanh Xuân. 2010. Vietnamese. Writer: Hoa Linh Bảo;Hoàng Liên. Album: Không Giờ Rồi.
Ngọc Sơn

Đổi Thay flac

Ngọc Sơn. Vietnamese. Writer: Trầm Du. Album: Ngọc Sơn 9 - Về Với Cô Đơn.
Hạ Vy

Đổi Thay flac

Hạ Vy. 2003. Vietnamese. Writer: Hoa Linh Bảo;Hoàng Liên. Album: Mùi Hương Dạ Lý.
Johnny Dũng

Đổi Thay 128kbps

Johnny Dũng. Instrumental. Writer: Kim Tuấn.
Unknown

Đổi Thay flac

Unknown. 2018. Vietnamese. Writer: Hoa Linh Bảo;Hoàng Liên. Album: Nỗi Buồn Đêm Đông.