LOADING ...

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流)

- Trình Hưởng (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) by Trình Hưởng, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì de zhòng féng
Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ nán chù pèng
Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí zǒu bù tíng
Zēng jīng liǎng gè rén liú shī rén hǎi zhī zhōng
Míng míng bù gān xīn míng míng huán zài děng
Què piān yào jiǎ zhuāng zǎo jiù bù tòng
Míng míng shē wàng zhuó nǐ yě zài cì xīn dòng
Yuè měi hǎo qī dài yuè róng yì là kōng
Chéng rèn wǒ bù pèi fǎn dǎo gēng qīng sōng
Yǒu xiē ài yǔ dù zhī yǒu zì jǐ cái dǒng
Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng shǒu jiù xiāo sàn diào
Wǒ yě xiǎng sǎ tuō yī xiào
Shuō yī shēng nà me cháng
Ài yǔ nǐ dū bù zhòng yào
Yě xǔ huán huì yù dào lìng yī gè rén
Xǔ xià xiāng sì de nuò yán
Wǒ zhī dào wǒ nán yǐ zuò dào
Míng míng bù gān xīn míng míng huán zài děng
Què piān yào jiǎ zhuāng zǎo jiù bù tòng
Míng míng shē wàng zhuó nǐ yě zài cì xīn dòng
Yuè měi hǎo qī dài yuè róng yì là kōng
Chéng rèn wǒ bù pèi fǎn dǎo gēng qīng sōng
Yǒu xiē ài yǔ dù zhī yǒu zì jǐ cái dǒng
Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng shǒu jiù xiāo sàn diào
Wǒ yě xiǎng sǎ tuō yī xiào
Shuō yī shēng nà me cháng
Ài yǔ nǐ dū bù zhòng yào
Yě xǔ huán huì yù dào lìng yī gè rén
Xǔ xià xiāng sì de nuò yán
Wǒ zhī dào wǒ nán yǐ zuò dào
Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng shǒu jiù xiāo sàn diào
Nǐ de xīn piāo xiàng yuǎn fāng
Wǒ liú bù zhù yě hǎo
Suān yǔ kǔ bǐ hèn yào hǎo
Suǒ yǒu de zī wèi dū zài yè lǐ pǐn cháng
Tiān liàng jiù jì xù wēi xiào
Wǒ zhī dào wǒ kě yǐ zuò dào
Wǒ zhī dào wǒ nán yǐ zuò dào

"Dòng Thác Thời Gian (时光洪流)" Videos

[Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng || 时光洪流 - 程响
[Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng || 时光洪流 - 程响
[Vietsub] Dòng Thác Thời Gian • Trình Hưởng ♪ 时光洪流 • 程响
[Vietsub] Dòng Thác Thời Gian • Trình Hưởng ♪ 时光洪流 • 程响
[Vietsub] DÒNG THÁC THỜI GIAN (Time Torrent) - Trình Hưởng | 時光洪流 - 程響
[Vietsub] DÒNG THÁC THỜI GIAN (Time Torrent) - Trình Hưởng | 時光洪流 - 程響
[Douyin cover/Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng | 《时光洪流》程响
[Douyin cover/Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng | 《时光洪流》程响
Dòng Thác Thời Gian (Remix) - Trình Hưởng 时光洪流(DJ快猫版) 程响 | Tik Tok: 0:01 ♪
Dòng Thác Thời Gian (Remix) - Trình Hưởng 时光洪流(DJ快猫版) 程响 | Tik Tok: 0:01 ♪
[Vietsub] Dòng Thác Thời Gian - Trình Hưởng | 时光洪流 - 程响
[Vietsub] Dòng Thác Thời Gian - Trình Hưởng | 时光洪流 - 程响
[Vietsub/Pinyin] Dòng thác thời gian | 時光洪流 - Trình Hưởng 程響
[Vietsub/Pinyin] Dòng thác thời gian | 時光洪流 - Trình Hưởng 程響
[Vietsub +FMV] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng || 时光洪流 - 程响 || Reply 1988
[Vietsub +FMV] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng || 时光洪流 - 程响 || Reply 1988
程响《时光洪流》Dòng Thác Thời Gian (Shi Guang Hong Liu) Trình Hưởng
程响《时光洪流》Dòng Thác Thời Gian (Shi Guang Hong Liu) Trình Hưởng
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} DÒNG THÁC THỜI GIAN/时光洪流 - Trình Hưởng/程响
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} DÒNG THÁC THỜI GIAN/时光洪流 - Trình Hưởng/程响
时光洪流 (Dòng thác thời gian) - 程响 (Trình Hưởng) {Lyrics + Pinyin + Vietsub}
时光洪流 (Dòng thác thời gian) - 程响 (Trình Hưởng) {Lyrics + Pinyin + Vietsub}
程响 - 时光洪流 (DJ版) | Dòng Thác Thời Gian remix (New Ver) - Trình Hưởng
程响 - 时光洪流 (DJ版) | Dòng Thác Thời Gian remix (New Ver) - Trình Hưởng
Dòng Thác Thời Gian 时光洪流 - Trình Hưởng 程响Echo
Dòng Thác Thời Gian 时光洪流 - Trình Hưởng 程响Echo
[Vietsub+Kara] Dòng Thác Thời Gian||时光洪流 – Trình Hưởng
[Vietsub+Kara] Dòng Thác Thời Gian||时光洪流 – Trình Hưởng
[Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng |  時光洪流 - 程響
[Vietsub] Dòng thác thời gian - Trình Hưởng | 時光洪流 - 程響
[ᴠɪᴇᴛsᴜʙ + ᴘɪɴʏɪɴ] Dòng Thác Thời Gian - Trình Hưởng | 时光洪流 - 程响
[ᴠɪᴇᴛsᴜʙ + ᴘɪɴʏɪɴ] Dòng Thác Thời Gian - Trình Hưởng | 时光洪流 - 程响
[Vietsub] DÒNG THÁC THỜI GIAN (时光洪流) - Trình Hưởng (程响) - Hot Douyin
[Vietsub] DÒNG THÁC THỜI GIAN (时光洪流) - Trình Hưởng (程响) - Hot Douyin
程响 - 时光洪流 (DJ快猫版) | Dòng Thác Thời Gian remix - Trình Hưởng
程响 - 时光洪流 (DJ快猫版) | Dòng Thác Thời Gian remix - Trình Hưởng
《 1 Hour 》 Dòng thác thời gian  时光洪流 - Trình Hưởng 程响
《 1 Hour 》 Dòng thác thời gian 时光洪流 - Trình Hưởng 程响
[KARAOKE] Dòng thác thời gian 时光洪流 - Trình Hưởng || KTV伴奏 时光洪流 程响 || Nhạc Hoa Douyin Tiktok
[KARAOKE] Dòng thác thời gian 时光洪流 - Trình Hưởng || KTV伴奏 时光洪流 程响 || Nhạc Hoa Douyin Tiktok

Other songs of Trình Hưởng

Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese.
Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) flac

Trình Hưởng. 2021. Instrumental.
Trình Hưởng

Trường Nhai Vạn Tượng (长街万象) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese.
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.
Trình Hưởng

Chờ Anh Quay Về (等你归来) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese.
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) (DJ版) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) flac

Trình Hưởng. 2020. Instrumental.
Trình Hưởng

Thế Giới Lớn Như Vậy Vẫn Gặp Được Anh (世界这么大还是遇见你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.
Trình Hưởng

Thế Giới Lớn Như Vậy Vẫn Gặp Được Anh (世界这么大还是遇见你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese Pop - Rock.
Trình Hưởng

Nhiều Mong Đợi (多期待) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.
Trình Hưởng

Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ (彻悟) flac

Trình Hưởng. 2020. Instrumental.
Trình Hưởng

Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ (彻悟) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.
Trình Hưởng

Người Con Gái Xinh Đẹp (美丽女人) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese. Writer: Lưu Gia Lượng. Album: Người Con Gái Xinh Đẹp (美丽女人).
Trình Hưởng

Tam Sinh Duyên (三生缘) flac

Trình Hưởng. 2019. Chinese.
Trình Hưởng

Giang Nam Dạ Sắc (江南夜色) flac

Trình Hưởng. 2018. Chinese. Album: Giang Nam Dạ Sắc (江南夜色).
Trình Hưởng

Thập Niên Chi Tiễn (十年之前) flac

Trình Hưởng. 2018. Chinese.
Trình Hưởng

Đợi Anh Ngàn Năm 320kbps

Trình Hưởng. 2018. Chinese Pop - Rock.
Trình Hưởng

Chờ Anh Quay Về (等你归来) flac

Trình Hưởng. 2021. Instrumental.
Trình Hưởng

Trường Nhai Vạn Tượng (长街万象) flac

Trình Hưởng. 2021. Instrumental.
Trình Hưởng

Quân Bất Tri (君不知) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese. Album: Quân Bất Tri (君不知).
Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese.
Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) flac

Trình Hưởng. 2021. Instrumental.
Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) (Khoái Miêu Bản/DJ快猫版) flac

Trình Hưởng. 2021. Chinese. Album: Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) (Khoái Miêu Bản/DJ快猫版) [Single.
Trình Hưởng

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) (Khoái Miêu Bản/DJ快猫版) flac

Trình Hưởng. 2021. Instrumental. Album: Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) (Khoái Miêu Bản/DJ快猫版) [Single.
Unknown

Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) (DJ快猫版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Nguyễn Hải Phong

Dòng Thời Gian flac

Nguyễn Hải Phong. 2011. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong. Album: Linh Hồn Và Thể Xác.
Hà Nhi

Dòng Thời Gian flac

Hà Nhi. 2015. Vietnamese. Writer: Lời;Tuấn Khanh. Album: Giấc Mơ Của Chỉ Một Người.
Isaac

Dòng Thời Gian flac

Isaac. 2018. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong. Album: Mùa Viết Tình Ca OST.
Đào Bá Lộc

Dòng Thời Gian (Live) 128kbps

Đào Bá Lộc. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong.
Trung Nguyễn

Dòng Thời Gian 320kbps

Trung Nguyễn. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong.
Thạch Kỳ Anh

Dòng Thời Gian 320kbps

Thạch Kỳ Anh. 2016. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong.
Unknown

Ngược Dòng Thời Gian (时光倒流 ) flac

Unknown. 2018. Chinese.
Unknown

Dòng Thời Gian 320kbps

Unknown. 2020. Vietnamese. Album: King Of Rap vòng Samples (Tập 7).
Đoàn Phi

Dòng Thời Gian 128kbps

Đoàn Phi. Vietnamese. Writer: Lời;Tuấn Khanh.
Nguyễn Hải Phong

Dòng Thời Gian flac

Nguyễn Hải Phong. 2011. Instrumental. Writer: Nguyễn Hải Phong. Album: Linh Hồn Và Thể Xác.
Quốc Huy

Dòng Thời Gian flac

Quốc Huy. 2016. Vietnamese. Writer: Tuấn Khanh.
Vũ Thanh Đạt

Dòng Thời Gian m4a

Vũ Thanh Đạt. 2012. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong.
Mù Tạt

Dòng Thời Gian 320kbps

Mù Tạt. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hải Phong.
Dép Tổ Ong

Vượt Dòng Thời Gian 128kbps

Dép Tổ Ong. Vietnamese. Writer: Dép Tổ Ong.
Tuấn Anh

Dòng Thời Gian 320kbps

Tuấn Anh. Vietnamese. Writer: Nguyễn Tôn Nghiêm.
Unknown

Duel in the Mist flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 3] - Battles of Inazuma.
Unknown

Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Alan Walker

Finish Lines flac

Alan Walker. 2021. Instrumental. Album: Walker Racing League.
Coldplay

My Universe flac

Coldplay. 2021. Instrumental.
Unknown

Inazuma flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
ITZY

In The Morning flac

ITZY. 2021. Instrumental. Album: Crazy in Love.
Unknown

11 Tháng 5 Ngày flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Jung Jae Il

Way Back Then flac

Jung Jae Il. 2021. Instrumental. Album: Squid Game (Original Soundtrack From The Netflix Series).
Unknown

Hanachirusato flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
Unknown

Kitsune's Mask flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
Unknown

Streets of Elegance flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
Unknown

Overlord of the Thunderstorm flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 3] - Battles of Inazuma.
Unknown

Lingering Blossom flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
Unknown

Hakushin's Lullaby flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity [Disc 1] - Sakura and Violet Thunder.
ITZY

Dalla Dalla flac

ITZY. 2021. Instrumental. Album: Crazy in Love.
ITZY

Loco flac

ITZY. 2021. Instrumental. Album: Crazy in Love.
ITZY

Icy flac

ITZY. 2021. Instrumental. Album: Crazy in Love.
ITZY

Not Shy flac

ITZY. 2021. Instrumental. Album: Crazy in Love.
Nhowepromusic

Beautiful Liar 320kbps

Nhowepromusic. 2021. Instrumental. Album: Nhạc Piano không lời hay nhất.
Unknown

Intro : Seasons And Patterns flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Blue Letter (EP).