LOADING ...

Duyên Nước Tình Quê

- Nguyễn Hữu Thiết (1970)
Auto next

You are listening to the song Duyên Nước Tình Quê by Nguyễn Hữu Thiết, in album Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1. The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
 1. Các Anh Đi - Nguyễn Hữu Thiết
 2. Gạo Trắng Trăng Thanh - Nguyễn Hữu Thiếc
 3. Trăng Rụng Xuống Cầu - Nguyễn Hữu Thiết
 4. Vợ Chồng Quê - Nguyễn Hữu Thiết
 5. Lời Người Ra Đi - Nguyễn Hữu Thiết
 6. Tiếng Hai Đêm - Nguyễn Hữu Thiết
 7. Lời Mở Đầu - Nguyễn Hữu Thiết
 8. Lời Người Ở Lại - Nguyễn Hữu Thiết
 9. Duyên Quê - Nguyễn Hữu Thiết
 10. Thao Thức - Nguyễn Hữu Thiết
 11. Lúa Vàng - Nguyễn Hữu Thiết
 12. Duyên Nước Tình Quê - Nguyễn Hữu Thiết
 13. Tình Nước - Nguyễn Hữu Thiết
 14. Đường Về Hai Thôn - Nguyễn Hữu Thiết
 15. Đôi Mái Chèo Trăng - Nguyễn Hữu Thiết
 16. Tiếng Nói Tim Tôi - Nguyễn Hữu Thiết
 17. Anh Đi Mai về - Nguyễn Hữu Thiếy
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Thuyền xuôi mái
Đêm nay vui với thuyền xuôi mái
Với thuyền xuôi mái
Vui với vừng trăng giải với vừng trăng giải
Vui trời của sông dài.

Giọng hò khoan trên sông nghe cất giọng hò khoan
Cất giọng hò khoan nghe mấy lời trăng nước
Mấy lời trăng nước nghe trời lắng trăng tàn.

Ô ơi ơ ô hờ hớ hơ
Một dòng nước trong trăm dòng nước đục
Một trăm người tục một chục người thanh
Đêm nay trăng giải cuối ghềnh
Biết tìm ai tâm sự em tỏ tâm tình non là nước non.

Hơ ớ ơ ơ ờ
Hớ hơ là hô hô
Một dòng nước trong đôi dòng nước đục
Một trăm người tục thì một chục người thanh
Duyên đưa anh lại biết gạt chèo
Trăng xuôi mái anh tỏ tâm tình non là nước non.

Đêm nay đây trên sóng dài trăng có tàn mà tình không vơi
Sông xanh xanh ghi mối tình Đôi lứa mình như nước sông đầy.

Hò ơi ta vui mái chèo
Hò ơi mai về bến nghèo
Nhai miếng trầu rồi đẹp duyên nhau
Vui kiếp nghèo dù đời gieo neo
Có Trăng bao la vì vui duyên ta
Với đời mặn mà vui sông sâu cho đời dù nghèo
Đời dù nghèo nhưng tình dài lâu.

Đêm lan xa trăng xế tà nghe tiếng gà đã về làng xa
Sông trôi mau đưa mái chèo
Trăng nước hoà nên mối duyên nghèo
Trăng nước hoà nên mối duyên nghèo.

Other songs of Nguyễn Hữu Thiết

Nguyễn Hữu Thiết

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Nguyễn Hữu Thiết. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Nhớ Việt Nam Xưa.
Nguyễn Hữu Thiết

Vần Thơ Sầu Rụng (Pre 75) flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Duy;Thơ;Lưu Trọng Lư. Album: Đĩa Nhựa Vol 30 - Khi Tình Yêu Đã Chết.
Nguyễn Hữu Thiết

Anh Đi Chiều Thu Ấy flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Cánh Hoa Xuân flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Trao Xuân Nữ flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Trao Xuân Nữ flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Đôi Tim.
Nguyễn Hữu Thiết

Cánh Hoa Xuân flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Đôi Tim.
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Trăng Rụng Xuống Cầu flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Đường Về Hai Thôn flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Mỹ. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lời Người Ra Đi flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Các Anh Đi flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Văn Phụng. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Nước Tình Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Đôi Mái Chèo Trăng flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Y Vân. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Tiếng Hai Đêm flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Nguyên. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Vợ Chồng Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Duy. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lúa Vàng flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Mặc Hi. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Nước flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Vũ Hoà Thanh;Thơ;Chính Hữu. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Thao Thức flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Văn Lương. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lời Người Ở Lại flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.

Related songs of Duyên Nước Tình Quê

Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Nước Tình Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Nước Tình Quê (Pre 75) flac

Nguyễn Hữu Thiết. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Nguyên. Album: Ngọc Cẩm Và Nguyễn Hữu Thiết 1: Tiếng Hát Quê Hương (Pre 75).
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Nước Tình Trăng flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Nguyên. Album: Tình Khúc: Quê Hương Yêu Dấu 1 (Trước 1975).
Phượng Lan

Duyên Nước Tình Trăng flac

Phượng Lan. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Nguyên. Album: Gánh Lúa.
Đào Anh Thư

Tình Quê Sông Nước flac

Đào Anh Thư. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoài Yên.
Tiến Đạt

Bên Nước Tình Quê flac

Tiến Đạt. 1993. Instrumental Vietnamese. Album: Hoà Tấu Quốc Dũng 1 - Bầu Tranh Sáo.
Lệ Thu

Bến Nước Tình Quê flac

Lệ Thu. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Mạnh Phát, Mộng Bảo. Album: Tiếng Hát Và Kỷ Niệm 2 (CD2).
Phạm Thành Nguyên

Sông Nước Tình Quê flac

Phạm Thành Nguyên. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thành Nguyên.
Lệ Thu

Bến Nước Tình Quê flac

Lệ Thu. 1992. Vietnamese Bolero. Writer: Mạnh Phát, Mộng Bảo. Album: Tuyệt Phẩm 2: Dạ Vũ Tương Phùng.
Phạm Thành Nguyên

Sông Nước Tình Quê flac

Phạm Thành Nguyên. 2015. Instrumental Vietnamese. Writer: Phạm Thành Nguyên.
Như Mai

Bến Nước Tình Quê flac

Như Mai. Vietnamese Bolero. Writer: Mạnh Phát, Mộng Bảo. Album: Tiếng Sáo Chiều Quê.
Khánh Ly

Bến Nước Tình Quê flac

Khánh Ly. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Mạnh Phát;Mộng Bảo.
Phi Khanh

Bến Nước Tình Quê flac

Phi Khanh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Mạnh Phát, Mộng Bảo. Album: Dạ Vũ 1 - Mây Bốn Phương 1 (Tape).
Hoà Tấu

Bến Nước Tình Quê flac

Hoà Tấu. 1993. Vietnamese Pop - Rock. Album: Hòa Tấu Quốc Dũng 1: Bầu Tranh Sáo.
Ngọc Liên

Tình Thắm Duyên Quê flac

Ngọc Liên. 2019. Vietnamese Pop - Rock. Album: Tình Thắm Duyên Quê.
Mạnh Đình

Tình Thắm Duyên Quê flac

Mạnh Đình. 1996. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trúc Phương. Album: Như Quỳnh 4.
Mạnh Đình

Tình Thắm Duyên Quê flac

Mạnh Đình. 1988. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trúc Phương. Album: Dân Ca 3 Miền.
Thu Hiền

Tình Thắm Duyên Quê flac

Thu Hiền. 2004. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương. Album: Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông.
Cát Lynh

Tình Thắm Duyên Quê flac

Cát Lynh. 2014. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trúc Phương. Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.
Thành Lê

Tình Thắm Duyên Quê flac

Thành Lê. 2012. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương. Album: Vời Vợi Tình Quê.