LOADING ...

Khứ Niên Hoa Khai (去年花开)

- Unknown (2021)
Play 32kbps. 02:44

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái
nǐ shuō wǒ mén xīng zuò bù pèi hǎo xiàng bù shì hé
nǐ shì xuǎn zé xiāng xìn shàng dì huán shì xiāng xìn wǒ
jiù suàn wǒ mén zuì hòu zhēn de zhēn de méi jié guǒ
kě shì shēng mìng yě huì huà chéng pào mò
nǐ shuō zēng jīng zuì měi hǎo de huàn xiǎng jià gěi wǒ
kě què wú néng wéi lì kàn zhuó nǐ hé wǒ cuò guò
nǐ de yī zì yī jù wǒ xiàn zài huán shōu cáng zhuó
fēn shǒu zhī hòu què méi zài lián luò
qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái
kě ài shī qù bù huì zhòng lái
xiàng xuě yī yàng chún bái
què zhī shèng xià chén āi
dāng ài zhú jiàn biàn dé shī tài
xiàng duì méi guī piān ài
què zhī shèng bǐ cǐ biàn tǐ lín shāng de děng dài
zēng jīng de nà xiē piàn duàn wǒ dū méi gǎn huí xiǎng guò
tiān kōng de zhàn lán bù dài biǎo wǒ nèi xīn duō liáo kuò
shī qù de ài zěn me néng gòu zài zhòng lái
bù shì yīn wéi ài wǒ zěn me huì biàn dé shī tài
yè wǎn de yān huā duō xuàn lì duō cuǐ càn
kě zhōng jiū huán shì huì zài hēi yè lǐ xiāo sàn
xǐng bù lái de mèng cóng chén mò biàn dào tòng
mí shī huàn jìng zài qīng kōng xiào róng zhú jiàn biàn shī kòng
qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái

"Khứ Niên Hoa Khai (去年花开)" Videos

Other songs of Unknown

Unknown

Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) (DJ版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Winky Thi

Hoa Khai Bất Kỷ Niên 320kbps

Winky Thi. Chinese.
Ngô Hoằng Quân

Phú Quý Hoa Khai Nghênh Tân Niên (富贵花开迎新年) 320kbps

Ngô Hoằng Quân. 1971. Chinese. Album: Qua Cá Khoái Nhạc Niên (过个快乐年).
Tạ Thái Vân

Phú Quý Hoa Khai Nghênh Tân Niên (富贵花开迎新年) flac

Tạ Thái Vân. 2015. Chinese. Album: Đả La Đả Cổ, Phú Quý Hoa Khai Nghênh Tân Niên (打锣打鼓 富贵花开迎新年).
Wu Shude

Hoa Khai (花开) flac

Wu Shude. 2013. Instrumental. Album: Clear Cloud And Fresh Wind.
Châu Vũ Phi

Hoa Khai Hoa Lạc 128kbps

Châu Vũ Phi. Chinese. Writer: Châu Vũ Phi.
Lưu Kha Hĩ

Hoa Hựu Khai (花又开) flac

Lưu Kha Hĩ. 2016. Chinese. Album: Lưu Kha Hĩ Thiền Ý Chuyên Tập (刘珂矣 禅意中国风音乐专辑《半壶纱》).
Unknown

Mai Hoa Khai / 梅花开 320kbps

Unknown. 2018. Chinese.
Unknown

Hoa Khai Nhược Hạ (花开若夏) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Em Đến Cùng Mùa Hè (仲夏满天心 影视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Hoa Khai Một Đời (花开一世) flac

Unknown. 2019. Instrumental. Album: Hoa Khai Một Đời (花开一世) Single.
Lưu Kha Hĩ

Hoa Khai Bất Hoặc (花开不惑) flac

Lưu Kha Hĩ. 2020. Chinese. Album: Hoa Khai Bất Hoặc (花开不惑).
Unknown

Tâm Hoa Khai (心花开) (Live) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Tô Diệu Linh

Lê Hoa Khai (梨花开) flac

Tô Diệu Linh. 2020. Chinese. Album: Thanh Thanh Tử Khâm OST (青青子衿 电视剧原声大碟).
Unknown

Hoa Khai Ba Dặm (花开三里) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Hà Đồ

Mạch Thượng Hoa Khai (陌上花开) flac

Hà Đồ. 2013. Chinese. Album: Khuynh Tẫn Thiên Hạ (倾尽天下).
Mộ Hàn

Hoa Khai Mi Trắc (花开眉侧) flac

Mộ Hàn. 2021. Instrumental. Album: Cách Thế Chi Ước (隔世之约) (EP).
Lưu Kha Hĩ

Hoa Hựu Khai (花又开) flac

Lưu Kha Hĩ. 2016. Instrumental. Album: Lưu Kha Hĩ Thiền Ý Chuyên Tập (刘珂矣 禅意中国风音乐专辑《半壶纱》).
Unknown

Hoa Khai Nhược Hạ (花开若夏) flac

Unknown. 2020. Instrumental. Album: Em Đến Cùng Mùa Hè (仲夏满天心 影视剧原声专辑) (OST).