LOADING ...

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近)

- Song Sênh (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) by Song Sênh, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

Lyrics

pēng rán xīn dòng gāi cóng hé shuō qǐ
xiǎng tōu tōu dì rèn xìng kuà yuè zhè jù lí
qīng chù zhǐ jiān yuè léi chí jīn dì
yòng zhēn ài de sù mìng jiě kāi fēng yìn
méng lóng dì màn tiān liú xīng yǔ
chè yè wèi mián de wǒ bù néng zì yǐ
xiǎng cān tòu mí lí pū shuò de mò qì
xǔ gěi nǐ qīng qīng wǒ xīn
zhè gǎn jué hū yuǎn a yòu hū jìn
néng bù néng jiāng yōng bào wēn róu chè dǐ
xiǎng qīng tīng nǐ de hū xī
rú tián mì de chù diàn cì wǒ shēng mìng
wǒ wéi nǐ mù xuàn a yòu shén mí
lěng liè de bèi yǐng qǐng bié zài gū jì
ruò yuàn yì xīn chéng zé líng
ràng wèi zhī de jù qíng
biàn dé qīng chè tòu míng
pēng rán xīn dòng gāi cóng hé shuō qǐ
xiǎng tōu tōu dì rèn xìng kuà yuè zhè jù lí
qīng chù zhǐ jiān yuè léi chí jīn dì
yòng zhēn ài de sù mìng jiě kāi fēng yìn
méng lóng dì màn tiān liú xīng yǔ
chè yè wèi mián de wǒ bù néng zì yǐ
xiǎng cān tòu mí lí pū shuò de mò qì
xǔ gěi nǐ qīng qīng wǒ xīn
zhè gǎn jué hū yuǎn a yòu hū jìn
néng bù néng jiāng yōng bào wēn róu chè dǐ
xiǎng qīng tīng nǐ de hū xī
rú tián mì de chù diàn cì wǒ shēng mìng
wǒ wéi nǐ mù xuàn a yòu shén mí
lěng liè de bèi yǐng qǐng bié zài gū jì
ruò yuàn yì xīn chéng zé líng
ràng wèi zhī de jù qíng
biàn dé qīng chè tòu míng
zhè gǎn jué hū yuǎn a yòu hū jìn
néng bù néng jiāng yōng bào wēn róu chè dǐ
xiǎng qīng tīng nǐ de hū xī
rú tián mì de chù diàn cì wǒ shēng mìng
wǒ wéi nǐ mù xuàn a yòu shén mí
lěng liè de bèi yǐng qǐng bié zài gū jì
ruò yuàn yì xīn chéng zé líng
ràng wèi zhī de jù qíng
biàn dé qīng chè tòu míng

"Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近)" Videos

Other songs of Song Sênh

Song Sênh

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) flac

Song Sênh. 2021. Instrumental.
Song Sênh

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Song Sênh

Lần Nữa Lần Nữa (一再一再) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Song Sênh

Luôn Có Người Rời Đi Ở Lại (总有离人留) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Song Sênh

Tiểu Trần (小尘) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Song Sênh

Lưu Chuyển Doanh Hồi (流转莹回) flac

Song Sênh. 2021. Instrumental.
Song Sênh

Lưu Chuyển Doanh Hồi (流转莹回) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Song Sênh

Duyên Diệt (缘灭) flac

Song Sênh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Song Sênh

Thái Sơ (太初) flac

Song Sênh. 2020. Chinese.
Song Sênh

Thái Sơ (太初) flac

Song Sênh. 2020. Instrumental.
Song Sênh

Đêm Trăng (月夜) flac

Song Sênh. 2020. Chinese.
Song Sênh

Phàm Trần Bạt Ngữ (凡尘跋语) flac

Song Sênh. 2020. Instrumental.
Song Sênh

Nhiệt Đảo Chứng (热岛症) flac

Song Sênh. 2020. Instrumental.
Song Sênh

Thiên Phủ (天府) flac

Song Sênh. 2019. Instrumental.
Song Sênh

Thời Niên Thiếu (少年时) flac

Song Sênh. 2019. Instrumental.
Song Sênh

Đào Yêu (桃夭) flac

Song Sênh. 2020. Instrumental.
Song Sênh

Đào Yêu (桃夭) flac

Song Sênh. 2020. Chinese.
Song Sênh

Tái Kiến Ngộ Không (再见悟空) flac

Song Sênh. 2019. Instrumental. Album: Tái Kiến Ngộ Không (再见悟空) Single.
Song Sênh

Phiền Não Đừng Tìm Ta (烦恼别找我) flac

Song Sênh. 2020. Chinese. Album: Tiểu Nữ Trèo Nhà Lật Ngói OST (小女上房揭瓦OST).
Song Sênh

Không Thành Thơ (不成诗) flac

Song Sênh. 2019. Chinese.
Song Sênh

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) flac

Song Sênh. 2021. Chinese.
Phương Nhung

Lúc Gần Lúc Xa 320kbps

Phương Nhung. 2019. Chinese.
Song Sênh

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) flac

Song Sênh. 2021. Instrumental.
Song Sênh

Lúc Xa Lúc Gần (忽远忽近) flac

Song Sênh. 2021. Chinese. Album: Khanh Khanh Ngã Tâm (卿卿我心 影视原声带) (OST).
Unknown

Lúc Gần Lúc Xa 320kbps

Unknown. 2019. Chinese.
Hương Lan

Lúc Bát Xa Người flac

Hương Lan. Vietnamese. Album: Rồi 20 Năm Sau.
Thanh Long

Lúc Bát Xa Người flac

Thanh Long. 1994. Vietnamese. Writer: Võ Tá Hân Thơ;Huỳnh Văn Dung. Album: Dẫu Ngày Xưa Rất Xưa.
Đình Văn

Lúc Bát Xa Người flac

Đình Văn. Vietnamese. Album: Tìm Bạn Bốn Phương.
Tâm Đoan

Lúc Bát Xa Người flac

Tâm Đoan. Vietnamese. Album: Em Còn Bé Lắm Anh Ơi.
Hạ Vy

Lúc Bát Xa Người flac

Hạ Vy. 1996. Vietnamese. Album: Trở Về Cát Bụi.
Nguyễn Phi Hùng

Đến Lúc Cách Xa 320kbps

Nguyễn Phi Hùng. Vietnamese. Writer: Phúc Trường.
Hồng Nhung

Lục Bát Xa Người 128kbps

Hồng Nhung. Vietnamese.
Roy P

Đến Lúc Ta Xa 320kbps

Roy P. 2013. Vietnamese.
Kha Dĩ Mẫn

Lúc Bên Cạnh Lúc Rời Xa 128kbps

Kha Dĩ Mẫn. Chinese Pop - Rock. Writer: Kha Dĩ Mẫn / Mindy Quah.
Unknown

Tình Xa Lúc Ban Chiều 320kbps

Unknown. 2021. Vietnamese.
K-ICM

Tình Xa Lúc Ban Chiều flac

K-ICM. 2021. Vietnamese.
Thu Hiền

Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa flac

Thu Hiền. Vietnamese. Writer: Trần Hoàn. Album: Nghệ An - Hà Tĩnh.
Phạm Phương Thảo

Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa flac

Phạm Phương Thảo. 2006. Vietnamese. Writer: Trần Hoàn. Album: Vol 6 - Đẹp Nhất Tên Người.
Đại Anh

Đến Lúc Phải Xa Nhau (Live) 128kbps

Đại Anh. Vietnamese. Writer: Lê Chí Trung.
Ái Xuân

Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa 64kbps

Ái Xuân. Vietnamese. Writer: Trần Hoàn.