LOADING ...

Mang Chủng (芒种)

- Âm Khuyết Thi Thính (2019)
Play 32kbps. 03:34

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Mang Chủng (芒种) by Âm Khuyết Thi Thính, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù
Kōng hèn bié mèng jiǔ
Wu
Shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ
We been together for a long time baby now
So trust me baby ain't nothing like them bad sound
Why we got to keep waiting the next round
We want the same thing baby lets git it now
Wait baby I just want to keep you safe
All I want to do is give you love when I say
Forever and ever baby go on hear we pray
We gone do it right here I mean hear today
Yùjiàn nǐ yào duì shàngtiān shuō shēng gǎnxiè
Dànshì yǔyán wúfǎ biǎodá wǒ duì nǐ de gǎnjué
Wǒ yuànyì wèile nǐ qù dào jiǔtiān lǎn yuè
Yě yuànyì péi nǐ dùguò měi gè hánlěng dōng yè
Jiù ràng wǒ měitiān shǒuhù zài nǐ shēn páng
Sānshānhé wǔyuè bùrú nǐ de zhòngliàng
Nǐ xiàng gè xiǎolù zài wǒ xīnzhōng chōngzhuàng
Qítā rén zěnme kěnéng hé nǐ yīyàng
Cā jiān érguò
Láishēng jìdé
Wú qiān wú guà
Wū xiāng wú sè
Wǒ zài wàn huācóng zhōng chuānguò dànshì piàn yè bù zhān shēn
Nǐ de yī pín yīxiào wǒ què liúliànle bànshēng
Dāng shìjiān de suǒyǒu měihǎo quánbù dōu xiàng nǐ tànshēn
Chūnhuā hé qiūyuè què nàihé bùjí nǐ bànfēn
Tiānguāng zhà pò yù mùxuě báitóu lǎo
Xiǎng yào gēn nǐ jié xià liánlǐ gòng zuò tóng lín niǎo
Běn yìng yì xiāoyáo shān hé què xiāoxiāo
Huíshǒu cái jīng jué zhēnqíng zǎoyǐ shì fèngmáolínjiǎo
Cā jiān érguò
Láishēng jìdé
Wǒ yuànyì wèile nǐ qù dào jiǔtiān lǎn yuè
Yě yuànyì péi nǐ dùguò měi gè hánlěng dōng yè
Wú qiān wú guà
Wū xiāng wú sè
Nǐ xiàng gè xiǎolù zài jiù wǒ xīnzhōng chōngzhuàng
Qítā rén zěnme kěnéng hé nǐ yīyàng
And I know oooh
You all alone oooh
I don't want to be alone
You ain't got to be alone
I don't want to be alone

"Mang Chủng (芒种)" Videos

Other songs of Âm Khuyết Thi Thính

Âm Khuyết Thi Thính

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Hạ Chí Thời (风花雪月夏至时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2022. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Tiên Mộng (煎梦) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2022. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Sinh Hoa (生花) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2022. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Nhân Gian Phương Phỉ (人间芳菲) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Lực Hấp Dẫn (引力) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Giờ Mùi (未时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Instrumental. Album: Mười Hai Canh Giờ (十二时辰) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Giờ Thân (申时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Instrumental. Album: Mười Hai Canh Giờ (十二时辰) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Giờ Thân (申时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese. Album: Mười Hai Canh Giờ (十二时辰) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Giờ Mùi (未时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese. Album: Mười Hai Canh Giờ (十二时辰) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Giờ Mão (卯时) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese. Album: Mười Hai Canh Giờ (十二时辰) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) (2020) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) (2020) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental.
Âm Khuyết Thi Thính

Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese. Album: Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼).
Âm Khuyết Thi Thính

Lạc Nhạn (落雁) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese. Album: Lạc Nhạn (落雁).
Âm Khuyết Thi Thính

Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese. Album: Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙).
Âm Khuyết Thi Thính

Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙).
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (Remix) 128kbps

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng (芒种) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2019. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Đại Hàn (大寒) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Instrumental.