LOADING ...

Ngọc Lan Vân Vụ

- Yang Xiulan (1994)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Ngọc Lan Vân Vụ by Yang Xiulan, writer by Yang Xiulan;Ouyang Qian in album Tea Music 03: Tea With Flower Fragrance (Quế Hoa Long Tĩnh - Hoa Huân Trà Thập Hữu; 桂花龙井-花薰茶十友). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Tea Music 03: Tea With Flower Fragrance (Quế Hoa Long Tĩnh - Hoa Huân Trà Thập Hữu; 桂花龙井-花薰茶十友).
  1. Châu Lan Đại Phương - Yang Xiulan
  2. Mai Hoa Kỳ Hồng - Yang Xiulan
  3. Liên Hoa Trân My - Yang Xiulan
  4. Đại Đại Mao Tiêm - Yang Xiulan
  5. Mân Côi Thuý Phiến - Yang Xiulan
  6. Quế Hoa Tỉnh - Yang Xiulan
  7. Mạt Lị Ngân Hào - Yang Xiulan
  8. Ngọc Lan Vân Vụ - Yang Xiulan
  9. Chi Tử Phổ Đà - Yang Xiulan
  10. Cúc Hoa Phổ Nhị - Yang Xiulan

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Ngọc Lan Vân Vụ" Videos

Other songs of Yang Xiulan

Yang Xiulan

Overlooking Mingling Waves In The Moonlight (Dạ Nguyệt Khán Triều Đồ; 夜月看潮圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Morning Glory In Spring (Hồ Sơn Xuân Hiểu Đồ; 湖山春曉圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Xiao flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Portrait Of A Xiang Town (Tương Hương Tiểu Cảnh Đồ; 湘鄉小景圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Autumn Moon At The Dong flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: 楊秀蘭 (Yang Xiulan)、歐陽謙 (Ouyang Qian). Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Autumn Blossoms At Pu Pond (Bồ Đường Thu Diễm Đồ; 蒲塘秋豔圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

The Luminous Landscape (Hồ Sơn Nhất Lãm Đồ; 湖山一覽圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Attractions Of The Riverside (Lưỡng Giang Danh Thắng Đồ; 兩江名勝圖) flac

Yang Xiulan. 2006. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ; 瀟湘煙雨).
Yang Xiulan

Fishing By The River (Giang Thượng Thuỳ Điếu Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Flowers On The River (Hà Thượng Hoa Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Imitation Of Dong Bei flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Happy For The Rain In The Pavillion (Thi Hoạ Sách flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Bamboo (Trúc Thạch Phong Tuyền Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Willows After Thunder Rain (Vũ Dư Liễu Sắc Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Rocks (Tùng Nham Lâu Các Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Nest Lake (Sào Hồ Đồ flac

Yang Xiulan. 1999. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Music Gallery: Zen Landscape (Thiền Hoạ; 禪畫).
Yang Xiulan

Tea Song Of The Xiang River (Tương Giang Trà Ca; 湘江茶歌) flac

Yang Xiulan. 1996. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 06: Chinese Tea Ballads (Nhất Khuông Trà Diệp Nhất Khuông Ca; 一筐茶葉一筐歌).
Yang Xiulan

Dance Music About Tea Plucking (Mân Hương Thải Trà Ca; 閩鄉採茶舞) flac

Yang Xiulan. 1996. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 06: Chinese Tea Ballads (Nhất Khuông Trà Diệp Nhất Khuông Ca; 一筐茶葉一筐歌).
Yang Xiulan

A Tea Ballad (Thải Trà Dao; 採茶謠) flac

Yang Xiulan. 1996. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 06: Chinese Tea Ballads (Nhất Khuông Trà Diệp Nhất Khuông Ca; 一筐茶葉一筐歌).
Yang Xiulan

Tea Song Of The Shu Mountain (Thục Sơn Trà Dao; 蜀山茶謠) flac

Yang Xiulan. 1996. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 06: Chinese Tea Ballads (Nhất Khuông Trà Diệp Nhất Khuông Ca; 一筐茶葉一筐歌).

Related songs of Ngọc Lan Vân Vụ

Yang Xiulan

Ngọc Lan Vân Vụ flac

Yang Xiulan. 1994. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 03: Tea With Flower Fragrance (Quế Hoa Long Tĩnh - Hoa Huân Trà Thập Hữu; 桂花龙井-花薰茶十友).
Thái Thanh

Ngọc Lan flac

Thái Thanh. 1988. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Tiếng Hát Thái Thanh: Ngày Xưa Hoàng Thị.
Hồng Nhung

Ngọc Lan flac

Hồng Nhung. 2004. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Màu Thời Gian 1 (Nhạc Tình Lãng Mạn 1936-1954).
Thanh Lam

Ngọc Lan flac

Thanh Lam. 2009. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Thanh Lam Acoustic.
Saxophone Lê Tấn Quốc

Ngọc Lan flac

Saxophone Lê Tấn Quốc. 2000. Instrumental. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Dư Âm (Hoà Tấu Nhạc Tiền Chiến).
Ánh Tuyết

Ngọc Lan flac

Ánh Tuyết. 1994. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Cung Đàn Xưa.
Mỹ Lệ

Ngọc Lan 128kbps

Mỹ Lệ. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước.
Mỹ Dung

Ngọc Lan 128kbps

Mỹ Dung. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước.
Hồng Nhung

Ngọc Lan flac

Hồng Nhung. 1998. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Lời Thiên Thu Gọi.
Thái Thanh

Ngọc Lan flac

Thái Thanh. 1988. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Ngày Xưa Hoàng Thị.
Thái Thanh

Ngọc Lan flac

Thái Thanh. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Vol.1.
Thu Hà

Ngọc Lan flac

Thu Hà. 1999. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Bóng Chiều Xưa.
Dương Thiệu Tước

Ngọc Lan 128kbps

Dương Thiệu Tước. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước.
Thanh Lan

Ngọc Lan flac

Thanh Lan. 1996. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Tà Áo Văn Quân.
Khôi Minh

Ngọc Lan 128kbps

Khôi Minh. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước.
Quỳnh Giao

Ngọc Lan flac

Quỳnh Giao. 2003. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Hoa Xuân.
Nga Mi

Ngọc Lan flac

Nga Mi. 1998. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Tình Ca Việt Nam 1.
Bích Hà

Ngọc Lan 320kbps

Bích Hà. 2015. Vietnamese. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Nghìn trùng xa cách.
Lê Tấn Quốc

Ngọc Lan flac

Lê Tấn Quốc. 2000. Instrumental. Writer: Dương Thiệu Tước. Album: Saxophone Lê Tấn Quốc: Dư Âm (Hoà Tấu Nhạc Tiền Chiến).
Various Artists

Ngọc Lan 128kbps

Various Artists. Instrumental. Writer: Dương Thiệu Tước.