LOADING ...

Phá Vỡ (破防)

- Unknown
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Phá Vỡ (破防) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

Lyrics

Shì luòrì qìfēn tài nóngliè rǎn hóngle shuāngyǎn
Shì xīfēng xìngqíng tài zhíjiē chàndòngle chún biān
Zhè jièkǒu bù suàn tǐmiàn yúhuī zhōng diǎn shàngle yān
Shēngshū de duìbái huāngfèile jǐ nián
Zhàn pái xià bù yǔ de lùrén děng yī chǎng luòyè
Gùshì lǐ bù tíng de fān piān děng yī zhāng wěi yè
Nǐ yǔ wǒ huà zài zuǐ biān yǐngzi bǐ xīn gèng dǎnqiè
Zài bèi yèsè tūnmò qián
Shuō hǎo ài yào nìfēng fēi yuǎn
Nǐ què bàntú shōu qǐle xiàn
Zuì tòng de xīnyuàn diǎn liàngle zuótiān
Wǒ zěnme zěnme wàngle chuī miè
Nǐ zuìhòu qīng qīng qīng qīng de bào jǐn
Pòle wǒ wán wánquán quán de fángyù
Huíyì xiàng zuì yuǎn zuì liàng de héngxīng
Ránshāozhe yì wàn nián qián de àiqíng
Qiě ràng wǒ cóng cóngróng róng de shīqù
Nǐ yǎnzhōng jiǎn jiǎndān dān de céngjīng
Yīyè gūjì yínhé lǎo qù
Zuì yuǎn de xīng nǎ yī kē shì nǐ
Zhàn pái xià bù yǔ de lùrén děng yī chǎng luòyè
Gùshì lǐ bù tíng de fān piān děng yī zhāng wěi yè
Nǐ yǔ wǒ huà zài zuǐ biān yǐngzi bǐ xīn gèng dǎnqiè
Zài bèi yèsè tūnmò qián
Shuō hǎo ài yào nìfēng fēi yuǎn
Nǐ què bàntú shōu qǐle xiàn
Zuì tòng de xīnyuàn diǎn liàngle zuótiān
Wǒ zěnme zěnme wàngle chuī miè
Nǐ zuìhòu qīng qīng qīng qīng de bào jǐn
Pòle wǒ wán wánquán quán de fángyù
Huíyì xiàng zuì yuǎn zuì liàng de héngxīng
Ránshāozhe yì wàn nián qián de àiqíng
Qiě ràng wǒ cóng cóngróng róng de shīqù
Nǐ yǎnzhōng jiǎn jiǎndān dān de céngjīng
Yīyè gūjì yínhé lǎo qù
Zuì yuǎn de xīng nǎ yī kē shì nǐ
Tónghuà de zuìhòu yī bān jiù zhème qù ba
Yú wēnhé bèiyǐng dāpèi gūdú yǔ wǎnxiá
Yīshēng yīshì shèng xià
Nányuánběizhé tiānyá
Gèzì zhēnzhòng bà
Nǐ zuìhòu qīng qīng qīng qīng de bào jǐn
Pòle wǒ wán wánquán quán de fángyù
Huíyì xiàng zuì yuǎn zuì liàng de héngxīng
Ránshāozhe yì wàn nián qián de àiqíng
Qiě ràng wǒ cóng cóngróng róng de shīqù
Nǐ yǎnzhōng jiǎn jiǎndān dān de céngjīng
Yīyè gūjì yínhé lǎo qù
Zuì yuǎn de xīng nǎ yī kē shì nǐ

"Phá Vỡ (破防)" Videos

Other songs of Unknown

Related songs of Phá Vỡ (破防)

Hậu Huyền

Phá Vỡ (破防) flac

Hậu Huyền. 2022. Chinese.
Unknown

Phá Vỡ (破防) flac

Unknown. Instrumental.
Lý Khắc Cần

Thời Khắc Phá Vỡ (破曉時分) flac

Lý Khắc Cần. 1997. Chinese. Album: Nhạc Vàng Kinh Điển 1 (宝丽金88极品音色系列1).
Hứa Nhã Hàm

Pha Lê Vỡ 128kbps

Hứa Nhã Hàm. Chinese. Writer: Hứa Nhã Hàm / Candy.
Thái Thuỳ Linh

Phá Vỡ Bức Tường 128kbps

Thái Thuỳ Linh. Vietnamese.
Ngọc Thanh

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Ngọc Thanh. 1991. Vietnamese. Album: Nhớ Người Yêu.
Ngọc Huệ

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Ngọc Huệ. Vietnamese. Writer: Lời Việt;Phạm Duy. Album: Tôi Cũng Yêu Em.
Thanh Lan

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Thanh Lan. Vietnamese. Writer: Phạm Duy.
Vũ Bình

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Vũ Bình. 2015. Vietnamese. Writer: Phạm Duy.
Kiều Nga

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Kiều Nga. 1988. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Dạ Vũ Yêu Đương 3.
Unknown

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Unknown. 1992. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Như Đã Dấu Yêu.
Ngọc Lan

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Ngọc Lan. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Tình Xanh.
Ý Lan

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Ý Lan. 2012. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Tình Khúc Phạm Duy Đặc Biệt 2.
Lâm Thuỳ Vân

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Lâm Thuỳ Vân. Vietnamese. Album: Trái Cấm Tình Yêu.
Ngọc Thanh

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Ngọc Thanh. Vietnamese. Writer: Lời;Phạm Duy. Album: Phượng Hồng.
Sơn Tuyền

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Sơn Tuyền. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Người Yêu Dấu.
Lâm Thuý Vân

Đừng Phá Vỡ Tình Yêu flac

Lâm Thuý Vân. 2010. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Trái Cấm Tình Yêu.
Tuyết Nhung

Đừng Phá Vỡ Ân Tình flac

Tuyết Nhung. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Và Em Vẫn Yêu Anh.
Thuý Vi

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Thuý Vi. Vietnamese. Writer: Lời;Phạm Duy. Album: Một Đời Yêu Anh.
Hoa Huỳnh

Đừng Phá Vỡ Ân Tình 320kbps

Hoa Huỳnh. Vietnamese. Writer: Phạm Duy.