LOADING ...

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版)

- Lý Viên Kiệt (2022)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版) by Lý Viên Kiệt, in album Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

酒千钟(DJ散人版) - 李袁杰

月华不休落孤城
华鬓生听暮鼓晨钟
日暮斜阳浓
酒招旗萧萧于风
车马阵阵南来北往声
浮云绕孤鸿
青山尤爱不老松
而思念穷极谁一生
我欲提笔书一封
胸臆未成酒千钟
此去经年山水一程
无缘分
爱如琼楼长夜中
月华不休落孤城
华鬓生听暮鼓晨钟
我欲提笔书一封
胸臆未成酒千钟
此去经年山水一程
无缘分
爱如琼楼长夜中
月华不休落孤城
华鬓生听暮鼓晨钟
人间梦是天上风
见你唯有酒千钟
醉后笑貌音容
如假也似真
爱如琼楼长夜中
月华不休落孤城
野史有你我的传闻

"Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版)" Videos

Other songs of Lý Viên Kiệt

Lý Viên Kiệt

Xuân Phong Hoàn (春风还) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Chinese.
Lý Viên Kiệt

Đại Náo Thiên Cung (大闹天宫) flac

Lý Viên Kiệt. 2020. Instrumental.
Lý Viên Kiệt

Đại Náo Thiên Cung (大闹天宫) flac

Lý Viên Kiệt. 2020. Chinese.
Lý Viên Kiệt

Đại Thiên Bồng (大天蓬) flac

Lý Viên Kiệt. 2020. Chinese. Writer: Lý Viên Kiệt. Album: Đại Thiên Bồng OST (大天蓬OST).
Lý Viên Kiệt

Quảng Hàn Cung (广寒宫) flac

Lý Viên Kiệt. 2019. Instrumental.
Lý Viên Kiệt

Quảng Hàn Cung (广寒宫) flac

Lý Viên Kiệt. 2019. Chinese.
Lý Viên Kiệt

Tuý Thiên Niên 320kbps

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese.
Lý Viên Kiệt

Ly Nhân Sầu (离人愁) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Writer: Lý Viên Kiệt;Tiểu Tiểu Vũ Mộc. Album: Ly Nhân Sầu (离人愁) (EP).
Lý Viên Kiệt

Tuý Thiên Niên (醉千年) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Writer: Lý Tuấn Hữu. Album: Tuý Thiên Niên (醉千年).
Lý Viên Kiệt

Ly Nhân Sầu (离人愁) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Writer: Lý Viên Kiệt;Tiểu Tiểu Vũ Mộc;Lưu Húc Dương. Album: Ly Nhân Sầu (离人愁) (EP).
Lý Viên Kiệt

Nhân Từ Cố (人辞故) flac

Lý Viên Kiệt. 2019. Chinese. Album: Nhân Từ Cố (人辞故).
Lý Viên Kiệt

Ly Nhân Sầu (离人愁) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Writer: Lý Viên Kiệt. Album: Ly Nhân Sầu (离人愁).
Lý Viên Kiệt

Nhân Từ Cố (人辞故) flac

Lý Viên Kiệt. 2019. Instrumental. Album: Nhân Từ Cố (人辞故).
Lý Viên Kiệt

Tuý Thiên Niên (醉千年) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Instrumental. Writer: Lý Tuấn Hữu. Album: Tuý Thiên Niên (醉千年).
Lý Viên Kiệt

Chẩm Biên Nhân (枕边人) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Album: Chẩm Biên Nhân (枕边人).
Lý Viên Kiệt

Nói Thật (讲真的) flac

Lý Viên Kiệt. 2018. Chinese. Writer: Hà Thi Mông;Hoàng Nhiên.
Lý Viên Kiệt

Xuân Phong Hoàn (春风还) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Instrumental.
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Instrumental. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Chinese. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Chinese. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Instrumental. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (DJ Tán Nhân Bản / DJ散人版) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Chinese. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Unknown

Bạn Bè Của Rượu (DJ Tiểu Ngư Nhân Remix) 320kbps

Unknown. 2015. Chinese. Album: Tuyển Tập Những Bài Hát Trung Quốc Được Remix Bởi DJ Tiểu Ngư Nhân.
Unknown

Cách Ngạn (隔岸) / DJ Hoàn Chỉnh Bản (DJ完整版) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese. Album: Cách Ngạn (隔岸).
Hoa Đồng

Sơn Nhân (山人) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2021. Instrumental. Album: Sơn Nhân (山人) (EP).
Hoa Đồng

Sơn Nhân (山人) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Sơn Nhân (山人) (EP).
Unknown

Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (DJ Thần Thần Bản / DJ晨晨版) flac

Unknown. 2020. Instrumental. Album: Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Instrumental. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Lý Viên Kiệt

Rượu Ngàn Chung (酒千钟) flac

Lý Viên Kiệt. 2022. Chinese. Album: Rượu Ngàn Chung (酒千钟) (EP).
Unknown

Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (DJ Vương Lỗi Bản / DJ王磊版) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese. Album: Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (EP).
Unknown

Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (DJ Vương Lỗi Bản / DJ王磊版) 320kbps

Unknown. 2020. Instrumental. Album: Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (EP).
Unknown

Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (DJ Thần Thần Bản / DJ晨晨版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Rượu Đêm Khuya (深夜的酒) (EP).
Unknown

Rượu Canh Ba (三更酒) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Rượu Canh Ba (三更酒) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) [Single.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Tam Nguyệt Lí Hữu Tình Nhân (三月里有情人) (DJ Tán Nhân / DJ散人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Nhạc Tàn Người Cũng Tan (曲终人亦散) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Thừa Lợi

Giấy Ngắn Tình Dài (纸短情长) / DJ Thừa Lợi Bản (DJ 版承利) flac

Thừa Lợi. 2018. Chinese. Album: Giấy Ngắn Tình Dài (纸短情长).
Unknown

Vong Xuyên Bỉ Ngạn (忘川彼岸) (DJ Danh Long Bản/DJ名龙版) flac

Unknown. 2020. Instrumental.