LOADING ...

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你)

- Unknown (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

hǎo xiǎng bào zhù nǐ tīng nǐ de shēng yīn
xīn tiào bù tíng jiā sù wǒ píng zhù hū xī
tòu míng de bō lí tiān kōng xià qǐ yǔ
lěng lěng de kōng qì
ràng wǒ bào zhù nǐ yuè lái yuè jìn
ràng wǒ péi zhuó nǐ píng fán zǒu xià qù
kàn zhuó yuè liàng hé tài yáng lún liú shēng qǐ
wǒ dài zhuó wǒ de rì jì nǐ dài zhuó qiǎ piàn jī
kě xī bù shì nǐ péi wǒ zǒu xià qù
jiù zhè yàng wǒ mén de gù shì méi néng yǒu hǎo jié jú
tài yáng méi shēng qǐ wǒ yě méi le nǐ
wǒ jiǎn qǐ pò suì de xīn láng bèi zǒu xià qù
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
bèi yī bǐ dài guò
xiǎng tài duō méi jié guǒ
yào wǒ nán guò yào wǒ chén mò nǐ jiù zhí shuō
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
fǎn zhèng nǐ duì wǒ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
má fán nǐ yī dìng bié lái zhǎo wǒ
zhè cì wǒ yě xiǎng sǎ tuō
ràng wǒ péi zhuó nǐ píng fán zǒu xià qù
kàn zhuó yuè liàng hé tài yáng lún liú shēng qǐ
wǒ dài zhuó wǒ de rì jì nǐ dài zhuó qiǎ piàn jī
kě xī bù shì nǐ péi wǒ zǒu xià qù
jiù zhè yàng wǒ mén de gù shì méi néng yǒu hǎo jié jú
tài yáng méi shēng qǐ wǒ yě méi le nǐ
wǒ jiǎn qǐ pò suì de xīn láng bèi zǒu xià qù
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
bèi yī bǐ dài guò
xiǎng tài duō méi jié guǒ
yào wǒ nán guò yào wǒ chén mò nǐ jiù zhí shuō
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
fǎn zhèng nǐ duì wǒ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
má fán nǐ yī dìng bié lái zhǎo wǒ
zhè cì wǒ yě xiǎng sǎ tuō
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
bèi yī bǐ dài guò
xiǎng tài duō méi jié guǒ
yào wǒ nán guò yào wǒ chén mò nǐ jiù zhí shuō
wǒ yě kě yǐ bǎ nǐ dāng zuò cóng méi lái guò
fǎn zhèng nǐ duì wǒ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
má fán nǐ yī dìng bié lái zhǎo wǒ
zhè cì wǒ yě xiǎng sǎ tuō

"Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你)" Videos

Unknown

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Tôn Lộ

Rất Muốn Ôm Lấy Anh (多想把你抱住) flac

Tôn Lộ. 2014. Chinese. Album: Love Lonely (爱的寂寞DSD).
Quảng Mỹ Vân

Rất Muốn Ôm Chặt Lấy Anh (很想牢牢地抱住你) flac

Quảng Mỹ Vân. 1990. Chinese. Album: Rất Muốn Ôm Chặt Lấy Anh (很想牢牢地抱住你).
Thái Kiện Đông

Đừng Ôm Lấy Anh Khi Anh Muốn Rời Khỏi 320kbps

Thái Kiện Đông. Chinese.
Võ Kiều Vân

Em Muốn Ôm Anh flac

Võ Kiều Vân. Vietnamese. Writer: Khởi Phong.
Võ Kiều Vân

Em Muốn Ôm Anh flac

Võ Kiều Vân. 2015. Vietnamese. Writer: Khởi Phong. Album: Em Là Để Yêu.
Hạ Uyển An

Muốn Ôm Anh Rất Nhiều (多想拥抱你) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese. Album: Muốn Ôm Anh Rất Nhiều (多想拥抱你).
Dung Tổ Nhi

Dùng Ngàn Đôi Tay Ôm Lấy Anh (用一千雙手臂擁抱你) flac

Dung Tổ Nhi. 2006. Chinese.
Dung Tổ Nhi

Dùng Ngàn Đôi Tay Ôm Lấy Anh (用一千雙手臂擁抱你) flac

Dung Tổ Nhi. 2006. Chinese. Album: Jump Up 9492.
Trương Huệ Muội

Em Có Thể Ôm Lấy Anh Không (我可以抱妳吗) flac

Trương Huệ Muội. 2011. Chinese. Album: A-mei Acoustic Best CD2.
Quảng Mỹ Vân

Đang Ôm Anh Em Cũng Muốn Khóc (當你擁抱我想哭) flac

Quảng Mỹ Vân. 1991. Chinese. Album: Gần Bên Em (亲近我).
Mr. Sầm

Muốn Ôm Ôm 320kbps

Mr. Sầm. 2016. Chinese. Album: Mãn Hán Toàn Tịch.
Thất Dạ

Muốn Ôm Ôm 320kbps

Thất Dạ. 2016. Chinese. Album: Thất Dạ; Mr. Sầm.
Phùng Đề Mạc

Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Anh (世间美好与你环环相扣) flac

Phùng Đề Mạc. 2019. Chinese.
Quốc Cường

Ôm Lấy Đêm flac

Quốc Cường. 2013. Vietnamese. Writer: Quốc Cường. Album: Ngược Chiều.
Gun Napat

Ôm Lấy Người (กอด) flac

Gun Napat. 2019. Other country. Album: Thầy Lang Trúng Mánh OST (ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง).
Unknown

Anh Muốn Ôm Em Khi Mùa Đông Tới 320kbps

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Bùi Tuấn Ngọc.