LOADING ...

Thời Không Sai Lệch (错位时空)

- Unknown (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thời Không Sai Lệch (错位时空) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
gǎn shòu nǐ zēng gǎn shòu de xīn tòng
gū dú de yè wàng zhuó tiān kōng
yǎn lèi dū shī kòng
nǐ cún zài wǒ cún zài de shí kōng
huán lái bù jí duì nǐ shuō bǎo zhòng
yuè shì huái niàn yuè shì xīn tòng
nǐ shì fǒu yě dǒng
huí yì zǒng shì bù fēn qīng zhòng
wǒ yě xiǎng guò yǒu shǐ yǒu zhōng
zēng jīng nǐ yě wéi wǒ gǎn dòng
wéi wǒ ér xīn dòng
wǒ yě shì zhuó màn màn jiē shòu
shì zhuó xí guàn méi nǐ yǐ hòu
zhī shì ǒu ěr wàng zhuó xīng kōng
mí shī zài mèng zhōng

huí yì zǒng shì bù fēn qīng zhòng
wǒ yě xiǎng guò yǒu shǐ yǒu zhōng
zēng jīng nǐ yě wéi wǒ gǎn dòng
wéi wǒ ér xīn dòng
wǒ yě shì zhuó màn màn jiē shòu
shì zhuó xí guàn méi nǐ yǐ hòu
zhī shì ǒu ěr wàng zhuó xīng kōng
mí shī zài mèng zhōng

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
gǎn shòu nǐ zēng gǎn shòu de xīn tòng
gū dú de yè wàng zhuó tiān kōng
yǎn lèi dū shī kòng
nǐ cún zài wǒ cún zài de shí kōng
huán lái bù jí duì nǐ shuō bǎo zhòng
yuè shì huái niàn yuè shì xīn tòng
nǐ shì fǒu yě dǒng

"Thời Không Sai Lệch (错位时空)" Videos

Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Đặng Tử Kỳ

Sai Lệch (失真) flac

Đặng Tử Kỳ. 2012. Chinese. Album: Xposed.
Slipknot

Lech 320kbps

Slipknot. 2014. English. Album: 5: The Gray Chapter (Special Edition).
Slipknot

Lech flac

Slipknot. 2014. English Pop - Rock. Album: 5: The Gray Chapter.
Slipknot

Lech flac

Slipknot. 2014. English. Album: 5: The Gray Chapter - (FLAC).
Atoo

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Atoo. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Thanh Hưng

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Thanh Hưng. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Hoàng Vương

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Hoàng Vương. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Thắng Kaiboys

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Thắng Kaiboys. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Trần Vũ

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Trần Vũ. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Minh Đức

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Minh Đức. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Lê Đăng Khôi

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Lê Đăng Khôi. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng Idol.
Linh Sarah

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Linh Sarah. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Cao Hà

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Cao Hà. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng Idol.
Kha Nguyễn

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Kha Nguyễn. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Park Se Jun

Milky Way flac

Park Se Jun. 2021. Instrumental. Album: True Beauty (OST).
Unknown

Lời Người Trao Theo Cánh Hoa Bay flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Hoắc Tôn

Cẩm Thư Lai (锦书来) flac

Hoắc Tôn. 2021. Instrumental.
Huyền Tử

Túy Giang Nguyệt (醉江月) flac

Huyền Tử. 2021. Instrumental.
Yang Yoseop

Love Day (2021) flac

Yang Yoseop. 2021. Instrumental.
Pháo

2 Phút Hơn (KAIZ Remix) flac

Pháo. 2020. Instrumental.
Hương Ly

Yêu Là Thế Ư 320kbps

Hương Ly. 2021. Instrumental.
Phạm Đình Thái Ngân

Liệu Ta Sẽ flac

Phạm Đình Thái Ngân. 2021. Instrumental.
Madison Beer

The Beginning flac

Madison Beer. 2021. Instrumental. Album: Life Support.
Úc Khả Duy

Cẩm Tâm Tự Ngọc (锦心似玉) flac

Úc Khả Duy. 2021. Instrumental.
Sáo Trúc Hoàng Anh Flute

Níu Duyên 320kbps

Sáo Trúc Hoàng Anh Flute. 2021. Instrumental.
Unknown

Outro : And flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Love Synonym #2 : Right For Us (EP).
Unknown

Heart Challenger flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Golden Child

Yes. flac

Golden Child. 2021. Instrumental. Album: Golden Child 5th Mini Album [Yes.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Unknown

Exclusive Specialty (独家特调) flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - The Stellar Moments (原神-闪耀的群星) (OST).
Dreamcatcher

Odd Eye flac

Dreamcatcher. 2021. Instrumental. Album: Dystopia : Road To Utopia] (EP).
Unknown

Vị Vương Cô Độc (孤独的王) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Hoàng Tiêu Vân

Sao Trời Biển Rộng (星辰大海) flac

Hoàng Tiêu Vân. 2021. Instrumental.