LOADING ...

Trà Đắng (苦茶) (心动版)

- Unknown (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Trà Đắng (苦茶) (心动版) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

wēi xiào duì shì nǐ de yàng zǐ nà me rèn zhēn
dān chún de nǚ hái ràng wǒ bù jīn dì xīn téng
jiē tóu nà zhǎn lù dēng xiàng zài xiào wǒ yú bèn
yě xǔ wǒ bù fù yǒu dàn bǐ shuí dū zhēn chéng
chōng pào yī bēi kǔ chá
péi bàn nǐ dào yè shēn
nǐ de cún zài ràng wǒ
yǒng qì chōng mǎn quán shēn
chuāng wài yǐ shì dōng zhì
què bù huì hán lěng
nǐ yě zhī dào wǒ de xīn zhōng yǒu yí wèn
yīn wéi nǐ de tǐ wēn
nǐ yě bù bì děng ( bù bì děng )
bī wèn nǐ jiū jìng ài wǒ yǒu jī fēn
wǒ bù xiǎng táo ài shàng nǐ zhī xū yī shùn
ài mèi de qì fēn
bù yòng děng nǐ kāi kǒu xiān shuō wǒ ài nǐ ( wǒ ài nǐ )
zài nà zhī qián xiǎng duì nǐ shuō wǒ yuàn yì ( wǒ yuàn yì )
nǐ bù bì wèn ( bù bì wèn )
nǐ yě bù bì děng ( bù bì děng )
zhè yī kè jiù zhí dé ài dào yǒng héng
wǒ gāi rú hé ràng nǐ míng bái wǒ ài nǐ ( wǒ ài nǐ )
zài nà zhī hòu nǐ diǎn tóu shuō wǒ yuàn yì ( wǒ yuàn yì )
xiǎng zhào gù nǐ ( zhào gù nǐ ) xiǎng shǒu hù zhuó nǐ ( shǒu hù zhuó nǐ )
zhè yī kè zhī xiǎng bǎ nǐ bào jǐn
bù yòng děng nǐ kāi kǒu xiān shuō wǒ ài nǐ ( wǒ ài nǐ )
zài nà zhī qián xiǎng duì nǐ shuō wǒ yuàn yì ( wǒ yuàn yì )
nǐ bù bì wèn ( bù bì wèn )
nǐ yě bù bì děng ( bù bì děng )
zhè yī kè jiù zhí dé ài dào yǒng héng
nǐ zhī bù zhī dào nǐ yǒu kě ài de tiān zhēn
zhuāng zuò jiān qiáng de nán hái qiáng shì de kǒu wěn
jù jīng huì shén de nǐ mèi lì zhí jiē bǎi fēn
zhī yǒu hé wǒ dú chǔ cái huì biàn dé wēn shùn
gǎn xiè nǐ de bāo róng
yuán liàng wǒ de zhì nèn
wéi nǐ chōng bēi kǔ chá
gǎn zǒu nǐ de fán mèn
tǎng rù wǒ de huái zhōng
rè qíng dì wēn cún
xiǎng yào hé nǐ sī bēn
nǐ yě zhī dào wǒ de xīn zhōng yǒu yí wèn
bī wèn nǐ jiū jìng ài wǒ yǒu jī fēn
wǒ bù xiǎng táo ài shàng nǐ zhī xū yī shùn
ài mèi de qì fēn
bù yòng děng nǐ kāi kǒu xiān shuō wǒ ài nǐ ( wǒ ài nǐ )
zài nà zhī qián xiǎng duì nǐ shuō wǒ yuàn yì ( wǒ yuàn yì )
nǐ bù bì wèn ( bù bì wèn )
nǐ yě bù bì děng ( bù bì děng )
zhè yī kè jiù zhí dé ài dào yǒng héng
wǒ gāi rú hé ràng nǐ míng bái wǒ ài nǐ ( wǒ ài nǐ )
zài nà zhī hòu nǐ diǎn tóu shuō wǒ yuàn yì ( wǒ yuàn yì )
xiǎng zhào gù nǐ ( zhào gù nǐ ) xiǎng shǒu hù zhuó nǐ ( shǒu hù zhuó nǐ )
zhè yī kè zhī xiǎng bǎ nǐ bào jǐn

"Trà Đắng (苦茶) (心动版)" Videos

Other songs of Unknown

Unknown

Limousine flac

Unknown. 2021. Korean. Album: Show Me The Money 10 - Episode 3.
Unknown

Dtaw Jak Nee Phlaeng Rak Thuk Phlaeng Ja Bpen Khong Ter Thao Nan (ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น) flac

Unknown. 2021. Other country.
Unknown

Bétoile flac

Unknown. 2021. France. Album: No crari.
Unknown

Savage flac

Unknown. 2021. Korean. Album: Savage - The 1st Mini Album.
Unknown

Boy flac

Unknown. 2021. Japan.
Unknown

Không Bằng (RIN Remix) 320kbps

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

Eleven flac

Unknown. 2021. Korean.
Unknown

Váy Cưới (Remix) 320kbps

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

Chẩm Thán (怎叹) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Chẩm Thán (怎叹).
Unknown

Kim Ngọc Lương Duyên (金玉良缘) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Suki Dakara (好きだから。) flac

Unknown. 2021. Japan. Album: Suki Dakara / 『 好きだから。』.
Unknown

WaVe Star_Instrumental 320kbps

Unknown. Other country.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) / DJ A Siêu Bản (DJ阿超版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

FESTA 320kbps

Unknown. 2021. Japan. Album: U (Special Edition).
Unknown

Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Vĩ Độ Bắc 23°26’ (北纬23°26’) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Xóa Đi (删了吧 ) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Lo Siento BB 320kbps

Unknown. 2021. Other country. Album: Lo Siento BB.
Unknown

Tah Bok Wa Mai Wai (Ter Ja Glap Ma Mai) (ถ้าบอกว่าไม่ไหว (เธอจะกลับมาไหม)) flac

Unknown. 2021. Other country.
Unknown

Tsubame (ツバメ) flac

Unknown. 2021. Japan.
Unknown

Trà Đắng (苦茶) (心动版) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Trà Đắng (苦茶) (心动版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Bổng Bổng Đường

Trà Đắng 128kbps

Bổng Bổng Đường. Chinese. Writer: Bổng Bổng Đường / Lollipop.
Lê Anh

Trả Hết Đắng Cay 128kbps

Lê Anh. Vietnamese. Writer: Lữ Phương.
Hey Girl

Trà Đắng (Bitter Sweet; 苦茶) flac

Hey Girl. 2007. Chinese. Writer: Tiểu Lộ;Trần Hoài Ân. Album: Vị Ngọt Machiato (黑糖玛奇朵) (Original TV Drama Soundtrack).
Mỹ Huyền

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng flac

Mỹ Huyền. 2015. Vietnamese. Writer: Anh Bằng. Album: The Best Of Anh Bằng.
Mỹ Huyền

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng flac

Mỹ Huyền. 2013. Vietnamese. Writer: Anh Bằng. Album: Duyên Tình.
Nhật Lâm

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng 128kbps

Nhật Lâm. 2013. Vietnamese. Writer: Anh Bằng.
Duy Linh

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng flac

Duy Linh. 1998. Vietnamese. Writer: Anh Bằng. Album: Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng.
Various Artists

Trà Đắng Bảy Phần Ngọt (Bitter Sweet Guitar; 苦茶七分甜) flac

Various Artists. 2007. Instrumental. Album: Vị Ngọt Machiato (黑糖玛奇朵) (Original TV Drama Soundtrack).
WJSN

Tra flac

WJSN. 2020. Korean. Album: Neverland (EP).
Jeloz

Tra 320kbps

Jeloz. 2018. Other country.
Nguyễn Hồng Nhung

Trà flac

Nguyễn Hồng Nhung. 2020. Vietnamese. Album: Ngô Đồng (EP) (Singer).
Nguyễn Hoàng Nam

Liên Khúc: Trả Lại Em Cay Đắng Mộng Vàng; Lý Qua Đèo; Giăng Câu flac

Nguyễn Hoàng Nam. 2017. Vietnamese. Writer: Anh Bằng;Dân Ca Nam Bộ;Tô Thanh Tùng. Album: The Celebration: Làn Gió Mới (CD02).
Binz

Đắng 320kbps

Binz. Vietnamese. Writer: Binz.
Lâm Trinh

Đắng 128kbps

Lâm Trinh. Vietnamese. Writer: Lâm Trinh;Lân Seven.
End Of Road

Đắng 128kbps

End Of Road. Vietnamese. Writer: End Of Road.
Soran

DANG! flac

Soran. 2021. Korean. Album: Beloved (EP).
Binz

Đắng 128kbps

Binz. Vietnamese. Writer: Binz.
Prophercy

Đắng flac

Prophercy. 2008. Vietnamese. Album: Rock The Nation - Tìm Đến Nhau.