LOADING ...

Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月)

- Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông (1995)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月) by Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông, in album Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music. The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
 1. Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 2. Kim Xà Cuồng Vũ (金蛇狂舞) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 3. Tái Long Đoạt Cẩm (赛龙夺锦) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 4. Thải Vân Truy Nguyệt (彩云追月) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 5. Vũ Đả Ba Tiêu (雨打芭蕉) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 6. Tương Quân Lệnh (将军令) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 7. Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 8. Thiện Viện Chung Thanh (禅院钟声) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 9. Lưu Thuỷ Hành Vân (流水行云) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 10. Phượng Các Ân Cừu Vị Liễu Tình (凤阁恩仇未了情) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 11. Song Phượng Triều Dương (双凤朝阳) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 12. Trại Mã (赛马) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 13. Liên Hoàn Khấu (连环扣) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 14. Trang Đài Thu Tư (妆台秋思) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月)" Videos

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thập Diện Mai Phục (十面埋伏) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Lưu Thuỷ Hành Vân (流水行云) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Quảng Lăng Tán (广陵散) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Mai Hoa Tam Lộng (梅花三弄) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tương Quân Lệnh (将军令) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Kim Xà Cuồng Vũ (金蛇狂舞) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thiện Viện Chung Thanh (禅院钟声) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Song Phượng Triều Dương (双凤朝阳) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thải Vân Truy Nguyệt (彩云追月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tái Long Đoạt Cẩm (赛龙夺锦) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Liên Hoàn Khấu (连环扣) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Quần Tinh

Bình Hồ Thu Nguyệt (Píng Hú Qiū Yuè; 平湖秋月) flac

Quần Tinh. 2002. Instrumental Chinese. Album: Trung Quốc Thuần Cổ Tranh (Zhong Guo Chun Guzheng; 中国纯古筝) (CD2).
Lưu Trường Phúc

Hán Cung Thu Nguyệt (Nhị Hồ; 汉宫秋月) flac

Lưu Trường Phúc. 1990. Instrumental Chinese. Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD3 - Hán Cung Thu Nguyệt.
Trịnh Thiếu Thu

Thu Nguyệt (秋月) flac

Trịnh Thiếu Thu. Chinese Pop - Rock. Album: Trịnh Thiếu Thu Và Uông Minh Thuyên Song Ca (郑少秋汪明荃合唱经典).
Trịnh Thiếu Thu

Thu Nguyệt (秋月) flac

Trịnh Thiếu Thu. 1973. Chinese Pop - Rock. Album: Cơn Mưa Sương Khói (烟雨濛濛).
Trần Diệu Tinh

Nguyệt Dạ (Nhị Hồ; 月夜) flac

Trần Diệu Tinh. 1990. Instrumental Chinese. Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục.
Jenny Huỳnh

Nguyệt Hố Vương 320kbps

Jenny Huỳnh. 2018. Vietnamese Bolero.
Various Artists

Phong Nguyệt Tiếu Bình Sinh (风月笑平生) 320kbps

Various Artists. 2008. Instrumental Chinese. Album: Kim Dung Võ Hiệp Âm Nhạc Bí Kíp.
Various Artists

Phong Nguyệt Tiếu Bình Sinh (风月笑平生) 320kbps

Various Artists. 2008. Instrumental Chinese. Album: Kim Dung Võ Hiệp Âm Nhạc Bí Kíp.
Various Artists

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Various Artists. 2014. Instrumental Chinese. Album: Trung Hoa Cổ Điển Thập Đại Danh Khúc (中国古琴十大名曲).
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Hoàng Ất Linh

Xuân Hoa Thu Nguyệt (春花秋月) 128kbps

Hoàng Ất Linh. Chinese Pop - Rock. Writer: Hoàng Ất Linh.
Various Artists

Thu Tiêu Bộ Nguyệt flac

Various Artists. 2013. Instrumental Chinese. Album: Classical Music Of China - The Crying Crane In The Marsh.
Bắc Giang

03 Chúa Bói Nguyệt Hồ 320kbps

Bắc Giang. 2016. Vietnamese Bolero. Writer: Hat Văn. Album: Tứ Phủ Công Đồng.
La Vân Hi

Bình Lý Hồ (屏里狐) 320kbps

La Vân Hi. 2016. Chinese Pop - Rock. Album: Bình Lý Hồ (屏里狐) OST.
Tát Đỉnh Đỉnh

Thu Hương Nguyệt (秋香月) (Conrank Remix) flac

Tát Đỉnh Đỉnh. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Wonderland (幻境).
Lý Ngọc Cương

Vầng Trăng Ngày Thu (Thu Nguyệt; 秋月) flac

Lý Ngọc Cương. 2010. Chinese Pop - Rock. Album: Tân Quý Phi Tuý Tửu (新贵妃醉酒).
Lê Minh

Bình Minh Cuối Thu (深秋的黎明) flac

Lê Minh. Chinese Pop - Rock. Album: Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 2.
Lam Trường

Bình Minh Mùa Thu flac

Lam Trường. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lời: Vy Nhật Tảo. Album: Đi Qua Bốn Mùa.
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Tang (桑) Single.
Mèo Của Chủ Nhà

Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2019. Instrumental Chinese. Album: Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法).
Mạnh Khả

Minh Lan - Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Mạnh Khả

Lan (兰) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Mạnh Khả

Vui Mừng Tự Ðắc (怡然自得) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Mạnh Khả

Tôi Luyện - Chủ Ðề 3 (磨砺 主题 3) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Xomu

Lanterns 320kbps

Xomu. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Xomu.
Dương Tử

Tình Sương (情霜) flac

Dương Tử. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Hoa Chúc

Đạo Tướng Hành (盜將行) flac

Hoa Chúc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đạo Tướng Hành (盜將行).
Lưu Vũ Ninh

Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来) flac

Lưu Vũ Ninh. 2018. Instrumental Chinese. Album: Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Awaken-F

Không Bao Giờ Bỏ Cuộc (永不言败) flac

Awaken-F. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Đặng Luân

Bỗng Dưng Muốn Yêu Em (突然想爱你) flac

Đặng Luân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hà Khiết

Cùng Nhau (一起) flac

Hà Khiết. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Hồng Xuyên

Kệ Để Hàng Sập (货架倒塌) flac

Hồng Xuyên. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Ngô Thanh Phong

Chờ Đợi (守候) flac

Ngô Thanh Phong. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hoàng Linh

Thư Cho Anh Ấy (给他的信) flac

Hoàng Linh. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hồng Xuyên

Cố Lên! ( 加油!) flac

Hồng Xuyên. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Lưu Hồ Dật

Thư Cho Cô Ấy (给她的信) flac

Lưu Hồ Dật. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).