LOADING ...

Quảng Lăng Tán (广陵散)

- Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông (1995)
Play 32kbps. 11:13
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Quảng Lăng Tán (广陵散) by Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông, in album Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes. The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
 1. Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 2. Quảng Lăng Tán (广陵散) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 3. Thập Diện Mai Phục (十面埋伏) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 4. Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 5. Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 6. Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 7. Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 8. Mai Hoa Tam Lộng (梅花三弄) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 9. Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
 10. Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍) - Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Quảng Lăng Tán (广陵散)" Videos

Quảng Lăng Tán 《广陵散》
Quảng Lăng Tán 《广陵散》
Quảng lăng tán
Quảng lăng tán
[Cổ Cầm] Thiên Úy Tái Hiện Nhạc Khúc Nổi Tiếng Quảng Lăng Tán Phiên Bản EDM
[Cổ Cầm] Thiên Úy Tái Hiện Nhạc Khúc Nổi Tiếng Quảng Lăng Tán Phiên Bản EDM
cổ cầm-biển cười-tiếu ngạo giang hồ 1990
cổ cầm-biển cười-tiếu ngạo giang hồ 1990
[ VIETSUB l Pinyin ] Chu Lang - Âm Tần Quái Vật ll Quốc Phong Thịnh Điển 2019 国风音乐盛典 周郎-音频怪物
[ VIETSUB l Pinyin ] Chu Lang - Âm Tần Quái Vật ll Quốc Phong Thịnh Điển 2019 国风音乐盛典 周郎-音频怪物
Cao sơn lưu thủy 高山流水 - Bá Nha
Cao sơn lưu thủy 高山流水 - Bá Nha
Guqin - Mai Hoa Tam Lộng_梅花三弄 _ Thầy Đào Phúc Nguyên
Guqin - Mai Hoa Tam Lộng_梅花三弄 _ Thầy Đào Phúc Nguyên
Tần Thời Minh Nguyệt - Quốc Sắc Thiên Hương
Tần Thời Minh Nguyệt - Quốc Sắc Thiên Hương
Cổ Cầm - SGTS Trần Văn Khê
Cổ Cầm - SGTS Trần Văn Khê
Nhậm Doanh Doanh tạm thời làm giáo chủ, đào mộ tìm Quảng Lăng Tán | Tiếu Ngạo Giang Hồ | Đảo Phim
Nhậm Doanh Doanh tạm thời làm giáo chủ, đào mộ tìm Quảng Lăng Tán | Tiếu Ngạo Giang Hồ | Đảo Phim
Hoắc Tôn - Thái Cực Thiền (ft. La Khai Nguyên) |《太极•禅》 霍尊 ft. 罗开元
Hoắc Tôn - Thái Cực Thiền (ft. La Khai Nguyên) |《太极•禅》 霍尊 ft. 罗开元
Cao Sơn Lưu Thủy《高山流水》- Tỳ Bà
Cao Sơn Lưu Thủy《高山流水》- Tỳ Bà
CỔ CẦM- THẬT Ư ? THẬT Ư?《知否知否》 MINH LAN TRUYỆN
CỔ CẦM- THẬT Ư ? THẬT Ư?《知否知否》 MINH LAN TRUYỆN
Hán Cung Thu Nguyệt Cổ tranh
Hán Cung Thu Nguyệt Cổ tranh
Mai hoa tam lộng (梅花三弄) cổ cầm (古琴)
Mai hoa tam lộng (梅花三弄) cổ cầm (古琴)
Độc cổ cầm
Độc cổ cầm
Hán Cung Thu Nguyệt tyba
Hán Cung Thu Nguyệt tyba
Tức Mặc có giai nhân
Tức Mặc có giai nhân
Cao sơn lưu thủy Đàn tranh (高山流水) Điển tích Bá Nha-Tử Kỳ
Cao sơn lưu thủy Đàn tranh (高山流水) Điển tích Bá Nha-Tử Kỳ
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thập Diện Mai Phục (十面埋伏) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Bình Hồ Thu Nguyệt (平湖秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Lưu Thuỷ Hành Vân (流水行云) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Quảng Lăng Tán (广陵散) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Mai Hoa Tam Lộng (梅花三弄) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tương Quân Lệnh (将军令) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Kim Xà Cuồng Vũ (金蛇狂舞) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thiện Viện Chung Thanh (禅院钟声) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Song Phượng Triều Dương (双凤朝阳) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Thải Vân Truy Nguyệt (彩云追月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Tái Long Đoạt Cẩm (赛龙夺锦) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Liên Hoàn Khấu (连环扣) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 2 - Favourite Music.
Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

Quảng Lăng Tán (广陵散) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 4 - Ancient Tunes.
Various Artists

Quảng Lăng Tán (广陵散) flac

Various Artists. 2010. Instrumental Chinese. Album: Cổ Cầm Trung Hoa.
Various Artists

Quảng Lăng Tán Cầm Khúc (广陵散琴曲) flac

Various Artists. 2014. Instrumental Chinese. Album: Trung Hoa Cổ Điển Thập Đại Danh Khúc (中国古琴十大名曲).
Cung Nhất

Quảng Lăng Tán (Cổ Cầm) flac

Cung Nhất. 1990. Instrumental Chinese. Album: BCD90030.
Gong Yi

Poem Of Guangling (Quảng Lăng Tán; 广陵散 (节本)) (Tiết Bản) flac

Gong Yi. 1996. Instrumental Chinese. Album: Ten Chinese Qin Classics (中国古琴十大名曲; Trung Quốc Cổ Cầm Thập Đại Danh Khúc).
Mạc Văn Uý

Tản Quang (散光) flac

Mạc Văn Uý. 2001. Chinese Pop - Rock. Album: Một Đoá Kim Hoa (一朵金花).
Young P

Lăng Quăng Part 1 128kbps

Young P. Vietnamese Rap - HipHop.
Khánh Ly

Đâu Rồi Lăng Quang Trung 320kbps

Khánh Ly. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Xuân Điềm;Thơ: Nguyễn An Phong. Album: Bà Mẹ Hai Con - Xuân Điềm 5.
Hồ Quang Hiếu

Hoa Bằng Lăng (Minh Quang Remix) 320kbps

Hồ Quang Hiếu. 2018. Vietnamese Dance - Remix. Writer: Jimmy Nguyễn.
Leisure Music

Thải Tân Lang (采槟榔) flac

Leisure Music. 2009. Instrumental Chinese. Album: Relax Music: Hạ - Bamboo.
Thái Quảng

Tân Lang Quê Em 320kbps

Thái Quảng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hà Chương.
Tan Xin Pei

Si Lang Tan Mu flac

Tan Xin Pei. 2000. Instrumental English. Album: In the Mood for Love (OST).
Minh Cảnh

Chiều Làng Em (Tân Cổ) flac

Minh Cảnh. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Loan Thảo. Album: Tân Cổ - Chiều Làng Em (Pre 75).
Minh Cảnh

Chiều Làng Em (Tân Cổ) flac

Minh Cảnh. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Loan Thảo. Album: Tân Cổ Giao Duyên 3 Tuyển Chọn (Pre 75).
Minh Cảnh

Chiều Làng Em (Tân Cổ) 320kbps

Minh Cảnh. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Viễn Châu. Album: Những Giọng Ca Vàng Tân Cổ Giao Duyên (Pre 75).
Lệ Thuỷ

Chiều Làng Em (Tân Cổ) flac

Lệ Thuỷ. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Viễn Châu. Album: Tân Cổ - Sầu Lẻ Bóng (Pre 75).
Chí Tâm

Cô Láng Giềng (Tân Cổ) flac

Chí Tâm. 2004. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Song Việt. Album: Tân Cổ 8: Dòng Sông Hò Hẹn.
Lê Tứ:Mỹ Hằng

Viếng Lăng Bác (Tân Cổ) flac

Lê Tứ:Mỹ Hằng. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Hiệp;Viễn Phương.
Lệ Thuỷ

Chiều Làng Em (Tân Cổ) flac

Lệ Thuỷ. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Viễn Châu. Album: Tân Cổ Giao Duyên 8 Tuyển Chọn (Pre 75).
Lệ Thuỷ

Chiều Làng Em (Tân Cổ) flac

Lệ Thuỷ. Vietnamese Bolero. Writer: Trúc Phương;Vc: Viễn Châu. Album: Tân Cổ - Tiếng Hát Lệ Thuỷ (Pre 75).
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Tang (桑) Single.
Mạnh Khả

Lan (兰) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Instrumental Chinese. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Xomu

Lanterns 320kbps

Xomu. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Xomu.
Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月) flac

Tát Đỉnh Đỉnh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang;Lưu Hồ Dật;Thường Thạch Lỗi. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Lâm Tuấn Trình

Đông Tây (东西) flac

Lâm Tuấn Trình. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đông Tây (东西).
Hoa Chúc

Đạo Tướng Hành (盜將行) flac

Hoa Chúc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đạo Tướng Hành (盜將行).
Tào Cách

Một (一) flac

Tào Cách. 2018. Instrumental Chinese. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Vương Đậu Đậu

Bé Cưng (小甜心) flac

Vương Đậu Đậu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Bé Cưng (小甜心).
Dương Dương

Forever Young flac

Dương Dương. 2018. Instrumental Chinese. Album: Forever Young.
R1SE

Muốn Bùng Nổ Một Cách Khí Phách (就要掷地有声的炸裂) flac

R1SE. 2019. Instrumental Chinese. Album: Muốn Bùng Nổ Một Cách Khí Phách (就要掷地有声的炸裂) EP.
Trương Vân Long

Nhân Lúc Còn Trẻ (趁年轻) flac

Trương Vân Long. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Đặng Luân

Bỗng Dưng Muốn Yêu Em (突然想爱你) flac

Đặng Luân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hồng Xuyên

Tái Kiến Lão Phúc (再见老福) flac

Hồng Xuyên. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hoàng Linh

Thư Cho Anh Ấy (给他的信) flac

Hoàng Linh. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Lưu Hồ Dật

Thư Cho Cô Ấy (给她的信) flac

Lưu Hồ Dật. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hồng Xuyên

Wo Jiu Zhe Mo Ku (我就这么酷) flac

Hồng Xuyên. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hồng Xuyên

Ký Ức (记忆) flac

Hồng Xuyên. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Mèo Của Chủ Nhà

Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2019. Instrumental Chinese. Album: Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法).
Mạnh Khả

Minh Lan - Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).