LOADING ...

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版)

- Hoàng Tĩnh Mỹ (2022)
03:41
Auto next

You are listening to the song Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) by Hoàng Tĩnh Mỹ, in album Chẩm Phụ (怎负) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
duì yuè yǐn yībēi
wéi yǒu yǐng xiāng suí
rú mèng yě rú chī rú zuì
xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
duì yuè yǐn yībēi
wéi yǒu yǐng xiāng suí
rú mèng yě rú chī rú zuì
xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
a
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā

Other songs of Hoàng Tĩnh Mỹ

Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (DJEva版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Vãng Sự Di Hám Đa (红尘往事遗憾多) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Trần Vãng Sự Di Hám Đa (红尘往事遗憾多) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Cô Độc Cùng Em (孤独与我) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Cô Độc Cùng Em (孤独与我) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Bến Đò Cùng Khách Qua Đường (渡口与过客) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Bến Đò Cùng Khách Qua Đường (渡口与过客).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Đau Thấu Tận Xương (入了骨的痛) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Đau Thấu Tận Xương (入了骨的痛).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Không Ai Cùng Em (无人与我) (Quảng Đông Bản / 粤语版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Không Ai Cùng Em (无人与我) (Quảng Đông Bản / 粤语版).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Tôi Yêu Anh Khắc Cốt, Anh Lừa Tôi Phát Nghiện (我爱你入骨,你骗我成瘾) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Anh Khắc Cốt, Anh Lừa Tôi Phát Nghiện (我爱你入骨,你骗我成瘾) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Nhất Lưỡng Tương Tư Nhị Lưỡng Sầu (一两相思二两愁) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Nhất Lưỡng Tương Tư Nhị Lưỡng Sầu (一两相思二两愁).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (DJ.House Đông Cổ Bản / DJ.House咚鼓版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Dance - Remix. Album: Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Túy Mộng Điệp (醉梦蝶) / DJHouse Bản (DJHouse版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Dance - Remix. Writer: Kiều Dương. Album: Túy Mộng Điệp (醉梦蝶).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Túy Mộng Điệp (醉梦蝶) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Kiều Dương. Album: Túy Mộng Điệp (醉梦蝶).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Nỗi Buồn Sâu Thẳm (愁深几许) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Nỗi Buồn Sâu Thẳm (愁深几许).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Em Nhiệt Tình Như Lửa, Anh Lạnh Lùng Như Băng (我热情如火, 你冰冻成河) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Em Nhiệt Tình Như Lửa, Anh Lạnh Lùng Như Băng (我热情如火, 你冰冻成河) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Một Vạn Thứ Đau Lòng (一万次心痛) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Một Vạn Thứ Đau Lòng (一万次心痛) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (DJEva版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Cát Mặc

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Cát Mặc. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Phụ (怎负) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).
Châu Lâm Phong

Kỵ (忌) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Kỵ (忌) (EP).
Loan Âm Xã

Thần Thiếp Cáo Lui (臣妾告退) / DJ Võ Thánh Hùng Bản (DJ武圣雄版) flac

Loan Âm Xã. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Thần Thiếp Cáo Lui (臣妾告退).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Một Giấc Mộng Xưa Một Khoảng Trống (一场旧梦一场空) / DJ Võ Thánh Hùng Bản (DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Một Giấc Mộng Xưa Một Khoảng Trống (一场旧梦一场空).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Anh Là Gió Thổi Vào Mắt (你是吹进眼里的风) / DJ Võ Thánh Hùng Bản (DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Là Gió Thổi Vào Mắt (你是吹进眼里的风).
Nguỵ Tân Vũ

Chẩm (怎) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Nguỵ Tân Vũ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm (怎).
IN-K

Chạm Đến (触摸) (DJ版) flac

IN-K. 2020. Chinese Dance - Remix. Album: Chạm Đến (触摸) (EP).
Hải Lai A Mộc

Phù Sinh Ký (浮生记) (DJ Bản / DJ版) flac

Hải Lai A Mộc. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Phù Sinh Ký (浮生记) (Single).
Linh Nhất Cửu Linh Nhị

Phụ (负) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) flac

Linh Nhất Cửu Linh Nhị. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Phụ (负) (EP).
Linh Nhất Cửu Linh Nhị

Phụ (负) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) flac

Linh Nhất Cửu Linh Nhị. 2022. Instrumental Chinese. Album: Phụ (负) (EP).
Mại Hề

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (piapia Vũ DJ Võ Thánh Hùng Bản / piapia舞DJ武圣雄版) flac

Mại Hề. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她).
Trịnh Ngư

Chẩm Thán (怎叹) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Trịnh Ngư. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Thán (怎叹).
Vương Nhược Hy

Chẩm Tùy Thiên Hạ (怎随天下) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Vương Nhược Hy. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Tùy Thiên Hạ (怎随天下).
Đẳng Thập Ma Quân (Đặng Ngụ Quân)

Chẩm Thán (怎叹) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) flac

Đẳng Thập Ma Quân (Đặng Ngụ Quân). 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Thán (怎叹) (EP).
Tổ Hợp A Cát Thái

Va Chạm (冲撞) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) flac

Tổ Hợp A Cát Thái. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Va Chạm (冲撞) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) (Single).
Tổ Hợp A Cát Thái

Va Chạm (冲撞) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) flac

Tổ Hợp A Cát Thái. 2022. Instrumental Chinese. Album: Va Chạm (冲撞) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) (Single).
Tô Tinh Tiệp

Thanh Trừ (清空) (DJ版) flac

Tô Tinh Tiệp. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Thanh Trừ (清空) (Single).
Phạm Như

Thời Gian Người Chầm Chậm Thôi (时间你慢些走) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Phạm Như. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Thời Gian Người Chầm Chậm Thôi (时间你慢些走) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (DJ Đào Tử Bản / DJ桃子版) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Vina Mix

Quy Tầm (归寻) (Vina Mix Remix) flac

Vina Mix. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Quy Tầm (归寻) (Vina Mix Remix) [Single].
WUKONG

Legend Of Wong Fei Hung Rebirth (黄飞鸿重生) flac

WUKONG. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Legend Of Wong Fei Hung Rebirth (黄飞鸿重生) (Single).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Ah) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Silver Smoke

Bóng Tối Trước Bình Minh (黎明前的黑暗) (Silver Smoke Remix) flac

Silver Smoke. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Bóng Tối Trước Bình Minh (黎明前的黑暗) (Silver Smoke Remix) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Silver Smoke

Yến Vô Hiết (燕无歇) (Remix) flac

Silver Smoke. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Yến Vô Hiết (燕无歇) (Remix) (Single).
M - A

Vây Giữ (沦陷) (Remix) flac

M - A. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Vây Giữ (沦陷) (Remix) (EP).
LBI Lợi Bỉ

Mùa Hè Ở Thị Trấn Nhỏ (小城夏天) (DJAh版) flac

LBI Lợi Bỉ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Mùa Hè Ở Thị Trấn Nhỏ (小城夏天) (EP).
Lộ Gia

Đại Thiên Bồng (大天蓬) (Remix) flac

Lộ Gia. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Em Chỉ Cần (Remix) (EP).
DJ Tiểu Mạo

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (DJ Tiểu Mạo Bản / DJ小帽版) flac

DJ Tiểu Mạo. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
M - A

Mười Năm Nhân Gian (十年人间) (Remix) flac

M - A. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (EP).
M - A

Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) (Remix) flac

M - A. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) (Remix) (EP).
DJ Đức Bằng

Hồng Trần Bất Như Hí (红尘不如戏) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) flac

DJ Đức Bằng. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Hồng Trần Bất Như Hí (红尘不如戏) (EP).
M - A

Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (Remix) flac

M - A. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (EP).
DJ Thẩm Niệm

Nhiều Năm Cách Biệt (分别多年) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

DJ Thẩm Niệm. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Nhiều Năm Cách Biệt (分别多年) (EP).
DJ Tào Tuấn Vũ

Nhất Niệm Hoa Khai (一念花开) (DJ Tào Tuấn Vũ Bản / DJ曹俊宇版) flac

DJ Tào Tuấn Vũ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Nhất Niệm Hoa Khai (一念花开) (EP).
DJ R7

Đến Cuối Cùng Thì Chúng Ta Cũng Lạc Mất Nhau (到最后我们还是走丢了) (DJR7版) flac

DJ R7. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đến Cuối Cùng Thì Chúng Ta Cũng Lạc Mất Nhau (到最后我们还是走丢了) (DJR7版) (Single).
DJ Eva

Đời Này Không Độ Nàng (此生不渡她) (DJ Eva版) flac

DJ Eva. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đời Này Không Độ Nàng (此生不渡她) (EP).