LOADING ...

Chẩm Phụ (怎负)

- Hoàng Tĩnh Mỹ (2022)
02:48
Auto next

You are listening to the song Chẩm Phụ (怎负) by Hoàng Tĩnh Mỹ, in album Chẩm Phụ (怎负) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
duì yuè yǐn yībēi
wéi yǒu yǐng xiāng suí
rú mèng yě rú chī rú zuì
xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
duì yuè yǐn yībēi
wéi yǒu yǐng xiāng suí
rú mèng yě rú chī rú zuì
xiāngsī yǐn shāng bēi
wàng chuān liǎng xíng lèi
rú xīn rú ài rú sǐhuī
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā
a
zěn fù hóngyán zěn fù tā
zěn fù yīshēng nán fàngxià
zěn fù jiùmèng zài wú tā kōng qiānguà
zěnnài bǐ'àn què wú huā
zěnnài xiāngsī wú yìngdá
zěnnài hé gūfù zhè yīshēn jiāshā

Other songs of Hoàng Tĩnh Mỹ

Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (DJEva版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Hồng Trần Vãng Sự Di Hám Đa (红尘往事遗憾多) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Trần Vãng Sự Di Hám Đa (红尘往事遗憾多) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Cô Độc Cùng Em (孤独与我) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Cô Độc Cùng Em (孤独与我) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Bến Đò Cùng Khách Qua Đường (渡口与过客) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Bến Đò Cùng Khách Qua Đường (渡口与过客).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Đau Thấu Tận Xương (入了骨的痛) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Đau Thấu Tận Xương (入了骨的痛).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Không Ai Cùng Em (无人与我) (Quảng Đông Bản / 粤语版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Không Ai Cùng Em (无人与我) (Quảng Đông Bản / 粤语版).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Tôi Yêu Anh Khắc Cốt, Anh Lừa Tôi Phát Nghiện (我爱你入骨,你骗我成瘾) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Anh Khắc Cốt, Anh Lừa Tôi Phát Nghiện (我爱你入骨,你骗我成瘾) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Nhất Lưỡng Tương Tư Nhị Lưỡng Sầu (一两相思二两愁) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Nhất Lưỡng Tương Tư Nhị Lưỡng Sầu (一两相思二两愁).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (DJ.House Đông Cổ Bản / DJ.House咚鼓版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Dance - Remix. Album: Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Túy Mộng Điệp (醉梦蝶) / DJHouse Bản (DJHouse版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Dance - Remix. Writer: Kiều Dương. Album: Túy Mộng Điệp (醉梦蝶).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Túy Mộng Điệp (醉梦蝶) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Writer: Kiều Dương. Album: Túy Mộng Điệp (醉梦蝶).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Nỗi Buồn Sâu Thẳm (愁深几许) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Nỗi Buồn Sâu Thẳm (愁深几许).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Thế Nào, Làm Sao Sống, Sống Thế Nào (怎么做怎么过怎么活) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Em Nhiệt Tình Như Lửa, Anh Lạnh Lùng Như Băng (我热情如火, 你冰冻成河) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Em Nhiệt Tình Như Lửa, Anh Lạnh Lùng Như Băng (我热情如火, 你冰冻成河) (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Một Vạn Thứ Đau Lòng (一万次心痛) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Một Vạn Thứ Đau Lòng (一万次心痛) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (EP).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (DJEva版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Yến Tước Nam Phi (燕雀南飞) (EP).

Related songs of Chẩm Phụ (怎负)

Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Lương Bằng Quang

Chạm flac

Lương Bằng Quang. 2009. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lương Bằng Quang. Album: Chạm.
Lương Minh Trang

Chạm flac

Lương Minh Trang. 2014. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lương Minh Trang. Album: Chạm (Single).
Ling

Chạm flac

Ling. 2015. Vietnamese Rap - HipHop.
Tùng Dương

Chạm flac

Tùng Dương. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Giáng Son. Album: Bóng Tối Jazz (The Shadow Of Jazz).
Nguyễn Trần Trung Quân

Chạm flac

Nguyễn Trần Trung Quân. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Album: Gọi Anh (Single).
Cloudy

Chạm flac

Cloudy. 2019. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Cloudy. Album: Chạm (Single).
Lương Minh Trang

Chạm flac

Lương Minh Trang. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lương Minh Trang. Album: Không Dành Cho Nhau.
5 Dòng Kẻ

Chạm flac

5 Dòng Kẻ. 2013. Vietnamese Dance - Remix. Writer: Bảo Lan. Album: Yêu.
Lương Bằng Quang

Chạm flac

Lương Bằng Quang. 2009. Instrumental Vietnamese. Writer: Lương Bằng Quang. Album: Chạm.
DnK

Châm flac

DnK. 2016. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Chou. Album: Good Damn (Single).
Mr Kien

Chạm flac

Mr Kien. 2016. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Giáng Son.
Ưng Hoàng Phúc

Chạm flac

Ưng Hoàng Phúc. 2022. Vietnamese Pop - Rock. Album: Chạm (Single).
Quinn

Chạm flac

Quinn. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Chạm (Single).
Hoàng Tĩnh Mỹ

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Hoàng Tĩnh Mỹ. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Lâm Chí Huyễn

Có Vài Phụ Nữ Không Thể Chạm Vào (有些女人不能碰) flac

Lâm Chí Huyễn. 2015. Chinese Pop - Rock. Album: Ultimate Terry Lin CD2.
Cát Mặc

Chẩm Phụ (怎负) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) flac

Cát Mặc. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chẩm Phụ (怎负) (Single).
Âm Dung Tam Hỉ

Chầm Chậm (慢慢) flac

Âm Dung Tam Hỉ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chầm Chậm (慢慢) (Single).
Asa

Phũ flac

Asa. 2010. Vietnamese Rap - HipHop. Album: Phũ (Single).
Hứa Chí An

慢慢 - Chầm chậm flac

Hứa Chí An. Chinese Pop - Rock.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).