LOADING ...

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你)

- Lưu Vũ Ninh (2022)
Play 32kbps. 04:27
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) by Lưu Vũ Ninh, in album Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).

Lyrics

Chén mí zài nǐ qīng chè de yǎn jīng
Shì tú jīng zuì nán wàng de fēng jǐng
Wú rén kě bǐ nǐ nà xiē wǎng xī
Càn ruò fán xīng

Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng
Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ
Yī mù mù céng jīng nǎo hǎi fàng yìng
Kè gǔ míng xīn

Bù xiǎng bù niàn bù tīng
Xīn yě bù zài fàn qǐ lián yī
Tiān dēng liàng qǐ xiāng jù bié lí
Rén lái rén wǎng zhōng gēng tì

Fān shān yuè lǐng xún yī gè nǐ
Bù fù cǐ shēng bù fù xiāng yù
Bù fù wǒ piān xiàng kǔ hǎi qù
Zhǐ wèi dù nǐ

Tà biàn jīng jí xún yī gè nǐ
Bù yuǎn wàn lǐ zhǐ wèi zhāo xì
Zòng tiān xià fù jǐn bù fù nǐ
Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng

Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ
Yī mù mù céng jīng nǎo hǎi fàng yìng
Kè gǔ míng xīn
Bù xiǎng bù niàn bù tīng

Xīn yě bù zài fàn qǐ lián yī
Tiān dēng liàng qǐ xiāng jù bié lí
Rén lái rén wǎng zhōng gēng tì
Fān shān yuè lǐng xún yī gè nǐ

Bù fù cǐ shēng bù fù xiāng yù
Bù fù wǒ piān xiàng kǔ hǎi qù
Zhǐ wèi dù nǐ
Tà biàn jīng jí xún yī gè nǐ

Bù yuǎn wàn lǐ zhǐ wèi zhāo xì
Zòng tiān xià fù jǐn bù fù nǐ
Fān shān yuè lǐng xún yī gè nǐ
Bù fù cǐ shēng bù fù xiāng yù

Bù fù wǒ piān xiàng kǔ hǎi qù
Zhǐ wèi dù nǐ
Tà biàn jīng jí xún yī gè nǐ
Bù yuǎn wàn lǐ zhǐ wèi zhāo xì
Zòng tiān xià fù jǐn bù fù nǐ

"Tìm Một Mình Nàng (寻一个你)" Videos

[Vietsub] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 - 刘宇宁 _ Thương Lan Quyết OST
[Vietsub] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 - 刘宇宁 _ Thương Lan Quyết OST
[ 1 HOUR ] Tìm một mình nàng/ 寻一个你  -  Lưu Vũ Ninh/ 刘宇宁 ( Thương Lan Quyết/ 苍兰诀  OST ) Nhạc Cổ phong
[ 1 HOUR ] Tìm một mình nàng/ 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh/ 刘宇宁 ( Thương Lan Quyết/ 苍兰诀 OST ) Nhạc Cổ phong
Tìm Một Mình Nàng - Lưu Vũ Ninh | Thương Lan Quyết OST | iQIYI Vietnam
Tìm Một Mình Nàng - Lưu Vũ Ninh | Thương Lan Quyết OST | iQIYI Vietnam
[Vietsub|Pinyin] Tìm Một Mình Nàng 寻一个你 OST Thương Lan Quyết 苍兰诀-Lưu Vũ Ninh 刘宇宁
[Vietsub|Pinyin] Tìm Một Mình Nàng 寻一个你 OST Thương Lan Quyết 苍兰诀-Lưu Vũ Ninh 刘宇宁
Tìm Một Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | 苍兰诀 Thương Lan Quyết OST
Tìm Một Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | 苍兰诀 Thương Lan Quyết OST
[Vietsub] Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Thương Lan Quyết OST
[Vietsub] Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Thương Lan Quyết OST
「Vietsub | MV」Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh • Thương Lan Quyết OST | 寻一个你 - 摩登兄弟-刘宇宁 • 苍兰诀温情主题曲 ♡
「Vietsub | MV」Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh • Thương Lan Quyết OST | 寻一个你 - 摩登兄弟-刘宇宁 • 苍兰诀温情主题曲 ♡
Vietsub/CC ∷ Kiếm Tìm Mỗi Nàng - Lưu Vũ Ninh ░ 寻一个你 - 刘宇宁 ♪ Thương Lan Quyết OST ░ 苍兰诀
Vietsub/CC ∷ Kiếm Tìm Mỗi Nàng - Lưu Vũ Ninh ░ 寻一个你 - 刘宇宁 ♪ Thương Lan Quyết OST ░ 苍兰诀
「Vietsub+Pinyin」Tìm một mình nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | Thương Lan Quyết OST 苍兰诀温情主题曲 - 虞书欣&王鹤棣 ♡
「Vietsub+Pinyin」Tìm một mình nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | Thương Lan Quyết OST 苍兰诀温情主题曲 - 虞书欣&王鹤棣 ♡
Vietsub MV | Tìm Kiếm Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 - Thương Lan Quyết 苍兰诀 OST | Tiệm Lựu Đỏ
Vietsub MV | Tìm Kiếm Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 - Thương Lan Quyết 苍兰诀 OST | Tiệm Lựu Đỏ
[ Vietsub + pinyin ] Tìm nàng - Lưu Vũ Ninh (OST Thương Lan Quyết) | 寻一个你 - 摩登兄弟刘宇宁 (苍兰诀OST)
[ Vietsub + pinyin ] Tìm nàng - Lưu Vũ Ninh (OST Thương Lan Quyết) | 寻一个你 - 摩登兄弟刘宇宁 (苍兰诀OST)
[Vietsub] Tìm Kiếm Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | Thương Lan Quyết OST | Lumière CH
[Vietsub] Tìm Kiếm Mình Nàng 寻一个你 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 | Thương Lan Quyết OST | Lumière CH
[Vietsub] Tìm một mình nàng • Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 • 刘宇宁 《THƯƠNG LANQUYẾT 苍兰诀 OST》
[Vietsub] Tìm một mình nàng • Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 • 刘宇宁 《THƯƠNG LANQUYẾT 苍兰诀 OST》
(Vietsub-pinyin) Tìm Mình Nàng 寻一个你 -Lưu Vũ Ninh | OST Thương Lan Quyết #刘宇宁 #摩登兄弟刘宇宁
(Vietsub-pinyin) Tìm Mình Nàng 寻一个你 -Lưu Vũ Ninh | OST Thương Lan Quyết #刘宇宁 #摩登兄弟刘宇宁
[1HOUR] Tìm một mình nàng • Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 • 刘宇宁 《THƯƠNG LAN QUYẾT 苍兰诀 OST》
[1HOUR] Tìm một mình nàng • Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 • 刘宇宁 《THƯƠNG LAN QUYẾT 苍兰诀 OST》
Vietsub | Tìm một mình nàng 寻一个你 | Trình bày: Lưu Vũ Ninh | OST Thương Lan Quyết ❤ Gummy Bear
Vietsub | Tìm một mình nàng 寻一个你 | Trình bày: Lưu Vũ Ninh | OST Thương Lan Quyết ❤ Gummy Bear
[Vietsub+Pinyin] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 - 刘宇宁 || OST Thương Lan Quyết || Yuuu
[Vietsub+Pinyin] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh || 寻一个你 - 刘宇宁 || OST Thương Lan Quyết || Yuuu
[Vietsub+Pinyin] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh |寻一个你 - 刘宇宁| OST Thương Lan Quyết - Nhạc Phim Trung
[Vietsub+Pinyin] Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh |寻一个你 - 刘宇宁| OST Thương Lan Quyết - Nhạc Phim Trung
Vietsub | MV」Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh • Thương Lan Quyết OST | 寻一个你 - 摩登兄弟-刘宇宁 • 苍兰诀温情主题曲
Vietsub | MV」Tìm một mình nàng - Lưu Vũ Ninh • Thương Lan Quyết OST | 寻一个你 - 摩登兄弟-刘宇宁 • 苍兰诀温情主题曲
❤ [Vietsub+Pinyin] OST Thương Lan Quyết《苍兰决》- Tìm một mình nàng《寻一个你》- Lưu Vũ Ninh 刘宇宁
❤ [Vietsub+Pinyin] OST Thương Lan Quyết《苍兰决》- Tìm một mình nàng《寻一个你》- Lưu Vũ Ninh 刘宇宁
[Vietsub] Tìm một nàng | Lưu Vũ Ninh | 刘宇宁 | 寻一个你 | 苍兰诀MV
[Vietsub] Tìm một nàng | Lưu Vũ Ninh | 刘宇宁 | 寻一个你 | 苍兰诀MV

Other songs of Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Lưu Vũ Ninh

Mộng Hoa (梦华) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa (梦华) ("梦华录" Mộng Hoa Lục OST) [Single.
Lưu Vũ Ninh

Mộng Hoa (梦华) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Lăng Vân Tịch (凌云寂) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Vô Song (无双) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Cộng Độ flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Chúc Khanh Hảo - My Sassy Princess (祝卿好 影视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Ánh Sáng Duy Nhất (唯一的光) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Xin Chào Tay Súng Thần (你好,神枪手 影视原声专辑) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Fall In Love flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Instrumental.
Lưu Vũ Ninh

Tạo Hóa (造化) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Giang Sơn Ngàn Dặm (千里江山) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử (国子监来了个女弟子 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử (国子监来了个女弟子 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).
Lưu Vũ Ninh

Trường An (长安) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Cảm Ứng (感应) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Em Là Của Anh (你是我所有) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (良辰美景好时光 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Trường Ca Hành (长歌行 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Rung Động (心动) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (我的时代, 你的时代 电视剧影视原声带 ) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese.
Trần Trung Đức

Tìm Một Ước Mơ Cho Mình 320kbps

Trần Trung Đức. 2011. Vietnamese. Writer: Trần Trung Đức. Album: Con Đường Riêng.
Unknown

Tìm Nàng 320kbps

Unknown. 2018. Vietnamese.
Lệ Quyên

Một Mình flac

Lệ Quyên. 2013. Vietnamese. Writer: Lam Phương. Album: Dòng Thời Gian.
Quang Dũng

Một Mình flac

Quang Dũng. 2008. Vietnamese. Writer: Lam Phương.
Hồng Nhung

Một Mình flac

Hồng Nhung. 2007. Vietnamese. Writer: Thanh Tùng. Album: 10 Năm Làn Sóng Xanh (1997-2007).
Thuỳ Chi

Một Mình 128kbps

Thuỳ Chi. Vietnamese.
Mỹ Linh

Một Mình flac

Mỹ Linh. Vietnamese. Writer: Thanh Tùng. Album: Mỹ Linh - Những Ca Khúc Thành Công Nhất.
Lệ Quyên

Một Mình flac

Lệ Quyên. 2016. Vietnamese. Writer: Lam Phương. Album: Khúc Tình Xưa - Lam Phương.
Hồng Nhung

Một Mình flac

Hồng Nhung. 2000. Vietnamese. Writer: Thanh Tùng. Album: Ru Tình.
Phương Thanh

Một Mình flac

Phương Thanh. 1999. Vietnamese. Writer: Thanh Tùng. Album: Ta Chẳng Còn Ai.
Various Artists

Một Mình flac

Various Artists. 2008. Instrumental. Writer: Lam Phương. Album: Một Mình.
Quân Đao

Một Mình 320kbps

Quân Đao. 2016. Vietnamese. Writer: Quân Đao.
Khánh Hà

Một Mình flac

Khánh Hà. 1991. Vietnamese. Writer: Lam Phương. Album: Tình Khúc Lam Phương.
Phan Đinh Tùng

Một Mình flac

Phan Đinh Tùng. 2015. Vietnamese. Writer: Lam Phương. Album: Tình Khúc Vượt Thời Gian 2: Riêng Một Góc Trời.
Hoàng Linh Khải

Một Mình (一个人) flac

Hoàng Linh Khải. 2014. Chinese. Writer: Hoàng Linh Khải. Album: Mỹ Vị Nhân Sinh (美味人生).
Châu Gia Kiệt

Một Mình 128kbps

Châu Gia Kiệt. Vietnamese. Writer: Hoà Khánh.
Trọng Tấn

Một Mình flac

Trọng Tấn. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Thanh Tùng. Album: Khúc Hát Về Em.
Bảo Yến

Một Mình flac

Bảo Yến. 1999. Vietnamese. Writer: Thanh Tùng. Album: Biển Cạn.

Hot Chinese

Unknown

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Trương Đan

Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言) flac

Trương Đan. 2022. Chinese. Album: Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言 ).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá phong hành vạn lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tiểu Thành Họa Sư (小城画师) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Dawn

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

Dawn. 2022. Chinese. Album: Biên Vạn Thiên (别万千).
Unknown

Quyết Yêu (诀爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Châu Thâm

Dư Tình (余情) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Dư Tình (余情 )(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Yêu Sâu Đậm Chính Là Cô Đơn (爱到深处是孤独) flac

Unknown. 2022. Chinese.