LOADING ...

Thiên Vấn (天问)

- Lưu Vũ Ninh (2021)
Play 32kbps. 03:41
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thiên Vấn (天问) by Lưu Vũ Ninh, in album Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
 1. Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh
 2. Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh
 3. Cô Mộng (孤梦) - Unknown
 4. Thiên Nhai Khách (天涯客) - Unknown
 5. Thiên Nhai Khách (天涯客) - Unknown
 6. Cô Mộng (孤梦) - Unknown
 7. Vô Đề (无题) - Hồ Hạ
 8. Vô Đề (无题) - Hồ Hạ
 9. Về (归) - Unknown
 10. Về (归) - Unknown
 11. Túy Giang Nguyệt (醉江月) - Huyền Tử
 12. Cẩm Thư Lai (锦书来) - Hoắc Tôn
 13. Túy Giang Nguyệt (醉江月) - Huyền Tử
 14. Cẩm Thư Lai (锦书来) - Hoắc Tôn
 15. Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) - Mãn Thư Khắc
 16. Lạc Tâm (落心) - Diệp Lý
 17. Mù (盲) - Vương Tích
 18. Duyên Diệt (缘灭) - Song Sênh
 19. Lạc Tâm (落心) - Diệp Lý
 20. Mù (盲) - Vương Tích
 21. Duyên Diệt (缘灭) - Song Sênh
 22. Sơn Hà Lệnh (山河令) - Châu Truyền Hùng
 23. Sơn Hà Lệnh (山河令) - Châu Truyền Hùng
 24. Vọng Thiên Nhai (望天涯) - Unknown
 25. Vọng Thiên Nhai (望天涯) - Unknown
 26. Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) - Mãn Thư Khắc
 27. Cao Quang Thời Khắc (高光时刻) - Unknown
 28. Hiệp Nghĩa Chi Khí (侠义之气) - Unknown
 29. Khoái Ý Ân Cừu (快意恩仇) - Unknown
 30. Đao Quang Kiếm Ảnh (刀光剑影) - Unknown
 31. Đao Kiếm Tương Hướng (刀剑相向) - Unknown
 32. Quỷ Dạ Trường Mộng (鬼夜长梦) - Unknown
 33. Lưu Ly Huyễn Cảnh (琉璃幻境) - Unknown
 34. Phù Sinh Ưu Tư (浮生忧思) - Unknown
 35. Dung Nhân Tự Nhiễu (庸人自扰) - Unknown
 36. Thị Phi Tiện Sinh Nhân Quả (是非便生因果) - Unknown
 37. Thê Phong Khổ Vũ (凄风苦雨) - Unknown
 38. Sơn Thủy Du Du (山水悠悠) - Unknown
 39. Thi Tình Họa Ý (诗情画意) - Unknown
 40. Du Lịch Nhân Gian (游历人间) - Unknown
 41. Tâm Chi Sở Hướng (心之所向) - Unknown
 42. Mưu (谋) - Unknown
 43. Thiên Nhai Khách Biến Tấu (天涯客变奏) - Unknown
 44. Cô Mộng Biến Tấu (孤梦变奏) - Unknown
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Wèn jiàn wèn dāo ēn yuàn xiāo
Pà shì jiù hèn xīn chóu tiān fēn rǎo
Wèn jì wèn zhāo shì bǐ shuí gāo
Jī fān shēn shì fú chén nán yù liào.

Wèn lù wèn chéng shān shuǐ tiáo tiáo
Zhī yīn hé chǔ rén jì liáo
Wèn yǔ wèn qíng xīn shì duō shǎo
Fù míng yuè mù mù yǔ zhāo zhāo.

Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
Wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
Cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo.

Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.

Wèn xiān wèn dào shuí dé xiāo yáo
Shǎo nián zǐ dì jiāng hú lǎo
Wèn dì wèn tiān yī shēng jiāo ào
Rén miǎo miǎo kě xiào wàng bù le.

Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
Wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
Cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo.

Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.

Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.

"Thiên Vấn (天问)" Videos

[Vietsub l Hán Việt] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh 《天问 - 刘宇宁》Ost Thiên Nhai Khách (Sơn Hà Lệnh)
[Vietsub l Hán Việt] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh 《天问 - 刘宇宁》Ost Thiên Nhai Khách (Sơn Hà Lệnh)
【Vietsub】天问/Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh - OST Sơn Hà Lệnh [Douyin cover]
【Vietsub】天问/Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh - OST Sơn Hà Lệnh [Douyin cover]
[Live] Thiên vấn 天问 - Lưu Vũ Ninh 摩登兄弟刘宇宁 (Sơn Hà Lệnh OST)
[Live] Thiên vấn 天问 - Lưu Vũ Ninh 摩登兄弟刘宇宁 (Sơn Hà Lệnh OST)
[Vietsub/] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh | Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) OST | Faraway Wanderers OST
[Vietsub/] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh | Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) OST | Faraway Wanderers OST
Thiên Vấn (Lời Việt) - Hỏi Trời - OST Sơn Hà Lệnh - OST Thiên Nhai Khách - Lee Phú Quý
Thiên Vấn (Lời Việt) - Hỏi Trời - OST Sơn Hà Lệnh - OST Thiên Nhai Khách - Lee Phú Quý
[Vietsub] Thiên Vấn • Ma Đăng huynh đệ Lưu Vũ Ninh ♪ 天问 • 摩登兄弟刘宇宁 (nhạc phim Sơn Hà Lệnh)
[Vietsub] Thiên Vấn • Ma Đăng huynh đệ Lưu Vũ Ninh ♪ 天问 • 摩登兄弟刘宇宁 (nhạc phim Sơn Hà Lệnh)
[Vietsub+Pinyin] Thiên Vấn -Lưu Vũ Ninh ~Nhạc phim Sơn Hà Lệnh/Thiên Nhai Khách (天问 /Tian Wen -刘宇宁)
[Vietsub+Pinyin] Thiên Vấn -Lưu Vũ Ninh ~Nhạc phim Sơn Hà Lệnh/Thiên Nhai Khách (天问 /Tian Wen -刘宇宁)
天问/ thiên vấn - lưu vũ ninh ( sơn hà lệnh OST) [douyin - cover]
天问/ thiên vấn - lưu vũ ninh ( sơn hà lệnh OST) [douyin - cover]
Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) OST | Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh | Faraway Wanderers OST 山河令 | 天问 刘宇宁
Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) OST | Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh | Faraway Wanderers OST 山河令 | 天问 刘宇宁
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh II 天问 - 刘宇宁 [ Cover + Vietsub ]
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh II 天问 - 刘宇宁 [ Cover + Vietsub ]
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 天问 - 刘宇宁 (OST Sơn Hà Lệnh/ Thiên Nhai Khách) (山河令)
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 天问 - 刘宇宁 (OST Sơn Hà Lệnh/ Thiên Nhai Khách) (山河令)
[Vietsub + pinyin] Thiên Vấn l 天问 / Ost Sơn Hà Lệnh l 山河令 l Word Of Honor - Lưu Vũ Ninh l 摩登兄弟刘宇宁
[Vietsub + pinyin] Thiên Vấn l 天问 / Ost Sơn Hà Lệnh l 山河令 l Word Of Honor - Lưu Vũ Ninh l 摩登兄弟刘宇宁
{PHIÊN ÂM THUẦN VIÊT} THIÊN VẤN/天问 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 (OST Sơn Hà Lệnh)
{PHIÊN ÂM THUẦN VIÊT} THIÊN VẤN/天问 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 (OST Sơn Hà Lệnh)
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh 天问 - 刘宇宁 ⟨Sơn Hà Lệnh Ost/Word Of Honor Ost/山河令 Ost⟩ ♪
Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh 天问 - 刘宇宁 ⟨Sơn Hà Lệnh Ost/Word Of Honor Ost/山河令 Ost⟩ ♪
Thiên Vấn (天问)- Lưu Vũ Ninh -viet/chinesesub (turn on cc) - 天涯觅 - Sơn Hà Lệnh - 山河令
Thiên Vấn (天问)- Lưu Vũ Ninh -viet/chinesesub (turn on cc) - 天涯觅 - Sơn Hà Lệnh - 山河令
[KARAOKE] Thiên vấn 天问 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 (Sơn Hà Lệnh OST) | 摩登兄弟刘宇宁天问《山河令》网剧主题曲KTV伴奏 Word of Honor
[KARAOKE] Thiên vấn 天问 - Lưu Vũ Ninh 刘宇宁 (Sơn Hà Lệnh OST) | 摩登兄弟刘宇宁天问《山河令》网剧主题曲KTV伴奏 Word of Honor
[Vietsub]Thiên Vấn•Lưu Vũ Ninh|| Nhạc Phim OST Sơn Hà Lệnh(Thiên Nhai Khách)|| 天问•刘宇宁|| 山河令|| Đam Mỹ
[Vietsub]Thiên Vấn•Lưu Vũ Ninh|| Nhạc Phim OST Sơn Hà Lệnh(Thiên Nhai Khách)|| 天问•刘宇宁|| 山河令|| Đam Mỹ
[Lời Việt] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh OST Sơn Hà Lệnh | 天问 - 刘宇宁《山河令》
[Lời Việt] Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh OST Sơn Hà Lệnh | 天问 - 刘宇宁《山河令》
[Vietsub+PinYin] Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Sơn Hà Lệnh OST 《山河令》/ Word Of Honor
[Vietsub+PinYin] Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Sơn Hà Lệnh OST 《山河令》/ Word Of Honor
【Vietsub】Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh || Nhạc Phim Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) || 《天问》- 刘宇宁 || 山河令 OST
【Vietsub】Thiên Vấn - Lưu Vũ Ninh || Nhạc Phim Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) || 《天问》- 刘宇宁 || 山河令 OST

Other songs of Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Rung Động (心动) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (我的时代, 你的时代 电视剧影视原声带 ) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Lưu Ly (琉璃) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Anh ̣Nói Yêu (你说爱情啊) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Phải Thay Anh Hạnh Phúc (要替我幸福) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Khi Gặp Được Em (当遇见你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh, Trần Hoàn. Album: Lê Hấp Đường Phèn OST (冰糖炖雪梨OST).
Lưu Vũ Ninh

Đoạn Duyên Quyết (断缘诀) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Nói Thật Sự (讲真的) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Instrumental. Album: Nói Thật Sự (讲真的) Single.
Lưu Vũ Ninh

Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来) flac

Lưu Vũ Ninh. 2018. Instrumental. Album: Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来).
Lưu Vũ Ninh

Tầng Bình Lưu (同温层) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Ánh Sáng Của Nửa Đêm (黑夜一束光) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Mười Phần Thích (十分喜欢) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Rõ Ràng (明明) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Không Cần Nhớ Mong (不需要想念) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Trộm Mộng (盗梦) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

My O My flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Em Hiểu Như Thế Nào (你怎么又懂了) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Nhất Phiên Tinh (一番星) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Nhất Phiên Tinh (一番星) Single.

Related songs of Thiên Vấn (天问)

Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lee Phú Quý

Thiên Vấn flac

Lee Phú Quý. 2021. Vietnamese.
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Hoà Tấu

Văn Thiên Tường flac

Hoà Tấu. 1995. Instrumental. Album: Cung Thương Hoà Điệu CD1.
Hồ Ca

Nhất Vẫn Thiên Hoang (一吻天荒) 128kbps

Hồ Ca. 2012. Chinese.
Đặng Lệ Quân

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Đặng Lệ Quân. 1998. Chinese. Album: Đêm Hội Biểu Diễn Ở Malaysia (马来西亚演唱会现场实录) (CD1).
Vương Phi

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Vương Phi. Chinese. Album: Phi Ca Điển (菲歌典).
Various Artists

Văn Thiên Tường 320kbps

Various Artists. 2014. Vietnamese. Album: Cung Thương Hoà Điệu - Old Tunes In Concert.
Alan

Thiên Địa Vấn Kiếm (天地问剑) flac

Alan. 2014. Chinese. Album: Mạch Lan (蓦兰).
Vương Phi

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Vương Phi. 1998. Chinese. Album: Những Bài Hát Tuyển Chọn Của Vương Phi (王菲精选).
Daridan

Thiên Ngôn Vạn Ngữ 128kbps

Daridan. Instrumental. Writer: Daridan.
Đàm Vịnh Lân

Thiên Biến Vạn Hóa (千變萬化) flac

Đàm Vịnh Lân. 2019. Chinese. Album: Summer Music Camp (音樂夏令型) (EP).
Đặng Lệ Quân

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Đặng Lệ Quân. 2006. Chinese. Album: Ngày Nào Anh Trở Lại (Best Selection).
Vương Phi

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Vương Phi. 2004. Chinese. Album: Best Collections: Golden Time Of PolyGram Vol.2 (CD1).
Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo

Văn Thiên Tường flac

Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo. 2002. Vietnamese. Album: Việt-Nam: Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo.
Various Artists

Văn Thiên Tướng flac

Various Artists. Instrumental. Album: Cải Lương - Trác Văn Quân (Pre 75).
Thái Chánh Tiêu

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言萬語) flac

Thái Chánh Tiêu. 2013. Chinese. Album: Đàn Ông Hiểu Lòng Phụ Nữ (男懂女人心).
Phó Na

Thiên Ngôn Vạn Ngữ 320kbps

Phó Na. 2014. Instrumental. Album: Kim Sắc Kì Tích (金色奇迹).
Leisure Music

Thiên Ngôn Vạn Ngữ (千言万语) flac

Leisure Music. Instrumental. Album: Relax Music: Xuân - Orchid.
Various Artists

Vân Thuỷ Thiền Tâm (云水禅心) 320kbps

Various Artists. Instrumental.

Hot Chinese

Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Unknown

Cách Nhập Gõ Thứ 5 Đáng Yêu (输入法打可爱按第五) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Vị Vương Cô Độc (孤独的王) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Thái Từ Khôn

Mê (迷) flac

Thái Từ Khôn. 2021. Chinese.
Triệu Lộ Tư

Ta Luôn Mong Chàng Là Ca Khúc Vĩnh Hằng Của Ta (多么愿你是我恒久的歌) flac

Triệu Lộ Tư. 2021. Chinese.
Thái Từ Khôn

Mặc Phiến (默片) flac

Thái Từ Khôn. 2021. Chinese.
Unknown

Lưu Ly (流离) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nana Party (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Bích (璧) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里).
Unknown

Trầm Luân Và Giả Tưởng (沉沦与遐想) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tiểu Sinh Từ (小生辞) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tiểu Sinh Từ (小生辞).
Kim Mân Kỳ

Lạc Sa (落砂) flac

Kim Mân Kỳ. 2021. Chinese.
Unknown

Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Trạm Khí Tượng (气象站台) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Mượn Trăng (借月) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thiên Thiên (芊芊) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Linh Diên Yousa

Đại Hỷ (大喜) flac

Linh Diên Yousa. 2021. Chinese.