LOADING ...

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰)

- Lưu Vũ Ninh (2021)
Play 32kbps. 03:56
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) by Lưu Vũ Ninh, in album Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).

Lyrics

Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhuó guāng ér lái
Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi
Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài
Zhuǎn shēn cái míng bái xīn kōng le yī kuài
Sī niàn yì xīng hé fān yǒng chéng hǎi
Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái
Zhī yào nǐ zài
Yān huā yě pà shèng kāi
Kàn zhuó nǐ yǎn lǐ guāng àn le xià lái
Cái xiào zì jǐ huó gāi
Xīn dòng le què pà pèi bù shàng nǐ xiǎng yào de wèi lái
Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhuó guāng ér lái
Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi
Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài
Zhuǎn shēn cái míng bái xīn kōng le yī kuài
Sī niàn yì xīng hé fān yǒng chéng hǎi
Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái
Zhī yào nǐ zài
Yān huā yě pà shèng kāi
Kàn zhuó nǐ yǎn lǐ guāng àn le xià lái
Cái xiào zì jǐ huó gāi
Xīn dòng le què pà pèi bù shàng nǐ xiǎng yào de wèi lái
Zěn huì ràng nǐ lí kāi
Zěn huì shè dé ràng nǐ yī gè rén děng dài
Měi yī miǎo dū qī dài
Kě yǐ bù gù yī qiē hé nǐ yī qǐ bēn fù wèi lái

"Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰)" Videos

[Vietsub] Lưu Vũ Ninh - Vì Em Rung Động & Pháo Hoa Sao Trời 《音你心动》vs《烟火星辰》- 刘宇宁
[Vietsub] Lưu Vũ Ninh - Vì Em Rung Động & Pháo Hoa Sao Trời 《音你心动》vs《烟火星辰》- 刘宇宁
░vietsub ⋮ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
░vietsub ⋮ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
MV ♫  Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰 刘宇宁
MV ♫ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰 刘宇宁
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [ 1 Hour ] 烟火星辰 - 刘宇宁 / OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [ 1 Hour ] 烟火星辰 - 刘宇宁 / OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
[Vietsub - kara] Pháo hoa sao trời - Lưu Vũ Ninh | OST Em là niềm kiêu hãnh của anh 《烟花星辰》- 摩登兄弟刘宇宁
[Vietsub - kara] Pháo hoa sao trời - Lưu Vũ Ninh | OST Em là niềm kiêu hãnh của anh 《烟花星辰》- 摩登兄弟刘宇宁
[Vietsub+ Kara]  Pháo Hoa Sao Trời–Lưu Vũ Ninh ♪ 烟火星辰 - 刘宇宁 《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Vietsub+ Kara] Pháo Hoa Sao Trời–Lưu Vũ Ninh ♪ 烟火星辰 - 刘宇宁 《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh | 烟火星辰 - 刘宇宁 || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh | 烟火星辰 - 刘宇宁 || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
[Pinyin+Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời/烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 | OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
[Pinyin+Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời/烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 | OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
[VIETSUB + KARA] PHÁO HOA SAO TRỜI | 烟火星辰 | LƯU VŨ NINH 刘宇宁 | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH
[VIETSUB + KARA] PHÁO HOA SAO TRỜI | 烟火星辰 | LƯU VŨ NINH 刘宇宁 | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰 - One Hour】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰 - One Hour】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪
烟火星辰/Pháo Hoa Sao Trời- Lưu Vũ Ninh
烟火星辰/Pháo Hoa Sao Trời- Lưu Vũ Ninh
Pháo hoa sao trời 《烟火星辰》|Lưu Vũ Ninh《刘宇宁》
Pháo hoa sao trời 《烟火星辰》|Lưu Vũ Ninh《刘宇宁》
#𝟑𝟑 ↳FMV↲PHÁO HOA SAO TRỜI • LƯU VŨ NINH | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH ✰ 你是我的荣耀 |
#𝟑𝟑 ↳FMV↲PHÁO HOA SAO TRỜI • LƯU VŨ NINH | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH ✰ 你是我的荣耀 |
[Vietsub+Pinyin] PHÁO HOA SAO TRỜI - Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁)(You Are My Glory OST)
[Vietsub+Pinyin] PHÁO HOA SAO TRỜI - Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁)(You Are My Glory OST)
(Vietsub-pinyin) Lưu Vũ Ninh ( vì em rung động) ( pháo hoa sao trời)#摩登兄弟刘宇宁 #刘宇宁 #音你心动#烟火星辰
(Vietsub-pinyin) Lưu Vũ Ninh ( vì em rung động) ( pháo hoa sao trời)#摩登兄弟刘宇宁 #刘宇宁 #音你心动#烟火星辰
[Vietsub] Pháo Hoa và Sao Trời – Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁) (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh/你是我的荣耀 OST)
[Vietsub] Pháo Hoa và Sao Trời – Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁) (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh/你是我的荣耀 OST)
[ KARAOKE ] Pháo Hoa Sao Trời |  烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh ( Ost Em là niềm kiêu hãnh của anh )
[ KARAOKE ] Pháo Hoa Sao Trời | 烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh ( Ost Em là niềm kiêu hãnh của anh )
Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST

Other songs of Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh

Mộng Hoa (梦华) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa (梦华) ("梦华录" Mộng Hoa Lục OST) [Single.
Lưu Vũ Ninh

Mộng Hoa (梦华) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Lăng Vân Tịch (凌云寂) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Vô Song (无双) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Cộng Độ flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Chúc Khanh Hảo - My Sassy Princess (祝卿好 影视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Ánh Sáng Duy Nhất (唯一的光) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Xin Chào Tay Súng Thần (你好,神枪手 影视原声专辑) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Fall In Love flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Instrumental.
Lưu Vũ Ninh

Tạo Hóa (造化) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Giang Sơn Ngàn Dặm (千里江山) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử (国子监来了个女弟子 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử (国子监来了个女弟子 网剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).
Lưu Vũ Ninh

Trường An (长安) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Cảm Ứng (感应) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Em Là Của Anh (你是我所有) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (良辰美景好时光 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Trường Ca Hành (长歌行 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Rung Động (心动) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (我的时代, 你的时代 电视剧影视原声带 ) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Lưu Ly (琉璃) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).
Dreamer

Pháo Hoa flac

Dreamer. 2022. Vietnamese.
Unknown

Pháo hoa 320kbps

Unknown. 2019. Vietnamese. Writer: Vinh Khuất.
Various Artists

Pháo Hoa 128kbps

Various Artists. Chinese.
Koyote

Pháo Hoa (불꽃 花火) flac

Koyote. Chinese.
Unknown

Pháo Hoa flac

Unknown. 2019. Vietnamese.
Unknown

Pháo Hoa (烟火) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Pháo Hoa (烟火) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Sao Trời Hoà Vào Biển (星河入海) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Chiến Hỏa Dưới Bầu Trời Đầy Sao (星空下的战火) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Pháo Hoa Ngày Mưa (雨天烟花) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Chu Mịch

Pháo Hoa Cô Đơn (寂寞烟火) flac

Chu Mịch. 2018. Chinese. Album: Pháo Hoa Cô Đơn (寂寞烟火).
Huyền Thoại

Phố Pháo Hoa 128kbps

Huyền Thoại. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Thiên Trường

Pháo Hoa Buồn 128kbps

Thiên Trường. Vietnamese. Writer: Thiên Trường.
Hoắc Tôn

Pháo Đài Hoa Hồng (玫瑰堡垒) flac

Hoắc Tôn. 2015. Chinese. Writer: Hoắc Tôn. Album: Thiên Vận (天韵.霍尊).
Hồ Dương Lâm

Pháo Hoa Van Vãn 128kbps

Hồ Dương Lâm. Chinese. Writer: Hồ Dương Lâm / Hu Yang Lin.
Phượng Mai

Pháo Hoa Xuân flac

Phượng Mai. Vietnamese. Album: www.chiasenhac.com.
Trúc Quyên

Pháo Hoa Xuân flac

Trúc Quyên. 2000. Vietnamese. Album: Hãy Mang Đến Mùa Xuân.
Unknown

Tâm tựa pháo hoa 320kbps

Unknown. 2019. Chinese. Album: Tâm tựa pháo hoa.
Trần Tường

Pháo Hoa (烟火) flac

Trần Tường. Chinese.

Hot Chinese