LOADING ...

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰)

- Lưu Vũ Ninh (2021)
Play 32kbps. 03:56
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) by Lưu Vũ Ninh, in album Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).

Lyrics

Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhuó guāng ér lái
Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi
Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài
Zhuǎn shēn cái míng bái xīn kōng le yī kuài
Sī niàn yì xīng hé fān yǒng chéng hǎi
Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái
Zhī yào nǐ zài
Yān huā yě pà shèng kāi
Kàn zhuó nǐ yǎn lǐ guāng àn le xià lái
Cái xiào zì jǐ huó gāi
Xīn dòng le què pà pèi bù shàng nǐ xiǎng yào de wèi lái
Nǐ yuè guò xīng hǎi xié zhuó guāng ér lái
Wǒ xīn ruò chén āi bù rěn rǎn qún bǎi
Ài bié chū xīn cái yān huǒ bèi xīng chén qīng lài
Zhuǎn shēn cái míng bái xīn kōng le yī kuài
Sī niàn yì xīng hé fān yǒng chéng hǎi
Yān huā yě xiǎng yào gěi xīng chén wèi lái
Zhī yào nǐ zài
Yān huā yě pà shèng kāi
Kàn zhuó nǐ yǎn lǐ guāng àn le xià lái
Cái xiào zì jǐ huó gāi
Xīn dòng le què pà pèi bù shàng nǐ xiǎng yào de wèi lái
Zěn huì ràng nǐ lí kāi
Zěn huì shè dé ràng nǐ yī gè rén děng dài
Měi yī miǎo dū qī dài
Kě yǐ bù gù yī qiē hé nǐ yī qǐ bēn fù wèi lái

"Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰)" Videos

░vietsub ⋮ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
░vietsub ⋮ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ⋮ 烟火星辰 - 刘宇宁 ⋮《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Pinyin+Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời/烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 | OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
[Pinyin+Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời/烟火星辰 - Lưu Vũ Ninh/刘宇宁 | OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) - Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) | Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Lyrics] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh ||  烟火星辰 - 刘宇宁 【你是我的荣耀】
[Lyrics] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh || 烟火星辰 - 刘宇宁 【你是我的荣耀】
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh | 烟火星辰 - 刘宇宁 || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh | 烟火星辰 - 刘宇宁 || OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
Pháo hoa sao trời 《烟火星辰》|Lưu Vũ Ninh《刘宇宁》
Pháo hoa sao trời 《烟火星辰》|Lưu Vũ Ninh《刘宇宁》
[Vietsub+ Kara]  Pháo Hoa Sao Trời–Lưu Vũ Ninh ♪ 烟火星辰 - 刘宇宁 《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Vietsub+ Kara] Pháo Hoa Sao Trời–Lưu Vũ Ninh ♪ 烟火星辰 - 刘宇宁 《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰
[Vietsub] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰
[FMV OST] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh || 烟火星辰 - 刘宇宁《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
[FMV OST] Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh || 烟火星辰 - 刘宇宁《你是我的荣耀》Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST
#𝟑𝟑 ↳FMV↲PHÁO HOA SAO TRỜI • LƯU VŨ NINH | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH ✰ 你是我的荣耀 |
#𝟑𝟑 ↳FMV↲PHÁO HOA SAO TRỜI • LƯU VŨ NINH | OST EM LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH ✰ 你是我的荣耀 |
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰 - One Hour】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰 - One Hour】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪
MV ♫  Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰 刘宇宁
MV ♫ Pháo Hoa Sao Trời – Lưu Vũ Ninh | Nhạc Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST 你是我的荣耀 | 烟火星辰 刘宇宁
[Vietsub+Pinyin] PHÁO HOA SAO TRỜI - Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁)(You Are My Glory OST)
[Vietsub+Pinyin] PHÁO HOA SAO TRỜI - Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁)(You Are My Glory OST)
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [ 1 Hour ] 烟火星辰 - 刘宇宁 / OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [ 1 Hour ] 烟火星辰 - 刘宇宁 / OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - 你是我的荣耀
[Vietsub - kara] Pháo hoa sao trời - Lưu Vũ Ninh | OST Em là niềm kiêu hãnh của anh 《烟花星辰》- 摩登兄弟刘宇宁
[Vietsub - kara] Pháo hoa sao trời - Lưu Vũ Ninh | OST Em là niềm kiêu hãnh của anh 《烟花星辰》- 摩登兄弟刘宇宁
Pháo hoa sao trời 烟火星辰- Lưu Vũ Ninh/ Em là niềm kiêu hãnh của anh OST
Pháo hoa sao trời 烟火星辰- Lưu Vũ Ninh/ Em là niềm kiêu hãnh của anh OST
[Vietsub] Pháo Hoa và Sao Trời – Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁) (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh/你是我的荣耀 OST)
[Vietsub] Pháo Hoa và Sao Trời – Lưu Vũ Ninh (烟火星辰 - 刘宇宁) (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh/你是我的荣耀 OST)
《 Pháo Hoa Sao Trời 烟火 星辰》Lưu Vũ Ninh 刘宇宁Liu Yuning"Ost Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh 电视剧 你 是 我 的 荣耀"
《 Pháo Hoa Sao Trời 烟火 星辰》Lưu Vũ Ninh 刘宇宁Liu Yuning"Ost Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh 电视剧 你 是 我 的 荣耀"
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [Vietsub + Pinyin] (烟火星辰 - 刘宇宁) ost ‘’Em là niềm kiêu hãnh của anh”
Pháo Hoa Sao Trời - Lưu Vũ Ninh [Vietsub + Pinyin] (烟火星辰 - 刘宇宁) ost ‘’Em là niềm kiêu hãnh của anh”
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪
【Pháo Hoa Sao Trời - 烟火星辰】Lưu Vũ Ninh - 刘宇宁『OST Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh』「Vietsub」 ♪

Other songs of Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).
Lưu Vũ Ninh

Trường An (长安) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Cảm Ứng (感应) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Em Là Của Anh (你是我所有) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (良辰美景好时光 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Trường Ca Hành (长歌行 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Rung Động (心动) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (我的时代, 你的时代 电视剧影视原声带 ) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Lưu Ly (琉璃) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Anh ̣Nói Yêu (你说爱情啊) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Người Bạn Xinh Đẹp Của Tôi (我的漂亮朋友 影视原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Phải Thay Anh Hạnh Phúc (要替我幸福) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Khi Gặp Được Em (当遇见你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh, Trần Hoàn. Album: Lê Hấp Đường Phèn OST (冰糖炖雪梨OST).
Lưu Vũ Ninh

Đoạn Duyên Quyết (断缘诀) flac

Lưu Vũ Ninh. 2020. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Nói Thật Sự (讲真的) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Instrumental. Album: Nói Thật Sự (讲真的) Single.
Lưu Vũ Ninh

Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来) flac

Lưu Vũ Ninh. 2018. Instrumental. Album: Có Bao Nhiêu Yêu Thương Có Thể Quay Lại (有多少爱可以重来).
Lưu Vũ Ninh

Tầng Bình Lưu (同温层) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Ánh Sáng Của Nửa Đêm (黑夜一束光) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Mười Phần Thích (十分喜欢) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Rõ Ràng (明明) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Không Cần Nhớ Mong (不需要想念) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese. Album: Thập (十).
Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh OST (你是我的荣耀 电视剧影视原声带) (EP).
Trần Tường

Pháo Hoa (烟火) 320kbps

Trần Tường. 2015. Chinese.
Đinh Đang

Pháo Hoa (花火) flac

Đinh Đang. Chinese. Album: Mèo Đêm (夜猫).
Trương Học Hữu

Pháo Hoa (烟花句) flac

Trương Học Hữu. 1993. Chinese. Album: Anh Và Em (我与你).
Various Artists

Pháo Hoa 128kbps

Various Artists. Chinese.
Đinh Đang

Pháo Hoa (花火) flac

Đinh Đang. 2010. Chinese. Album: Ngày Sau (站天后) (CD2).
Unknown

Pháo hoa 320kbps

Unknown. 2019. Vietnamese. Writer: Vinh Khuất.
Trần Tường

Pháo Hoa (烟火) flac

Trần Tường. Chinese.
Koyote

Pháo Hoa (불꽃 花火) flac

Koyote. Chinese.
Unknown

Pháo Hoa flac

Unknown. 2019. Vietnamese.
Unknown

Sao Trời Hoà Vào Biển (星河入海) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Sao Trời Hoà Vào Biển (星河入海) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Huyền Thoại

Phố Pháo Hoa 128kbps

Huyền Thoại. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Thiên Trường

Pháo Hoa Buồn 128kbps

Thiên Trường. Vietnamese. Writer: Thiên Trường.
Lý Tuấn Nghị

Pháo Hoa Ban Ngày (白日焰火) flac

Lý Tuấn Nghị. 2021. Chinese. Album: Quyến Luyến Lúm Đồng Tiền (恋恋小酒窝 影视原声带) (OST).
Lee Phú Quý

Pháo Hoa Chóng Tàn flac

Lee Phú Quý. 2021. Vietnamese.
Lý Tuấn Nghị

Pháo Hoa Ban Ngày (白日焰火) flac

Lý Tuấn Nghị. 2021. Instrumental. Album: Quyến Luyến Lúm Đồng Tiền (恋恋小酒窝 影视原声带) (OST).
Chít Chít Của Bạn

Pháo Hoa Cô Đơn (寂寞烟花) flac

Chít Chít Của Bạn. 2018. Chinese. Writer: Chu Tịnh Tịch. Album: Pháo Hoa Cô Đơn (寂寞烟花).
Hoắc Tôn

Pháo Đài Hoa Hồng (玫瑰堡垒) flac

Hoắc Tôn. 2015. Chinese. Writer: Hoắc Tôn. Album: Thiên Vận (天韵.霍尊).
Today

Pháo Hoa (烟花) 128kbps

Today. Chinese. Writer: Today.

Hot Chinese

Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Em Quá Ngốc (我太笨) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em (你不懂我的难过) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tinh Vân Lưu Lạc (星云流浪) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Chí Giai

Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我) flac

Lưu Chí Giai. 2021. Chinese.
Unknown

Sơn Thủy Bất Tương Phùng (山水不相逢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiêu (骁) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Định Cách (定格) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bài Hát Về Em (关于你的歌) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Trương Bích Thần

Như Xưa (如故) flac

Trương Bích Thần. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).
Unknown

Chuyến Bay Sao Trời (星空飞行) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Bằng (不如) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Mệt Rồi Đau Rồi Buông Tay Thôi (累了痛了放手了) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tia Nắng Ban Mai Đầu Tiên (第一缕晨曦) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Viết Tiếp (续写) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Sao Nối Duyên (星月为媒) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cửu Thiên Thác (九千错) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Định Tâm (定心) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).
Unknown

Sơn Hải Nhập Mộng Lai (山海入梦来) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sơn Hải Nhập Mộng Lai (山海入梦来) (Signle).
Kim Mân Kỳ

Nếu (若) flac

Kim Mân Kỳ. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).