LOADING ...

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天)

- Lâm Tuấn Kiệt (2022)
03:43
Auto next

You are listening to the song Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) by Lâm Tuấn Kiệt, in album Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

cóng èr líng líng sān shēng mìng bù yī yàng sān shēng shí de jiāng nán yān yǔ zhōng de guò wǎng lè xíng zhě shì wǒ yā lì bù shǎn duǒ qīn ài de wǒ huà bù duō chuàng zuò shì yǎng qì shì shēng huó huó huó huó huó wǒ xiě gē tīng tā shuō 7 qiān 3 bǎi duō tiān wǒ mén yī qǐ shù yī qǐ jì niàn kāi xīn de huá miàn zhì jīn réng xiān yàn yǒu nǐ mén zài shēn biān yī qiē nuǎn zài wǒ de xīn lǐ miàn dì èr tiān táng jiù zài yǎn qián wǒ bù dāng mèng de xìng cún zhě wǒ qīng xǐng suí xīng chàng gē fàng sōng kuài lè yī qǐ jìn lái wǒ de shèng suǒ hé zì jǐ duì huà xīn jiù wú xiàn dà yòng yīn lè qù huí dá zhè shì shàng de xuān huá chàng shǒu bù wéi shuí ér zuò de gē wǒ mén de xīn dū jù zài zhè xiǎng xiě de gē huán yǒu hěn duō duō duō duō duō qǐng màn màn tīng wǒ shuō 7 qiān 3 bǎi duō tiān yīn lè péi zhuó wǒ mén zǒu hěn yuǎn 7 qiān duō tiān nǐ zài shēn biān léi liǎo jiù zhù huí nǐ zài shēn biān duō shǎo shí jiān wēn xīn de cóng qián duō shǎo shí jiān huí dào liǎo cóng qián xìng fú zhè èr gè zì wǒ mén yào huá zhòng diǎn dà shēng niàn 7 qiān duō tiān dà shēng de niàn huí yì shěn diàn dà shēng de niàn màn màn shěn diàn gù shì shàng yǎn gù shì màn màn shàng yǎn wǒ bù dāng mèng de xìng cún zhě wǒ qīng xǐng suí xīng chàng gē fàng sōng kuài lè yī qǐ jìn lái wǒ de shèng suǒ 7 qiān 3 bǎi duō tiān wǒ mén yī qǐ shù yī qǐ jì niàn kāi xīn de huá miàn zhì jīn réng xiān yàn yǒu nǐ mén zài shēn biān yī qiē nuǎn zài wǒ de xīn lǐ miàn tiān tiān tiān tiān zài xīn lǐ miàn dì èr tiān táng jiàn jiàn jiàn jiàn mèng xiǎng bù yuǎn jiù zài yǎn qián gòng dù 7 qiān duō tiān wǒ de shì jiè jiù shì tīng jué chú liǎo yīn lè wú cóng fēn lèi wǒ de yī qiē yǒu yī zhǒng huó zhuó de gǎn jué

Other songs of Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Đừng Tổn Thương Cô Ấy (Remix) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2020. Vietnamese Dance - Remix. Writer: Lương Chí Tâm. Album: Đừng Tổn Thương Cô Ấy (Remix) (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Wonderland flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Wonderland (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta (将故事写成我们) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Phương Văn Sơn;Lâm Tuấn Kiệt. Album: Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta (将故事写成我们) (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

As I Believe flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2019. English Pop - Rock. Album: As I Believe (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Đúng Thời Điểm (对的时间点) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Tiểu Hàn;Lâm Tuấn Kiệt. Album: Đúng Thời Điểm (对的时间点) Single.
Lâm Tuấn Kiệt

Âm Thanh Của Tuyết Rơi (雪落下的声音) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 2 (梦想的声音第三季第2期).
Lâm Tuấn Kiệt

Lemon Tree flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Lâm Tuấn Kiệt

Lemon Tree flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2018. Instrumental Chinese. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Lâm Tuấn Kiệt

Thăng Cấp (进阶) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Thăng Cấp (进阶).
Lâm Tuấn Kiệt

Bí Mật Không Thể Nói (不能说的秘密) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2018. Instrumental Chinese. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 1 (梦想的声音第三季 第1期).
Lâm Tuấn Kiệt

Đừng Bận Tâm Đến Anh flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Đừng Bận Tâm Đến Anh (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Head On flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. English Pop - Rock. Album: Like You Do (如你) (EP).
Lâm Tuấn Kiệt

Light Of Sanctuary (裹着心的光) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Light Of Sanctuary (裹着心的光) (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

While I Can flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. English Pop - Rock. Album: Like You Do (如你) (EP).
Lâm Tuấn Kiệt

Not Tonight (Tomorrow Sounds Good Steve Aoki Remix) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. English Dance - Remix. Album: Like You Do (如你) (EP).
Lâm Tuấn Kiệt

Đừng Bận Tâm Đến Anh flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. Instrumental Vietnamese. Album: Đừng Bận Tâm Đến Anh (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Nhất Định Sẽ (一定会) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Nhất Định Sẽ (一定会/After The Rain) (Single).
Lâm Tuấn Kiệt

Steady My Love flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. English Pop - Rock. Album: Like You Do (如你) (EP).
Lâm Tuấn Kiệt

Like You Do flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2021. English Pop - Rock. Album: Like You Do (如你) (EP).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Click B

7-3=7 flac

Click B. 2003. Korean Pop - Rock. Album: Click-B 04 - Cowboy (Regular).
Duongg

3 1 0 7 7 flac

Duongg. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: 3 1 0 7 7 (Single).
Duongg

3 1 0 7 flac

Duongg. 2019. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Duongg;Nâu. Album: 3107 (Single).
Duongg

3 1 0 7 flac

Duongg. 2020. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: W/n, Duongg, Nâu. Album: 3 1 0 7 (Single).
Duongg

3 1 0 7 flac

Duongg. 2019. Vietnamese Pop - Rock. Album: 3 1 0 7 (Single).
Queens Of The Stone Age

3's & 7's flac

Queens Of The Stone Age. 2007. English Pop - Rock. Album: Era Vulgaris.
Duongg

3 1 0 7 flac

Duongg. 2019. Vietnamese Rap - HipHop.
Brika

3.7.12 flac

Brika. 2014. English Pop - Rock. Album: Voice Memos.
Timo Tolkki

3 At 7 flac

Timo Tolkki. 2008. English Pop - Rock. Album: Saana - Warrior Of Light, Part 1: Journey To Crystal Island.
W/n Duong Nau

3 1 0 7 flac

W/n Duong Nau. Vietnamese Rap - HipHop.
SkySoul

2 7 0 3 flac

SkySoul. 2020. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: SkySoul.
Duongg

3 1 0 7 - 2 flac

Duongg. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: 3 1 0 7 - 2 (Single).
Mac Quayle

1.7_3-in0urgrasps.ogg flac

Mac Quayle. 2016. Instrumental English. Writer: Mac Quayle. Album: Mr. Robot, Vol. 2 (Original Television Series Soundtrack).
Starlight Kukugumi

3・7・5・1・0 flac

Starlight Kukugumi. 2018. Japan Pop - Rock. Album: Shoujo☆Kageki Revue Starlight -The LIVE- #1 revival Bonus CD (少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-#1 revival Bonus CD).
Bạch Tuyết

Cải Lương: Đời Cô Lựu (3/7) flac

Bạch Tuyết. Vietnamese Bolero. Writer: Trần Hữu Trang. Album: Cải Lương - Đời Cô Lựu (Pre 75).
Hoàng Giang

Cải Lương: San Hậu (3/7) flac

Hoàng Giang. Vietnamese Bolero. Writer: Duy Lân. Album: Cải Lương - San Hậu (Pre 75).
Duongg, Nâu, W/N

3 1 0 7 - 2 (Lofi Version) flac

Duongg, Nâu, W/N. Vietnamese Pop - Rock.
DuongG

3 1 0 7 - 2 (Remix) flac

DuongG. 2021. Vietnamese Dance - Remix. Album: Orinn Orinn 2.
Diệu Hiền

Cải Lương: Hai Chiều Ly Biệt (3/7) flac

Diệu Hiền. Vietnamese Bolero. Writer: Thu An. Album: Cải Lương - Hai Chiều Ly Biệt (Pre 75).
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).