LOADING ...

Tứ Ngã (赐我)

- Unknown (2022)
Play 32kbps. 02:35

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tứ Ngã (赐我) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

Lyrics

cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
huǎng rán zhī jiān yǐ shì chūn qù yòu qiū lái
cháng fā jí yāo nǐ què zǎo jiù yǐ bù zài
tài duō ài hèn jiū chán wǒ què xīn kǒu nán kāi
qiān guò liǎo de shǒu bài gěi liǎo yī lài
huí yì bù zhī bù jué tùn qù liǎo sè cǎi
kě nà shān méng hǎi shì gāi zěn me wàng huái
wǒ hǎo xiàng dú zì zhàn zài nà sān chǐ hóng tái
děng nǐ lái wéi wǒ hē yī shēng dǎo cǎi
cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
wǒ mén ruò zhī rú
dì yī cì yù jiàn
wéi wǒ ér zhí mí bù wù
yī qiē dū bù huì biàn
yǐ shì bǎi kǒu nán biàn yòu hé xū duō yán
tú liú sī niàn zěn me qiǎn
nà xiē yí hàn bù gān míng míng xiǎng yǎn mái
ǒu ěr qián yuán jiù mèng piān piān yòu zuò guài
lǐ bù qīng qiú bù lái jiǎn bù duàn jiě bù kāi
shì hèn shì ài huán shì zhí niàn nán āi
cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
xiāng féng yòu lí bié shì děng xián
hé bì yòu yè yè kōng bēi qiē
wàng liǎo nǐ zuì chū de huǎng yán
hé nǐ zuì hòu de fū yǎn
ruò nǐ zǎo zhī dào huì yàn juàn
hé bì zēng bō nòng wǒ xīn xián
huā qián yòu yuè xià shì shùn jiān
tiān gè yī fāng shì yǒng yuǎn

"Tứ Ngã (赐我)" Videos

[Vietsub] Tứ ngã (Ban cho ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương | 赐我 - 一只白羊
[Vietsub] Tứ ngã (Ban cho ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương | 赐我 - 一只白羊
[Vietsub] Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
[Vietsub] Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
[Vietsub] (TQTP) Ban Cho Ta (Tứ Ngã) • Ca khúc chủ đề kịch truyền thanh | 赐我 • 天官赐福
[Vietsub] (TQTP) Ban Cho Ta (Tứ Ngã) • Ca khúc chủ đề kịch truyền thanh | 赐我 • 天官赐福
Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
[抖音| Douyin] Ban Cho Ta | Tứ Ngã 《赐我》
[抖音| Douyin] Ban Cho Ta | Tứ Ngã 《赐我》
一只白羊 - 赐我 (DJ抖音版) Tứ Ngã (Ban Tặng Ta) Remix Tiktok - Nhất Chỉ Bạch Dương || Nhạc Hí Hot Douyin
一只白羊 - 赐我 (DJ抖音版) Tứ Ngã (Ban Tặng Ta) Remix Tiktok - Nhất Chỉ Bạch Dương || Nhạc Hí Hot Douyin
一只白羊- 赐我 (抖音热播DJ版)  Tứ Ngã (Ban Cho Ta) (Remix) - Nhất Chỉ Bạch Dương『赐我一场相爱,怎么你又匆匆地离开』2k22抖音火流行歌曲推荐
一只白羊- 赐我 (抖音热播DJ版) Tứ Ngã (Ban Cho Ta) (Remix) - Nhất Chỉ Bạch Dương『赐我一场相爱,怎么你又匆匆地离开』2k22抖音火流行歌曲推荐
Vietsub - Hot TikTok ♪ Tứ Ngã - Tiểu Thời Cô Nương | 賜我 - 小時姑娘 ♪ Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Khúc
Vietsub - Hot TikTok ♪ Tứ Ngã - Tiểu Thời Cô Nương | 賜我 - 小時姑娘 ♪ Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Khúc
[ Vietsub ] Tổng hợp các bản cover douyin Tứ Ngã( Ban cho ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊 hay
[ Vietsub ] Tổng hợp các bản cover douyin Tứ Ngã( Ban cho ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊 hay
Tứ ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương [ 1 Hour ] 赐我 - 一只白羊
Tứ ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương [ 1 Hour ] 赐我 - 一只白羊
[Vietsub + pinyin] Ban cho ta (Tứ ngã) - Nhất Chỉ Bạch Dương | 赐我 - 一只白羊
[Vietsub + pinyin] Ban cho ta (Tứ ngã) - Nhất Chỉ Bạch Dương | 赐我 - 一只白羊
[Cover]|Tứ Ngã (Ban Cho Ta-赐我)-Nhất Chỉ Bạch Dương
[Cover]|Tứ Ngã (Ban Cho Ta-赐我)-Nhất Chỉ Bạch Dương
[Vietsub] Ban cho ta • Một chú bạch dương ♪ 赐我 • 一只白羊
[Vietsub] Ban cho ta • Một chú bạch dương ♪ 赐我 • 一只白羊
[1 HOUR] Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
[1 HOUR] Tứ Ngã (Ban Cho Ta) - Nhất Chỉ Bạch Dương || 赐我 - 一只白羊
赐我
赐我
Tứ Ngã • Thiển Ảnh A 🌻 | Nhạc Trung Quốc Hay Nhất| Douyin Cover| [Vietsub-pinyin]
Tứ Ngã • Thiển Ảnh A 🌻 | Nhạc Trung Quốc Hay Nhất| Douyin Cover| [Vietsub-pinyin]
[ Vietsub ] Tứ Ngã { Ban Cho Ta } - Ca Khúc Chủ Đề Kịch Truyền Thanh Thiên Quan Tứ Phúc
[ Vietsub ] Tứ Ngã { Ban Cho Ta } - Ca Khúc Chủ Đề Kịch Truyền Thanh Thiên Quan Tứ Phúc
一只白羊 - 赐我 (0.8x) (抖音热播DJ版) Tứ Ngã (Ban Cho Ta) (Remix)『赐我一场相爱,怎么你又匆匆地离开』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
一只白羊 - 赐我 (0.8x) (抖音热播DJ版) Tứ Ngã (Ban Cho Ta) (Remix)『赐我一场相爱,怎么你又匆匆地离开』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
(Vietsub+Pinyin)【赐我】 Ban cho ta - Nhất Chỉ Bạch Dương【一只白羊】
(Vietsub+Pinyin)【赐我】 Ban cho ta - Nhất Chỉ Bạch Dương【一只白羊】
《Tứ Ngã》(Ban Cho Ta) | Tổng Hợp Những Bản Cover Hay Nhất Trên Douyin | [Vietsub-pinyin]
《Tứ Ngã》(Ban Cho Ta) | Tổng Hợp Những Bản Cover Hay Nhất Trên Douyin | [Vietsub-pinyin]
一隻白羊 - 賜我「 賜我一場相愛 怎麼你又匆匆地離開」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪
一隻白羊 - 賜我「 賜我一場相愛 怎麼你又匆匆地離開」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪

Related songs of Tứ Ngã (赐我)

Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Ngã Tư flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: V.O.X.
Trang

Ngã Tư Không Đèn flac

Trang. 2022. Vietnamese. Album: Chỉ Có Thể Là Anh (EP).
Unknown

Ngã Tư Đường (十字路口) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường 128kbps

Hồ Quang Hiếu. 2011. Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường 128kbps

Hồ Quang Hiếu. Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
Quách Thành Danh

Ngã Tư Đường Tình 320kbps

Quách Thành Danh. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Huyền Thoại

Ngã Tư Đường Tình 64kbps

Huyền Thoại. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường 128kbps

Hồ Quang Hiếu. 2011. Vietnamese. Writer: Khắc Việt. Album: Cho Anh Một Lần.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường (Remix) 128kbps

Hồ Quang Hiếu. 2011. Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường 128kbps

Hồ Quang Hiếu. Instrumental. Writer: Khắc Việt.
Andy Nguyễn

Ngã Tư Đường 128kbps

Andy Nguyễn. Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường flac

Hồ Quang Hiếu. Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
Nhất Khang

Ngã Tư Tình 128kbps

Nhất Khang. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Andy Nguyễn

Ngã Tư Đường 128kbps

Andy Nguyễn. Instrumental. Writer: Khắc Việt.
Nhạc Beat

Ngã Tư Đường 128kbps

Nhạc Beat. Instrumental. Writer: Nhạc Beat.
Lý Khắc Cần

Ngã Tư Đường (分岔口) flac

Lý Khắc Cần. 2007. Chinese. Album: My Cup Of Tea.
Giáp Tử Tuệ

Ngã Tư Tình Yêu 128kbps

Giáp Tử Tuệ. Chinese. Writer: Giáp Tử Tuệ / 甲子慧.
DSN

Ngã Tư Đường Phố 320kbps

DSN. 2012. Vietnamese. Writer: DSN. Album: Âm Thanh Cuộc Sống (Mixtape 2012).
Kim Thành Vũ

Ngã Tư Đường (十字街头) flac

Kim Thành Vũ. 2005. Chinese. Album: Nếu Như Yêu OST (Perhaps Love; 如果·爱 电影原声大碟).

Hot Chinese

Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single.
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).
Unknown

Yêu Là Không Sợ Mạo Hiểm (爱是无畏的冒险) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nuối Tiếc Của Em Đều Liên Quan Đến Anh (我的遗憾与你有关) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nước Mắt Đầy Trời (泪花漫天) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thỏ Ngọc (玉兔) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Bất Vấn Nguyệt (不问月) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tình Yêu Sau Này Của Chúng Ta (后来我们的爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Ah) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).