LOADING ...

Tứ Ngã (赐我)

- Nhất Chỉ Bạch Dương (2022)
02:35
Auto next

You are listening to the song Tứ Ngã (赐我) by Nhất Chỉ Bạch Dương, in album Tứ Ngã (赐我) (Single). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
  1. Tứ Ngã (赐我) - Nhất Chỉ Bạch Dương
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
huǎng rán zhī jiān yǐ shì chūn qù yòu qiū lái
cháng fā jí yāo nǐ què zǎo jiù yǐ bù zài
tài duō ài hèn jiū chán wǒ què xīn kǒu nán kāi
qiān guò liǎo de shǒu bài gěi liǎo yī lài
huí yì bù zhī bù jué tùn qù liǎo sè cǎi
kě nà shān méng hǎi shì gāi zěn me wàng huái
wǒ hǎo xiàng dú zì zhàn zài nà sān chǐ hóng tái
děng nǐ lái wéi wǒ hē yī shēng dǎo cǎi
cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
wǒ mén ruò zhī rú
dì yī cì yù jiàn
wéi wǒ ér zhí mí bù wù
yī qiē dū bù huì biàn
yǐ shì bǎi kǒu nán biàn yòu hé xū duō yán
tú liú sī niàn zěn me qiǎn
nà xiē yí hàn bù gān míng míng xiǎng yǎn mái
ǒu ěr qián yuán jiù mèng piān piān yòu zuò guài
lǐ bù qīng qiú bù lái jiǎn bù duàn jiě bù kāi
shì hèn shì ài huán shì zhí niàn nán āi
cì wǒ yī cháng xiāng ài
zěn me nǐ yòu cōng cōng dì lí kāi
cì wǒ yī cháng tòng kuài
zěn me shèng wǒ chí chí nán shì huái
cì wǒ yī cháng qī dài
zěn me bǐ cǐ zǒu sàn zài rén hǎi
zhī dào dāng chū hé bì tán wèi lái
xiāng féng yòu lí bié shì děng xián
hé bì yòu yè yè kōng bēi qiē
wàng liǎo nǐ zuì chū de huǎng yán
hé nǐ zuì hòu de fū yǎn
ruò nǐ zǎo zhī dào huì yàn juàn
hé bì zēng bō nòng wǒ xīn xián
huā qián yòu yuè xià shì shùn jiān
tiān gè yī fāng shì yǒng yuǎn

Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Hoàng Tuyền Tái Tục (黄泉再续) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoàng Tuyền Tái Tục (黄泉再续) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Không Có Gì Để Nói (无话不说) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Có Gì Để Nói (无话不说) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tới Gần Anh (靠近你) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tới Gần Anh (靠近你) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Mệnh Đề Giả (伪命题) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Mệnh Đề Giả (伪命题) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Không Còn Chờ Anh Nữa (不再等你了) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Còn Chờ Anh Nữa (不再等你了) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Gió Từ Biển (来自海上的风) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Gió Từ Biển (来自海上的风) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Hoàng Tuyền Tái Tục (黄泉再续) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Hoàng Tuyền Tái Tục (黄泉再续) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Giữa Chúng Ta (我们之间) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Giữa Chúng Ta (我们之间) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Gió Từ Biển (来自海上的风) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Gió Từ Biển (来自海上的风) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Giữa Chúng Ta (我们之间) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Giữa Chúng Ta (我们之间) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Mệnh Đề Giả (伪命题) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Mệnh Đề Giả (伪命题) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tới Gần Anh (靠近你) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Tới Gần Anh (靠近你) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Không Có Gì Để Nói (无话不说) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Không Có Gì Để Nói (无话不说) (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương

Không Còn Chờ Anh Nữa (不再等你了) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Instrumental Chinese. Album: Không Còn Chờ Anh Nữa (不再等你了) (Single).

Related songs of Tứ Ngã (赐我)

V.O.X

Ngã Tư flac

V.O.X. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Writer: V.O.X. Album: Ngã Tư (Single).
Nhất Chỉ Bạch Dương / 一只白羊

Tứ Ngã / 赐我 flac

Nhất Chỉ Bạch Dương / 一只白羊. Chinese.
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Khoa Vũ

Ngã Tư Không Đèn flac

Khoa Vũ. 2022. Vietnamese Pop - Rock. Album: Chỉ Có Thể Là Anh (EP).
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường flac

Hồ Quang Hiếu. 2011. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường flac

Hồ Quang Hiếu. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Quách Thành Danh

Ngã Tư Đường Tình flac

Quách Thành Danh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khánh Đơn.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường flac

Hồ Quang Hiếu. 2011. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt. Album: Cho Anh Một Lần.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường flac

Hồ Quang Hiếu. Instrumental Vietnamese. Writer: Khắc Việt.
DSN

Ngã Tư Đường Phố flac

DSN. 2012. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: DSN. Album: Âm Thanh Cuộc Sống (Mixtape 2012).
A Huân

Ngã Tư Đường flac

A Huân. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Nguyên

Ngã Tư Đường flac

Nguyên. 2017. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Anh Tuấn

Ngã Tư Đường flac

Anh Tuấn. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Hồ Quang Hiếu

Ngã Tư Đường (Live) flac

Hồ Quang Hiếu. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Anh Vu

Ngã Tư Đường flac

Anh Vu. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Huyền Thoại

Ngã Tư Tình flac

Huyền Thoại. Vietnamese Pop - Rock.
Sỹ Hà

Ngã Tư Đường flac

Sỹ Hà. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Khắc Việt.
Nguyên Khôi

Đứng Lên Từ Vấp Ngã flac

Nguyên Khôi. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lý Tuấn Kiệt. Album: Điều Lo Sợ Nhất.
Lâm Kim Loan

Vấp Ngã Tự Đứng Lên flac

Lâm Kim Loan. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Vấp Ngã Tự Đứng Lên (Single).
Lan Anh

Từ Một Ngã Tư Đường Phố flac

Lan Anh. 2011. Vietnamese Bolero. Writer: Phạm Tuyên. Album: Khi Nắng Mai Về.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).