LOADING ...

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人)

- Joysaaaa (2022)
03:50
Auto next

You are listening to the song Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) by Joysaaaa, in album Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Piānpiān nǐ de míngzì tuìshǎi wǒ de jìyì diǎn
wǎngshì suí fēng fān yè huà zuò píngxíng de xiàn
wēi hóng de shuāngyǎn hūxī de shùnjiān
quándōu biàn chéng yúnyān
rúguǒ hǎi yǒu kè lái yīn lán de shuāngyǎn
huì bù huì yě mànmàn zhuāng jǐnle xiǎngniàn
zěnme měi dī dōu zhì kǔ zhì xián
yòng cháoxī zhuīgǎn bu dào yě gānyuàn
yúntiān xìnjiān mànyánzhe kuò yán
yào nà tàng hángbān cái cuòwèi cóngqián
tīng shuō yuèjì huā luò mǎn shāngǔ biānyuán
xiǎngjiàn de rén jiù néng zàijiàn
jiànjiàn nǐ de fēngzhēng fēi lí wǒ dì hǎi'ànxiàn
nàxiē méi nǐ huíyì jiànjiàn yuè lái yuè yuǎn
luòyè de cè liǎn xuěpiàn de shíjiān
màn man xiāoróng gǎibiàn
piānpiān nǐ de míngzì tuìshǎi wǒ de jìyì diǎn
wǎngshì suí fēng fān yè huà zuò píngxíng de xiàn
wēi hóng de shuāngyǎn hūxī de shùnjiān
quándōu biàn chéng yúnyān
rúguǒ hǎi yǒu kè lái yīn lán de shuāngyǎn
huì bù huì yě mànmàn zhuāng jǐnle xiǎngniàn
zěnme měi dī dōu zhì kǔ zhì xián
yòng cháoxī zhuīgǎn bu dào yě gānyuàn
yúntiān xìnjiān mànyánzhe kuò yán
yào nà tàng hángbān cái cuòwèi cóngqián
tīng shuō yuèjì huā luò mǎn shāngǔ biānyuán
xiǎngjiàn de rén jiù néng zàijiàn
jiànjiàn nǐ de fēngzhēng fēi lí wǒ dì hǎi'ànxiàn
nàxiē méi nǐ huíyì jiànjiàn yuè lái yuè yuǎn
luòyè de cè liǎn xuěpiàn de shíjiān
màn man xiāoróng gǎibiàn
piānpiān nǐ de míngzì tuìshǎi wǒ de jìyì diǎn
wǎngshì suí fēng fān yè huà zuò píngxíng de xiàn
wēi hóng de shuāngyǎn hūxī de shùnjiān
quándōu biàn chéng yúnyān
jiànjiàn nǐ de fēngzhēng fēi lí wǒ dì hǎi'ànxiàn
nàxiē méi nǐ huíyì jiànjiàn yuè lái yuè yuǎn
luòyè de cè liǎn xuěpiàn de shíjiān
màn man xiāoróng gǎibiàn
piānpiān nǐ de míngzì tuìshǎi wǒ de jìyì diǎn
wǎngshì suí fēng fān yè huà zuò píngxíng de xiàn
wēi hóng de shuāngyǎn hūxī de shùnjiān
quándōu biàn chéng yúnyān

Other songs of Joysaaaa

Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (DJ Đào Tử Bản / DJ桃子版) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Joysaaaa

Trong Cơn Mưa (在雨中) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Vào Ngày Mưa (在雨天) (Single).
Joysaaaa

Ngược Dòng (追溯) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Ngược Dòng (追溯) (Single).
Joysaaaa

Ninh Hải Trực Giác (溺海直觉) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Ninh Hải Trực Giác (溺海直觉) (Single).
Joysaaaa

Vào Ngày Mưa (在雨天) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Ánh Sáng Đom Đóm (萤火微光)(王者荣耀桑启治愈音乐合辑).
Joysaaaa

Đại Dương Xanh (蓝色的海洋) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đại Dương Xanh (蓝色的海洋) (Single).
Joysaaaa

Chờ Mưa (等雨) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chờ Mưa (等雨) (Single).
Joysaaaa

Trong Cơn Mưa (在雨中) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Vào Ngày Mưa (在雨天) (Single).
Joysaaaa

Không Thể Nghe Thấy Anh (听不到你说) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Thể Nghe Thấy Anh (听不到你说) (Single).
Joysaaaa

Động Tâm (动心) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Động Tâm (动心) (Single).
Joysaaaa

Hành Khách Chú Ý (乘客注意) (DJAh版) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Hành Khách Chú Ý (乘客注意) (EP).
Joysaaaa

Ngược Dòng (追溯) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Ngược Dòng (追溯) (Single).
Joysaaaa

Chuyển Niên Luân (转年轮) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Chuyển Niên Luân (转年轮) (Single).
Joysaaaa

Hành Khách Chú Ý (乘客注意) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hành Khách Chú Ý (乘客注意) (EP).
Joysaaaa

Hành Khách Chú Ý (乘客注意) (DJAh版) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Hành Khách Chú Ý (乘客注意) (EP).
Joysaaaa

Chờ Mưa (等雨) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Chờ Mưa (等雨) (Single).
Joysaaaa

Chuyển Niên Luân (转年轮) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Chuyển Niên Luân (转年轮) (Single).
Joysaaaa

Không Thể Nghe Thấy Anh (听不到你说) flac

Joysaaaa. 2022. Instrumental Chinese. Album: Không Thể Nghe Thấy Anh (听不到你说) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Acy Xuân Tài

Muốn Gặp Em, Muốn Gặp Em, Muốn Gặp Em flac

Acy Xuân Tài. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Album: Muốn Gặp Em, Muốn Gặp Em, Muốn Gặp Em (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (DJ Đào Tử Bản / DJ桃子版) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Dance - Remix. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Khánh Phương

Muốn Gặp Em flac

Khánh Phương. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Album: Muốn Gặp Em (Single).
Eight Three One

Muốn gặp em flac

Eight Three One. Vietnamese Pop - Rock.
831

Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em (想見你想見你想見你) flac

831. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em (想見你想見你想見你) ("想見你"Muốn Gặp Anh OST) (Single).
831

Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em (想見你想見你想見你) flac

831. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Muốn Gặp Anh (想见你 电视原声带) (OST).
831

Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em (想見你想見你想見你 粵語版) (Bản Quảng Đông) flac

831. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em Muốn Gặp Em (想見你想見你想見你 粵語版) (Bản Quảng Đông).
Vô Ấn Lương Phẩm

Muốn Gặp Em (想见你) flac

Vô Ấn Lương Phẩm. Chinese Pop - Rock.
Vũ Khanh

Gặp Em flac

Vũ Khanh. 2003. Vietnamese Pop - Rock. Album: Gặp Em Yêu Em.
Vũ Khanh

Gặp Em flac

Vũ Khanh. Vietnamese Pop - Rock. Album: Mong Em Còn Ngày Mai.
Tô Hữu Bằng

Gặp Gỡ Muộn Màng flac

Tô Hữu Bằng. Chinese Pop - Rock.
Cao Duy

Gặp Người Em Gái Sóc Trăng flac

Cao Duy. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Tô Thanh Phương. Album: Tình Khúc: Hương Đồng Cỏ Nội 1.
Cao Duy

Gặp Người Em Gái Sóc Trăng flac

Cao Duy. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Tô Thanh Phương. Album: Câu Đêm.
Cao Duy

Gặp Người Em Gái Sóc Trăng flac

Cao Duy. 1995. Vietnamese Bolero. Album: Câu Đêm.
Tăng Vịnh Hy

Muốn Gặp Một Người (想遇见一个人) flac

Tăng Vịnh Hy. 2016. Chinese Pop - Rock. Writer: Tằng Mạn Tư.
Tuyệt Thế Tiểu Tuyết Kỳ

Người Anh Muốn Gặp (想遇到的人) flac

Tuyệt Thế Tiểu Tuyết Kỳ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Anh Muốn Gặp (想遇到的人) (Single).
Tuyệt Thế Tiểu Tuyết Kỳ

Người Anh Muốn Gặp (想遇到的人) flac

Tuyệt Thế Tiểu Tuyết Kỳ. 2022. Instrumental Chinese. Album: Người Anh Muốn Gặp (想遇到的人) (Single).
Hans Zimmer

Gap flac

Hans Zimmer. 2019. Instrumental English. Album: X-Men: Dark Phoenix (Original Motion Picture Soundtrack).
Cá Hồi Hoang

Gap flac

Cá Hồi Hoang. 2019. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Cá Hồi Hoang. Album: Hiệu Ứng Trốn Chạy.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).