LOADING ...

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年)

- Vương Tĩnh Văn (2022)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) by Vương Tĩnh Văn, in album Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).

Lyrics

nǎ duǒ méiguī méiyǒu jīngjí
zuì hǎo de bàofù shì měilì
zuìměi de shèngkāi shì fǎnjí
bié ràng shéi qù gǎibiànle nǐ
nǐ shì nǐ huò shì nǎi dōu xíng
huì yǒurén quán xīn de ài nǐ
shéi bǎ shéi de línghún zhuāng jìn shéi de shēntǐ
shéi bǎ shéi de shēntǐ biàn chéng língyǔ qiújìn zìjǐ
luànshì zǒng shì zuì bù quē ěryǔ
nǎ zhǒng měilì huì huàn lái dùjì
nǐ bìng méiyǒuzuì yǒu zuì shì zhè shìjiè
shēng ér wéirén wú zuì nǐ bù xūyào bàoqiàn
One day I will be you baby boy and you gon'be me
xuānhuá rúguǒ bù tíng ràng wǒ péi nǐ ānjìng
I wish I could hug you till you're really really being free
nǎ duǒ méiguī méiyǒu jīngjí
zuì hǎo de bàofù shì měilì
zuìměi de shèngkāi shì fǎnjí
bié ràng shéi qù gǎibiànle nǐ
nǐ shì nǐ huò shì nǎi dōu xíng
huì yǒurén quán xīn de ài nǐ
shì zhuó xiǎngxiàng you switched to his body
Sexuality dāngxīn shénme huì shāng nǐ
duōshǎo cì de zhòngshāng duōshǎo cì de lěng yǔ
Drowning shéi huì lā nǐ
Dreaming shéi huì péi nǐ
Same s**t happens every day
nǐ líkāi hòu shìjiè kě gǎibiàn
duō shào wúzhī zuìqiān shìguò bu jìng qiān
yǒngzhì bù wàngjìniàn wǎngshì bùrú yān
shēng ér wéirén wú zuì nǐ bù xūyào bàoqiàn
One day I will be you baby boy and you gon'be me
xuānhuá rúguǒ bù tíng ràng wǒ péi nǐ ānjìng
I wish I could hug you till you're really really being free
nǎ duǒ méiguī méiyǒu jīngjí
zuì hǎo de bàofù shì měilì
zuìměi de shèngkāi shì fǎnjí
bié ràng shéi qù gǎibiànle nǐ
nǐ shì nǐ huò shì nǎi dōu xíng
huì yǒurén quán xīn de ài nǐ
méiguī shàonián zài wǒ xīnlǐ
zhànfàngzhe xiānyàn de chuánqí
wǒmen dōu cónglái méi wàng jì
nǐ de kòngsù méiyǒu shēngyīn
què qīngsù gèng duō de zhēnlǐ
què huànxǐng wú shǔ de zhēnxīn
nǎ duǒ méiguī méiyǒu jīngjí
zuì hǎo de bàofù shì měilì
zuìměi de shèngkāi shì fǎnjí
bié ràng shéi qù gǎibiànle nǐ
nǐ shì nǐ huò shì nǎi dōu xíng
huì yǒurén quán xīn de ài nǐ

"Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年)" Videos

Other songs of Vương Tĩnh Văn

Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Vương Tĩnh Văn

Ngọn Đèn Trong Bài Thơ (诗中的灯火) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: The Bachelors (追爱家族 影视剧原声带) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Trò Chuyện (说说话) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Tàng (藏) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Bạn Chung (泛泛之友) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Ngọn Đèn Trong Bài Thơ (诗中的灯火) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental. Album: The Bachelors (追爱家族 影视剧原声带) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Bạn Chung (泛泛之友) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental.
Vương Tĩnh Văn

Ánh Sáng Vỡ Nát Trong Màn Đêm (揉碎夜的光) (Live) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Bài Hát Khen Ngợi Mùa 2 Tập 9 (为歌而赞第二季 第9期).
Vương Tĩnh Văn

Ánh Sáng Vỡ Nát Trong Màn Đêm (揉碎夜的光) (Live) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental. Album: Bài Hát Khen Ngợi Mùa 2 Tập 9 (为歌而赞第二季 第9期).
Vương Tĩnh Văn

Sách Đài (拆台) (Live) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Bài Hát Khen Ngợi Mùa 2 Tập 10 (为歌而赞第二季 第10期).
Vương Tĩnh Văn

Sách Đài (拆台) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

No Fear of Heat X Vương Tĩnh Văn (肆无惧燥 X 王靖雯) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Không Còn Gặp Lại (再不见) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental.
Vương Tĩnh Văn

No Fear of Heat X Vương Tĩnh Văn (肆无惧燥 X 王靖雯) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental.
Vương Tĩnh Văn

Sách Đài (拆台) (Live) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Instrumental. Album: Bài Hát Khen Ngợi Mùa 2 Tập 10 (为歌而赞第二季 第10期).
Vương Tĩnh Văn

Sớm Muộn (早晚) flac

Vương Tĩnh Văn. 2021. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Người Con Gái Dễ Bị Tổn Thương (容易受伤的女人) flac

Vương Tĩnh Văn. Chinese. Album: Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Các Nữ Ngôi Sao (宝丽金最受欢迎女巨星金曲精选).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Ngũ Nguyệt Thiên

Hoa Hồng Thiếu Niên (玫瑰少年) flac

Ngũ Nguyệt Thiên. 2019. Chinese. Album: Hoa Hồng Thiếu Niên (玫瑰少年) Single.
Unknown

Hoa Hồng Và Thiếu Niên (玫瑰与少年) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Hoa Hồng Và Thiếu Niên (玫瑰与少年) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Nhạc Hoà Tấu

Hoa Và Thiếu Niên 128kbps

Nhạc Hoà Tấu. Chinese. Writer: Nhạc Hoà Tấu / 纯音乐.
Various Artists

Niên Thiếu Hoàng Phi Hồng (少年黄飞鸿) flac

Various Artists. 1995. Instrumental. Album: Hoà Tấu China - Hoà Tấu Đàn Tranh.
Various Artists

少年黄飞鸿 Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng flac

Various Artists. 2000. Instrumental. Album: The Best Of HongKong Classic (香江情韵) (Hương Giang Tình Vận).
Various Artists

Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng 128kbps

Various Artists. Instrumental.
Unknown

Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (EP).
Unknown

Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (EP).
Unknown

Thiếu Niên Và Mùa Hoa (少年与花季) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thiếu Niên Và Mùa Hoa (少年与花季) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Thiếu Niên Và Mùa Hoa (少年与花季) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Hồng Trần Mạc Khi Niên Thiếu (红尘莫欺我年少) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thiếu Niên Hoa Hạ Không Hối Hận (无悔华夏少年郎) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thiếu Niên Hoa Hạ Không Hối Hận (无悔华夏少年郎) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (EP).
Unknown

Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Kinh Hồng Kháp Thiếu Niên (惊鸿恰少年) (EP).
Mộng Nhiên

Thiếu Niên (少年) flac

Mộng Nhiên. 2020. Chinese. Writer: Mộng Nhiên;Trương Lượng.
Mộng Nhiên

Thiếu Niên (少年) flac

Mộng Nhiên. 2020. Instrumental. Writer: Mộng Nhiên;Trương Lượng.

Hot Chinese

Unknown

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Trương Đan

Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言) flac

Trương Đan. 2022. Chinese. Album: Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言 ).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá phong hành vạn lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tiểu Thành Họa Sư (小城画师) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Dawn

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

Dawn. 2022. Chinese. Album: Biên Vạn Thiên (别万千).
Unknown

Quyết Yêu (诀爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Châu Thâm

Dư Tình (余情) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Dư Tình (余情 )(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Yêu Sâu Đậm Chính Là Cô Đơn (爱到深处是孤独) flac

Unknown. 2022. Chinese.