LOADING ...

Biên Vạn Thiên (别万千)

- DAWN (2022)
Auto next

You are listening to the song Biên Vạn Thiên (别万千) by DAWN, in album Biên Vạn Thiên (别万千) (Single). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

wǎn fēng xiāo xiāo yáng liǔ chuí luò jiāng biān
huā yǔ suí xiǎo zhōu piāo yuǎn shuǐ qīng qiǎn
mù sè yìng huā jiān lái huí yī hóng yàn
wàng duàn tiān yá kè gé jīng nián
duō qíng huán rě gū yǐng nán mián
sī xù bié guò wàn qiān zhǎn zhuǎn rén jiān
diāo luò zài qiū shān chéng yún yān
cāng hǎi sāng tián liǎng bìn wéi yú fēng xuě
sān gēng yè lái fēng xuě qiān lǐ jiāng yuè
jì xiāng sī yī diǎn
ér jīn huī háo shī piān dōng fēng wú yán
jì cǐ qíng yī biàn
wǎng hòu suì suì nián nián zhuó jiǔ píng tiān
yī mèng nán kē yuǎn huī qù hán yè
mèng zhōng fú xiàn nǐ nián shǎo róng yán
wǎn fēng xiāo xiāo yáng liǔ chuí luò jiāng biān
huā yǔ suí xiǎo zhōu piāo yuǎn shuǐ qīng qiǎn
mù sè yìng huā jiān lái huí yī hóng yàn
wàng duàn tiān yá kè gé jīng nián
duō qíng huán rě gū yǐng nán mián
sī xù bié guò wàn qiān zhǎn zhuǎn rén jiān
diāo luò zài qiū shān chéng yún yān
cāng hǎi sāng tián liǎng bìn wéi yú fēng xuě
sān gēng yè lái fēng xuě qiān lǐ jiāng yuè
jì xiāng sī yī diǎn
ér jīn huī háo shī piān dōng fēng wú yán
jì cǐ qíng yī biàn
wǎng hòu suì suì nián nián zhuó jiǔ píng tiān
yī mèng nán kē yuǎn huī qù hán yè
mèng zhōng fú xiàn nǐ nián shǎo róng yán
sān gēng yè lái fēng xuě qiān lǐ jiāng yuè
jì xiāng sī yī diǎn
ér jīn huī háo shī piān dōng fēng wú yán
jì cǐ qíng yī biàn
wǎng hòu suì suì nián nián zhuó jiǔ píng tiān
yī mèng nán kē yuǎn huī qù hán yè
mèng zhōng fú xiàn nǐ nián shǎo róng yán

Other songs of DAWN

DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
DAWN

Nhược Quân (若君) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Nhược Quân (若君) (Single).
DAWN

Thiên Thiên (芊芊) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Thiên (芊芊) (Single).
DAWN

Chinozo (再见宣言) flac

DAWN. 2022. Japan Pop - Rock. Album: Chinozo (再见宣言) (Single).
DAWN

Thơ Tình Giang Nam (江南情诗) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thơ Tình Giang Nam (江南情诗) (Single).
DAWN

Sương Tuyết Ngàn Năm (霜雪千年) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Sương Tuyết Ngàn Năm (霜雪千年) (Single).
DAWN

Xuân Phong Đào Hoa Phiến (春风桃花扇) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xuân Phong Đào Hoa Phiến (春风桃花扇) (Single).
DAWN

Thơ Tình Giang Nam (江南情诗) flac

DAWN. 2022. Instrumental Chinese. Album: Thơ Tình Giang Nam (江南情诗) (Single).
DAWN

Xuân Phong Đào Hoa Phiến (春风桃花扇) flac

DAWN. 2022. Instrumental Chinese. Album: Xuân Phong Đào Hoa Phiến (春风桃花扇) (Single).
DAWN

Tiêu Dao Du (逍遥游) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Tiêu Dao Du (逍遥游).
DAWN

Hoa Gian Túy (花间醉) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Hoa Gian Túy (花间醉).
DAWN

Khói Bếp Lượn Lờ (炊烟袅袅) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Khói Bếp Lượn Lờ (炊烟袅袅).
DAWN

Đặt Bút Không Nói Gì (落笔无言) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Đặt Bút Không Nói Gì (落笔无言) (Single).
DAWN

Lậu Thất Minh (陋室铭) flac

DAWN. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Lậu Thất Minh (陋室铭).
DAWN

Thiên Thiên (芊芊) flac

DAWN. 2021. Instrumental Chinese. Album: Thiên Thiên (芊芊) (Single).
DAWN

Nhược Quân (若君) / DJR7 Bản (DJR7版) flac

DAWN. 2021. Chinese Dance - Remix. Album: Nhược Quân (若君) (Single).
DAWN

Đặt Bút Không Nói Gì (落笔无言) flac

DAWN. 2021. Instrumental Chinese. Album: Đặt Bút Không Nói Gì (落笔无言) (Single).
DAWN

Khó Sinh Hận (难生恨) flac

DAWN. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Khó Sinh Hận (难生恨) (Single).
DAWN

Khó Sinh Hận (难生恨) (DJ沈念版) flac

DAWN. 2020. Chinese Dance - Remix. Album: Khó Sinh Hận (难生恨) (Single).
DAWN

Khó Sinh Hận (难生恨) flac

DAWN. 2020. Instrumental Chinese. Album: Khó Sinh Hận (难生恨) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
Lee Phú Quý

Thiên Vấn flac

Lee Phú Quý. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Thiên Vấn (Single).
Dzoãn Minh

Ngồi Thiền Bên Biển flac

Dzoãn Minh. 2010. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Thích Chân Quang. Album: Xin Yêu Thương Dòng Sông.
Tam Ca Áo Trắng

Thiên Đường Trên Biển flac

Tam Ca Áo Trắng. 2001. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lời;Đoàn Minh Tuấn. Album: Đừng Quên Nhé Anh Yêu - Thế Giới Hoàn Hảo 2.
TT. Thích Chân Quang

Ngồi Thiền Bên Biển flac

TT. Thích Chân Quang. Vietnamese Bolero. Writer: Thích Chân Quang.
Thu Trang

Ngồi Thiền Bên Biển flac

Thu Trang. Vietnamese Pop - Rock. Album: Từng Ngày Con Nhớ Phật.
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Instrumental Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Hoà Tấu

Văn Thiên Tường flac

Hoà Tấu. 1995. Instrumental Vietnamese. Album: Cung Thương Hoà Điệu CD1.
Hoàng Cơ Thuỵ

Văn Thiên Tường flac

Hoàng Cơ Thuỵ. 2006. Instrumental Vietnamese. Album: Độc Tấu Đàn Tranh (Nhạc Tài Tử Miền Nam).
Various Artists

Văn Thiên Tướng flac

Various Artists. Instrumental Vietnamese. Album: Cung Thương Hoà Điệu (Pre 75).
Bạch Yến

Vân Thiên Tường flac

Bạch Yến. 2007. Vietnamese Bolero. Writer: Truyền Thống. Album: Vietnam: Rêves et Realités - Dreams & Reality.
Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo

Văn Thiên Tường flac

Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo. 2002. Vietnamese Bolero. Album: Việt-Nam: Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo.
Various Artists

Văn Thiên Tướng flac

Various Artists. Instrumental Vietnamese. Album: Cải Lương - Trác Văn Quân (Pre 75).
Nguyễn Thuyết Phong

Văn Thiên Tường flac

Nguyễn Thuyết Phong. 1991. Instrumental Vietnamese. Album: Traditional Music Of Vietnam: Instrumental, Art Songs, Poetry.
Dương Huyền

Thiên Ngôn Vạn Ngữ flac

Dương Huyền. 2014. Instrumental Chinese. Album: Kim Sắc Kì Tích (金色奇迹).
Various Artists

Văn Thiên Tường flac

Various Artists. 2004. Instrumental Vietnamese. Writer: Nhạc tài tử Nam Bộ. Album: Hoà Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Vol.1 - Quê Hương.
DIMZ

Thiên Sơn Vạn Thủy flac

DIMZ. 2022. Vietnamese Pop - Rock. Album: Thiên Sơn Vạn Thủy (Single).
Lý Kỳ

Vấn Thiên (问天) flac

Lý Kỳ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Vấn Thiên (问天) ("问天录"Vấn Thiên Lục OST) (Single).
Hồ Tĩnh Thành

Vấn Thiên (问天) flac

Hồ Tĩnh Thành. 2021. Instrumental Chinese. Album: Trường Ca Hành (长歌行 电视剧原声带) (OST).
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).