LOADING ...

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人)

- Unknown (2022)
Play 32kbps. 03:04

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
rúguǒ nǐ shì xuànlàn de yānhuǒ
wǒ shì zhuìluò zhīhòu de jìmò
duǎnzàn de àiguò zhōngjiù shì cuòguò
sànluò yī dì de chéngnuò
wǒmen zài yě méiyǒule liánluò
nǐ de jìnkuàng wǒ yěyǒu tīng shuō
nǐ shēnbiān de tā yǒu jǐ fēn xiàng wǒ
nà wèishéme bùnéng shì wǒ
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēnyè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
kě yǒu kě wú dì rén
wǒmen zài yě méiyǒule liánluò
nǐ de jìnkuàng wǒ yěyǒu tīng shuō
nǐ shēnbiān de tā yǒu jǐ fēn xiàng wǒ
nà wèishéme bùnéng shì wǒ
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēnyè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēn yè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
kě yǒu kě wú dì rén

"Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人)" Videos

[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Và Người Trong Tim - Hoàng Tĩnh Mỹ/ 黄静美 - 枕边人与心上人
[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Và Người Trong Tim - Hoàng Tĩnh Mỹ/ 黄静美 - 枕边人与心上人
[Vietsub] Người Bên Gối và Người Trong Tim - L(Đào Tử) || 枕边人与心上人 - L (桃籽)
[Vietsub] Người Bên Gối và Người Trong Tim - L(Đào Tử) || 枕边人与心上人 - L (桃籽)
[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Và Người Trong Tim / 枕边人与心上人 - L (Đào Tử)
[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Và Người Trong Tim / 枕边人与心上人 - L (Đào Tử)
Người Bên Gối Và Người Trong Tim • Hoàng Tĩnh Mỹ 黄静美 • 枕边人与心上人【PinyinLyrics/动态歌词/Vietsub】
Người Bên Gối Và Người Trong Tim • Hoàng Tĩnh Mỹ 黄静美 • 枕边人与心上人【PinyinLyrics/动态歌词/Vietsub】
L(桃籽) - 枕边人与心上人 (抖音热播DJ版) Người Bên Gối Và Người Trong Tim『你为了枕边人,删除了心上人,你给了她安稳,却负了我青春』2k22抖音火流行歌曲推荐
L(桃籽) - 枕边人与心上人 (抖音热播DJ版) Người Bên Gối Và Người Trong Tim『你为了枕边人,删除了心上人,你给了她安稳,却负了我青春』2k22抖音火流行歌曲推荐
【Vietsub 11.09】 Người Bên Gối Và Người Trong Tim – L (Đào Tử)「枕边人与心上人– L (桃籽)」| Nhạc Trung Tâm Trạng
【Vietsub 11.09】 Người Bên Gối Và Người Trong Tim – L (Đào Tử)「枕边人与心上人– L (桃籽)」| Nhạc Trung Tâm Trạng
[1 HOUR] Người Bên Gối Và Người Trong Tim - L(Đào Tử) || 枕边人与心上人– L (桃籽)
[1 HOUR] Người Bên Gối Và Người Trong Tim - L(Đào Tử) || 枕边人与心上人– L (桃籽)
Người bên gối và người trong tim - L (Đào Tử) | 枕边人与心上人  - L (桃籽) | Lipsync: Vương Mộng Đan/王梦丹
Người bên gối và người trong tim - L (Đào Tử) | 枕边人与心上人 - L (桃籽) | Lipsync: Vương Mộng Đan/王梦丹
《枕边人与心上人》黄静美   (抖音DJEva版) Người Bên Gối Và Người Trong Tim  - Hoàng Tĩnh Mỹ-  Hot Tiktok Douyin抖音
《枕边人与心上人》黄静美 (抖音DJEva版) Người Bên Gối Và Người Trong Tim - Hoàng Tĩnh Mỹ- Hot Tiktok Douyin抖音
枕边人与心上人 _ Người bên gối và người trong tim
枕边人与心上人 _ Người bên gối và người trong tim
[Vietsub] Người bên gối và người trong tim - L (Đào Tử) | 枕边人与心上人  - L (桃籽)
[Vietsub] Người bên gối và người trong tim - L (Đào Tử) | 枕边人与心上人 - L (桃籽)
[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Sau Này / 后来的枕边人 - L (Đào Tử), Nhậm Hạ
[Vietsub + Pinyin] Người Bên Gối Sau Này / 后来的枕边人 - L (Đào Tử), Nhậm Hạ
Nhạc trung quốc 2022 - Người bên gối và người trong tim - lời việt hay || Nhạc trung official
Nhạc trung quốc 2022 - Người bên gối và người trong tim - lời việt hay || Nhạc trung official
💖枕边人与心上人 - 黄静美💖高音质动态歌词 Pinyin Lyrics 华语抖音神曲 新歌推荐👍The Now Moment
💖枕边人与心上人 - 黄静美💖高音质动态歌词 Pinyin Lyrics 华语抖音神曲 新歌推荐👍The Now Moment
[KARAOKE] Người bên gối - Hồ Ngạn Bân (TSTT Chẩm Thượng Thư OST) | KTV伴奏 枕边人《三生三世枕上书》电视剧片头曲 胡彦斌
[KARAOKE] Người bên gối - Hồ Ngạn Bân (TSTT Chẩm Thượng Thư OST) | KTV伴奏 枕边人《三生三世枕上书》电视剧片头曲 胡彦斌
(Vietsub-pinyin) Người bên gối sau này《后来的枕边人》|L (Đào Tử)- Nhậm Hạ  L(桃籽)- 任夏
(Vietsub-pinyin) Người bên gối sau này《后来的枕边人》|L (Đào Tử)- Nhậm Hạ L(桃籽)- 任夏
新歌推荐💖【枕边人与心上人 - L(桃籽)】💖高音质动态歌词 Pinyin Lyrics 华语抖音神曲新歌👍The Now Moment
新歌推荐💖【枕边人与心上人 - L(桃籽)】💖高音质动态歌词 Pinyin Lyrics 华语抖音神曲新歌👍The Now Moment
[Vietsub + pinyin] Người bên gối 枕边人 – Hồ Ngạn Bân _||_ Chẩm thượng thư 枕上書 OST
[Vietsub + pinyin] Người bên gối 枕边人 – Hồ Ngạn Bân _||_ Chẩm thượng thư 枕上書 OST
[Vietsub + Kara] Người Bên Gối - Hồ Ngạn Bân | Chẩm Thượng Thư OST | 枕边人 - 胡彦斌 | 三生三世枕上书 OST
[Vietsub + Kara] Người Bên Gối - Hồ Ngạn Bân | Chẩm Thượng Thư OST | 枕边人 - 胡彦斌 | 三生三世枕上书 OST
[Vietsub] Người bên gối - Hồ Ngạn Bân | OST Chẩm thượng thư | 枕邊人 - 胡彥斌 - 電視劇《三生三世枕上書》片頭曲
[Vietsub] Người bên gối - Hồ Ngạn Bân | OST Chẩm thượng thư | 枕邊人 - 胡彥斌 - 電視劇《三生三世枕上書》片頭曲
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hồ Ngạn Bân

Người Bên Gối (枕边人) flac

Hồ Ngạn Bân. 2020. Chinese.
Lưu Hồng

Người Tình Bên Gối flac

Lưu Hồng. Vietnamese. Writer: Lời;Phạm Duy. Album: Lưu Hồng 8: Cafe Đắng (Tape).
Lưu Hồng

Người Tình Bên Gối flac

Lưu Hồng. Vietnamese. Writer: Lời;Phạm Duy. Album: Chút Hương Cho Gió 2.
Lưu Hồng

Người Tình Bên Gối flac

Lưu Hồng. Instrumental. Writer: Lời;Phạm Duy. Album: Chút Hương Cho Gió 2.
Hồ Ngạn Bân

Người Bên Gối (枕边人) flac

Hồ Ngạn Bân. 2020. Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (三生三世枕上书 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Người Bên Gối (Rap Version) flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Như Ý

Một Người Trong Tim 128kbps

Như Ý. Vietnamese. Writer: Huy Cường.
Hamlet Trương

Tìm Người Trong Mộng flac

Hamlet Trương. 2015. Vietnamese. Writer: Lời;Huy Inox.
N9 Super

Một Người Trong Tim 128kbps

N9 Super. Vietnamese. Writer: Huy Cường.
Lik'Pi

Người Thừa Trong Tim Em 320kbps

Lik'Pi. 2016. Vietnamese. Writer: Lik'Pi.
Trizzie Phương Trinh

Người Tình Trong Tim Tôi flac

Trizzie Phương Trinh. Vietnamese. Album: Tiếng Hát Từ Trái Tim 2.
Lý Hành Lượng

Chỉ Mong Trong Trái Tim Một Người 320kbps

Lý Hành Lượng. Vietnamese. Writer: Best Time OST.
Tôn Lộ

Nỗi Đau Trong Tim Người Phụ Nữ (伤了心的女人怎么了) flac

Tôn Lộ. 2014. Chinese. Album: Tuyển Tập Những Bài Topten 2014 II (2014十大发烧唱片精选II) (CD1).
Lư Quảng Trọng

Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người (刻在我心底的名字) flac

Lư Quảng Trọng. 2020. Chinese.
Unknown

Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người (刻在我心底的名字) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Tiêu Ức Tình Alex

Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người (刻在我心底的名字) flac

Tiêu Ức Tình Alex. 2020. Chinese.
Ngũ Nguyệt Thiên

Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người (刻在我心底的名字) flac

Ngũ Nguyệt Thiên. 2021. Chinese.
Unknown

Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người (刻在我心底的名字) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Châu Hoa Kiện

Người Ở Trong Trái Tim Này (你在我心裡面) flac

Châu Hoa Kiện. 1999. Chinese. Album: Tarzan Movie Original Sound Track (Mandarin Version) (迪士尼泰山电影原声带).

Hot Chinese

Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single.
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).
Unknown

Yêu Là Không Sợ Mạo Hiểm (爱是无畏的冒险) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nuối Tiếc Của Em Đều Liên Quan Đến Anh (我的遗憾与你有关) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nước Mắt Đầy Trời (泪花漫天) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thỏ Ngọc (玉兔) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Unknown

Bất Vấn Nguyệt (不问月) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tình Yêu Sau Này Của Chúng Ta (后来我们的爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Ah) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).