LOADING ...

Sơn Hà Lệnh (山河令)

- Châu Truyền Hùng (2021)
Auto next

You are listening to the song Sơn Hà Lệnh (山河令) by Châu Truyền Hùng, in album Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
 1. Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh
 2. Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh
 3. Cô Mộng (孤梦) - Trương Triết Hạn
 4. Thiên Nhai Khách (天涯客) - Cung Tuấn
 5. Thiên Nhai Khách (天涯客) - Cung Tuấn
 6. Cô Mộng (孤梦) - Trương Triết Hạn
 7. Vô Đề (无题) - Hồ Hạ
 8. Vô Đề (无题) - Hồ Hạ
 9. Về (归) - Vương Gia Thành
 10. Về (归) - Vương Gia Thành
 11. Túy Giang Nguyệt (醉江月) - Huyền Tử
 12. Cẩm Thư Lai (锦书来) - Hoắc Tôn
 13. Túy Giang Nguyệt (醉江月) - Huyền Tử
 14. Cẩm Thư Lai (锦书来) - Hoắc Tôn
 15. Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) - Mãn Thư Khắc
 16. Lạc Tâm (落心) - Diệp Lý
 17. Mù (盲) - Vương Tích
 18. Duyên Diệt (缘灭) - Song Sênh
 19. Lạc Tâm (落心) - Diệp Lý
 20. Mù (盲) - Vương Tích
 21. Duyên Diệt (缘灭) - Song Sênh
 22. Sơn Hà Lệnh (山河令) - Châu Truyền Hùng
 23. Sơn Hà Lệnh (山河令) - Châu Truyền Hùng
 24. Vọng Thiên Nhai (望天涯) - Lý Đại Côn
 25. Vọng Thiên Nhai (望天涯) - Lý Đại Côn
 26. Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) - Mãn Thư Khắc
 27. Cao Quang Thời Khắc (高光时刻) - Lưu Niệm
 28. Hiệp Nghĩa Chi Khí (侠义之气) - Lưu Niệm
 29. Khoái Ý Ân Cừu (快意恩仇) - Lưu Niệm
 30. Đao Quang Kiếm Ảnh (刀光剑影) - Lưu Niệm
 31. Đao Kiếm Tương Hướng (刀剑相向) - Lưu Niệm
 32. Quỷ Dạ Trường Mộng (鬼夜长梦) - Lưu Niệm
 33. Lưu Ly Huyễn Cảnh (琉璃幻境) - Lưu Niệm
 34. Phù Sinh Ưu Tư (浮生忧思) - Lưu Niệm
 35. Dung Nhân Tự Nhiễu (庸人自扰) - Lưu Niệm
 36. Thị Phi Tiện Sinh Nhân Quả (是非便生因果) - Lưu Niệm
 37. Thê Phong Khổ Vũ (凄风苦雨) - Lưu Niệm
 38. Sơn Thủy Du Du (山水悠悠) - Lưu Niệm
 39. Thi Tình Họa Ý (诗情画意) - Lưu Niệm
 40. Du Lịch Nhân Gian (游历人间) - Lưu Niệm
 41. Tâm Chi Sở Hướng (心之所向) - Lưu Niệm
 42. Mưu (谋) - Lưu Niệm
 43. Thiên Nhai Khách Biến Tấu (天涯客变奏) - Lưu Niệm
 44. Cô Mộng Biến Tấu (孤梦变奏) - Lưu Niệm
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Other songs of Châu Truyền Hùng

Châu Truyền Hùng

Sơn Hà Lệnh (山河令) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Châu Truyền Hùng

Yêu Vương Chi Vương (妖王之王) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Yêu Vương Chi Vương (妖王之王) ("西游记之再世妖王"Tây Du Ký Chi Tái Thế Yêu Vương OST) (Single).
Châu Truyền Hùng

Sơn Hà Lệnh (山河令) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Instrumental Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Châu Truyền Hùng

Yêu Vương Chi Vương (妖王之王) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Instrumental Chinese. Album: Yêu Vương Chi Vương (妖王之王) ("西游记之再世妖王"Tây Du Ký Chi Tái Thế Yêu Vương OST) (Single).
Châu Truyền Hùng

Tôi Đau Khổ (我难过) (Live) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Tứ Đích Thanh 2 EP3 (天赐的声音第二季 第3期).
Châu Truyền Hùng

Hoàng Hôn (Phai Dấu Cuộc Tình; 黄昏) flac

Châu Truyền Hùng. 2015. Chinese Pop - Rock. Album: Trái Tim Nam Nhân (重拾男人心).
Châu Truyền Hùng

Lòng Anh Rối Loạn (Gọi Tên Em Trong Đêm; 我的心太乱) flac

Châu Truyền Hùng. 2015. Chinese Pop - Rock. Album: Trái Tim Nam Nhân (重拾男人心).
Châu Truyền Hùng

Hoàng Hôn (黄昏) (McYy Remix) flac

Châu Truyền Hùng. 2015. Chinese Dance - Remix.
Châu Truyền Hùng

Ly Rượu Đau Lòng (伤心酒杯) flac

Châu Truyền Hùng. 2015. Chinese Pop - Rock. Album: Tuyển Tập Ca Khúc Song Ca Kinh Điển (《永恒的经典》爱的表白-情歌对唱) CD3.
Châu Truyền Hùng

Lòng Anh Quá Rối (我的心太乱) flac

Châu Truyền Hùng. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: 10 Chinese Old Song - CD2.
Châu Truyền Hùng

Rồi Cũng Phải Rời Đi (很快就要离开) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

I Want Your Love flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Không Giống (不一样) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Làm Phiền Tình Yêu (打扰爱情) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Chỗ Trống (空位) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Xin Em Hãy Liên Lạc Với Anh (请你和我联络) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Rời Đi Ngày Hôm Qua (离开昨天) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

You Should Try flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Hồi Ức Là Thứ Đáng Ghét (回忆是讨厌的东西) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).
Châu Truyền Hùng

Từ Chối (拒绝) flac

Châu Truyền Hùng. 2012. Chinese Pop - Rock. Album: Làm Phiền Tình Yêu (Disturb Love; 打扰爱情).

Related songs of Sơn Hà Lệnh (山河令)

Châu Truyền Hùng

Sơn Hà Lệnh (山河令) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Châu Truyền Hùng

Sơn Hà Lệnh (山河令) flac

Châu Truyền Hùng. 2021. Instrumental Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Mạch Tiểu Đâu

Hạ Sơn flac

Mạch Tiểu Đâu. Vietnamese Pop - Rock.
Hàn Dung

Hạ Sơn flac

Hàn Dung. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Hạ Sơn (Single).
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Hạ Sơn (下山) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Chu Bân Ngữ. Album: Hạ Sơn (下山).
Sol'Bass

Nam Quốc Sơn Hà flac

Sol'Bass. 2018. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Sol'Bass.
DTAP

Nam Quốc Sơn Hà flac

DTAP. 2021. Vietnamese Pop - Rock. Album: Nam Quốc Sơn Hà (Single).
Đẳng Thập Ma Quân

Hạ Sơn (下山) flac

Đẳng Thập Ma Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hạ Sơn (下山).
Nam Lee

Sơn Hà Xã Tắc flac

Nam Lee. 2016. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Nam Lee. Album: Sơn Hà Xã Tắc (Single).
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Hạ Sơn (下山) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Hạ Sơn (下山) (梦幻西游方寸山门派曲/Mộng Huyễn Tây Du Phương Thốn Sơn Môn Phái Khúc) (Single).
A Bảo (Manoki)

Hạ Sơn (下山) flac

A Bảo (Manoki). 2019. Chinese Pop - Rock.
Mạch Tiểu Đâu

Hạ Sơn (下山) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hạ Sơn (下山) (Single).
Band Nào

Nam Quốc Sơn Hà flac

Band Nào. 2018. Vietnamese Rap - HipHop. Album: Nam Quốc Sơn Hà (Old Trạck).
Đẳng Thập Ma Quân

Hạ Sơn (下山) flac

Đẳng Thập Ma Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hạ Sơn (下山) (Single).
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Hạ Sơn (下山) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2020. Instrumental Chinese. Album: Hạ Sơn (下山) (梦幻西游方寸山门派曲/Mộng Huyễn Tây Du Phương Thốn Sơn Môn Phái Khúc) (Single).
Mạch Tiểu Đâu

Hạ Sơn (下山) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental Chinese. Album: Hạ Sơn (下山) (Single).
Hoắc Tôn

Hạ Sơn (下山) (Live) flac

Hoắc Tôn. 2021. Chinese Pop - Rock. Album: "Hạnh Phúc Hợp Gia Hoan" Gala Hội Xuân Đài Truyền Hình Giang Tô 2021 (“幸福合家欢”2021江苏卫视春节联欢晚会).
Đan Phương

Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà flac

Đan Phương. 2011. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Viễn Châu. Album: Đừng Nói Xa Nhau.
Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo). 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Đạp Sơn Hà (踏山河) (Single).
Áo Lính

Khúc Ca Bài Thơ Sơn Hà flac

Áo Lính. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trương Tuyết Mai;Bích Ngân.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Lâm Tuấn Kiệt

Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) flac

Lâm Tuấn Kiệt. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hơn 7 Ngàn 3 Trăm Ngày (7千3百多天) (Single).
Đới Vũ Đồng

Kẻ Lừa Đảo (骗子) flac

Đới Vũ Đồng. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Kẻ Lừa Đảo(骗子).
Tiểu Lam Bối Tâm

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Tiểu Lam Bối Tâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Di Thế Độc Lập (遗世独立) (Single).
A YueYue

Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Xa Lạ (生分) (A YueYue Bản / 啊yueyue版) [Single].
Tô Tinh Tiệp

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Tô Tinh Tiệp. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) (Single).
Lục Kiệt awr

Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) flac

Lục Kiệt awr. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Bao Giờ Gặp Lại (别再遇见) (Single).
Joysaaaa

Không Đổi (不变) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Không Đổi (不变) (Single).
DAWN

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

DAWN. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Biên Vạn Thiên (别万千) (Single).
L (Đào Tử)

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

L (Đào Tử). 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) (Single).
Joysaaaa

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Joysaaaa. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
A YueYue

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

A YueYue. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) (Single).
Bình Sinh Bất Vãn

Nan Khước (难却) flac

Bình Sinh Bất Vãn. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Nan Khước (难却) (Single).
Đại Hoan

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Đại Hoan. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) (Single).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single].
Nhất Chỉ Bạch Dương

Tứ Ngã (赐我) flac

Nhất Chỉ Bạch Dương. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Ngã (赐我) (Single).
Nhậm Hạ

Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) flac

Nhậm Hạ. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tôi Yêu Sai Người Đổi Cả Thanh Xuân (我拿青春愛錯人) (Single).
Tôn Tài Viên

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Tôn Tài Viên. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) (Single).
Châu Lâm Phong

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Châu Lâm Phong. 2022. Chinese Pop - Rock. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).