LOADING ...

Gạo Trắng Trăng Thanh

- Nguyễn Hữu Thiết (1970)
Auto next

You are listening to the song Gạo Trắng Trăng Thanh by Nguyễn Hữu Thiết, writer by Hoàng Thi Thơ in album Tình Khúc: Quê Hương Yêu Dấu 1 (Trước 1975). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Tình Khúc: Quê Hương Yêu Dấu 1 (Trước 1975).
 1. Vợ Chồng Quê - Nguyễn Hữu Thiết
 2. Gạo Trắng Trăng Thanh - Nguyễn Hữu Thiết
 3. Tiếng Hai Đêm - Nguyễn Hữu Thiết
 4. Đường Về Hai Thôn - Nguyễn Hữu Thiết
 5. Đôi Bờ Bến Hải - Nguyễn Hữu Thiết
 6. Đôi Mái Chèo Trăng - Nguyễn Hữu Thiết
 7. Anh Đi Mai Về - Nguyễn Hữu Thiết
 8. Tình Đất Nước - Nguyễn Hữu Thiết
 9. Lời Người Ở Lại - Nguyễn Hữu Thiết
 10. Duyên Nước Tình Trăng - Nguyễn Hữu Thiết
 11. Lúa Vàng - Nguyễn Hữu Thiết
 12. Duyên Quê - Nguyễn Hữu Thiết
 13. Lời Người Ra Đi - Nguyễn Hữu Thiết
 14. Thao Thức - Nguyễn Hữu Thiết
 15. Tiếng Hát Sông Thao - Nguyễn Hữu Thiết
 16. Lên Ngàn - Nguyễn Hữu Thiết
 17. Các Anh Đi - Nguyễn Hữu Thiết
 18. Tiếng Nói Tim Tôi - Nguyễn Hữu Thiết
 19. Chỉ Có Tình Yêu - Nguyễn Hữu Thiết
 20. Tiễn Em - Nguyễn Hữu Thiết
 21. Non Nước Chung Tình - Nguyễn Hữu Thiết
 22. Trăng Rụng Xuống Cầu - Nguyễn Hữu Thiết
Download
No points will be deducted if you re-download previously purchased files in 24 hours. So if you have problems downloading, please try download again.
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Trong đêm trăng, tiếng chày khua
Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi
Nghe tiếng vơi tiếng đầy.

Ai đang đi, trên đường đê
Tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
Vô đây em, dù trời khuya
Anh nhớ đưa em về.

Muôn câu hò, hò hò khoan
Đang mãi vang trong đêm dài
Gái trai làng chiều hôm nay
Đang mãi say theo tiếng chày.

Đêm chơi vơi gạo cười tươi
Như chuyền hơi ấm, ấm lòng người.

Hò hò hò
Anh em giã trắng cối này
Hò hò hò
Duyên ta ví đặng sông dài long là Cửu Long.

Muôn cầu hò hò hò khoan
Đang mãi vang trong đêm dài
Gái trai làng chiều hôm nay
Đang mãi say theo tiếng chày.

Đêm chơi vơi, gạo cười tươi
Như chuyền hơi ấm, ấm lòng người
Hò hò hò.

Em ơi, gạo trắng như ngà
Hò hô hò
Nuôi dân giết giặc
Hò hô hò
Nước nhà là quang vinh.

Ai xa xăm, ai buồn chăng
Nghe hát vang muôn câu hò thênh thang
Chân băng ngang, vào nơi đây
Chấp mối duyên lỡ làng.

Trong đêm thanh, trăng tàn canh
Bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa, còn vang mãi
Trong ánh đêm trăng tà.

Trong đêm thanh, trăng tàn canh
Bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
Còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
Còn vang mãi trong xóm nghèo làng ta.

Other songs of Nguyễn Hữu Thiết

Nguyễn Hữu Thiết

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Nguyễn Hữu Thiết. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Nhớ Việt Nam Xưa.
Nguyễn Hữu Thiết

Vần Thơ Sầu Rụng (Pre 75) flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Duy;Thơ;Lưu Trọng Lư. Album: Đĩa Nhựa Vol 30 - Khi Tình Yêu Đã Chết.
Nguyễn Hữu Thiết

Anh Đi Chiều Thu Ấy flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Cánh Hoa Xuân flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Trao Xuân Nữ flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1998. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Gửi Người Tôi Yêu.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Trao Xuân Nữ flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Đôi Tim.
Nguyễn Hữu Thiết

Cánh Hoa Xuân flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1995. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Đôi Tim.
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Trăng Rụng Xuống Cầu flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Đường Về Hai Thôn flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Mỹ. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lời Người Ra Đi flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Các Anh Đi flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Văn Phụng. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Duyên Nước Tình Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Đôi Mái Chèo Trăng flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Y Vân. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Tiếng Hai Đêm flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Nguyên. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Vợ Chồng Quê flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Duy. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lúa Vàng flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Mặc Hi. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Tình Nước flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Vũ Hoà Thanh;Thơ;Chính Hữu. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Thao Thức flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Văn Lương. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Nguyễn Hữu Thiết

Lời Người Ở Lại flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Ngọc Cẩm;Nguyễn Hữu Thiết. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.

Related songs of Gạo Trắng Trăng Thanh

Duy Khánh

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Duy Khánh. 1992. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Trường Sơn Duy Khánh 10 - Những Mảnh Tình Quê.
Sơn Tuyền

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Sơn Tuyền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Tình Bơ Vơ.
Trang Anh Thơ

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Trang Anh Thơ. 2015. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Lỡ Làng.
Bùi Thiện

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Bùi Thiện. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Cô Thắm Về Làng.
Trang Anh Thơ

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Trang Anh Thơ. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Gạo Trắng Trăng Thanh.
Nguyễn Hữu Thiếc

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Nguyễn Hữu Thiếc. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Tiếng Hát Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1.
Phượng Mai

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Phượng Mai. 1992. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Duyên Quê.
Hoàng Anh

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Hoàng Anh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ.
Kim Thư

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Kim Thư. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ.
Tốp 12 Solo Cùng Bolero

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Tốp 12 Solo Cùng Bolero. 2016. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ.
Quang Bình

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Quang Bình. 1994. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Gạo Trắng Trăng Thanh.
Thuỳ Dương

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Thuỳ Dương. 1999. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Dòng Thời Gian 1960 - Vol 1.
Duy Khánh

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Duy Khánh. 1987. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape).
Phượng Mai

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Phượng Mai. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Duyên Quê.
Phượng Mai

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Phượng Mai. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ.
Nguyễn Hữu Thiết

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Nguyễn Hữu Thiết. 1970. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Tình Khúc: Quê Hương Yêu Dấu 1 (Trước 1975).
Quang Bình

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Quang Bình. 1994. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Gạo Trắng Trăng Thanh.
Phương Hồng Quế

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Phương Hồng Quế. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Duyên Kiếp.
Nguyễn Hữu Thiết

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Nguyễn Hữu Thiết. 2014. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ. Album: Nhớ Việt Nam Xưa.
Làn Bùi

Gạo Trắng Trăng Thanh flac

Làn Bùi. 2016. Vietnamese Bolero. Writer: Hoàng Thi Thơ.