LOADING ...
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Mặc Uyên (墨渊) by Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc, in album Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
 1. Mặc Uyên (墨渊) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 2. Nhị Điện Hạ (二殿下) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 3. Phàm Gian 2 (凡间 2) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 4. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 5. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 6. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 7. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 8. Bạch Thiển (白浅) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 9. Tư Âm (司音) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 10. Ly Oán (离怨) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 11. Dạ Hoa (夜华) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 12. Phượng Cửu (凤九) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 13. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến (玉清昆仑扇) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 14. Côn Luân Hư (昆仑虚) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 15. Đào Hoa Tuý (桃花醉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 16. Thiên Quân (天君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 17. Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 18. Tố Cẩm (素锦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 19. Tố Tố (素素) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 20. Thượng Tiên Thật Đáng Yêu (上仙么么哒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 21. Tu Hành (修行) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 22. Tình Đậu (情窦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 23. Ly Kính (离镜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 24. Huyền Nữ (玄女) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 25. Quyết Chiến Nhược Thuỷ Hà (决战若水河) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 26. Thanh Khâu Nhất Mạch (青丘一脉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 27. Lộ Mạn Mạn (路漫漫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 28. Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 29. Ngày Thường Của Tiểu Hắc Xà (小黑蛇的日常) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 30. Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 31. Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 32. Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 33. Thần Thức (神识) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 34. Yên Chi (胭脂) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 35. Cục Bột Nhỏ (糯米团子) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 36. Tư Niệm (思念) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 37. Vô Vọng Hải (无妄海) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 38. Tam Thế Chi Ái (三世之爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 39. Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 40. Lịch Kiếp (历劫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 41. Thương Tình (伤情) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 42. Giao Nhân Tộc (鲛人族) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 43. Liên Tống (连宋) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 44. Long Cung (龙宫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 45. Dao Quang Thượng Thần (瑶光上神) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 46. Thiếu Tân (少辛) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 47. Tử Lan (子阑) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 48. Điệp Phong (叠风) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 49. Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 50. Vĩnh Thế (永世) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 51. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn (东荒俊疾山) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 52. Phàm Gian 1 (凡间 1) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 53. Chiết Nhan (折颜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 54. Bạch Chân (白真) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 55. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 56. Phồn Hoa (繁花) - Đổng Trinh
 57. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
 58. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 59. Phồn Hoa (繁花) - Đổng Trinh
 60. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
Download

M4A 500kbps and FLAC 1000kbps seem to be fake. We recommend downloading MP3 320kbps instead.

Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Mặc Uyên (墨渊)" Videos

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Dạ Hoa (夜华) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phượng Cửu (凤九) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tư Âm (司音) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Côn Luân Hư (昆仑虚) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tử Lan (子阑) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Long Cung (龙宫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Đậu (情窦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phàm Gian 1 (凡间 1) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Bạch Thiển (白浅) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tu Hành (修行) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Điệp Phong (叠风) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Thiếu Tân (少辛) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tố Cẩm (素锦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Huyền Nữ (玄女) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).

Related songs of Mặc Uyên (墨渊)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental Chinese. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Various Artists

Bà Uyển Uyển flac

Various Artists. 2015. Instrumental Vietnamese. Writer: Dương Khắc Linh. Album: Trùm Cỏ OST.
Chipmuck

Mặc 320kbps

Chipmuck. Vietnamese Rap - HipHop.
Phú Luân

Mặc 320kbps

Phú Luân. 2016. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phú Luân. Album: Nhạc Phim Lời Việt Tuyển Chọn.
Phú Luân

Mặc 320kbps

Phú Luân. 2016. Instrumental Vietnamese. Writer: Phú Luân. Album: Nhạc Phim Lời Việt Tuyển Chọn.
Thu Phương

Uyên Ương flac

Thu Phương. Vietnamese Pop - Rock. Album: Hãy Yêu Nhau Đi.
Lý Dực Quân

Uyển Quân (婉君) flac

Lý Dực Quân. Chinese Pop - Rock. Album: Tuyển Tập Nhạc Phim Của Quỳnh Dao (收藏]琼瑶影视歌曲珍藏版) (CD2).
Vương Nhã Khiết

Uyển Quân (婉君) flac

Vương Nhã Khiết. 2008. Chinese Pop - Rock. Album: Queen Of Chanson Melody 2 (小调歌后2).
Lý Dực Quân

Uyển Quân (婉君) flac

Lý Dực Quân. 1998. Chinese Pop - Rock. Album: Thất Tình Lục Dục Tuyển Tập 13 Bài Hát II (七情六慾絕對精采十三首II).
Quang Bình

Uyên Ương 320kbps

Quang Bình. Vietnamese Pop - Rock. Album: Kỷ Niệm Hôn Phối - Dạ Vũ Vu Quy 7.
Trương Thừa

Uyên Tẩu (渊薮) flac

Trương Thừa. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Uyên Tẩu (渊薮) (EP).
Trấn Thành

Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển flac

Trấn Thành. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Dương Khắc Linh. Album: Trùm Cỏ OST.
Phan Tiểu Chu

Ôn Uyển Đoan Trang (温婉端庄) flac

Phan Tiểu Chu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带).
Phan Tiểu Chu

Hí Hư Ai Uyển (唏嘘哀婉) flac

Phan Tiểu Chu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带).
Lý Hải

Dệt Mộng Uyên Ương flac

Lý Hải. 2009. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Trưởng. Album: Trọn Đời Bên Em 9 - Giáng Trần.
Bằng Cường

Dệt Mộng Uyên Ương 128kbps

Bằng Cường. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Bằng Cường.
Khánh Ly

Một Thời Uyên Ương flac

Khánh Ly. 1989. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Trầm Tử Thiêng. Album: Kinh Khổ.
Lý Hải

Uyên Ương Hồ Điệp 320kbps

Lý Hải. Vietnamese Pop - Rock. Album: Trọn Đời Bên Em 11.
Lâm Chấn Kiệt

Dệt Mộng Uyên Ương 128kbps

Lâm Chấn Kiệt. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Trưởng.
Tú Linh

Uyên Ương Hồ Điệp flac

Tú Linh. 1996. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nhạc Hoa. Album: Tình Đã Phai.
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Tang (桑) Single.
Mạnh Khả

Minh Lan - Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Instrumental Chinese. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月) flac

Tát Đỉnh Đỉnh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang;Lưu Hồ Dật;Thường Thạch Lỗi. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Lâm Tuấn Trình

Đông Tây (东西) flac

Lâm Tuấn Trình. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đông Tây (东西).
Từ Giai Oánh

Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求) flac

Từ Giai Oánh. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Trần Hi;Đổng Đông Đông;Hà Kỳ. Album: Tình Yêu Khó Cầu (一爱难求).
Dương Tử

Tình Sương (情霜) flac

Dương Tử. 2018. Instrumental Chinese. Writer: Tát Đỉnh Đỉnh;Dụ Giang. Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑).
Hoa Chúc

Đạo Tướng Hành (盜將行) flac

Hoa Chúc. 2018. Instrumental Chinese. Album: Đạo Tướng Hành (盜將行).
Vương Đậu Đậu

Bé Cưng (小甜心) flac

Vương Đậu Đậu. 2018. Instrumental Chinese. Album: Bé Cưng (小甜心).
Dương Dương

Forever Young flac

Dương Dương. 2018. Instrumental Chinese. Album: Forever Young.
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Awaken-F

Không Bao Giờ Bỏ Cuộc (永不言败) flac

Awaken-F. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Trương Vân Long

Nhân Lúc Còn Trẻ (趁年轻) flac

Trương Vân Long. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Uông Tô Lang

Mọi Thứ Của Anh Đều Liên Quan Đến Em (我的一切都和你有关系) flac

Uông Tô Lang. 2019. Instrumental Chinese. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Đặng Luân

Bỗng Dưng Muốn Yêu Em (突然想爱你) flac

Đặng Luân. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Hoàng Linh

Thư Cho Anh Ấy (给他的信) flac

Hoàng Linh. 2019. Instrumental Chinese. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Mèo Của Chủ Nhà

Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2019. Instrumental Chinese. Album: Một Trăm Phương Pháp Để Không Thích Anh (一百个不喜欢你的方法).
Mạnh Khả

Vui Mừng Tự Ðắc (怡然自得) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).
Mạnh Khả

Lan (兰) flac

Mạnh Khả. 2019. Instrumental Chinese. Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟).