LOADING ...

Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒)

- Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc (2017)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) by Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc, in album Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, and watch more videos related to this song.

Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
 1. Mặc Uyên (墨渊) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 2. Nhị Điện Hạ (二殿下) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 3. Phàm Gian 2 (凡间 2) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 4. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 5. Tam Sinh Tam Thế (三生三世) - Trương Kiệt
 6. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 7. Lạnh Lẽo (凉凉) - Dương Tông Vĩ
 8. Bạch Thiển (白浅) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 9. Tư Âm (司音) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 10. Ly Oán (离怨) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 11. Dạ Hoa (夜华) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 12. Phượng Cửu (凤九) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 13. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến (玉清昆仑扇) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 14. Côn Luân Hư (昆仑虚) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 15. Đào Hoa Tuý (桃花醉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 16. Thiên Quân (天君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 17. Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 18. Tố Cẩm (素锦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 19. Tố Tố (素素) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 20. Thượng Tiên Thật Đáng Yêu (上仙么么哒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 21. Tu Hành (修行) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 22. Tình Đậu (情窦) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 23. Ly Kính (离镜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 24. Huyền Nữ (玄女) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 25. Quyết Chiến Nhược Thuỷ Hà (决战若水河) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 26. Thanh Khâu Nhất Mạch (青丘一脉) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 27. Lộ Mạn Mạn (路漫漫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 28. Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 29. Ngày Thường Của Tiểu Hắc Xà (小黑蛇的日常) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 30. Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 31. Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 32. Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 33. Thần Thức (神识) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 34. Yên Chi (胭脂) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 35. Cục Bột Nhỏ (糯米团子) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 36. Tư Niệm (思念) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 37. Vô Vọng Hải (无妄海) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 38. Tam Thế Chi Ái (三世之爱) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 39. Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 40. Lịch Kiếp (历劫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 41. Thương Tình (伤情) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 42. Giao Nhân Tộc (鲛人族) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 43. Liên Tống (连宋) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 44. Long Cung (龙宫) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 45. Dao Quang Thượng Thần (瑶光上神) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 46. Thiếu Tân (少辛) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 47. Tử Lan (子阑) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 48. Điệp Phong (叠风) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 49. Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 50. Vĩnh Thế (永世) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 51. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn (东荒俊疾山) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 52. Phàm Gian 1 (凡间 1) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 53. Chiết Nhan (折颜) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 54. Bạch Chân (白真) - Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
 55. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 56. Phồn Hoa (繁花) - Đổng Trinh
 57. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương
 58. Tư Mộ (思慕) - Úc Khả Duy
 59. Phồn Hoa (繁花) - Đổng Trinh
 60. Cho Dù Không Có Nếu Như (就算没有如果) - Hương Hương

Lyrics

Oh! We don't have the lyrics to this song yet.

"Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒)" Videos

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Dạ Hoa (夜华) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tam Sinh Tình Tố (三生情愫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phượng Cửu (凤九) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Đông Hoa Đế Quân (东华帝君) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tư Âm (司音) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Côn Luân Hư (昆仑虚) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tử Lan (子阑) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Long Cung (龙宫) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tình Đậu (情窦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Phàm Gian 1 (凡间 1) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Bạch Thiển (白浅) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tu Hành (修行) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Điệp Phong (叠风) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Thiếu Tân (少辛) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Mặc Uyên (墨渊) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tố Cẩm (素锦) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Huyền Nữ (玄女) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒) flac

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc. 2017. Instrumental. Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST).
Bức Tường

Bất Tử flac

Bức Tường. 2004. Instrumental. Writer: Bức Tường. Album: Nam Châm.
Ngân Huệ

Màn Hai Bắt Đầu flac

Ngân Huệ. Vietnamese. Writer: Trần Trịnh. Album: Đổi Thay.
Huyền Thương

Sơn Hải Bất Vãn (山海不晚) flac

Huyền Thương. 2020. Chinese. Album: Sơn Hải Bất Vãn (山海不晚).
Ngân Huệ

Màn Hai Bắt Đầu 128kbps

Ngân Huệ. Vietnamese. Writer: Trần Trịnh.
Quốc Trung

Bắt Cá Hai Tay 128kbps

Quốc Trung. Vietnamese.
Trần Lạp

Tứ Hải (四海) flac

Trần Lạp. 2019. Chinese. Album: Tứ Hải (四海).
Dương Tuấn Khanh

Hoa Bât Tử 128kbps

Dương Tuấn Khanh. Vietnamese.
Chung Thục Quyên

Tình Yêu Bất Tử 128kbps

Chung Thục Quyên. Vietnamese. Writer: Minh Khang.
Unknown

Hoa Bất Tử (Immortetle) flac

Unknown. 2020. Vietnamese.
Phương NP

Hoa Bất Tử 128kbps

Phương NP. Vietnamese.
Unknown

Hoa Bat Tu (Immortetle) 320kbps

Unknown. 2020. Vietnamese.
Trương Quốc Vinh

Từ Không Bắt Đầu (由零開始) flac

Trương Quốc Vinh. 2009. Chinese. Album: 101 Your Favourite Chinese Love Song (广东经典101最爱恋曲) CD5.
Y Jang Tuyn

Hải Đội Hoàng Sa flac

Y Jang Tuyn. 2014. Vietnamese. Writer: Trần Bắc Hải. Album: Hướng Về Biển Đông.
Mắt Ngọc

Tình Yêu Bất Tử flac

Mắt Ngọc. 2007. Vietnamese. Album: Tình Yêu Con Gái.
Tam Hổ

Em Là Bất Tử flac

Tam Hổ. 2015. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn. Album: Tình Cảm Khó Nói.
Jongkay

Hoa Bất Tử 128kbps

Jongkay. Vietnamese.
Trương Quốc Vinh

Từ Không Bắt Đầu (由零開始) flac

Trương Quốc Vinh. 1990. Chinese. Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD2).
Unknown

Dòng Sông Bất Tử (不息之河) flac

Unknown. 2016. Chinese. Album: Dòng Sông Bất Tử (不息之河).
Woo Seung Ha

Hoa Bất Tử 64kbps

Woo Seung Ha. Vietnamese. Writer: OST Hoa Bất Tử.