LOADING ...

Một Ngày Một Tháng (某天某月)

- Mạch Tiểu Đâu (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Một Ngày Một Tháng (某天某月) by Mạch Tiểu Đâu, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ jiù shì xiāng cǎo wèi dào suān nǎi bīng qí lín
dú yī wú èr de wēn róu zǒng shì hěn tiē xīn
tòu guò nǐ de yǎn jiù néng kàn dào yín hé lǐ
nà guà zài tiān shàng zuì míng liàng de xīng xīng
nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè dū tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
wǒ hēng zhuó gē nǐ qīng shuā zhuó hé xián
xǐ huān hé nǐ làng fèi shí jiān
měi yī miǎo dǎ pò tián mì de shàng xiàn
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn

"Một Ngày Một Tháng (某天某月)" Videos

Other songs of Mạch Tiểu Đâu

Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Bài Hát Ok (OK歌) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Bài Hát Ok (OK歌).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Thẹn Thùng (害羞) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Thẹn Thùng (害羞).
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

9420 flac

Mạch Tiểu Đâu. 2017. Chinese. Album: 9420.
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Em Muốn (我想) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Em Muốn (我想).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Rõ Ràng (清空) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese. Album: Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜).
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Instrumental.
Mạch Tiểu Đâu

Tiểu Đạo Đồng (小道童) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Tiểu Đạo Đồng (小道童).
Mạch Tiểu Đâu

Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾).
Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Instrumental.
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mina Ngân Hương

Một Ngày Tháng 6 flac

Mina Ngân Hương. 2018. Vietnamese. Writer: Mina Ngân Hương. Album: From California With Love.
Minh Ca

Ngày Một tháng Năm 320kbps

Minh Ca. 2021. Vietnamese.
VT Hiếu

Một Ngày Mưa Tháng 8 128kbps

VT Hiếu. Vietnamese.
Unknown

Một Ngày Một Tháng Một Năm Nào Đó (某年某月某天) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Một Ngày Một Tháng Một Năm Nào Đó (某年某月某天) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Mina Ngân Hương

Một Ngày Tháng 6 (English Version) flac

Mina Ngân Hương. 2018. English. Writer: Mina Ngân Hương. Album: From California With Love.
Khánh Ly

Một Ngày Một Đời flac

Khánh Ly. 1992. Vietnamese. Album: Để Lại Cho Em.
Kaori

Một Ngày 128kbps

Kaori. Vietnamese.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Muốn Gặp Anh (想见你 电视原声带) (OST).
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Mỹ Tâm

Một Ngày flac

Mỹ Tâm. 2002. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Những Tình Khúc Trẻ.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Hồ Ngọc Hà

Một Ngày flac

Hồ Ngọc Hà. 2003. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Quốc Bảo Vol.3: Bình Yên.
Mỹ Tâm

Một Ngày flac

Mỹ Tâm. 2002. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Trái Tim Không Lời.
Hồ Ngọc Hà

Một Ngày flac

Hồ Ngọc Hà. 2003. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Bình Yên.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Mỹ Linh

Một Ngày flac

Mỹ Linh. 2011. Vietnamese. Album: Một Ngày (Tóc Ngắn Acoustic).
Yến Nhi

Một Ngày flac

Yến Nhi. 2010. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hoàng Duy. Album: Love.