LOADING ...

Một Ngày Một Tháng (某天某月)

- Mạch Tiểu Đâu (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Một Ngày Một Tháng (某天某月) by Mạch Tiểu Đâu, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ jiù shì xiāng cǎo wèi dào suān nǎi bīng qí lín
dú yī wú èr de wēn róu zǒng shì hěn tiē xīn
tòu guò nǐ de yǎn jiù néng kàn dào yín hé lǐ
nà guà zài tiān shàng zuì míng liàng de xīng xīng
nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè dū tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
wǒ hēng zhuó gē nǐ qīng shuā zhuó hé xián
xǐ huān hé nǐ làng fèi shí jiān
měi yī miǎo dǎ pò tián mì de shàng xiàn
yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn

"Một Ngày Một Tháng (某天某月)" Videos

Other songs of Mạch Tiểu Đâu

Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Bài Hát Ok (OK歌) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Bài Hát Ok (OK歌).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Thẹn Thùng (害羞) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Thẹn Thùng (害羞).
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

9420 flac

Mạch Tiểu Đâu. 2017. Chinese. Album: 9420.
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Em Muốn (我想) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Em Muốn (我想).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Rõ Ràng (清空) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese. Album: Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜).
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Instrumental.
Mạch Tiểu Đâu

Tiểu Đạo Đồng (小道童) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Tiểu Đạo Đồng (小道童).
Mạch Tiểu Đâu

Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾).
Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Instrumental.
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mina Ngân Hương

Một Ngày Tháng 6 flac

Mina Ngân Hương. 2018. Vietnamese. Writer: Mina Ngân Hương. Album: From California With Love.
Minh Ca

Ngày Một tháng Năm 320kbps

Minh Ca. 2021. Vietnamese.
VT Hiếu

Một Ngày Mưa Tháng 8 128kbps

VT Hiếu. Vietnamese.
Unknown

Một Ngày Một Tháng Một Năm Nào Đó (某年某月某天) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Một Ngày Một Tháng Một Năm Nào Đó (某年某月某天) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Mina Ngân Hương

Một Ngày Tháng 6 (English Version) flac

Mina Ngân Hương. 2018. English. Writer: Mina Ngân Hương. Album: From California With Love.
Khánh Ly

Một Ngày Một Đời flac

Khánh Ly. 1992. Vietnamese. Album: Để Lại Cho Em.
Kaori

Một Ngày 128kbps

Kaori. Vietnamese.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Muốn Gặp Anh (想见你 电视原声带) (OST).
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Mỹ Tâm

Một Ngày flac

Mỹ Tâm. 2002. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Những Tình Khúc Trẻ.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Hồ Ngọc Hà

Một Ngày flac

Hồ Ngọc Hà. 2003. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Quốc Bảo Vol.3: Bình Yên.
Mỹ Tâm

Một Ngày flac

Mỹ Tâm. 2002. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Trái Tim Không Lời.
Hồ Ngọc Hà

Một Ngày flac

Hồ Ngọc Hà. 2003. Vietnamese. Writer: Quốc Bảo. Album: Bình Yên.
Unknown

Một Ngày (一天) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Mỹ Linh

Một Ngày flac

Mỹ Linh. 2011. Vietnamese. Album: Một Ngày (Tóc Ngắn Acoustic).
Yến Nhi

Một Ngày flac

Yến Nhi. 2010. Vietnamese. Writer: Nguyễn Hoàng Duy. Album: Love.

Hot Chinese

Unknown

Sương Mù (雾里) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ngân Hà Và Vì Sao (银河与星斗) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Công Tử Đừng Đợi Nữa (公子别等了) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版).
Diệp Lý

Lưu Huỳnh (流萤) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Unknown

Em Không Biết Thế Nào Là Yêu (我不知道什么是爱) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Đối Trần Hoàn (对尘寰) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Đối Trần Hoàn (对尘寰).
Unknown

Lui Giữ (退守) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (DJ粤语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: 爱的暴风雨 (Cơn Bão Tình Yêu) (DJ粤语版).
Thố Tử Nha

Thành Sương (成霜) flac

Thố Tử Nha. 2021. Chinese. Album: Thành Sương (成霜) / Dạ Lẫm Thần Thám Chủ Đề Khúc (《夜凛神探》主题曲).
Unknown

Toàn Cảnh Sao Trời Đều Là Em (满目星辰皆是你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Toàn Cảnh Sao Trời Đều Là Em (满目星辰皆是你).
Unknown

Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím Năm (输入法打可爱按第五) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tương Tư Ngạn (相思岸) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cổ Thục Hồi Hưởng (古蜀回响) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cười Đi (笑吧) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Hồng Mã (红马) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Yêu Anh Đến Khoảnh Khắc Cuối Cùng (爱你到最后一刻) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Rơi Xuống Biển Sâu (落海) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Lạc Hải (落海) (EP).
Unknown

Quá Giới Hạn (过火) flac

Unknown. 2021. Chinese.