LOADING ...

Nhất Diệp (一叶) (DJ版)

- Diệp Lý (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nhất Diệp (一叶) (DJ版) by Diệp Lý, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Zì mèng yú qiáo dōng rù hǎi yáo
Tà biǎn zhōu chēng zhú hāo wǎn fēng zhù piāo
Wàn lǐ tiáo tiáo kě shuí zhī dào
Cóng hé jiāng nǐ xún zhǎo
Shì huò shì yuán zài jié nán táo
Jiǎn bù duàn lǐ huán luàn zài xīn jiān rào
Yè yǔ xiāo xiāo zhuàng duàn shí qiáo
Jì liáo
Qiān bǎi dù huí shǒu mò rán
Nǐ bù zài dēng huǒ lán shān
Duō nián qián nǐ liú de fā zān
Jiào wǒ qīng tàn
Qīng bù jiàn wǒ shēn zhuó yī bù yī mián
Jiē dāng nián nǐ qiǎo shǒu yī zhēn yī xiàn
Tí bǐ fù yōng miáo xiě yī dī yī diǎn
Qiū yǔ zhèng tián
Qīng bù jiàn nǐ zǒu hòu yī dù yī nián
Jiā mén qián lǎo wú tóng yī zhī yī jié
Zǒng sī niàn nǐ guān ěr yī háng yī yán
Hé shí zài jiàn
Zì mèng yú qiáo dōng rù hǎi yáo
Tà biǎn zhōu chēng zhú hāo wǎn fēng zhù piāo
Wàn lǐ tiáo tiáo kě shuí zhī dào
Cóng hé jiāng nǐ xún zhǎo
Shì huò shì yuán zài jié nán táo
Jiǎn bù duàn lǐ huán luàn zài xīn jiān rào
Yè yǔ xiāo xiāo zhuàng duàn shí qiáo
Jì liáo
Qiān bǎi dù huí shǒu mò rán
Nǐ bù zài dēng huǒ lán shān
Duō nián qián nǐ liú de fā zān
Jiào wǒ qīng tàn
Qīng bù jiàn wǒ shēn zhuó yī bù yī mián
Jiē dāng nián nǐ qiǎo shǒu yī zhēn yī xiàn
Tí bǐ fù yōng miáo xiě yī dī yī diǎn
Qiū yǔ zhèng tián
Qīng bù jiàn nǐ zǒu hòu yī dù yī nián
Jiā mén qián lǎo wú tóng yī zhī yī jié
Zǒng sī niàn nǐ guān ěr yī háng yī yán
Hé shí zài jiàn
Qīng bù jiàn wǒ shēn zhuó yī bù yī mián
Jiē dāng nián nǐ qiǎo shǒu yī zhēn yī xiàn
Tí bǐ fù yōng miáo xiě yī dī yī diǎn
Qiū yǔ zhèng tián
Qīng bù jiàn nǐ zǒu hòu yī dù yī nián
Jiā mén qián lǎo wú tóng yī zhī yī jié
Zǒng sī niàn nǐ guān ěr yī háng yī yán
Hé shí zài jiàn

"Nhất Diệp (一叶) (DJ版)" Videos

Other songs of Diệp Lý

Diệp Lý

Vấn Vu Sơn (问巫山) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Instrumental. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Uyên Bình Mộng (鸳屏梦) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Uyên Bình Mộng (鸳屏梦).
Diệp Lý

Dịch An Lệnh (易安令) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Dịch An Lệnh (易安令).
Diệp Lý

Thần Thoại Tuyệt Đẹp (美丽的神话) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) (DJ版) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Lưu Vân Mạn (流云慢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Quá Khứ Và Hiện Tại (今昔) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Nhạn Quy Tây Song Nguyệt OST (雁归西窗月 网剧原声带) (EP).
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Năm Ấy Pháo Hoa Lộng Lẫy, Sao Em Không Gặp Được Anh (那年烟花绚烂时, 为何没有遇见你) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thán Phong Hoa (叹风华) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Diệp Lý

Ba Tấc Tuyết (三寸雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Ba Tấc Tuyết (三寸雪).
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) (DJ版) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) (DJ版) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Thành Lộc

Điệp Khúc Chủ Nhật flac

Thành Lộc. 2014. Vietnamese. Writer: Thái Thịnh. Album: Điệp Khúc Chủ Nhật.
Don Nguyễn

Điệp Khúc Chủ Nhật flac

Don Nguyễn. 2014. Vietnamese. Writer: Thái Thịnh. Album: Điệp Khúc Chủ Nhật.
Unknown

Nhất Diệp Thu (一叶秋) flac

Unknown. 2020. Chinese. Writer: JBS Music. Album: Sơn Trại Tiểu Manh Chủ OST (山寨小萌主OST).
Unknown

Nhất Diệp Thu Tư (一叶秋思) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Ly Trần (离尘) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Ly Trần (离尘) (EP).
Unknown

Ly Trần (离尘) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Unknown. 2020. Instrumental. Album: Ly Trần (离尘) (EP).
Trần Thuỵ

Duyên Phận (缘分) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Trần Thuỵ. 2022. Instrumental. Album: Duyên Phận (缘分) (EP).
Unknown

Nhất Hoa Nhất Diệp (一花一叶) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhất Hoa Nhất Diệp (一花一叶) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Vân Phi Phi

Thời Gian Vội Vã (时光匆匆) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Vân Phi Phi. 2022. Instrumental.
Vân Phi Phi

Thời Gian Vội Vã (时光匆匆) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Vân Phi Phi. 2022. Chinese.
Triệu Hâm

Tuyết Tương Tư (相思的雪) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Triệu Hâm. 2022. Instrumental. Album: Tuyết Tương Tư (相思的雪) (EP).
Unknown

Một Người Phàm Tục (一个俗人) (DJ Phong Diệp Nữ Bản / DJ枫叶女版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Một Người Phàm Tục (一个俗人) (EP).
Trần Thuỵ

Thâm Ái Đích Nhân Gian (深爱的人间) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Trần Thuỵ. 2022. Instrumental. Album: Thâm Ái Đích Nhân Gian (深爱的人间) (EP).
Unknown

Một Người Phàm Tục (一个俗人) (DJ Phong Diệp Nữ Bản / DJ枫叶女版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Một Người Phàm Tục (一个俗人) (EP).
Triệu Hâm

Tuyết Tương Tư (相思的雪) (DJ Phong Diệp Bản / DJ枫叶版) flac

Triệu Hâm. 2022. Chinese. Album: Tuyết Tương Tư (相思的雪) (EP).