LOADING ...

Thán Phong Hoa (叹风华)

- Diệp Lý (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thán Phong Hoa (叹风华) by Diệp Lý, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

kū téng lǎo shù xià dāng nián hái tóng qí dà mǎ
shuō shì cháng dà zhī hòu jiù zhàng jiàn zǒu tiān yá
qīng méi yǔ zhú mǎ huán yǒu ér shí de xiān huā
lián tóng wǒ de yī shēng jiāo gěi tā
xiāo xiāo mù yǔ xià dǎ là cháng ān de lí huā
zhǎn zhuǎn jī hù rén jiā nà yáng liǔ tǔ xīn yá
mèng lǐ zài jiàn tā yǐ shì qīng sī rǎn bái fā
fēn fēn rǎo rǎo tiān yá bù guò chūn qiū dōng xià
xī fēng liàn shòu mǎ sī niàn liàn wǎn xiá
yī hú zhuó jiǔ sù bù jìn qiān guà
cǎi jú nán shān xià rì là zǎo huán jiā
bié ràng yǎn lèi zhān rǎn le fēng huá
xiāo xiāo mù yǔ xià dǎ là cháng ān de lí huā
zhǎn zhuǎn jī hù rén jiā nà yáng liǔ tǔ xīn yá
mèng lǐ zài jiàn tā yǐ shì qīng sī rǎn bái fā
fēn fēn rǎo rǎo tiān yá bù guò chūn qiū dōng xià
xī fēng liàn shòu mǎ sī niàn liàn wǎn xiá
yī hú zhuó jiǔ sù bù jìn qiān guà
cǎi jú nán shān xià rì là zǎo huán jiā
bié ràng yǎn lèi zhān rǎn le fēng huá
nián shǎo chuǎng tiān xià dāo jiàn hé liè mǎ
ēn ēn yuàn yuàn xiàng yī cháng yān huā
jiāng hú zhēn yì jiǎ bān bó le nián huá
zhí niàn dào cǐ yě yīng gāi róng huà

"Thán Phong Hoa (叹风华)" Videos

Other songs of Diệp Lý

Diệp Lý

Vấn Vu Sơn (问巫山) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Instrumental. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Uyên Bình Mộng (鸳屏梦) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Uyên Bình Mộng (鸳屏梦).
Diệp Lý

Dịch An Lệnh (易安令) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Dịch An Lệnh (易安令).
Diệp Lý

Thần Thoại Tuyệt Đẹp (美丽的神话) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) (DJ版) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Lưu Vân Mạn (流云慢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Quá Khứ Và Hiện Tại (今昔) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Nhạn Quy Tây Song Nguyệt OST (雁归西窗月 网剧原声带) (EP).
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Năm Ấy Pháo Hoa Lộng Lẫy, Sao Em Không Gặp Được Anh (那年烟花绚烂时, 为何没有遇见你) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thán Phong Hoa (叹风华) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Diệp Lý

Ba Tấc Tuyết (三寸雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Ba Tấc Tuyết (三寸雪).

Related songs of Thán Phong Hoa (叹风华)

Diệp Lý

Thán Phong Hoa (叹风华) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thán Phong Hoa (叹风华) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Unknown

Ngắm Hoa (看花) / DJ Phong Vũ Thần Bản (DJ枫宇辰版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Ngắm Hoa (看花).
Unknown

Phong Hoa (风华) flac

Unknown. 2019. Chinese.
F.I.R

Hoa Phong (花瘋) flac

F.I.R. 2013. Chinese. Album: Better Life.
Hà Đồ

Nguyên Khí Phong Thần (元气封神) flac

Hà Đồ. 2017. Instrumental. Album: Nguyên Khí Phong Thần (元气封神).
Châu Bằng

Phong Thần Bảng 320kbps

Châu Bằng. Chinese. Album: OST Võ Vương Phạt Trụ.
Lý Kỳ

Phong Tuyết Thán (风雪叹) flac

Lý Kỳ. 2020. Chinese. Album: Cửu Châu · Thiên Không Thành 2 (九州·天空城2 电视剧影视原声带) (OST).
Unknown

Khinh Phong Thán (轻风叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bỉ Thân Lưu Phóng (彼身流放) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Linh Đan Diệu Dược Không Bằng Nàng (灵丹妙药不及你 影视原声带) (OST).
Nhâm Nhã Tịnh

Bi Phong Thán (悲风叹) flac

Nhâm Nhã Tịnh. 2018. Instrumental. Album: Tiệm Đồ Cổ Trung Cục OST (古董局中局 影视剧原声带).
Unknown

Bán Thân Phong Vũ (半身风雨) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bán Thân Phong Vũ (半身风雨).
Unknown

Phong Thần Bảng (封神榜) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Kim Lăng Cửu Can (金陵九歌).
Voluptuary

Hoá Thân 320kbps

Voluptuary. 2016. Instrumental. Album: Hoá Thân.
Trường Lê

Họa Nét Phong Trần flac

Trường Lê. 2021. Instrumental. Album: Họa Nét Phong Trần.
Quan Hiểu Đồng

Phong Hoa (风花) flac

Quan Hiểu Đồng. 2021. Chinese. Album: Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế (我就是这般女子 网络剧原声带) (OST).
Quan Hiểu Đồng

Phong Hoa (风花) flac

Quan Hiểu Đồng. 2021. Instrumental. Album: Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế (我就是这般女子 网络剧原声带) (OST).
Unknown

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (风花雪月) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Phan Tiểu Chu

Từ Phong Hoà Sướng flac

Phan Tiểu Chu. 2018. Instrumental. Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带).
Tử Đường Túc

Phong Hoa Tuyết Nguyệt 320kbps

Tử Đường Túc. Chinese.