LOADING ...

Thời Không Sai Lệch (错位时空)

- Ngải Thần (2021)
Play 32kbps. 03:31

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thời Không Sai Lệch (错位时空) by Ngải Thần, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Tián bù mǎn bàn pái guān zhòng de diàn yǐng
Zhí dào sàn cháng shí tū rán liàng qǐ dēng
Zì mù dìng gé zài mǒu mǒu chū pǐn hé fā háng
Wǒ mù sòng tā mén háng sè cōng cōng
Xiàng gè zì bù liáng lì de fù dú shēng
Wán bù chéng jīn bǎng tí míng de shǐ mìng
Mìng bù shì cāi jiǎn dāo shí tóu bù de jué dìng
Nà me rèn xìng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
Xīn yě kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
Xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
Zhōng shì kōng shì kōng
Shù bù wán jiàn zhèng xǔ yuàn de fán xīng
Méi líng yàn shuí lái ān wèi huài xīn qíng
Shí zì lù kǒu shǎn shuò bù tíng de xìn hào dēng
Yǒu gè rén xiǎn rán xīn shì zhòng zhòng
Sān gè zì zhī néng shuō gěi zì jǐ tīng
Yǎng zhuó tóu bù yào ràng yǎn lèi shī kòng
Nǎ lǐ yǒu kě yǐ fēng huí lù zhuǎn de sù mìng
Wǒ bù xiǎng tīng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
Xīn yě kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
Xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
Zhōng shì kōng shì kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
Kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
Zhōng chéng kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
Kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
Zhōng chéng kōng chéng kōng

"Thời Không Sai Lệch (错位时空)" Videos

[Vietsub] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần |  错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời không sai lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần | 错位时空 DJ - 艾辰
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần | 错位时空 DJ - 艾辰
[Vietsub + pinyin] Thời không sai lệch - Ngải Thần || 错位时空 - 艾辰
[Vietsub + pinyin] Thời không sai lệch - Ngải Thần || 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 錯位時空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 錯位時空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰 1h
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰 1h
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [ 1 Hour ] 错位时空 - 艾辰
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [ 1 Hour ] 错位时空 - 艾辰
艾辰 - 错位时空 (DJ抖音版) Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần || Hot Tiktok Douyin
艾辰 - 错位时空 (DJ抖音版) Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần || Hot Tiktok Douyin
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
♪ Thời Không Sai Lệch || 错位时空 - Ngải Thần(艾辰)
♪ Thời Không Sai Lệch || 错位时空 - Ngải Thần(艾辰)
[Vietsub + pinyin] Thời Không Sai Lệch - 错位时空  Ngải Thần |艾辰 Những Bản Cover Douyin :)
[Vietsub + pinyin] Thời Không Sai Lệch - 错位时空 Ngải Thần |艾辰 Những Bản Cover Douyin :)
[Vietsub + Kara] 错位时空 Thời Không Sai Lệch || Ngải Thần
[Vietsub + Kara] 错位时空 Thời Không Sai Lệch || Ngải Thần
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 错位时空 - 艾辰
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 错位时空 - 艾辰
[ Vietsub ] Thời không sai lệch - Ngải Thần -《错位时空》- 艾辰
[ Vietsub ] Thời không sai lệch - Ngải Thần -《错位时空》- 艾辰
[TOP NHẠC HOA] Thời Không Sai Lệch / 错位时空 - NGẢI THẦN
[TOP NHẠC HOA] Thời Không Sai Lệch / 错位时空 - NGẢI THẦN
Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần (艾辰)
Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần (艾辰)
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub-pinyin] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần 错位时空 - 艾辰 || Shubb music
[Vietsub-pinyin] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần 错位时空 - 艾辰 || Shubb music
《Vietsub》Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần|错位时空  - 艾辰《Tik Tok》
《Vietsub》Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần|错位时空 - 艾辰《Tik Tok》

Other songs of Ngải Thần

Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Ngải Thần

Nếu Thiên Quốc Có Radio (如果天国有电台) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版).
Ngải Thần

Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Ngân Hà (时空银河) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Thời Không Ngân Hà (时空银河).
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Bi Thương Bạc Đầu (悲白发) 320kbps

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Xóa Sạch (清空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Xóa Sạch (清空).
Ngải Thần

Ly (离) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Nguyện (愿) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Tiện (羡) 320kbps

Ngải Thần. 2020. Instrumental.
Ngải Thần

Nhớ Em (想你) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese. Writer: Lãnh Tử Tịch.