LOADING ...

Thời Không Sai Lệch (错位时空)

- Ngải Thần (2021)
Play 32kbps. 03:31

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thời Không Sai Lệch (错位时空) by Ngải Thần, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

tián bù mǎn bàn pái guān zhòng de diàn yǐng
zhí dào sàn cháng shí tū rán liàng qǐ dēng
zì mù dìng gé zài mǒu mǒu chū pǐn hé fā háng
wǒ mù sòng tā mén háng sè cōng cōng
xiàng gè zì bù liáng lì de fù dú shēng
wán bù chéng jīn bǎng tí míng de shǐ mìng
mìng bù shì cāi jiǎn dāo shí tóu bù de jué dìng
nà me rèn xìng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
xīn yě kōng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
zhōng shì kōng shì kōng
shù bù wán jiàn zhèng xǔ yuàn de fán xīng
méi líng yàn shuí lái ān wèi huài xīn qíng
shí zì lù kǒu shǎn shuò bù tíng de xìn hào dēng
yǒu gè rén xiǎn rán xīn shì zhòng zhòng
sān gè zì zhī néng shuō gěi zì jǐ tīng
yǎng zhuó tóu bù yào ràng yǎn lèi shī kòng
nǎ lǐ yǒu kě yǐ fēng huí lù zhuǎn de sù mìng
wǒ bù xiǎng tīng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
xīn yě kōng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
zhōng shì kōng shì kōng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
zhōng chéng kōng
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
zhōng chéng kōng chéng kōng

"Thời Không Sai Lệch (错位时空)" Videos

[Vietsub] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần |  错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời không sai lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần | 错位时空 DJ - 艾辰
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần | 错位时空 DJ - 艾辰
[Vietsub + pinyin] Thời không sai lệch - Ngải Thần || 错位时空 - 艾辰
[Vietsub + pinyin] Thời không sai lệch - Ngải Thần || 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 錯位時空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 錯位時空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[Vietsub] Thời không sai lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰 1h
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰 1h
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [ 1 Hour ] 错位时空 - 艾辰
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [ 1 Hour ] 错位时空 - 艾辰
艾辰 - 错位时空 (DJ抖音版) Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần || Hot Tiktok Douyin
艾辰 - 错位时空 (DJ抖音版) Thời Không Sai Lệch Remix - Ngải Thần || Hot Tiktok Douyin
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
[ 1 HOUR ] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần | 错位时空 - 艾辰
♪ Thời Không Sai Lệch || 错位时空 - Ngải Thần(艾辰)
♪ Thời Không Sai Lệch || 错位时空 - Ngải Thần(艾辰)
[Vietsub + pinyin] Thời Không Sai Lệch - 错位时空  Ngải Thần |艾辰 Những Bản Cover Douyin :)
[Vietsub + pinyin] Thời Không Sai Lệch - 错位时空 Ngải Thần |艾辰 Những Bản Cover Douyin :)
[Vietsub + Kara] 错位时空 Thời Không Sai Lệch || Ngải Thần
[Vietsub + Kara] 错位时空 Thời Không Sai Lệch || Ngải Thần
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 错位时空 - 艾辰
Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần [1 HOUR LOOP] 🌸🌼🌻 错位时空 - 艾辰
[ Vietsub ] Thời không sai lệch - Ngải Thần -《错位时空》- 艾辰
[ Vietsub ] Thời không sai lệch - Ngải Thần -《错位时空》- 艾辰
[TOP NHẠC HOA] Thời Không Sai Lệch / 错位时空 - NGẢI THẦN
[TOP NHẠC HOA] Thời Không Sai Lệch / 错位时空 - NGẢI THẦN
Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần (艾辰)
Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần (艾辰)
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub] Thời Không Sai Lệch (错位时空) - Ngải Thần
[Vietsub-pinyin] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần 错位时空 - 艾辰 || Shubb music
[Vietsub-pinyin] Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần 错位时空 - 艾辰 || Shubb music
《Vietsub》Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần|错位时空  - 艾辰《Tik Tok》
《Vietsub》Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần|错位时空 - 艾辰《Tik Tok》

Other songs of Ngải Thần

Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Xóa Sạch (清空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Xóa Sạch (清空).
Ngải Thần

Ly (离) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Nguyện (愿) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Tiện (羡) 320kbps

Ngải Thần. 2020. Instrumental.
Ngải Thần

Nhớ Em (想你) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese. Writer: Lãnh Tử Tịch.
Ngải Thần

Địa Vị Tối Cao (最高地位) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese.
Ngải Thần

Thiên Đăng Nguyện (千灯愿) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Hoang Dã (荒野) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese. Album: Hoang Dã (荒野) Single.
Ngải Thần

Hoang Dã (荒野) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Hoang Dã (荒野) Single.
Ngải Thần

Em Là Đôi Mắt Của Anh (你是我的眼) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese. Album: Em Là Đôi Mắt Của Anh (你是我的眼).
Ngải Thần

Rơi (落) flac

Ngải Thần. 2018. Chinese. Album: Rơi (落).
Ngải Thần

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese.
Ngải Thần

Nguyện (愿) flac

Ngải Thần. 2019. Chinese.
Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Đặng Tử Kỳ

Sai Lệch (失真) flac

Đặng Tử Kỳ. 2012. Chinese. Album: Xposed.
Slipknot

Lech 320kbps

Slipknot. 2014. English. Album: 5: The Gray Chapter (Special Edition).
Slipknot

Lech flac

Slipknot. 2014. English Pop - Rock. Album: 5: The Gray Chapter.
Slipknot

Lech flac

Slipknot. 2014. English. Album: 5: The Gray Chapter - (FLAC).
Atoo

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Atoo. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Thanh Hưng

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Thanh Hưng. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Hoàng Vương

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Hoàng Vương. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Thắng Kaiboys

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Thắng Kaiboys. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Trần Vũ

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Trần Vũ. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Minh Đức

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Minh Đức. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Lê Đăng Khôi

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Lê Đăng Khôi. 2018. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng Idol.
Linh Sarah

Sai Người Sai Thời Điểm flac

Linh Sarah. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Cao Hà

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Cao Hà. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng Idol.
Kha Nguyễn

Sai Người Sai Thời Điểm 320kbps

Kha Nguyễn. Vietnamese. Writer: Thanh Hưng.
Park Se Jun

Milky Way flac

Park Se Jun. 2021. Instrumental. Album: True Beauty (OST).
Unknown

Lời Người Trao Theo Cánh Hoa Bay flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Hoắc Tôn

Cẩm Thư Lai (锦书来) flac

Hoắc Tôn. 2021. Instrumental.
Huyền Tử

Túy Giang Nguyệt (醉江月) flac

Huyền Tử. 2021. Instrumental.
Yang Yoseop

Love Day (2021) flac

Yang Yoseop. 2021. Instrumental.
Pháo

2 Phút Hơn (KAIZ Remix) flac

Pháo. 2020. Instrumental.
Hương Ly

Yêu Là Thế Ư 320kbps

Hương Ly. 2021. Instrumental.
Phạm Đình Thái Ngân

Liệu Ta Sẽ flac

Phạm Đình Thái Ngân. 2021. Instrumental.
Madison Beer

The Beginning flac

Madison Beer. 2021. Instrumental. Album: Life Support.
Úc Khả Duy

Cẩm Tâm Tự Ngọc (锦心似玉) flac

Úc Khả Duy. 2021. Instrumental.
Sáo Trúc Hoàng Anh Flute

Níu Duyên 320kbps

Sáo Trúc Hoàng Anh Flute. 2021. Instrumental.
Unknown

Outro : And flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Love Synonym #2 : Right For Us (EP).
Unknown

Heart Challenger flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Golden Child

Yes. flac

Golden Child. 2021. Instrumental. Album: Golden Child 5th Mini Album [Yes.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Unknown

Exclusive Specialty (独家特调) flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Genshin Impact - The Stellar Moments (原神-闪耀的群星) (OST).
Dreamcatcher

Odd Eye flac

Dreamcatcher. 2021. Instrumental. Album: Dystopia : Road To Utopia] (EP).
Unknown

Vị Vương Cô Độc (孤独的王) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Hoàng Tiêu Vân

Sao Trời Biển Rộng (星辰大海) flac

Hoàng Tiêu Vân. 2021. Instrumental.