LOADING ...

Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真)

- Ngải Thần (2021)
Play 32kbps. 03:51

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真) by Ngải Thần, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Wúlùn zěnme jiǎng wǒ dū juédé xūwèi
péibàn nǐ nàme jiǔ nǐ shuō shì shòuzuì
cóngqián dào xiànzài dāng wǒ shì shéi
nǐ zhè huāxīn húdié
zuóyè péi nǐ zuì shāng dào wǒ xīn suì
nǐ jìng shuō wǒ hé nǐ bùpèi
wánquán wàngjì wǎngrì wèihé
néng yǔ wǒ chèyè chánmián
hé nǐ wěn wěn wěn wěn wěn
nǐ wěn dé tài bīzhēn
ràng wǒ bǎ xū qíng jiǎyì
dàng zuò zuì zhēnxīn de qīnwěn
guài zìjǐ láibují qūfēn
nǐ duì wǒ shì kù'ài shì fūyǎn
wǒ xiǎng wèn wèn wèn wèn wèn
wǒ gāi zěnme tuōshēn
nǐ quèshuō huāhuā shìjiè bùbì dàngzhēn
duōme shāng rén
ràng wǒ ài shàng
bóqíng de hóng chún
ná shénme xīncháng miàn duì wǒ de shànliáng
néng bùnéng xiǎng yī xiǎng nǐ ràng wǒ duō shāng
nǐ de ài jiù xiàng wánměi dúyào
duìshǒu duàncháng nǐ yīrán piàoliang
bù gǎn xiǎng céng yǔ nǐ dùguò
duōshǎo zhēnshí de wǎnshàng
yī zhuàn yǎn rèliàn hòu shēnshòu zhòngshāng
hé nǐ wěn wěn wěn wěn wěn
nǐ wěn dé tài bīzhēn
ràng wǒ bǎ xū qíng jiǎyì
dàng zuò zuì zhēnxīn de qīnwěn
guài zìjǐ láibují qūfēn
nǐ duì wǒ shì kù'ài shì fūyǎn
wǒ xiǎng wèn wèn wèn wèn wèn
wǒ gāi zěnme tuōshēn
nǐ quèshuō huāhuā shìjiè bùbì dàngzhēn
duōme shāng rén
ràng wǒ ài shàng
bóqíng de hóng chún
shēnyuān wànzhàng nǐ bǎ wǒ de ài
yòng jìn hòu diūqì huāngyě máizàng
nǐ fàn de zuìzhuàng méi rén zhīdào
yòng shénme zhèngmíng nǐ de qīnwěn
zhēn de cánrěn
wǒ bùzhī wèishéme
nǐ xiànzài duì wǒ háo wú gǎnjué
yǐqián zhǒngzhǒng kuàilè
jiù hǎoxiàng chéngwéi yī zhǒng zuì'è
wǒ de xīnqíng nǐ bù wén bù wèn
huòzhě qíshí suǒwèi àiqíng
dōu zhǐshì bǐcǐ tián mǎn jìmò kōngxū
huòzhě shì yī zhǒng chōngdòng de huànjué
ràng zìjǐ shīqù lǐzhì
dào zuìhòu dédào jiàoxùn
hé shí yǒu gǎnjué dào hé shí méiyǒu zhījué
jiùsuàn nǐ túrán shīqù yīnxùn
nǐ wǒ zhī jiān zǎo jiù kěnéng bù gāi jìxù
nǐ wěn dé tài bīzhēn
wǒ yǐ wúfǎ tuōshēn
Ooh
zuìhòu bēijù fāshēng
wǒ ài de shēn nǐ méi zérèn
dōu guàiwǒ tài rènzhēn
bǎ bóqíng de hóng chún qīnwěn
wèi jīng xǔkě, bùdé fānchàng huò shǐyòng

"Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真)" Videos

Other songs of Ngải Thần

Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Ngải Thần

Nếu Thiên Quốc Có Radio (如果天国有电台) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版).
Ngải Thần

Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Ngân Hà (时空银河) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Thời Không Ngân Hà (时空银河).
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Bi Thương Bạc Đầu (悲白发) 320kbps

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Xóa Sạch (清空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Xóa Sạch (清空).
Ngải Thần

Ly (离) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Nguyện (愿) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Tiện (羡) 320kbps

Ngải Thần. 2020. Instrumental.
Ngải Thần

Nhớ Em (想你) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese. Writer: Lãnh Tử Tịch.
Ngải Thần

Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Trương Kính Hiên

Nụ Hôn Quá Chân Thật(吻得太逼真) flac

Trương Kính Hiên. Chinese.
Trương Vỹ

Nụ Hôn Quá Mức Chân Thực (吻得太逼真) 320kbps

Trương Vỹ. 2015. Chinese. Writer: Vincent Chow, Gary Tong.
Lê Minh

Nụ Hôn Chân Thật Nhất (最真一吻) 128kbps

Lê Minh. Chinese. Writer: Lê Minh.
Trương Kính Hiên

The Kiss Is Too Real (Nụ Hôn Qua Thật; 吻得太逼真) flac

Trương Kính Hiên. 2008. Chinese. Album: Urban Emotions.
Hứa Giai Tuệ

Nụ Hôn Đã Qua Tình Yêu Đã Qua Nơi Anh (吻过爱过的你) flac

Hứa Giai Tuệ. 2014. Chinese. Album: Đường Thẳng Song Song (平行线).
Lâm Tâm Như

Nụ Hôn, Nụ Hôn (親親吻吻) 320kbps

Lâm Tâm Như. 2012. Chinese. Album: Evidence Of Love.
Châu Anh Trường

Chán Quá 128kbps

Châu Anh Trường. Vietnamese.
Nhóc Wormdk

Chán Quá 128kbps

Nhóc Wormdk. Vietnamese.
Châu Anh Trường

Chán Quá 128kbps

Châu Anh Trường. Instrumental.
Trương Học Hữu

Nụ Hôn (親親) flac

Trương Học Hữu. 1989. Chinese. Album: Chỉ nguyện một đời yêu một người (只願一生愛一人).
Châu Khanh

Nụ Hôn 320kbps

Châu Khanh. Vietnamese. Writer: Andy Thanh. Album: Phút Ban Đầu.
Quốc Khánh

Nụ Hôn 128kbps

Quốc Khánh. Vietnamese. Writer: Quốc Khánh.
Trác Y Đình

Chân Thật (真实) flac

Trác Y Đình. 2010. Chinese. Album: Đoán Lòng 2 (猜心2).
Thuỷ Tiên

Nụ Hôn flac

Thuỷ Tiên. 1988. Vietnamese. Album: Tape.
Hoàng Y Nhung

Thiếu Nữ Chân Quê flac

Hoàng Y Nhung. 2021. Vietnamese.
Cẩm Hường

Chân Vấp Hoàng Hôn flac

Cẩm Hường. Vietnamese.
Quế Vân

Bước Chân Người Qua 128kbps

Quế Vân. Vietnamese. Writer: Quế Vân.
Reno Bình

Tuyết Chân Thật 128kbps

Reno Bình. Vietnamese.
Ken Se7en

Tuyết Chân Thật 128kbps

Ken Se7en. Vietnamese. Writer: Ken Se7en.

Hot Chinese

Unknown

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kén Tương Tư (相思茧) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Nói Với Anh (替我诉说) flac

Vương Nhất Bác. 2022. Chinese.
Unknown

Piu Piu Piu flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (EP).
Unknown

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chiếc Ô Anh Từng Vì Em Mà Giương (你为我撑过的伞) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Như Thuở Xưa (月如初) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Sợ (无惧) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Sợ (无惧) ("镜·双城" Kính Song Thành OST) Single.
Unknown

Thán (叹) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thán (叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Hồng Nhan Thương (红颜殇) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Unknown

Khúc Trấn Hồn Bắc Lương Huy Hoàng (煌煌北椋镇灵歌) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Trung Hãn Đao Hành (雪中悍刀行 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh (落在生命里的光) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thật Muốn Ôm Lấy Anh (好想抱住你) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Gió Thổi Cát Bay Ra biển (风吹沙成海) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Vạn Dặm (万里— INTO1's Wonderland陆).
Unknown

Mỗi Cô Gái Là Một Nàng Công Chúa (每個女孩都是公主) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nước Mắt Hoa Anh Đào (櫻之泣) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Sự Dịu Dàng Vượt Thời Gian (永不过时的温柔) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sự Dịu Dàng Vượt Thời Gian (永不过时的温柔).