LOADING ...

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人)

- Ngải Thần (2021)
Play 32kbps. 03:52

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) by Ngải Thần, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Ài chén :
Yān huā sān yuè cháng ān rè nào de jiē
Gāo tiāo zhuó dēng lóng pò là de xì yuàn
Xiān shēng bàn shàng le háng tóu gōu le liǎn
Hǎo xì zhèng yào shàng yǎn
Zhèng guó fēng :
Luó gǔ shēng shēng bù tíng xiē
Chàng niàn zuò dǎ jiān
Rén qíng lěng nuǎn dū fú xiàn
Ài chén :
Yī mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè
Yī chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián
Jī chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn
Zǒu yī biàn
Zhèng guó fēng :
Yī lián qíng dòu chū kāi yǐn yǐn yuē yuē
Yī shì děng dài cāng lǎo suì suì nián nián
Chù dòng shuí rén xīn zhōng bēi bēi qiē qiē
Shī le yǎn
Ài chén rap:
Dà mù lā kāi èr hú sān xián xiǎng chè zài ěr biān
Fěn mò dēng tái xiǎo shēng huā dàn yù jiàn
Cái zǐ tuō kǒu chéng piān jiā rén qiǎo xiào rú yān
Zuì shì fāng fēi chūn sè rǎn rén jiān
Pǔ yī qū jǐn xiù liáng yuán
Ài chén :
Yān huā sān yuè cháng ān rè nào de jiē
Gāo tiāo zhuó dēng lóng pò là de xì yuàn
Xiān shēng bàn shàng le háng tóu gōu le liǎn
Hǎo xì zhèng yào shàng yǎn
Shēng dàn jìng mò chǒu jù quán
Shuǐ xiù fān fēi jiān
Xǐ nù āi lè dū chéng xiàn
Zhèng guó fēng :
Yī mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè
Yī chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián
Jī chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn
Zǒu yī biàn
Ài chén :
Yī lián qíng dòu chū kāi yǐn yǐn yuē yuē
Yī shì děng dài cāng lǎo suì suì nián nián
Chù dòng shuí rén xīn zhōng bēi bēi qiē qiē
Shī le yǎn
Yī mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè
Yī chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián
Jī chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn
Zǒu yī biàn
Hé :
Yī zhē qīng méi zhú mǎ yōu yōu yuǎn yuǎn
Yī xí jǔ àn qí méi xīn xīn niàn niàn
Shì jiān bēi huān lí hé shēn shēn qiǎn qiǎn
Là tái qián
Ài chén rap:
Bīng róng xiāng jiàn gǒu fèi mín yuàn fēng huǒ zhí lián tiān
Fēn fēi láo yàn liú là tiān biān mǎn miàn
Cái zǐ gē bǐ qì yàn jiā rén zhǐ qín duàn xián
Zuì shì biān guān láng yān wù rén jiān
Tàn yī jù qíng shēn yuán qiǎn

"Tài Tử Giai Nhân (才子佳人)" Videos

[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/ Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰/郑国锋
[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/ Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰/郑国锋
[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong 艾辰/郑国锋
[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong 艾辰/郑国锋
[1 HOUR] Tài tử giai nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft郑国锋
[1 HOUR] Tài tử giai nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft郑国锋
Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần, Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰, 郑国锋 | 🎶 Li Qiong 🎶
Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần, Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰, 郑国锋 | 🎶 Li Qiong 🎶
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人 || Tài tử giai nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong [Vietsub/pinyin/lyrics]
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人 || Tài tử giai nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong [Vietsub/pinyin/lyrics]
[ Vietsub + Pinyin ] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰/郑国锋
[ Vietsub + Pinyin ] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰/郑国锋
[MV Lyric] 艾辰/郑国锋 - 才子佳人 || Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong
[MV Lyric] 艾辰/郑国锋 - 才子佳人 || Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong
♬[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân(才子佳人) - Ngải Thần(艾辰).ft Trịnh Quốc Phong(郑国锋) Bài nì vui hay buồn ta ?
♬[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân(才子佳人) - Ngải Thần(艾辰).ft Trịnh Quốc Phong(郑国锋) Bài nì vui hay buồn ta ?
Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần & Trịnh Quốc Phong | 《才子佳人 - 艾辰/郑国锋》
Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần & Trịnh Quốc Phong | 《才子佳人 - 艾辰/郑国锋》
Tài tử giai nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong
Tài tử giai nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong (才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋)
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong (才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋)
[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋
[Vietsub] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋
艾辰/郑国锋 - 才子佳人 || Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong || Hot Tiktok Douyin
艾辰/郑国锋 - 才子佳人 || Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong || Hot Tiktok Douyin
[ Vietsub + Pinyin] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋
[ Vietsub + Pinyin] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần ft Trịnh Quốc Phong | 才子佳人 - 艾辰 ft 郑国锋
[Vietsub+Pinyin] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/ Trịnh Quốc Phong || 才子佳人 - 艾辰/鄭國鋒
[Vietsub+Pinyin] Tài Tử Giai Nhân - Ngải Thần/ Trịnh Quốc Phong || 才子佳人 - 艾辰/鄭國鋒
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人 Tài Tử Giai Nhân『一幕兵荒馬亂轟轟烈烈,一出才子佳人纏纏綿綿。』【動態歌詞】| 全旋律抖音直播火爆 | 最好听的歌
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人 Tài Tử Giai Nhân『一幕兵荒馬亂轟轟烈烈,一出才子佳人纏纏綿綿。』【動態歌詞】| 全旋律抖音直播火爆 | 最好听的歌
[Vietsub+Lyrics] Tài Tử Giai Nhân - 才子佳人 - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong 艾辰/郑国锋 [一幕兵荒马乱轰轰烈烈,一出才子佳人缠缠绵绵]
[Vietsub+Lyrics] Tài Tử Giai Nhân - 才子佳人 - Ngải Thần/Trịnh Quốc Phong 艾辰/郑国锋 [一幕兵荒马乱轰轰烈烈,一出才子佳人缠缠绵绵]
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人『一幕兵荒馬亂轟轟烈烈,一出才子佳人纏纏綿綿。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
艾辰/鄭國鋒 - 才子佳人『一幕兵荒馬亂轟轟烈烈,一出才子佳人纏纏綿綿。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
【動態歌詞】才子佳人 - 艾辰 & 郑国锋 『兵戎相见 狗吠民怨 烽火直连天 分飞劳燕 流落天边 满面』 | 全旋律抖音熱播 包房必打口水說唱專用串燒
【動態歌詞】才子佳人 - 艾辰 & 郑国锋 『兵戎相见 狗吠民怨 烽火直连天 分飞劳燕 流落天边 满面』 | 全旋律抖音熱播 包房必打口水說唱專用串燒

Other songs of Ngải Thần

Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Ngải Thần

Nếu Thiên Quốc Có Radio (如果天国有电台) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Cẩm Lý Sao (锦鲤抄) (Trữ Tình Bản / 抒情版).
Ngải Thần

Nụ Hôn Quá Chân Thật (吻得太逼真) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Ngân Hà (时空银河) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Thời Không Ngân Hà (时空银河).
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Bi Thương Bạc Đầu (悲白发) 320kbps

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) (DJ版) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Xóa Sạch (清空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese. Album: Xóa Sạch (清空).
Ngải Thần

Ly (离) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental. Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single.
Ngải Thần

Nguyện (愿) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Thẻ Người Tốt (好人卡) flac

Ngải Thần. 2019. Instrumental.
Ngải Thần

Tiện (羡) 320kbps

Ngải Thần. 2020. Instrumental.
Ngải Thần

Nhớ Em (想你) flac

Ngải Thần. 2020. Chinese. Writer: Lãnh Tử Tịch.
Ngải Thần

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) flac

Ngải Thần. 2021. Instrumental.
Ngải Thần

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Various Artists

Taì Tử Giai Nhân (才子佳人) 320kbps

Various Artists. 2011. Instrumental. Album: Vol.2.
Phạm Thị Huệ

Giai Nhân Nan Tái Đắc flac

Phạm Thị Huệ. 2011. Vietnamese. Writer: Cao Bá Quát. Album: Ca Trù (Singing House).
Yang Xiulan

Tòng Lai Giai Mính Tự Giai Nhân flac

Yang Xiulan. 1994. Instrumental. Writer: Yang Xiulan;Ouyang Qian. Album: Tea Music 01: Tea (Thanh Hương Mãn San Nguyệt; 清香滿山月).
CRITTY

Tự Tại Nhân Gian (自在人间) flac

CRITTY. 2020. Chinese. Album: Tự Tại Nhân Gian (自在人间).
Trần Quang

Cảm Tưởng Tài Tử Đoạt Giải flac

Trần Quang. 1973. Vietnamese. Album: Shotguns – Giải Kim Khánh.
Dụ Hiểu Khánh

Tòng Lai Giai Mính Tự Giai Nhân (Cong Lai Jia Ming Si Jia Ren; 从来佳茗似佳人) flac

Dụ Hiểu Khánh. 2018. Instrumental. Album: Trà Giới V (茶界).
Tô Mạn

Khúc Hát Giai Nhân (佳人曲) flac

Tô Mạn. 2014. Chinese. Album: Mỗi Người Một Ca Khúc Thành Danh 4 (一人一首成名曲4).
Hồ Hạnh Nhi

Loạn Thế Giai Nhân flac

Hồ Hạnh Nhi. Chinese. Writer: OST War And Destiny.
Lâm Chi Khanh

Thân Phận Giai Nhân 320kbps

Lâm Chi Khanh. Vietnamese. Writer: Lương Bằng Quang.
Lạc Thiên Y

Phong Hỏa Giai Nhân (烽火佳人) flac

Lạc Thiên Y. 2020. Chinese.
Lạc Thiên Y

Phong Hỏa Giai Nhân (烽火佳人) flac

Lạc Thiên Y. 2020. Instrumental.
Twins

Loạn Thế Giai Nhân (乱世佳人) flac

Twins. 2004. Chinese. Album: Such A Better Day (CD2).
Lưu Bích

Đôi Mắt Giai Nhân flac

Lưu Bích. 1990. Vietnamese. Album: Missing You.
Twins

Loạn Thế Giai Nhân (乱世佳人) flac

Twins. 2014. Chinese. Album: Twins 13 Năm - Party Time (Twins13周年大浪漫派对).
Đới Thuyên

Loạn Thế Giai Nhân (亂世佳人) flac

Đới Thuyên. 2019. Chinese. Writer: Châu Hoa Kiện;Trương Đại Xuân. Album: Sánh Điêu Thuyền (賽貂蟬).
FM

Giai Điệu Tự Hào 320kbps

FM. 2015. Vietnamese. Writer: Phạm Hồng Biển. Album: Giai Điệu Tự Hào.
Duy Nguyễn

Giai Điệu Tự Hào flac

Duy Nguyễn. 2015. Vietnamese. Writer: Phạm Hồng Biển.
Chuẩn K-PC

Giai Điệu Tự Hào 320kbps

Chuẩn K-PC. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Hồng Biển.

Hot Chinese

Unknown

H2O (氧化氢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Niệm Quy Khứ (念归去) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Trương Bích Thần

Bất Vi Hoan Hỉ (不为欢喜) flac

Trương Bích Thần. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thán (叹) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Heiakim

super idol but it's chill flac

Heiakim. 2021. Chinese.
Unknown

Piu Piu Piu flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) (EP).
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (EP).
Unknown

Kén Tương Tư (相思茧) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Nói Với Anh (替我诉说) flac

Vương Nhất Bác. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Đất Tựa Như Vô Tình (天地似无情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chiếc Ô Anh Từng Vì Em Mà Giương (你为我撑过的伞) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Như Thuở Xưa (月如初) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Sợ (无惧) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Sợ (无惧) ("镜·双城" Kính Song Thành OST) Single.
Unknown

Khúc Trấn Hồn Bắc Lương Huy Hoàng (煌煌北椋镇灵歌) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Trung Hãn Đao Hành (雪中悍刀行 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Thán (叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.