LOADING ...

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我)

- Unknown (2021)
Play 32kbps. 03:56
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) by Unknown, in album Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版).

Lyrics

你能不能不要离开我

究竟是我做错了什么

点燃一支寂寞

斟满一杯失落

我并没有你想象的洒脱

你能不能不要离开我

现在的我越来越脆弱

信了你的承诺

陷入爱的漩涡

怎么挣脱你给的枷锁

你能不能不要离开我

我受不了思念的折磨

我用心的诉说

换来你的沉默

我不想要这样的结果

你能不能不要离开我

是你让我越来越寂寞

早就失去把握

真情任你挥霍

灵魂惊慌失措着了魔

你能不能不要离开我

究竟是我做错了什么

点燃一支寂寞

斟满一杯失落

我并没有你想象的洒脱

你能不能不要离开我

现在的我越来越脆弱

信了你的承诺

陷入爱的漩涡

怎么挣脱你给的枷锁

你能不能不要离开我

我受不了思念的折磨

我用心的诉说

换来你的沉默

我不想要这样的结果

你能不能不要离开我

是你让我越来越寂寞

早就失去把握

真情任你挥霍

灵魂惊慌失措着了魔

"Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我)" Videos

[Vietsub] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我 - 莫叫姐姐
[Vietsub] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我 - 莫叫姐姐
[Vietsub] Anh có thể nào đừng rời xa em không? - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我
[Vietsub] Anh có thể nào đừng rời xa em không? - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我
[Vietsub] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 |Mốc.
[Vietsub] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 |Mốc.
[1 HOUR] ANH CÓ THỂ ĐỪNG RỜI XA EM ĐƯỢC KHÔNG (你能不能不要离开我) - 莫叫姐姐 - Hot Douyin
[1 HOUR] ANH CÓ THỂ ĐỪNG RỜI XA EM ĐƯỢC KHÔNG (你能不能不要离开我) - 莫叫姐姐 - Hot Douyin
[Vietsub] ANH CÓ THỂ ĐỪNG RỜI XA EM ĐƯỢC KHÔNG (你能不能不要离开我) - 莫叫姐姐 - Hot Douyin
[Vietsub] ANH CÓ THỂ ĐỪNG RỜI XA EM ĐƯỢC KHÔNG (你能不能不要离开我) - 莫叫姐姐 - Hot Douyin
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (Cover) 你能不能不要离开我
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (Cover) 你能不能不要离开我
[Engsub/Vietsub] 你能不能不要离开我 || Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không -  莫叫姐姐 || Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[Engsub/Vietsub] 你能不能不要离开我 || Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - 莫叫姐姐 || Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJR7 抖音版) Có Thể Nào Anh Đừng Rời Xa Em Được Không (Remix) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJR7 抖音版) Có Thể Nào Anh Đừng Rời Xa Em Được Không (Remix) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
「Phiên Âm Tiếng Việt」Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không-Mạc Khiếu TỷTỷ🌿你能不能不要离开我『Trung Thuần Việt』
「Phiên Âm Tiếng Việt」Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không-Mạc Khiếu TỷTỷ🌿你能不能不要离开我『Trung Thuần Việt』
[Vietsub] 你能不能不要离开我 - Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không |  Mạc Khiếu Tỷ Tỷ - 莫叫姐姐
[Vietsub] 你能不能不要离开我 - Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không | Mạc Khiếu Tỷ Tỷ - 莫叫姐姐
MV Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không ( 你能不能不要离开我 )
MV Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không ( 你能不能不要离开我 )
[1 hour] Anh có thể đừng rời xa em được không (你能不能不要离开我) || Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[1 hour] Anh có thể đừng rời xa em được không (你能不能不要离开我) || Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[Vietsub+Pinyin] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ/你能不能不要离开我 - 莫叫姐姐
[Vietsub+Pinyin] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ/你能不能不要离开我 - 莫叫姐姐
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không Remix - 你能不能不要离开我 DJ抖音版 Mạc Khiếu Tỷ Tỷ 莫叫姐姐| Hot Trend
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không Remix - 你能不能不要离开我 DJ抖音版 Mạc Khiếu Tỷ Tỷ 莫叫姐姐| Hot Trend
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJ抖音版) Có Thể Nào Anh Đừng Rời Xa Em Được Không (Remix) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJ抖音版) Có Thể Nào Anh Đừng Rời Xa Em Được Không (Remix) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
Karaoke||Anh có thể đừng rời xa em được không? 你能不能不要离开我
Karaoke||Anh có thể đừng rời xa em được không? 你能不能不要离开我
Karaoke [Pinyin] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我 (和声伴奏版)
Karaoke [Pinyin] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 你能不能不要离开我 (和声伴奏版)
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJ莫叫语版) | Anh Có Thể Không Rời Xa Em Được Không remix - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我 (DJ莫叫语版) | Anh Có Thể Không Rời Xa Em Được Không remix - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[Vietsub Remix] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không remix-Mạc Khiếu Tỷ Tỷ/莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我(DJ莫叫语版)
[Vietsub Remix] Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không remix-Mạc Khiếu Tỷ Tỷ/莫叫姐姐 - 你能不能不要离开我(DJ莫叫语版)
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Tôi 你能不能不要离开我 - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ 莫叫姐姐
Anh Có Thể Đừng Rời Xa Tôi 你能不能不要离开我 - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ 莫叫姐姐

Other songs of Unknown

Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版).
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Thiên Tú

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không flac

Thiên Tú. 2021. Vietnamese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) (DJ曹俊宇版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Thái Quỳnh

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (HM Remix) flac

Thái Quỳnh. 2021. Vietnamese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) / DJ Lôi Vũ Ca Bản (DJ雷雨哥版) flac

Unknown. 2021. Instrumental. Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) / DJ Lôi Vũ Ca Bản (DJ雷雨哥版) [Single.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) / DJ Lôi Vũ Ca Bản (DJ雷雨哥版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) / DJ Lôi Vũ Ca Bản (DJ雷雨哥版) [Single.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Gia Lượng

Em Yêu Xin Đừng Rời Xa Anh (亲爱的不要离开我) flac

Lưu Gia Lượng. 2014. Chinese. Album: 10 Chinese Old Song - CD3.
Kim Ny Ngọc

Anh Đừng Rời Xa Em Được Không flac

Kim Ny Ngọc. 2021. Vietnamese.
Brother A Tuấn Anh

Đừng Rời Xa Anh Em Nhé 128kbps

Brother A Tuấn Anh. Vietnamese. Writer: Brother A Tuấn Anh.
Kay Son

Đừng Rời Xa Anh 128kbps

Kay Son. Vietnamese.
Z.K

Đừng Rời Xa Anh 320kbps

Z.K. 2014. Vietnamese. Writer: Z.K. Album: Tuyển Tập Rap Hot KaWaiiBi Tháng 12 - 2014.
Unknown

Đừng Rời Xa Anh 320kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Phúc Trường.
Unknown

Đừng Rời Xa Anh 320kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Nguyễn Lê Việt Hùng.
Unknown

Đừng Rời Xa Anh flac

Unknown. 2019. Vietnamese. Writer: Kay Dee;Phuc Pin.

Hot Chinese

Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (你能不能不要离开我) (DJ默涵版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Em Quá Ngốc (我太笨) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em (你不懂我的难过) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tinh Vân Lưu Lạc (星云流浪) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Chí Giai

Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我) flac

Lưu Chí Giai. 2021. Chinese.
Unknown

Sơn Thủy Bất Tương Phùng (山水不相逢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiêu (骁) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Định Cách (定格) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bài Hát Về Em (关于你的歌) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Trương Bích Thần

Như Xưa (如故) flac

Trương Bích Thần. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).
Unknown

Chuyến Bay Sao Trời (星空飞行) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Bằng (不如) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Mệt Rồi Đau Rồi Buông Tay Thôi (累了痛了放手了) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tia Nắng Ban Mai Đầu Tiên (第一缕晨曦) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Viết Tiếp (续写) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Sao Nối Duyên (星月为媒) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cửu Thiên Thác (九千错) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Định Tâm (定心) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).
Unknown

Sơn Hải Nhập Mộng Lai (山海入梦来) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sơn Hải Nhập Mộng Lai (山海入梦来) (Signle).
Kim Mân Kỳ

Nếu (若) flac

Kim Mân Kỳ. 2021. Chinese. Album: Châu Sinh Như Cố (周生如故 影视原声带) (OST).