LOADING ...

Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版)

- Unknown (2021)
Play 32kbps. 03:52
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) by Unknown, in album Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版).

Lyrics

下辈子不一定还能遇见你
xià bèi zǐ bù yí dìng hái néng yù jiàn nǐ

所以我很珍惜不敢大意
suǒ yǐ wǒ hěn zhēn xī bù gǎn dà yì

用尽所有力气小心地爱你
yòng jìn suǒ yǒu lì qi xiǎo xīn dì ài nǐ

唯恐弄丢你一切来不及
wéi kǒng nòng diū nǐ yí qiè lái bu jí

仅爱你这件事就足够美丽
jǐn ài nǐ zhè jiàn shì jiù zú gòu měi lì

我多次流下幸福的泪滴
wǒ duō cì liú xià xìng fú de lèi dī

容忍你的胡闹你的不讲理
róng rěn nǐ de hú nào nǐ de bù jiǎng lǐ

爱不容易我会永远守护你
ài bù róng yì wǒ huì yǒng yuǎn shǒu hù nǐ

就只是看着你已足够欢喜
jiù zhǐ shì kàn zhe nǐ yǐ zú gòu huān xǐ

有你在身边我万分感激
yǒu nǐ zài shēn biān wǒ wàn fēn gǎn jī

容忍你的任性你的坏脾气
róng rěn nǐ de rèn xìng nǐ de huài pí q

死心塌地是我全部的出息
sǐ xīn tā dì shì wǒ quán bù de chū xi

下辈子不一定还能遇见你
xià bèi zǐ bù yí dìng hái néng yù jiàn nǐ

所以我很珍惜不敢大意
suǒ yǐ wǒ hěn zhēn xī bù gǎn dà yì

用尽所有力气小心地爱你
yòng jìn suǒ yǒu lì qi xiǎo xīn dì ài nǐ

唯恐弄丢你一切来不及
wéi kǒng nòng diū nǐ yí qiè lái bu jí

就只是看着你已足够欢喜
jiù zhǐ shì kàn zhe nǐ yǐ zú gòu huān xǐ

有你在身边我万分感激
yǒu nǐ zài shēn biān wǒ wàn fēn gǎn jī

容忍你的任性你的坏脾气
róng rěn nǐ de rèn xìng nǐ de huài pí qi

死心塌地是我全部的出息
sǐ xīn tā dì shì wǒ quán bù de chū xi

下辈子不一定还能遇见你
xià bèi zǐ bù yí dìng hái néng yù jiàn nǐ

所以我很珍惜不敢大意
suǒ yǐ wǒ hěn zhēn xī bù gǎn dà yì

用尽所有力气小心地爱你
yòng jìn suǒ yǒu lì qi xiǎo xīn dì ài nǐ

唯恐弄丢你一切来不及
wéi kǒng nòng diū nǐ yí qiè lái bu jí

下辈子不一定还能遇见你
xià bèi zǐ bù yí dìng hái néng yù jiàn nǐ

所以我抱紧你不敢放弃
suǒ yǐ wǒ bào jǐn nǐ bù gǎn fàng qì

为此我愿交出全部的自己
wèi cǐ wǒ yuàn jiāo chū quán bù de zì jǐ

永远不让你委屈地哭泣
yǒng yuǎn bù ràng nǐ wěi qu de kū qì

永远不让你委屈地哭泣
yǒng yuǎn bù ràng nǐ wěi qu de kū qì

"Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版)" Videos

Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[Douyin] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh - 《下辈子不一定还能遇见你》hợp âm guitar
[Douyin] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh - 《下辈子不一定还能遇见你》hợp âm guitar
[Vietsub+pinyin] Kiếp Sau Không Nhất Định Sẽ Gặp Được Anh | 下辈子不一定还能遇见你 Những Bản Cover Douyin
[Vietsub+pinyin] Kiếp Sau Không Nhất Định Sẽ Gặp Được Anh | 下辈子不一定还能遇见你 Những Bản Cover Douyin
[Vietsub] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 下辈子不一定还能遇见你
[Vietsub] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | 下辈子不一定还能遇见你
[Vietsub] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được em - Trần Nhã Sâm | 下辈子不一定还能遇见你
[Vietsub] Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được em - Trần Nhã Sâm | 下辈子不一定还能遇见你
莫叫姐姐 - 下辈子不一定还能遇见你 (吉他版) | Kiếp Sau Không Chắc Em Có Thể Gặp Lại Anh cover - Mạc Khiếu Thư Thư
莫叫姐姐 - 下辈子不一定还能遇见你 (吉他版) | Kiếp Sau Không Chắc Em Có Thể Gặp Lại Anh cover - Mạc Khiếu Thư Thư
[ Vietsub ] Kiếp sau không chắc    sẽ gặp lại  được anh - 下辈子不一定遇见 | Tổng hơpj cover trên Douyin
[ Vietsub ] Kiếp sau không chắc sẽ gặp lại được anh - 下辈子不一定遇见 | Tổng hơpj cover trên Douyin
【Vietsub】Kiếp sau cũng không chắc chắn có thể gặp được anh - Mặc Khiếu | 下辈子不一定还能遇见你 - 莫叫姐姐
【Vietsub】Kiếp sau cũng không chắc chắn có thể gặp được anh - Mặc Khiếu | 下辈子不一定还能遇见你 - 莫叫姐姐
[Vietsub + pinyin]Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh |下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Thư Thư/ 莫叫姐姐
[Vietsub + pinyin]Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh |下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Thư Thư/ 莫叫姐姐
Tổng hợp các phiên bản cover "Kiếp sau không chắc gặp lại được anh" || 下辈子不一定还能遇见你 Hot Tik Tok Trung
Tổng hợp các phiên bản cover "Kiếp sau không chắc gặp lại được anh" || 下辈子不一定还能遇见你 Hot Tik Tok Trung
[Vietsub] Kiếp sau chưa chắc còn gặp được anh《下辈子不一定还能遇见你》- Cover Douyin 🎵
[Vietsub] Kiếp sau chưa chắc còn gặp được anh《下辈子不一定还能遇见你》- Cover Douyin 🎵
Kiếp Sau Có Thể Em Không Gặp Lại Anh 下辈子不一定还能遇见你 (女吉他手) - Cover Mạc Khiếu Thư Thư 莫叫姐姐
Kiếp Sau Có Thể Em Không Gặp Lại Anh 下辈子不一定还能遇见你 (女吉他手) - Cover Mạc Khiếu Thư Thư 莫叫姐姐
[Vietsub - Pinyin] Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh • 下辈子不一定还能遇见你 🎵 Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[Vietsub - Pinyin] Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh • 下辈子不一定还能遇见你 🎵 Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
下辈子不一定还能遇见你 - 莫叫姐姐| Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ.
下辈子不一定还能遇见你 - 莫叫姐姐| Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ.
Kiếp Sau Có Thể Anh Không Gặp Lại Em 下辈子不一定还能遇见你 - Trần Nhã Sâm 陈雅森
Kiếp Sau Có Thể Anh Không Gặp Lại Em 下辈子不一定还能遇见你 - Trần Nhã Sâm 陈雅森
Kiếp sau không chắc sẽ gặp được anh - Ngô Đại Lâm | 下辈子不一定还能遇见你 - 吴岱林
Kiếp sau không chắc sẽ gặp được anh - Ngô Đại Lâm | 下辈子不一定还能遇见你 - 吴岱林
Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh •下辈子不一定还能遇见你
Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh •下辈子不一定还能遇见你
《 1 Hour 》Kiếp sau không chắc sẽ được gặp anh 下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
《 1 Hour 》Kiếp sau không chắc sẽ được gặp anh 下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
[1hour]Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh |下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Thư Thư/ 莫叫姐姐
[1hour]Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh |下辈子不一定还能遇见你 - Mạc Khiếu Thư Thư/ 莫叫姐姐
[Vietsub] Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh • Mạc Khiếu Tỷ Tỷ ♪ 下辈子不一定还能遇见你 • 莫叫姐姐
[Vietsub] Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh • Mạc Khiếu Tỷ Tỷ ♪ 下辈子不一定还能遇见你 • 莫叫姐姐

Other songs of Unknown

Unknown

Hết Nhạc Con Về (Cukak Remix) flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

Không Bằng (不如) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Rage Beneath the Mountains 岩壑之崩 flac

Unknown. 2021. Other country. Album: Genshin Impact - The Shimmering Voyage - Disc 3: Roar of the Formidable.
Unknown

Moonlike Smile 皎洁的笑颜 flac

Unknown. 2021. Other country. Album: Genshin Impact - Vortex of Legends.
Unknown

Mesmerizing Waves 微波轻摇 flac

Unknown. 2021. Other country. Album: Genshin Impact - The Shimmering Voyage - Disc 1: Fairytale of the Isles.
Unknown

Hạ Còn Vương Nắng 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Mum (มุม) flac

Unknown. 2021. Other country.
Unknown

Ork Bpai (ออกไป) flac

Unknown. 2021. Other country.
Unknown

Không Nên Thật Lòng (不该用情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiêu (骁) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

3107 flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

MAPA flac

Unknown. 2021. France. Album: MAPA.
Unknown

Kiêu (骁) 320kbps

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版).
Unknown

Lovers' Oath 蒲苇如丝 flac

Unknown. 2021. Other country. Album: Genshin Impact - The Shimmering Voyage - Disc 2: Blazing Stars.
Unknown

Đường Tôi Chở Em Về (Cukak Remix) 320kbps

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

Uchuno Kisetsu (宇宙の季節) flac

Unknown. 2021. Japan.
Unknown

EYE flac

Unknown. 2021. Japan.
Unknown

Rồi Tới Luôn flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Unknown

Build A Bitch flac

Unknown. 2021. English.
Unknown

Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版).
Unknown

Kiếp Sau Không Chắc Có Thể Gặp Lại Anh flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) (DJ Thẩm Niệm Bản/DJ沈念版) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Instrumental.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) (DJ Hoa Tiếu Bản/DJ花哨版) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Instrumental.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) (DJ Thẩm Niệm Bản/DJ沈念版) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Chinese.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) (DJ Hoa Tiếu Bản/DJ花哨版) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Chinese.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Instrumental.
Trần Nhã Sâm

Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Em (下辈子不一定还能遇见你) flac

Trần Nhã Sâm. 2020. Chinese.
Châu Vũ Phi

Kiếp Sau Cũng Muốn Được Gặp Anh 128kbps

Châu Vũ Phi. Chinese. Writer: Châu Vũ Phi.
Tôn Lộ

Kiếp Sau Cũng Không Kiếm Được Anh (下辈子也要找到你) flac

Tôn Lộ. 2010. Chinese. Album: The Beautiful Tears (落紅淚).
Tôn Lộ

Kiếp Sau Cũng Không Kiếm Được Anh (下辈子也要找到你) flac

Tôn Lộ. 2010. Chinese. Album: Goodbye Lover (情人再见).
Tôn Lộ

Kiếp Sau Có Thể Khoác Tay Anh Nữa Không (来生是否还能把你手牵) flac

Tôn Lộ. 2012. Chinese. Album: Mị Lệ Tam Nhân Hành (媚丽叁人行) (CD1).
Trang Tâm Nghiên

Sau Này Không Gặp Được Người Như Anh (再遇不到你這樣的人) flac

Trang Tâm Nghiên. 2017. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Những Gì Anh Muốn Hãy Mang Đi; Nếu Như Có Kiếp Sau; Cứ Như Vậy Cũng Tốt; Không Học Được (你要的全拿走; 如果有来生; 就这样好了; 学不会) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Lương Bích Hữu

Có Kiếp Sau Không flac

Lương Bích Hữu. 2013. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn. Album: Có Kiếp Sau Không.
Thiều Đình Chung

Có Kiếp Sau Không 320kbps

Thiều Đình Chung. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Hoàng Lê Hiếu

Có Kiếp Sau Không 320kbps

Hoàng Lê Hiếu. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Trương Lương Dĩnh

Những Gì Anh Muốn Hãy Mang Đi; Nếu Như Có Kiếp Sau; Cứ Như Vậy Cũng Tốt; Không Học Được (你要的全拿走; 如果有来生; 就这样好了; 学不会) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Instrumental. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Quang Hà

Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu flac

Quang Hà. 2020. Vietnamese.
Akira Phan

Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu flac

Akira Phan. 2020. Vietnamese.

Hot Chinese

Unknown

Không Bằng (不如) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Nên Thật Lòng (不该用情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiêu (骁) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Pháo Hoa Sao Trời (烟火星辰) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Unknown

Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em (你能不能不要离开我) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版).
Lục Hổ

Tử Thoa Ký (紫钗记) flac

Lục Hổ. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Quyết Yêu (玦恋) flac

Châu Thâm. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).
Unknown

Nửa Đời Tuyết (半生雪) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (DJ粤语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: 爱的暴风雨 (Cơn Bão Tình Yêu) (DJ粤语版).
Unknown

Sương Mù (雾里) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ngân Hà Và Vì Sao (银河与星斗) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Khách Mời (嘉宾) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Khách Mời (嘉宾).
Unknown

Không Bằng (不如) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chẩm Thán (怎叹) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Chẩm Thán (怎叹).
Cẩm Linh

Bảng Vẽ Tình Yêu (恋爱画板) flac

Cẩm Linh. 2021. Chinese.
Mao Bất Dịch

Tuổi Tác (年岁) flac

Mao Bất Dịch. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).
Unknown

Ring Ring Ring flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Ring Ring Ring.
Mộng Nhiên

Khoảng Cách Của Chúng Ta (我们的距离) flac

Mộng Nhiên. 2021. Chinese.
Phùng Đề Mạc

Em Thật Sự Rất Yêu Anh (我是真的爱上你) flac

Phùng Đề Mạc. 2021. Chinese.
Unknown

Sơn Hải (山海) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Cổ Quyết Trần (千古玦尘 电视剧影视原声带) (OST).