LOADING ...

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦)

- Unknown (2020)
Play 32kbps. 03:12

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Nǐ shì wǒ chù pèng bù dào de fēng
xǐng bù lái de mèng
xún bù dào de tiāntáng
yī bù hǎo de tòng
diǎn bùzháo de xiāngyān
sōng bù kāi de shǒu
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
rúguǒ nǐ méiyǒu
jìnrù wǒ shēnghuó
bǎ ài quándōu duì wǒ shuō
wǒ yě jiù bù huì
zài nǐ de huái zhōng
yǐwéi àiqíng kěyǐ yǒnghéng
rúguǒ nǐ méiyǒu
chèdǐ wàngle wǒ
ǒu'ěr yě huì xiǎngqǐ wǒ
nàme wǒ de xīn
jiù suí nǐ zhémó
pāoqì yīqiè suí nǐ fàngzòng
nǐ shì wǒ chù pèng bù dào de fēng
xǐng bù lái de mèng
xún bù dào de tiāntáng
yī bù hǎo de tòng
diǎn bùzháo de xiāngyān
sōng bù kāi de shǒu
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
nǐ shì wǒ xúnmì bù dào de fēng
kū bù wán de hóng
shuō bu chū de bǎozhòng
áo bùguò de dōng
rěn bù zhù de huānxiào
hē bù wán de jiǔ
yùhé bu le de shāngkǒu
duō tòng
rúguǒ nǐ méiyǒu
chèdǐ wàngle wǒ
ǒu'ěr yě huì xiǎngqǐ wǒ
nàme wǒ de xīn
jiù suí nǐ zhémó
pāoqì yīqiè suí nǐ fàngzòng
nǐ shì wǒ chù pèng bù dào de fēng
xǐng bù lái de mèng
xún bù dào de tiāntáng
yī bù hǎo de tòng
diǎn bùzháo de xiāngyān
sōng bù kāi de shǒu
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
nǐ shì wǒ xúnmì bù dào de fēng
kū bù wán de hóng
shuō bu chū de bǎozhòng
áo bùguò de dōng
rěn bù zhù de huānxiào
hē bù wán de jiǔ
yùhé bu le de shāngkǒu
nǐ shì wǒ chù pèng bù dào de fēng
xǐng bù lái de mèng
xún bù dào de tiāntáng
yī bù hǎo de tòng
diǎn bùzháo de xiāngyān
sōng bù kāi de shǒu
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu

"Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦)" Videos

[Vietsub] Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Full Tiktok) - Thập Nhị! | 醒不来的梦 - 拾贰!
[Vietsub] Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Full Tiktok) - Thập Nhị! | 醒不来的梦 - 拾贰!
[Vietsub] Giấc mơ không thể đánh thức - 醒不来的梦 (Douyin cover)
[Vietsub] Giấc mơ không thể đánh thức - 醒不来的梦 (Douyin cover)
♪ Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức || 醒不来的梦 - Thập Nhị (拾贰)•Cover
♪ Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức || 醒不来的梦 - Thập Nhị (拾贰)•Cover
[Vietsub] 醒不来的梦 | Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức Cover By 拾贰 | Thập Nhị | TikTok Cover
[Vietsub] 醒不来的梦 | Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức Cover By 拾贰 | Thập Nhị | TikTok Cover
回小仙 - 醒不来的梦 (DJheap九天版) Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Remix) - Hồi Tiểu Tiên || Hot Tiktok Douyin
回小仙 - 醒不来的梦 (DJheap九天版) Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Remix) - Hồi Tiểu Tiên || Hot Tiktok Douyin
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức [醒不来的梦] - BiliBili
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức [醒不来的梦] - BiliBili
Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên [ 1 Hour ] Tik Tok 醒不来的梦 - 回小仙
Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên [ 1 Hour ] Tik Tok 醒不来的梦 - 回小仙
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} GIẤC MƠ KHÔNG THỂ ĐÁNH THỨC/醒不来的梦 - Thập Nhị/拾贰
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} GIẤC MƠ KHÔNG THỂ ĐÁNH THỨC/醒不来的梦 - Thập Nhị/拾贰
Vietsub + Kara | Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 - 回小仙
Vietsub + Kara | Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 - 回小仙
[Vietsub+Pinyin] Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên (醒不来的梦 -回小仙)|| 你是我触碰不到的风,醒不来的梦
[Vietsub+Pinyin] Giấc mơ không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên (醒不来的梦 -回小仙)|| 你是我触碰不到的风,醒不来的梦
Nightcore - Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Remix)
Nightcore - Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (Remix)
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦DJ  - Tiểu Nhị Ca 小二哥
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦DJ - Tiểu Nhị Ca 小二哥
Giấc mơ không thể đánh thức (醒不来的梦) - 戴羽彤
Giấc mơ không thể đánh thức (醒不来的梦) - 戴羽彤
回小仙 - 醒不来的梦 | Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức - Hồi Tiểu Tiên | Hot Tiktok Douyin
回小仙 - 醒不来的梦 | Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức - Hồi Tiểu Tiên | Hot Tiktok Douyin
「Vietsub」 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức Remix Tik Tok - Hồi Tiểu Tiên | 回小仙 - 醒不来的梦
「Vietsub」 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức Remix Tik Tok - Hồi Tiểu Tiên | 回小仙 - 醒不来的梦
[Vietsub+Kara+TikTok] Giấc mộng không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 (DJ版) - 回小仙
[Vietsub+Kara+TikTok] Giấc mộng không thể đánh thức - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 (DJ版) - 回小仙
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức [ 醒不来的梦 ] - Hồi Tiểu Tiên [ 回小仙 ] || Nhạc TikTok || Bài Hát Hot Trend
Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức [ 醒不来的梦 ] - Hồi Tiểu Tiên [ 回小仙 ] || Nhạc TikTok || Bài Hát Hot Trend
Giấc mơ không thể đánh thức remix - Hồi Tiểu Tiên 回小仙 - 醒不来的梦 (DJheap九天版) || Hot Tiktok Douyin
Giấc mơ không thể đánh thức remix - Hồi Tiểu Tiên 回小仙 - 醒不来的梦 (DJheap九天版) || Hot Tiktok Douyin
Giấc mơ không thể đánh thức(醒不来的梦) Miu trang cover
Giấc mơ không thể đánh thức(醒不来的梦) Miu trang cover
[Vietsub] Mơ Không Tỉnh - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 - 回小仙
[Vietsub] Mơ Không Tỉnh - Hồi Tiểu Tiên | 醒不来的梦 - 回小仙
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Đăng Khoa Idol

Đánh Thức Giấc Mơ 128kbps

Đăng Khoa Idol. Vietnamese.
Unknown

Đánh Thức Giấc Mơ flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Hàn Trương, JungLy. Album: Đến Một Lúc.
Hà Văn Đông

Đánh Thức Giấc Mơ flac

Hà Văn Đông. 2014. Vietnamese. Writer: Hà Chương. Album: Không Ngại Ngần.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) / DJheap Cửu Thiên Bản (DJheap九天版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Chí Thiện

Đừng Đánh Thức Giấc Mơ flac

Chí Thiện. 2015. Vietnamese. Writer: Phúc Trường. Album: Giấu Kín Trái Tim.
La Nhật Tiến

Gió Lạnh Đánh Thức Giấc Mơ 128kbps

La Nhật Tiến. Vietnamese. Writer: Trịnh Nhật Anh.
Nghiêm Viết Dũng

Đánh Thức Cơn Mơ 128kbps

Nghiêm Viết Dũng. Vietnamese. Writer: Lương Ngọc Quý.
Vũ Tuyền

Đánh Thức Không Gian (唤醒时空) flac

Vũ Tuyền. 2014. Chinese. Album: Dám Yêu (敢爱).
Văn Mai Hương

Giấc Mơ Thức Tỉnh 320kbps

Văn Mai Hương. 2013. Vietnamese. Writer: Dũng LA. Album: Mười Tám .
Văn Mai Hương

Giấc Mơ Thức Tỉnh 128kbps

Văn Mai Hương. 2013. Vietnamese. Writer: Dũng La. Album: Mười Tám .
Văn Mai Hương

Giấc Mơ Thức Tỉnh 128kbps

Văn Mai Hương. 2013. Vietnamese. Writer: Dũng LA.
Lưu Quang Anh

Giấc Mơ Không Thể Quên 64kbps

Lưu Quang Anh. Vietnamese. Writer: Lưu Quang Anh.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Quên 128kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Lưu Quang Anh.
Richlee Ngố

Giấc Mơ Không Thể Quên 320kbps

Richlee Ngố. Vietnamese. Writer: Lưu Quang Anh.
Quỳnh Vi

Giấc Mơ Đánh Mất flac

Quỳnh Vi. 2011. Vietnamese. Writer: Phúc Trường. Album: Giấc Mơ Đánh Mất.

Hot Chinese

Unknown

Sai Mùa (错季) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Gian Lỗi Nhịp (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Unknown

Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Cúc Tịnh Y

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (过去完成时) flac

Cúc Tịnh Y. 2021. Chinese.
Unknown

Thẩm Viên Ngoại (沈园外) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Yến Vô Hiết (燕无歇) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Mất Khống Chế (失控) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Thượng Văn Tiệp

Trục Lãng (逐浪) flac

Thượng Văn Tiệp. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Tưởng Tuyết Nhi

Yến Vô Hiết (燕无歇) (DJ Yaha) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2020. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.