LOADING ...

Hồng Nhan Thương (红颜殇)

- Thôi Tử Cách (2021)
Play 32kbps. 03:52

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Hồng Nhan Thương (红颜殇) by Thôi Tử Cách, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Yuàn qínghuà bùguò shì yīchǎngkōng xū de fánhuá
kōng zhēngzhá huàn bù huí céngjīng de tā
wú rén zhīxiǎo de qiānguà wú rén néng jiě de huídá
tàn fēnghuá bùzhī hé shí báile fā
luò fēngshā ài yǔ hèn jiāocuò zhōngguī yīchànà
rú luòhuā zài wú xià yīgè chūn xià
bùzhī hé shí zàijiàn tā bù xiǎo zhǐchǐ huò tiānyá
rèlèi sā hóngyán bùzài nán zìbá
yīniàn xiāngsī měirén bùzài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā
luò fēngshā ài yǔ hèn jiāocuò zhōngguī yīchànà
rú luòhuā zài wú xià yīgè chūn xià
bùzhī hé shí zàijiàn tā bù xiǎo zhǐchǐ huò tiānyá
rèlèi sā hóngyán bù zài nán zìbá
yīniàn xiāngsī měirén bù zài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā
yīniàn xiāngsī měirén bù zài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā

"Hồng Nhan Thương (红颜殇)" Videos

[Vietsub] Hồng Nhan Thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
[Vietsub] Hồng Nhan Thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách/ 红颜殇-崔子格| Hồng y như hoả, mỹ nhân như hoa
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách/ 红颜殇-崔子格| Hồng y như hoả, mỹ nhân như hoa
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách |红颜殇 _ 崔子格|
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách |红颜殇 _ 崔子格|
[Pinyin+Vietsub] Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/ 崔子格| Tổng hợp cảnh ngược
[Pinyin+Vietsub] Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/ 崔子格| Tổng hợp cảnh ngược
[Lời Việt] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
[Lời Việt] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
Hồng Nhan Thương (红颜殇) - Thôi Tử Cách
Hồng Nhan Thương (红颜殇) - Thôi Tử Cách
[Vietsub] 红颜殇 • Hồng Nhan Thương - 崔子格 • Thôi Tử Cách | Tổng hợp những bản cover mới nhất
[Vietsub] 红颜殇 • Hồng Nhan Thương - 崔子格 • Thôi Tử Cách | Tổng hợp những bản cover mới nhất
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách / 红颜殇 - 崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách / 红颜殇 - 崔子格
[KARAOKE] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách || 卡拉OK伴奏 红颜殇 崔子格
[KARAOKE] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách || 卡拉OK伴奏 红颜殇 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} HỒNG NHAN THƯƠNG/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} HỒNG NHAN THƯƠNG/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
[Lyrics+Vietsub + Pinyin] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格 - FMV Lưu Diệc Phi
[Lyrics+Vietsub + Pinyin] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格 - FMV Lưu Diệc Phi
[ Vietsub ] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
[ Vietsub ] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
Hồng nhan thương-Thôi Tử Cách
Hồng nhan thương-Thôi Tử Cách
Hồng nhan thương I 红颜殇 ★ Liễu Tích Âm I Tướng quân tại thượng ★ Vương Sở Nhiên I 王楚然 I Wang Chu Ran
Hồng nhan thương I 红颜殇 ★ Liễu Tích Âm I Tướng quân tại thượng ★ Vương Sở Nhiên I 王楚然 I Wang Chu Ran
[FMV-Vietsub] Hồng nhan thương - 红颜殇 || Ngươi vốn không Tử Trâm của Trẫm | Đề Lan x Đế Húc
[FMV-Vietsub] Hồng nhan thương - 红颜殇 || Ngươi vốn không Tử Trâm của Trẫm | Đề Lan x Đế Húc

Other songs of Thôi Tử Cách

Thôi Tử Cách

Chuyện Tình Y Lan (依兰爱情故事) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Chinese.
Thôi Tử Cách

Tình Yêu Trong Thời Không Đếm Ngược (相爱在倒数时空) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Instrumental. Album: Countdown of Love (心动不可耻还很可爱 网剧原声大碟) (OST).
Thôi Tử Cách

Hồng Nhan Thương (红颜殇) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Kết Bạn (结伴) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Album: Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST (传闻中的陈芊芊OST).
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Instrumental. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Song Phi Yến (双飞燕) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Writer: Chu Chu;Đổng Dĩnh Đạt.
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Chinese. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Sống Chết Cùng Nhau (生死相随) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Instrumental. Writer: Thôi Thứ;Thôi Tử Cách;Triệu Giai Lâm. Album: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm OST (秦时丽人明月心 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Tâm Trạng Rối Bời (Remix) 320kbps

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese.
Thôi Tử Cách

Nếu Anh Không Nhớ (如果不记得) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Chinese. Album: Love Unexpected 2022 (平行恋爱时差 网剧原声大碟) (OST).
Thôi Tử Cách

Nhân Gian Lộng Lẫy (人间璀璨) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Chinese. Album: Countdown of Love (心动不可耻还很可爱 网剧原声大碟) (OST).
Thôi Tử Cách

Nếu Anh Không Nhớ (如果不记得) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Instrumental. Album: Love Unexpected 2022 (平行恋爱时差 网剧原声大碟) (OST).
Thôi Tử Cách

Tình Yêu Trong Thời Không Đếm Ngược (相爱在倒数时空) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Chinese. Album: Countdown of Love (心动不可耻还很可爱 网剧原声大碟) (OST).
Thôi Tử Cách

Đại Địa (大地) flac

Thôi Tử Cách. 2022. Chinese.

Hot Chinese

Ngải Thần

Chỉ Là Người Xa Lạ (只是陌生人) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Kim Nhuận Cát

Vực Sâu (深渊) 320kbps

Kim Nhuận Cát. 2022. Chinese.
Unknown

Cô Đơn Tụng Ca (孤独颂歌) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Hẹn Ước Dưới Gốc Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版).
Hồ Ngạn Bân

Phong Tức (风息) 320kbps

Hồ Ngạn Bân. 2022. Chinese.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tạm Biệt Xin Đừng Làm Phiền (再见不打扰) 320kbps

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Châu Thâm

Chiếu Sáng Ngân Hà (照耀星河) 320kbps

Châu Thâm. 2022. Chinese.
Unknown

Cảm Ơn Anh, Đã Làm Em Học Được Cách Từ Bỏ (谢谢你,让我学会死心) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Cô Đơn Chết Tiệt (该死的孤独) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Cô Đơn Chết Tiệt (该死的孤独) (EP).
Unknown

Kính Trung Uyên (镜中渊) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Kính Trung Uyên (镜中渊) (EP).
Unknown

Không Thể Nào Quên Được (忘不掉的某某) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Nào Quên Được (忘不掉的某某) (EP).
Unknown

Ghen Tị (羡慕) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhớ Ai Đó (想某人) (DJ Vũ Khúc Bản / DJ舞曲版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP).
Unknown

Cảm Ơn Anh, Đã Làm Em Học Được Cách Từ Bỏ (谢谢你,让我学会死心) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Hối Tiếc (廾匸) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Vãn Phong Tác Tửu (晚风作酒) flac

Unknown. 2022. Chinese.