LOADING ...

Hồng Nhan Thương (红颜殇)

- Thôi Tử Cách (2021)
Play 32kbps. 03:52

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Hồng Nhan Thương (红颜殇) by Thôi Tử Cách, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Yuàn qínghuà bùguò shì yīchǎngkōng xū de fánhuá
kōng zhēngzhá huàn bù huí céngjīng de tā
wú rén zhīxiǎo de qiānguà wú rén néng jiě de huídá
tàn fēnghuá bùzhī hé shí báile fā
luò fēngshā ài yǔ hèn jiāocuò zhōngguī yīchànà
rú luòhuā zài wú xià yīgè chūn xià
bùzhī hé shí zàijiàn tā bù xiǎo zhǐchǐ huò tiānyá
rèlèi sā hóngyán bùzài nán zìbá
yīniàn xiāngsī měirén bùzài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā
luò fēngshā ài yǔ hèn jiāocuò zhōngguī yīchànà
rú luòhuā zài wú xià yīgè chūn xià
bùzhī hé shí zàijiàn tā bù xiǎo zhǐchǐ huò tiānyá
rèlèi sā hóngyán bù zài nán zìbá
yīniàn xiāngsī měirén bù zài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā
yīniàn xiāngsī měirén bù zài fǔqín
cuōtuó de liǎnjiá
zhǐ wèi mèng zhōng zàijiàn míle lù de tā
bùshì bùnéng fàng dé xiàxīn shāng wèi yù nán jié jiā
luàn rú má hǎosì dàmò shù liúshā

"Hồng Nhan Thương (红颜殇)" Videos

[Vietsub] Hồng Nhan Thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
[Vietsub] Hồng Nhan Thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách/ 红颜殇-崔子格| Hồng y như hoả, mỹ nhân như hoa
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách/ 红颜殇-崔子格| Hồng y như hoả, mỹ nhân như hoa
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách |红颜殇 _ 崔子格|
[Vietsub] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách |红颜殇 _ 崔子格|
[Pinyin+Vietsub] Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/ 崔子格| Tổng hợp cảnh ngược
[Pinyin+Vietsub] Hồng Nhan Thương/红颜殇 - Thôi Tử Cách/ 崔子格| Tổng hợp cảnh ngược
[Lời Việt] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
[Lời Việt] Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
Hồng Nhan Thương (红颜殇) - Thôi Tử Cách
Hồng Nhan Thương (红颜殇) - Thôi Tử Cách
[Vietsub] 红颜殇 • Hồng Nhan Thương - 崔子格 • Thôi Tử Cách | Tổng hợp những bản cover mới nhất
[Vietsub] 红颜殇 • Hồng Nhan Thương - 崔子格 • Thôi Tử Cách | Tổng hợp những bản cover mới nhất
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách / 红颜殇 - 崔子格
【Vietsub + Pinyin】Hồng Nhan Thương - Thôi Tử Cách / 红颜殇 - 崔子格
[KARAOKE] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách || 卡拉OK伴奏 红颜殇 崔子格
[KARAOKE] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách || 卡拉OK伴奏 红颜殇 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
[Vietsub] Hồng nhan thương - Thôi Tử Cách | 红颜殇 - 崔子格
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} HỒNG NHAN THƯƠNG/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} HỒNG NHAN THƯƠNG/红颜殇 - Thôi Tử Cách/崔子格
[Lyrics+Vietsub + Pinyin] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格 - FMV Lưu Diệc Phi
[Lyrics+Vietsub + Pinyin] Hồng nhan thương • Thôi Tử Cách ♪ 红颜殇 • 崔子格 - FMV Lưu Diệc Phi
[ Vietsub ] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
[ Vietsub ] Hồng nhan thương 红颜殇 - Thôi Tử Cách 崔子格
Hồng nhan thương-Thôi Tử Cách
Hồng nhan thương-Thôi Tử Cách
Hồng nhan thương I 红颜殇 ★ Liễu Tích Âm I Tướng quân tại thượng ★ Vương Sở Nhiên I 王楚然 I Wang Chu Ran
Hồng nhan thương I 红颜殇 ★ Liễu Tích Âm I Tướng quân tại thượng ★ Vương Sở Nhiên I 王楚然 I Wang Chu Ran
[FMV-Vietsub] Hồng nhan thương - 红颜殇 || Ngươi vốn không Tử Trâm của Trẫm | Đề Lan x Đế Húc
[FMV-Vietsub] Hồng nhan thương - 红颜殇 || Ngươi vốn không Tử Trâm của Trẫm | Đề Lan x Đế Húc

Other songs of Thôi Tử Cách

Thôi Tử Cách

Hồng Nhan Thương (红颜殇) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Kết Bạn (结伴) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Album: Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST (传闻中的陈芊芊OST).
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Instrumental. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Hải Đường Hồng (海棠红) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Song Phi Yến (双飞燕) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese. Writer: Chu Chu;Đổng Dĩnh Đạt.
Thôi Tử Cách

Theo Đuổi Ước Mơ (追梦) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Phàm Trần (凡尘) flac

Thôi Tử Cách. 2020. Chinese.
Thôi Tử Cách

Chân Tâm Giả Ý (真心假意) flac

Thôi Tử Cách. 2019. Chinese. Album: Chân Tâm Giả Ý (真心假意).
Thôi Tử Cách

Sống Chết Cùng Nhau (生死相随) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Instrumental. Writer: Thôi Thứ;Thôi Tử Cách;Triệu Giai Lâm. Album: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm OST (秦时丽人明月心 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Tâm Trạng Rối Bời (Remix) 320kbps

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese.
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Cô Ấy Không Tầm Thường (不寻常的她) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Instrumental.
Thôi Tử Cách

Nhận Hưởng Khoái Lạc Niên (韧享快乐年) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Chinese. Album: Nhận Hưởng Khoái Lạc Niên (韧享快乐年).
Thôi Tử Cách

Độc Bộ (独步) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Chinese. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Độc Bộ (独步) flac

Thôi Tử Cách. 2018. Instrumental. Album: Mị Giả Vô Cương OST CD2 (媚者无疆 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Sống Chết Cùng Nhau (生死相随) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese. Writer: Thôi Thứ;Thôi Tử Cách;Triệu Giai Lâm. Album: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm OST (秦时丽人明月心 电视原声带).
Thôi Tử Cách

Trăm Hoa Tàn (百花残) flac

Thôi Tử Cách. 2017. Chinese. Writer: Thôi Tử Cách;Thôi Thứ;Trần Thi Mục;Từ Vĩ Nùng. Album: Trăm Hoa Tàn (百花残).

Hot Chinese

Unknown

H2O (氧化氢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Niệm Quy Khứ (念归去) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thán (叹) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Piu Piu Piu flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) (EP).
Unknown

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (EP).
Unknown

Kén Tương Tư (相思茧) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Nói Với Anh (替我诉说) flac

Vương Nhất Bác. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Đất Tựa Như Vô Tình (天地似无情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chiếc Ô Anh Từng Vì Em Mà Giương (你为我撑过的伞) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Như Thuở Xưa (月如初) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Sợ (无惧) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Sợ (无惧) ("镜·双城" Kính Song Thành OST) Single.
Unknown

Khúc Trấn Hồn Bắc Lương Huy Hoàng (煌煌北椋镇灵歌) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Trung Hãn Đao Hành (雪中悍刀行 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Thán (叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Thôi Tử Cách

Hồng Nhan Thương (红颜殇) flac

Thôi Tử Cách. 2021. Chinese.
Unknown

Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh (落在生命里的光) flac

Unknown. 2021. Chinese.